Uysal Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Elektrik Malzemeleri Toptan Konya, Elektrik Malzemeleri Fiyat Listesi Konya, Elektrik Proje, Elektrik Projeleri, Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Konya Elektrik Malzemeleri Firmaları, Konya Elektrik Malzeme

 

AKTİF, REAKTİF, PANO KONYA

Son yıllarda elektrik üreticileri ve tüketicileri enerji iletimi, enerji kalitesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Reaktif enerji miktarını ölçmek üzere gerekli ölçme düzeneği, mevzuat hükümleri çerçevesinde mesken abone grubu dışında kalan müşteriler tarafından tesis edilir. Bu müşterilerden, bağlantı gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının %33 ‘nü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; bağlantı gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının %20'sini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15'ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde, üretim alanlarında genellikle motor gibi manyetik alanla çalışan makinelerin bulunduğu tesislerde reaktif güç tüketimi bulunur. Reaktif güç elektrikte manyetik alanı oluşturan güç demektir. Rektif güç hakkında detaylı bilgi edinmek için buradaki yazımızı okuyabilirsiniz. Peki reaktif güç kompanzasyonu nedir, ne zaman ve neden yapılması gerekir ve nasıl yapılır?

Elektrikte iş yapan güç aktif güçtür. Aktif gücün birimi Wat’tır ve sembolü P’dir. Fakat elektrik faturasına baktığımızda faturada Aktif, Endüktif ve Kapasitif gibi 3 farklı bölüm görürüz. Endüktif ve kapasitifin ne demek olduğunu anlamak için öncelikle reaktif gücü anlamamız gerekir.

Sinüs dalgası şeklindeki alternatif gerilimde akım ve gerilim dalgaları birbirleri ile aynı hizada ise, yani akımın yükseldiği anda gerilimde yükseliyor, düştüğü anda gerilim de düşüyor, her ikisi de sıfırı aynı anda görüyorsa, bu durumda akım ve gerilim arasında her hangi bir açı farkı yoktur. Bu demek olur ki aktif güç (W), görünür güce (VA) eşittir. Fakat eğer bu şekilde olmuyorsa akım gerilimi biraz geriden takip ediyor veya gerilimin biraz daha önündeyse bu durumda reaktif güç (Var) bulunmaktadır.

Eğer akım gerilimden öndeyse bu durumda endüktüf reaktif enerji, akım gerilimin gerisindeyse bu durumda kapasitif reaktif enerjiden sözedilir.
Pratikte yukarıdaki durum (gerilim ve akımın aynı hizada olduğu) pek gözlenemez. Çünkü bu durum sadece omik yüklerin bulunduğu elektrik devrelerinde gözükür. Endüktans ve kapasitenin olduğu motor gibi elektrik elemanlarının bulunduğu devrelerde bu durum sağlanamaz. Önemli olan bu rektif gücün aktif gücün belirli bir oranını aşmamasını sağlamaktır.

Bu oranlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 16. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuzüçünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde onbeşini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür…

Reaktif enerji tüketiminizi sayacınızdan görebileceğiniz gibi, elektrik faturanızdan da detaylı olarak görebilirsiniz. Eğer elektrik faturanızda endüktif ve kapasitif alanlarında tutar yazılmışsa bu demek oluyor ki sizin biran önce kompanzasyon sistemi yaptırmanız gerekiyor. Kompanzasyon sistemi için deneyimli bir firmadan yardım almanız sizin için doğru olandır. Gerekli ölçüm ve analizler yapılarak elektrik tesisatınız için uygun olan kompanzasyon panosu tasarlanıp sisteminize eklenerek reaktif güç cezasından kurtulabilirsiniz.

Kompanzasyon sistemi kurulumu, varolan sistemin revizyonu veya yeni kurulacak tesisler için için öncelikle sisteminizin incelenmesi ve alınan veriler ışığında çalışma yapılması gerekmektedir. Bu amaçla enerji kalite analizörleriyle sistemler incelenmeli ve buna uygun mühendislik çözümü uygulanmalıdır.

Sisteminizin değerlendirilmesinde kısa süreli gerilim düşme ve yükselmeleri (sags and sweels), kısa süreli kesintiler (interruptions) , düşük ve yüksek gerilimler (undervoltages,overvoltages), harmonikler (harmonics), akım gerilim dalga formları, frekans değişimleri, dengesizlik (Unbalance) ... gibi parametreler incelenebilir.

Kompanzasyon sistemi kurulumu, varolan sistemin revizyonu veya yeni kurulacak tesisler için için öncelikle sisteminizin incelenmesi ve alınan veriler ışığında çalışma yapılması gerekmektedir. Bu amaçla enerji kalite analizörleriyle sistemler incelenmeli ve buna uygun mühendislik çözümü uygulanmalıdır.

Sisteminizin değerlendirilmesinde kısa süreli gerilim düşme ve yükselmeleri (sags and sweels), kısa süreli kesintiler (interruptions) , düşük ve yüksek gerilimler (undervoltages,overvoltages), harmonikler (harmonics), akım gerilim dalga formları, frekans değişimleri, dengesizlik (Unbalance) ... gibi parametreler incelenebilir.

ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?
Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama sanılarak, reaktif kullanımdan dolayı fazla fatura tutarları ödenir. Tesisinizdeki kompanzasyon sisteminin düzenli olarak takip edilmesi ve periyodik bakımının yapılması gerekmektedir. Aksi halde oluşabilecek olumsuz durumda fazla elektrik faturası ödenmesi kaçınılmaz olabilir..


TESİSLERDE REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU ve ÖNEMİ

KOMPANZASYON SİSTEMİNİ KULLANAN TÜKETİCİLER NEDEN BUNA İHTİYAÇ DUYARLAR?
BU SİSTEM SAĞLIKLI ÇALIŞIR İSE KENDİLERİNE NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAR?

Dünyada ve özellikle Türkiye'de enerji açığı, hızla gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle ülkemizde üretilen enerjinin yaklaşık % 35' inin kullanılamadan yok olması da bu açığı kapatmak için yapılacak çalışmaların önemini arttırmaktadır. Büyük sıkıntılara düşmeden, mevcut tesislerle ihtiyacı karşılamak için alınacak teknik önlemlerin başında Reaktif Güç Kompanzasyonu gelmektedir. Önemli ölçüde gerilim düşmesine ve güç kaybına neden olarak, enerji iletim hatlarını ve transformatörleri boş yere yükleyen Reaktif gücün önlenmesi gerekmektedir. Üretici ve tüketicilere kompanzasyonun önemi kavratılarak, ülkemizdeki enerji kayıplarının azaltılması sağlanabilir. Böylece, işletmeler tarafından fazladan ödenen enerji harcamaları giderilmiş olur. Günümüzde bütün Dünya memleketleri, yeryüzü ve yeraltı enerji kaynaklarını en ekonomik şekilde harcama yollarını ararken, kurulmuş olan enerji kaynaklarının da en verimli şekilde kullanılmasına çalışılmaktadır. Elektrik enerjisinin, üretildiği santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında, en az kayıpla taşınmasının yolları ve hesapları yapılmaktadır. Dünyamızda elektrik enerjisine olan ihtiyacın her geçen gün biraz daha artması ve enerji üretiminin gittikçe pahalılaşması, taşınan enerjinin kaliteli ve hakiki iş gören aktif enerji olmasını daha zorunlu kılmaktadır. Bilindiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör veya bir florsan lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için, bağlı oldukları şebekeden bir reaktif akım çekerler. Santralde üretilen bir enerji, aktif ve reaktif akım adı altında en küçük alıcıya kadar beraberce akmaktadır. İş yapmayan, sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan reaktif akım, havai hatta trafoda, tablo, şalterler ve kabloda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu kayıplar yok edilirse, şüphesiz trafo daha fazla motoru besleyebilecek bir kapasiteye sahip olacak, keza disjonktör lüzumsuz yere büyük seçilmeyecek, kablo ise daha küçük kesitte seçilebilecektir. Daha az yatırımla motora enerji verme yanında, uygulanan tarifeler yönünden, her ay daha az elektrik enerjisi ödemesi yapılacaktır. Görüldüğü gibi, daha ilk bakışta reaktif akımının santralden alıcıya kadar taşınması sırasında büyük ekonomik kayıp görünmektedir. Genellikle enerji dağıtım şebekelerinde lüzumsuz yere taşınan bu enerji, taşınan aktif enerjinin % 75–100 arasında tespit edilmektedir. İşte bu reaktif enerjinin santralden sağlanması yerine, motora en yakın bir mahalden kondansatör sistemi oluşturularak temin edilmesi sayesinde, santralden motora kadar mevcut bütün tesisler, bu reaktif akımın taşınmasından ve yükünden arınmış olacaktır. Reaktif enerjinin kompanze edilmesi, şebeke taşıma kapasitesini arttırmasından ve enerjinin israfını önlemesinden dolayı ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir.

TESİSİNİZDE Kİ KOMPANZASYON SİSTEMİNİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

İstenilen aktif-reaktif güç dengesini oluşturmak için, kontaktörler, kondansatörler, röle ve sigortalardan oluşan bir kompanzasyon panosu dizayn edilmeli ve tesisata entegre edilmelidir.

Reaktif yada kapasitif cezalar, tesislerin kompanzasyon panolarına gerekli bakımın yapılmamasından ve en önemlisi tesis büyüdükçe kompanzasyon panosunun küçük kalmasından dolayı meydana gelmektedir. Çözüm, kompanzasyon panosunun yeniden şekillenmesi ile mümkündür.

Reaktif güç rölesinin normali gösterdiği durumda bile, sayaçlarda anormal bir durum olup olmamasının kontrol edilmesi gerekir. Eğer bir sorun varsa, dengesiz tüketim, yanlış bağlantı olup olmadığı, kondansatör ve kontaktörlerin kontrol edilmesi gerekir.
Sistem sürekli denetim altında tutularak, periyodik olarak takip edilmelidir. Aksi halde oluşacak olumsuz durumda, müdahalede geç kalınmış ve reaktif cezaya girilmesi kaçınılmaz olacaktır.

EMEK MÜHENDİSLİK bu güne kadar yapmış olduğu kompanzasyon sistemleri ile firmaların kompanzasyon ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, periyodik takip, bakım ve yaptığı düzenlemeler ile firmaların enerji masraflarını önemli oranlarda azaltmıştır.

PERİYODİK BAKIM ANLAŞMASI YAPARAK HİZMETLERİMİZDEN FAYDALANABİLİRSİNİZ.
REAKTİF CEZA NEDİR?

Alternatif akımla beslenen bir sistem kendi iç özelliklerine göre devreden akım çeker. Örnek olarak: 10 KW lık bir elektrikli ısıtma cihazını alternatif akımla beslersek sünizodal olarak yükselen gerilimle eş zamanlı Olarak sistemden çekilen akımda artacaktır. Burada yük rezistif olduğu için sistemin çektiği akım gerilimle aynı fazda olacaktır. Isıtıcı yerine bir elektrik motoru bağlarsak gerilimin en yüksek olduğu anda akım en yüksek değerde olmayacak, akım daha yavaş olarak yükselecektir (Yani, devredeki gerilim ile akım aynı fazda olmayacaktır.) Bu durumda elektrik saati kullanılan enerjiyi doğru olarak kaydedemeyecektir. Bu yüzden, endüktif (motor) veya kapasitif (flüoresan lamba) yükle şebekeden güç çekiyorsanız, dağıtım şirketi sizden REAKTİF GÜÇ bedeli talep edecektir. Buna da REAKTİF CEZA denir.

Endüktif yükünüze paralel olarak kondansatör kullanıp (otomatik olarak) faz kaymasını kompanze ederseniz, harcadığınız enerji kadar saatinizde yazacaktır. Bu durumda reaktif güç bedeli ödemenize gerek kalmayacaktır.

KOMPANZASYON SİSTEMİ YAPTIRMAK ZORUNDA OLMAYAN KULLANICILAR?
Mesken abonelerine, Tek fazla beslenen abonelere, Bağlantı gücü 9 kW’a (dahil) kadar olan abonelere, Elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş abonelere, Reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Reaktif enerji tarifesi; yukarıda belirtilenler dışında kalan ve tek veya çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alan abonelere aşağıdaki belirtilen şartlar dâhilinde uygulanır.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ŞARTLARDA KOMPANZASYON SİSTEMİNİ ZORUNLU TUTAR?

Tedaş; —9kW sonrası için endüktif reaktif, —45 kW sonrası için kapasitif reaktif sayaç kullanımı zorunludur. Yapılmadığı durumda % 90 reaktif kullandığı varsayılarak elektrik fatura bedeline ilave edilir. Kompanzasyon panosu yapmak ve işletmek durumunda olan bu işletmelerin harcadıkları endüktif enerji: 31.12.2006 tarihine kadar, Sistemden çektiğiniz endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının %33’ü, sisteme verdiğiniz kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranının %20’yi geçmesi halinde bu tüketimleriniz faturalandırılmaktadır. 10.Kasım.2004 tarih, 25639 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenirliği ve Kalitesi Yönetmeliği” gereğince yukarıda belirtilen oranları;

1.Ocak.2007 tarihinden itibaren; Aylık tabanlarda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %25, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %15,

1.Ocak.2009 tarihinden itibaren ise; Aylık Bazda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %14, sisteme verilen kapasitif enerjinin aktif enerjiye oranı %10 olarak değiştirilecektir. Bir sene ertelenmekle birlikte 1.Ocak.2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

1.Ocak.2010tarihinden itibaren ise; Aylık Bazda çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı %14, sisteme verilen kapasitif enerjinin aktif enerjiye oranı %10 olarak değiştirilecektir.Kompanzasyon tesisinizi 31.12.2011 tarihine kadar yukarıdaki yönetmelikte belirtilen hususlara göre yeniden düzenlemeniz gerekmektedir.
Aksi halde işletme cezalı fatura ödemek ile yükümlü olacaktır. (Elektrik kurumunun şu anki değerleri geçerlidir.)
KOMPANZASYON YAPILMASI TEDAŞ’IN MI,YOKSA ABONELERİN Mİ HAKLARINI KORUYOR?
ABONELER Açısından;

1- Gerilim düşümünü azaltır.
2- Çekilen akımı düşürür.
3- Akım düştüğünden daha küçük akım değerli malzemeler kullanılabilir.
4- Reaktif bedel ödemek durumunda kalınmaz.

TEDAŞ Açısından;

Çekilen güç düşeceğinden gerilim düşümünden kaynaklanan ek tesis masrafından kurtulur. Yani mevcut trafo merkezlerinden daha fazla verim sağlanıp, yeni ihtiyaçlar karşılanabilir.

BAŞLICA HİZMETLERİMİZ

Uysal Elektrik Firması olarak Konya ve Bölgesinde Toptan ve Perakende olmak üzere satış ve hizmet verdiğimiz başlıca hizmetler: Elektrik Plan, Elektrik Proje Taahhüt, Aktif, Reaktif, Pano, Elektrik Malzemeleri, Avize Çeşitleri. Faydalı Bilgiler, Yönetmelikler, Tüm Elektrik Markaları, Elektrik Malzemeleri Online Katalog, Avize Katalog, İletişim, Google Harita, Sipariş Formu, Mağaza Aydınlatma Sistemleri, Güç Dağıtım Tesisatı Konya, Orta gerilim güç dağıtımı Konya, Alçak gerilim güç dağıtımı Konya, Priz tesisatı Konya, Mekanik tesisat için güç dağıtımı ve motor beslemeleri, Aydınlatma Tesisatı Konya, Genel aydınlatma Konya, Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatmas Konyaı, Acil durum aydınlatmas Konyaı, Seslendirme Sistemleri Konya, Dış aydınlatma (Çevre aydınlatması) Konya, Özel aydınlatma Konya, Aydınlatma kontrolü - karartma Konya, Reaktif Güç Kompanzasyonu Konya, Zayıf Akım Tesisatı Konya, Telefon Santrali Kurulumu Konya ve Sistem Kurulması Konya, Kamera Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Hırsız Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Seslendirme Sistemleri Konya, Network Konya, Data Kablolama Konya, Alt Yapı ve Rack Kabin Uygulamaları Konya, Yangın Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, TV Santrali Sistemlerinin Kurulması Konya, Elektrik Uygulama Projelerinin Çizilmesi Konya, Pano İmalatı Konya, Toptan ve Perakende Malzeme Satışı Konya'da yapmaktayız.