Uysal Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Elektrik Malzemeleri Toptan Konya, Elektrik Malzemeleri Fiyat Listesi Konya, Elektrik Proje, Elektrik Projeleri, Elektrik Malzemeleri Toptan Satış Konya, Konya Elektrik Malzemeleri Firmaları, Konya Elektrik Malzeme

ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDİR?

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

EİE‘nin eğitim, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları ile bina sektöründe %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olmak üzere dört Keban Barajı inşaa edebilecek yaklaşık 7,5 milyar TL değerinde enerji tasarruf potansiyelimiz olduğu tespit edilmiştir.

Isıtma, aydınlatma ve ulaşım ihtiyaçlarımızı karşılarken, elektrikli ev eşyalarımızı kullanırken, kısacası günlük yaşantımızın her safhasında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızından kısıtlama yapmadan aile bütçesine, ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.

Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
• En önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar hızla tükeniyor.
• Enerji üretim ve tüketim süreçlerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenleri arasındadır.
• Kullandığımız enerjinin %70‘ini yurtdışından döviz ödeyerek satın alıyoruz.
• Evimizde ve ulaşımda tükettiğimiz enerjinin faturası aile bütçemizin en önemli kalemlerindendir.
Enerji faturalarımızı düşürmek ve aile ekonomisi katkıda bulunmak, ülkemizin enerjide dışa
bağımlılığı azaltmak ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak için enerjiyi verimli
kullanalım.
Binalarımızda alacağımız bazı önlemler ve enerji tüketim alışkanlıklarımızdaki küçük değişiklikler bizlere çok şeyler kazandıracaktır.


ENERJİ YÖNETİCİSİ KİMDİR?

TBMM'de 18/04/2007 tarihinde kabul edilen ve 02.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanun kapsamında 25.10.2008 tarih, 27035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca ;

(1) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir.

(2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticarî binaların ve hizmet binalarının yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri enerji yöneticisi görevlendirir veya şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alır.

(3) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP'ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az iki teknik eleman çalıştırılır.

(4) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az bir makina ve bir elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi çalıştırılır. Organizasyonlarında toplam kalite çalışmalarından sorumlu olan ve bünyesinde enerji yöneticisinin de görev aldığı kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

(5) Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş kişiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Bina sahipleri veya yönetimleri şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir. Kamu kesimi dışında kalan endüstriyel işletmelerde ve binalarda görevlendirilen veya hizmet alınan enerji yöneticilerinden mühendislik alanında lisans eğitimi almış olanlarda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili Mühendis Odasına kayıtlı olması şartı aranır.


ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMLERİ

Eğitimler Bina ve Sanayi dalında ayrı ayrı olmak üzere Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu‘nun yetkilendirdiği üniversiteler, meslek odaları veya şirketler tarafından yapılır.
Yetki alan kurumlara ulaşmak için tıklayınız


ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ EMO'NUN ÇALIŞMALARI NELERDİR?

Odamız her iki yılda bir Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu düzenlemektedir. Sempozyum sayfasına ulaşmak için tıklayınız İlköğretim ve liselerde Enerji Verimliliği seminerleri yapmaktadır 14 Şubeden temsilcilerden oluşan Enerji Verimiliği Çalışma Grubu düzenli olarak toplanmaktadır. Makina Mühendisleri Odası ile birlikte EnerjiYöneticisi eğitimleri verebilmek için EVKK‘ya başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili oda yayınlarında makaleler yayınlanmakta, bilgilendirme broşürleri hazırlanmaktadır.


ISI YALITIMI

Ülkemizde enerjinin %26'sı ısınma için kullanılmakta, oysa ülkemizdeki tüm binalarda ısı yalıtımı yapılmış olsa ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanabilir.

- Daha az yakıt tüketirsek atmosferimize daha az zararlı gaz salınımı gerçekleşir. Böylece gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.
- Yalıtım yaparken ucuz olanı değil uygun malzemeyi tercih etmek doğru sonuç verir.
- Yalıtım bantları, fırçalar, ince lastik, plastik veya metal parçalar, contalar ve macunlar gibi yardımcı aparatlarla hava sızıntısı önlenebilir.
- Isınınca yükselen hava çatıdan sızacak bir çıkış yolu arar. Bunun önüne geçmek için yalıtıma evlerimizin yorganı olan çatılardan başlanmalıdır. Üstelik bu işlem %20'den fazla tasarruf sağlar.
- Tek camlı pencerelerde ısı kaybı %20'dir. Çift cam kullanarak bu kayıp yarıya indirilebilir.
Isı Yalıtımı için Pratik Çözümler;
- Pencere ve kapıların hava sızdıran yerlerini bulabilmek için küçük bir mum yeterlidir. Mumu pencere kenarlarında dolaştırın. Mum ateşinin dalgalanması durumunda pencerenizde sızıntı var demektir.
- Çift cam uygulamasında öncelikli ısıtılan odalarda yalıtıma öncelik verin.
- Pencere ve kapı kenarlarında hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve süngeri kullanabilirsiniz.
- Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutarken doğrudan güneş gören pencere perdelerini
açık tutabilirsiniz.
- Perde boylarının radyatörlerin ısı akışına engel olmayacak uzunlukta olmasına dikkat edin.
- Kapı çerçevesi etrafında yer alan çatlaklar çok fazla ısı kaybına neden olur. Mutlaka tamir edilmesi gerekir.


ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

I. İmalatçının adı veya ticari markası yazılacaktır.
II. İmalatçının model tanımı belirtilecektir.
III. Cihazın enerji verim sınıfı EK- V‘ e uygun olarak belirlenecektir. Uygun harf ilgili ok işareti
ile aynı hizaya yazılacaktır.
IV. Bir ürüne Avrupa Topluluğu Konseyi‘nin 880/92/EEC sayılı direktife istinaden "Topluluk
çevre etiketi ödülü" vermesi halinde, çevre ödülü işareti sözkonusu direktifte belirtilen
kurallara uymak kaydıyla ürüne iliştirilebilir.
V. Enerji Tüketimi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen standarda
uygun olarak ve kWh /yıl cinsinden açıklanabilir. (24 saatteki tüketim x 365
belirtilecektir).
VI. Yıldız vererek belirtilmesi gerekmeyen (çalışma sıcaklığı > -6°C olan) tüm gıda saklama
bölümlerinin net depolama hacmi toplamı yazılacaktır.
VII. Yıldız vererek belirtilmesi gereken (çalışma sıcaklığı £ -6°C olan) tüm dondurulmuş gıda
saklama bölümlerinin net depolama hacmi toplamı belirtilecektir.
VIII. Belirtilen standartlara göre dondurulmuş gıda saklama bölmesinin yıldız sayısı. Bu bölme
için yıldız verilmesi gerekmiyorsa bu satır boş bırakılacaktır.
IX. Gürültü seviyesi (desibel cinsinden) yazılacaktır.

Evimizde kullandığımız enerjinin yaklaşık %20'si elektrikli aletler tarafından tüketilmektedir. Elektriğin büyük kısmını ise buzdolabı ve aydınlatma için harcamaktayız. Elektrikli ev aletleri alırken enerji tüketim değerlerini iyi değerlendirip diğer ürünlerle karşılaştırmalar yaparak tercihimizi belirlemeliyiz.
Ev içi elektrik tüketim paylarına bakıldığında, ilk sırayı %30 payla buzdolabı almaktadır. Buzdolabını %28 oranla aydınlatma takip ederken, %10 ile elektrikli fırınlar üçüncü sıraya yerleşiyor. Televizyon, ailenin elektrik tüketiminde %10, çamaşır makinesi %7, bulaşık makinesi %6, ütü %4, elektrikli süpürge %3 ve saç kurutma makinesi %2 paya sahiptir.
Enerji verimliliği "A" sınıfı olan bir buzdolabı "D" sınıfı bir buzdolabına göre %45, "G" sınıfı bir buzdolabına göre ise %56 daha az enerji harcar. Sürekli çalışan tek alet olan buzdolaplarının enerji harcama değerleri hesap edildiğinde tasarruflu ürünleri tercih ederek buzdolabı için harcadığımız enerjiyi %60 azaltabiliriz.
Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (BUZDOLABI)
Enerji verim sınıfı yüksek yani enerji tüketimi düşük buzdolaplarını tercih edelim. "A++" sınıfının en yüksek "G" sınıfının ise en düşük verimlilikte olduğuna dikkat edelim.
İhtiyacımızdan yüksek kapasitede buzdolabı almayalım. Büyük kapasiteli buzdolapları daha fazla enerji harcamaktadır.
Yeni bir buzdolabının 8-10 yaşındakilerden daha az enerji tükettiğini unutmayalım.
Buzdolabında tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen sıcaklık değerlerine uyalım.
Buzdolaplarımızı; fırın, radyatör gibi ısı kaynaklarından en az 30 cm uzak bir yere yerleştirelim, güneş ışınlarından uzak tutalım.
Duvarla arasında 10 cm, yanlardan ise 15 cm mesafe bırakalım, ızgarasını yılda en az bir defa uygun yumuşak bir süpürgeyle temizleyelim.
Buzdolabının içini mümkün olduğunca çok doldurarak yiyeceklerin soğuğu tutma avantajından faydalanalım. Ancak hava akışını engellemeyelim.
Buzdolabı kapısını uzun süre açık tutmaktan kaçınalım.
Yiyecekleri sıcakken buzdolabına koymayalım. Oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleyelim.
Gıdaları saran fazla paketleri mümkün olduğunca azaltalım. Fazla ambalaj soğutma için daha çok enerji demektir.
Aşırı buzlanma enerji kaybına yol açar, buzdolaplarını buzlanmaya karşı düzenli olarak temizlemeliyiz.
Düzenli bakımla buzdolabının verimliliğini arttırabilir ve aletin ömrünü uzatabiliriz.
Kapılardaki manyetik yapışma bantlarını yapışma yüzeyleriyle birlikte ayda bir defa temizleyip kurutarak pudralayalım.
En fazla kullanılan malzemeleri üst raflara yerleştirelim, malzemeleri kolayca ulaşabileceğimiz şekilde düzenleyelim, mümkünse numaralandıralım.
Buzluktaki yiyeceklerin ve diğer donmuş gıdaların buzunu eritmek için su kullanmayalım. Bu tür gıdaların buzlarını buzdolabının alt gözünde bir gece bekleterek çözebiliriz.
Çamaşır Makinası
Çamaşır makinelerinin aylık ortalama enerji tüketim değeri dikkatli kullanılmadığında 15 kW/saat iken dikkat edilecek birkaç hususla birlikte tüketim 9 kW/saat‘e kadar düşürülebilmektedir. Enerji verimlilik sınıfının önemi kadar uygun kullanım koşullarını sağlamak da bizim elimizdedir.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (Çamaşır Makinası)
Enerji verimliliği "A" sınıfı olan makineleri kullanmalıyız.
Yıkama kapasitesi ailemize uygun olanı tercih etmeliyiz. Küçük aileler için büyük kapasiteli makineler gereksizdir, fazla su ve enerji harcar.
Makineyi yerleştirirken etrafında en az 5 cm boşluk olmasına dikkat etmeliyiz.
Sıkma devrinin yüksek olması önemli değildir ve çamaşırların da zor ütülenmesine yol açar.
Çamaşır makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Çamaşırları bastırdığımızda tamburla arasında bir karış boşluk kalmalıdır.
Fazla miktarda ve aşırı köpüren deterjanlar yıkamayı güçleştirir ve tekrar durulama gerektirebilir. Deterjan üzerindeki sıcaklık değerlerini de göz ardı etmemeliyiz.
Az kirli çamaşırlarda ekonomik programı uygulamalıyız.
Kurutma makinesi yerine, çamaşırları asarak kurutma yapabiliriz. Üstelik kurutma makinelerinin çamaşırın lif ömrünü kısalttığını da unutmamalıyız.
Kurutma makinesi kullanılıyorsa hava kanallarını temiz tutmalıyız. İçi ipçik ve liflerle dolan
hava kanalları daha çok enerji tüketimi demektir.
Kurutmalı çamaşır makinesi alınacak ise bunların çamaşır kuruduğu zaman üniteyi kapatan,
nem sensörlü olanlarını tercih etmeliyiz.
Önden yüklemeli makineler üstten yüklemeli makinelere göre daha az enerji tüketirler.
BULAŞIK MAKİNESİ
Enerji verimi yüksek "A" sınıfı bulaşık makinesi, "D" sınıfı bulaşık makinesine göre %32, "G" sınıfına göre de %48 enerji tasarrufu sağlar.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (BULAŞIK MAKİNESİ)
Bulaşık makineleri elde yıkamaya oranla daha az su ve elektrik tüketimi sağlar.
Kısa süreli yıkama ve durulama özellikli makineleri kullanmalıyız.
Bulaşık makinesinin etrafına en az 5 cm boşluk bırakarak yerleştirmeliyiz. Bu sayede ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılmasını sağlayabiliriz. Aksi durumda daha fazla enerji harcanmaktadır.
Bulaşık makinesini tam kapasiteyle çalıştırmalıyız. Dolmayan makineyi çalıştırmamalıyız. Her durumda makinenin aynı su ve enerjiyi harcadığını unutmamalıyız.
Az kirli bulaşıklar için kısa veya ekonomik devirli, düşük sıcaklıklı program kullanmalıyız.
Bulaşıkları makineye koymandan önce durulamak yerine yemek artıklarını sıyırmakla, daha az elektrik, su ve deterjan tüketilmektedir.
Makinenin son durulama yaptıktan sonra kapatılması ve kapağını açıp bulaşıkların bu şekilde kurutulması daha az enerji tüketimi sağlayacaktır.
Bulaşıkların yıkanması için 60 derece sıcaklık istenir ancak 50 derecede de bulaşıkların yıkanması mümkündür. Bu sayede yüzde 10 daha az enerji tüketmiş oluruz.
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
Elektrik süpürgesi seçerken enerji kullanımındaki verimliliğe dikkat edilmelidir. Aynı emiş gücüne sahip az elektrik tüketen markaları tercih edip enerji tasarrufumuzu arttırabiliriz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİK SÜPÜRGESİ)
Torbalı süpürgeler yerine su hazneli süpürgeleri tercih etmeliyiz.
Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltmalı ve dolan torbaları değiştirmeliyiz. Bu şekilde emiş gücünü arttırıp süpürgeyi daha verimli kullanabiliriz.
Fırça ve boruları emiş kaybını önlemek için sürekli temizlemeliyiz, gerekirse değiştirmeliyiz.
Yılda en az bir kez motor bölümünü açıp buradaki toz ve pamukçukları temizlemeliyiz.
TELEVİZYON, VCD/DVD GÖSTERİCİ VE MÜZİK SETİ

Bekleme konumundaki cihazlar enerji tüketmeye devam ederler. Kullandığımız elektronik cihazları güç düğmelerinden kapatmaya özen göstermeliyiz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (TELEVİZYON, VCD/DVD GÖSTERİCİ VE MÜZİK SETİ)
Cihazlar kumandadan kapatılması halinde, "Stand-by" konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji yaklaşık olarak cihazın kendi enerjisinin %5'i kadardır.
Çalışmayan cihazların "Stand-by" konumunda iken elektromanyetik kirliliğe yol açtığını unutmamalıyız.
Geceleri TV karşısında uyumayı seviyorsak mutlaka otomatik kapama programlarını kullanmalıyız.
Radyo, televizyon ve müzik setlerinin ses düzeyinin düşük tutulması enerji tüketimini azaltır.
ÜTÜ

Yüksek verimli ütüler; kurulu gücü düşük, buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek, termostat ayarlı, şebeke kullanımına uygun, kireç tabakasını temizleyen, tabanı çizilmeyen ve kumaşta rahat kayan yüzeyli ütülerdir.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ÜTÜ)
Çamaşırları nemli olarak ütüleyelim. Bu durumda buhar ayarını kapatalım.
Ütüleme işini ütüyü yeniden ısıtmayacak şekilde planlamalıyız.
Ütüye başlamadan önce ütülenecek kıyafetleri düzgün bir şekilde askıya asmalıyız.
Termostat ayarını ütü yapılacak kumaşa göre en düşük düzeyde ayarlamalıyız. Su damlacıklar halinde kumaş yüzeyinde kalıyorsa buhar ayarı kısılmalıdır.
Ütüleme işi bitmeden birkaç dakika önce ütüyü fişinden çekersek son parçayı ütünün kalan ısısıyla ütüleyebiliriz.
ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI

Her gün sıcak suya ihtiyaç duyarız. Yıkanırken, temizlik yaparken kullandığımız suyu ısıtmak için ocağı ve su ısıtıcılarını kullanmaktayız. Sıcak su kullanım miktarını düzenleyip ve ısıtıcılarımızda belli hususlara dikkat edip daha az enerji harcayabiliriz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler
Su ısıtmak için gazlı ocağı kullandığımızda %50 daha az enerji harcarız.
İhtiyacımızdan fazla su ısıtmamaya özen göstermeliyiz.
Isıtma elemanlarının su ile direkt temasını engelleyen ve daha çok enerji tüketimine yol açan tortu ve kireç tabakalarını ısıtıcılarda düzenli olarak temizlemeliyiz.
Su ısıtıcısını buzdolabı ve dondurucu gibi cihazlardan uzak yerlerde kurmalıyız.
Depolardan ve tesisattan ısı kaybını önlemek için mutlaka yalıtım yapmalıyız.
Su ısıtıcılarımızı (şofben, termosifon) kullanım noktalarından en fazla 6 metre uzaklıkta olacak şekilde konumlandırmalıyız.
Su ısıtıcılarının sıcak ve soğuk su bağlantılarına tek yönlü vanalar takmalıyız. Böylelikle ısıtıcı içerisindeki sıcak suyun yükselerek ısıtıcıyı terk etmesi veya borulara kaçmasını önlemiş oluruz.
Su depolayan sıcak su üreticileri yerine anlık su ısıtıcılarını tercih etmeliyiz.
Sıcak su tankına dokunulduğunda bir sıcaklık hissediliyorsa tankın yalıtımını yapmalıyız.
Su sızıntılarına dikkat etmeliyiz. Aksi taktirde sıcak su sızıntısıyla yılda tonlarca su ve fazladan enerji tüketmiş oluruz.
Fazla enerji tüketen yalıtımsız eski ısıtıcılarımızı değiştirmeliyiz.
Banyo yapmak yerine duş almak %30'a yakın enerji tasarrufu demektir.
Ayarlanabilir debili su başlıklarıyla daha az enerji ve su tüketimi sağlayabiliriz. Bu başlıklar sayesinde dakikada 25-30 litre su yerine, 9-12 litre su tüketiriz. Böylece 5-6 dakikalık bir banyo esnasında 50-100 litre sıcak sudan ve o oranda daha az enerjiyi tasarruf etmiş oluruz.
Mutfak işleri için 50 derece banyo için ise 42 derece uygun sıcaklıklardır.
Tatil günleri evden ayrılmadan önce ısıtıcımızı mutlaka kapatmalıyız.
ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Kısa süreli ısınma ihtiyacı için pratik ve hızlı ısıtıcılar olan elektrikli ısıtıcılar diğer ısıtıcılara oranla daha fazla elektrik tüketirler. Bu tüketimin farkında olarak daha bilinçli kullanımla aile bütçemize fazladan yük bindirmemeliyiz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİKLİ ISITICILAR)
Mümkün olduğunca elektrikli ısıtıcıları kullanmamalıyız.
Termostatlı cihazlar kullanmalı, istenilen sıcaklığa geldiğinde sönen cihazları tercih etmeliyiz.
Elektrik kesilmesinde gerekli emniyet tertibatı olan ve binanın mevcut elektrik kapasitesine uygun cihazlar kullanmayı tercih etmeliyiz.
Prizin bağlı olduğu sigortanın amperinin cihazın amperinden yüksek olmamasına dikkat etmeliyiz. Bu sayede cihazdaki bir kısa devre durumunda cihazın bağlı olduğu sigorta devreyi açabilecektir.
Emniyet İçin;
Isıtıcıların önüne eşya koymamalıyız.
Devrilme esnasında kendini kapatan cihazları tercih etmeliyiz.
Elektrik kablosu yalıtımlı olan cihazları tercih etmeli ve mutlaka cihazın fişini topraklı prize takmalıyız.
Cihazın yanında kolaylıkla tutuşan yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmamalıyız.
KLİMA

Günümüz şartlarında klimalar ihtiyaç haline gelmiştir. Ancak klima tercihlerinde dikkatli olmak gerekmektedir. Satın alırken ısıtılacak/soğutulacak yerlerin kapasitesiyle örtüşen ayrıca iklim şartları ve bina yapısına uygun klimaları tercih etmeliyiz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (KLİMA)
Hacim sorunu yaratmayan yerlerde ısı transfer yüzeyi büyük klimaları tercih etmeliyiz.
Klimanın ısıtma ve soğutma kapasitesi yüksek olmalıdır.
Isıyı/soğuğu homojen yayma özellikli klimaları tercih edelim.
Klimalarımız elektronik ısı ayarlı(termostatlı) olmalıdır.
30 derecenin altında soğutma yapılmamalıdır. Klimanın kışın ısıtma sıcaklık ayarı çok yüksek, yazın soğutma sıcaklık ayarı çok düşük tutulmamalıdır.
Klimalar çalışırken mekan kapıları kapalı tutulmalıdır. Aksi durumlarda hava perdesi gibi dışardan hava girişini önleyen cihazlar kullanmalıyız.
Klimalarımızı mümkün olduğunca kışın ısıtma amaçlı kullanmamalıyız.
Yaz aylarında dış ünitenin güneş ışığıyla direkt maruz kalmamasına dikkat etmeliyiz. Gerekirse gölgeliklerle güneş ışığının klimayla temasını önlemeliyiz.
Yazın klima çalışırken güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesini engellemeliyiz.
Hava filtresini belli aralıklarla değiştirmeliyiz. Tıkalı filtreler hava akışını, soğutmayı ve nem gidermeyi engellediğinden daha fazla enerji sarfiyatı ortaya çıkar.
Klima programlama özelliğiyle enerji tüketimini düşürebiliriz. Mekanın kullanılmadığı anlarda kapalı tuttuğumuz klimayı kullanım zamanlarında açabiliriz. Evdeki cihazları ılık havalarda kapalı tutup 2-3 günden fazla evden uzak kalınacak sürelerde cihazı kapalı tutmalıyız.
ELEKTRİKLİ FIRINLAR VE OCAKLAR

Ev hanımlarının en fazla kullandığı ev aletlerinden olan fırın ve ocaklar kayda değer enerji tüketimi gerçekleştirirler. Bu tüketimlerimizi kontrol altına alarak daha az enerji sarf etmek ve faturamızda ciddi tasarruf etmek mümkündür.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (ELEKTRİKLİ FIRINLAR VE OCAKLAR)
Fırın ve ocak satın alırken enerji sınıfı "A" ve üstü olanları tercih edelim.
Elektrik enerjisi kullanımında verimliliği yüksek ve ısı yalıtımlı ocakları tercih etmeliyiz.
Yemek pişirirken fırının kapağını gerektiğinden fazla açmamalıyız. Kapağı her açışta fırın sıcaklığının 25-30 derece düştüğünü unutmamalıyız.
Fırında aynı anda birden fazla yemek pişirebiliriz. Bu şekilde erken pişeni önce çıkarıp gereksiz enerji harcamasından da kurtulmuş oluruz.
Gerekli olmayan durumlarda ön ısıtma yapmayalım.
Mikrodalga fırınlarda ısıtma süresi 2-3 pişirme süresi 10-15 dakikadır yani normal fırına göre çok kısadır. Mikrodalga fırınlar klasik fırınlara göre önemli bir tasarruf sağlamaktadır.
Donmuş yiyeceklerin fırına sürülmeden önce çözülmesini beklemeliyiz.
Elektrikli fırın ve ocakların pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatırsak mevcut sıcaklıkta pişmeye devam etmesini sağlayıp bir miktar enerji tasarrufu sağlayabiliriz.
Cam ve seramik kapların ısıyı daha fazla tutması nedeniyle bu kapları fırınlarda kullanıyorsak ısıyı 15 derece daha düşürebiliriz.
Ocakta yemek pişirirken mutlaka kapağını kapayarak pişirmeliyiz. Kapağı açık pişen yemekler için 3 kat daha fazla enerji tüketilmektedir.
Yemek pişirirken basınçlı tencereler kullanmak bize zamandan ve enerjiden ciddi tasarruf sağlar.
Fırının içerisinde havanın rahatça hareket edebilmesi için fırın ile tepsi arasında en az 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Böylece havanın sirkülasyonunu rahatlatıp yemeğin hızlı pişmesini sağlarız.Ocaklarda tencere, tava, tepsi çaydanlıkların tabanlarının düz olmasına dikkat etmeliyiz.
Ocak ateşinin taban yüzeyini aşmamasına özen göstererek enerji israfını önleyebiliriz.
Düşük sıcaklıklarda ısı ayarı yapıp, yemeği yavaş pişirerek enerji israfını önlemiş oluruz.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Saç kurutma makinelerinin 15 dakika çalışması 75 wattlık bir lambanın 3 saat boyunca yanmasına eş değerdir. Saçlarımızı havluyla kurulayarak makinenin çalışma süresini aza indirebilir ve kayda değer bir enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler (SAÇ KURUTMA MAKİNESİ)
Saçlarımızı kurutma öncesinde havluyla kurulamalı ve makineyi kullanırken mümkün olduğunca saçlara uzak tutmalıyız.
Düşük sıcaklık seçeneğiyle saçımızı kurutmalıyız.
BİLGİSAYAR VE OFİS MALZEMELERİ

Evde ve iş yerinde sürekli çalışır durumda olan cihazlarımızın tasarruf modlu olanları mevcuttur. "Energy star" işaretli ürünlerin, kullanılmadığı zamanlarda kendini dinlenme konumuna alması bu cihazların enerji tasarrufuna katkılar sağlar.

Tasarruflu Tüketim İçin Pratik Çözümler
Kullanılmayan zamanlarda bilgisayarlarımızı kapalı tutmalıyız. Bilgisayarlar için harcanan enerjinin büyük çoğunluğunun kullanılmadığı zamanlarda açık kalması sebebiyle olduğunu unutmayalım
Kısa süreli aralarda ise ekranı düğmesinden kapatabiliriz.
Yazıcı ve fotokopi makinelerini de kullanmadığımız zamanlarda kapalı tutarak enerjiden tasarruf edebiliriz.


ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMANIN PÜF NOKTALARI

Aylık faturalarınızı toplayın. Elektrik ve gaz faturalarını ayırın ve en yüksek gider kısmını belirleyin (ısıtma, aydınlatma vb.). Tasarruf planınızı buna göre ayarlayın.
Odadan ayrılırken lambaları kapatın. Aile bireylerinin odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır. Bina aydınlatması için sensorlu sistemleri tercih edin.
İşiniz bittiğinde televizyonu, video oyununu, bilgisayarı, müzik setini vb. kapatın.
Buzdolabının kapağını açık tutarak ne alacağınızı buzdolabının önünde düşünmeyin. Açmadan önce ne alacağınızı düşünün, daha sonra ihtiyacınız olanı alıp kapağını tekrar kapatın.
Kullandığınız sıradan ampulleri, kompakt flauresanlar (tasarruflu ampul) ile değiştirin.
Ders çalışırken veya kitap okurken tüm ışıkları açmak yerine küçük bir lamba kullanın.
Cihaz alırken "enerji verimli ürünler" i tercih edin. Bu cihazlar çok daha az enerji ile çok daha fazla iş yapar.
Yaz aylarında odanızın perdesini veya güneşliğini kapalı tutun, böylece odanız daha serin kalacaktır.
Kış aylarında perdelerinizi kapalı tutun. Gündüzleri, güneş ışığını doğrudan alan perdeleri açık tutun. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın, radyatörleri mobilyaların arkasına saklamayın.
Kış aylarında binalarınızın giriş-çıkış kapılarını açık bırakmayın.
Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Odaları doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenleyin.
Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanın.
Küvette uzun süren banyolar yapmak yerine kısa duşlar alın.
Kullanılmayan odaları da düşük ısıda tutun. Soğumuş odaları tekrar ısıtmak, bu odaları sürekli olarak düşük bir ısıda tutmaktan daha fazla enerji harcamasına neden olur.
Kazan, ısı pompası, klima gibi cihazlarınızın filtrelerini temizletin ya da değiştirin.

 

ELEKRTİK MALZEMESİ TOPTAN SATIŞ HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

ELEKTRİK MALZEMELERİ
a. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir.
c. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selşer, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
d. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek.
e. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak.

Elektrik Malzemeleri

1. Kapalı fiş, tablo sigortası, spiral kromlikel, ütü, elektrik, elektrik buşonu, mikanik %1 oranında,
2. Balans %2 oranında,
3. Spiral telefon kablosu, starter %3 oranında,
4. Yer altı telefon kablolarının döşenmesi esnasında çeşitli aşamalarda %3 oranında,
5. Otomatik control malzemeleri (zaman röleri, sayıcılar, fotoseller, mikro anahtarlar, nihayet anahtarlar vs.) ve plastik kablo bağları ithalat ve satışı esnasında %05 oranında,
6. Yurt dışından ithal edilen ampullerin gelmesi, depoya indirilmesi ve Anadolu’ya sevki esnasında ortalama %5 oranında
7. Kendi enerji kaynağı ile çalışan portative elektrik lambalarından diğerlerinin stoklanması ve dağıtılması sırasında %2 oranında,
8. Kırılmadan dolayı cam elektrik malzemelerinde %5, plastikten mamullerde %3 oranında,
9. Kuru pillerde %0 oranında,
10.Elektrik eldivenleri, kondastörler, protodur kablo, ek buat ve başlıkları, most entegreler, diyotlar ve transistörler %1 ölçü aletleri %3 oranında,
11.Elektrik kablosu montajında %5 oranında, fire ve zayiat verebilirler.

Elektrik Kablosu

1. 11/2 mm2 ile 100 mm2. Arasındaki kesitlerde plastik izoleli bakır elektrik kablosu imalinde bakır ve plastiğin verebileceği fire %2 ila %3 arasında olabilir.
2. Aşağıda isimleri yazılı elektrik malzemelerinin perakende ve toptan satışlarında verebilecek bozuk ve ratı fireleri hizelerında gösterilmiştir.

Kapalı Fiş:%1 Balast:%1 Tablo Sigortası:%3 Spiral Kromlikel:%1 Ütü:%1 Spiral Telefon Kablosu:%1 Elektrik Busonu:%3 Mikanik:%1 Starter:%3

Telefon Kablosu

Yeraltına telefon kablolarının döşenmesi esnasında çeşitli aşamalarda %03 oranında fire ve zayiat verebilir.

Sıva altı telefon prizi
Sıva altı topraklı priz
Sıva altı kamitatör anahtar
Sıva altı anahtar
Sıva altı 2 li priz çerçevesi
Sıva altı 4 x 18 armatür
Sıva altı 2 x 16 plc spot
Sıva altı 2 x 13 plc spot
Sıva altı 1 x 13 plc spot
3 x 2.5 TTR kablo
3 x1.5 TTR kablo
2 x 2.5 TTR kablo
2 x 1.5 TTR kablo
4 x 16 NYM kablo
16 mm NYA kablo
2 çiftli telefon kablosu
Karel MS 38 telefon santrali
Alçıpan kasa
Elektrik panosu

Termik santral, enerji santrallerinin bir türüdür. Termodinamik kanunlara göre bir düşük veya yüksek sıcaklık kaynağıyla birlikte termik makinalar kullanarak güç üretimi yapan santrallerdir.

Yüksek sıcaklık kaynakları:
Buhar türbinleri
Pistonlu buhar makineları
Termik santraller, kömür, akaryakıt veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla elektrik üretir. Su; santrallerde, ocağın kazan bölümünde dolanan su, çok sıcak buhar haline dönüşür ve bu buhar, elektrik akımı üreten alternatörlere bağlı türbinleri çalıştırır. İlk büyük petrol krizi sanayileşmiş Batılı ülkelerde bu tip termik santralların yapımını yavaşlattı. Ancak gene de bu tip santrallar, birçok ülkede enerji açığını kapatmakta görev üstlenmeye devam etmektedir.
Termik santrallerin ürettiği ısının bir bölümü çevreye atılır. Soğutma suyunun sağlandığı kıyı ve ırmak suları birkaç derece ısınır. Kömürün yanmasıyla oluşan küllerin bir bölümü bacaların elektrostatik filtrelerinden dışarı sızar. Ve nihayet, bütün fosil yakıtlar azot ve kükürt içerir ve bu maddeler yanma sonrasında oksitler halinde atmosfere karışır. Çevre uzmanlarına göre gaz atıklar, ormanlar için son derece zararlı olan asit yağmurlarının en önemli nedenidir.
Termik Santralın prensibi
Elektrik enerjisine dönüştürülecek olan termik enerjiyi üretmek için, yakıt bir buhar kazanında yakılır. Buhar kazanı, bir ocak ile bir boru demetinden oluşur; boruların içinde dolanan su, burada ısıtılır ve buhar haline geldikten sonra türbinlere gönderilir. Eğer yakıt olarak kömür kullanılıyorsa, bu kömür önce öğütülüp toz haline getirilir; sonra sıcak havayla karıştırılır ve brülörle buhar kazanının yanma odasına püskürtülür. Eğer sıvı yakıt kullanılıyorsa, bu sıvı yakıt önce akışkanlığının artması için ısıtılır, sonra kullanılır.
Termik Santraldeki Enerji Dönüşümleri
Yakıt kullanılarak elde edilen ısı enerjisi kazanda kinetik enerjiye çevrilir.Buradan türbine iletilen enerji mekanik enerjiye dönüşür. Son olarak Alternatöre gelen mekanik enerji burada elektrik enerjisine dönüşür.

Hidrolik santrallerinin artıları, eksileri

Bir barajın yapımı ve öncesinde; uzun süreli yağış, su, jeolojik çalışmalar yapılması, su altında kalan arazi için ödenen istimlâk bedelleri, baraj yapım maliyetinin yüksek olması ilk yatırım maliyetinin çok fazla çıkmasına neden olur ki bu bir dezavantajdır. Ayrıca vahşi hayata ve doğal kaynaklara zararları, bölgesel kültürler ve tarihi yerlerin yok edilmesi (Zeugma, fırtına vadisi vs.), su kalitesine etki sorunu dezavantajlardan bazılarıdır. Su kaynağı bakımından zengin fakat yüksek debili akarsu bakımından fakir olan Türkiye'de maliyeti düşük ve çevreye zararı daha az olan Kanal Tipi Santralleri kurmak zordur. Küçük bir kasabaya yetecek kadar enerji üreten bir tesis için bile pek çok ağaç kesip yol açmak zorunda kalınması doğaya geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir.
Dezavantajlarına karşın; ilk yatırım yapıldıktan sonra, enerji üretiminin ana kaynağı su olduğundan üretim maliyeti çok ucuz olmaktadır. Yakıtlı santralleri gibi hava ve çevre kirliliği yaratmazlar. Türbinler hakkında daha detaylı bilgi için teklif hazırlama mühendislerine başvurulabilir.
Ayrıca barajların, elektrik üretiminin yanı sıra;
Yerleşim yerlerinin suyunu karşılama,
Sel ve taşkınları önleme,
Tarım arazilerini sulama
Balıkçılık
Ağaçlandırmaya katkı, erozyonu önleme
Turizmi geliştirme
Ulaşım
İklimde yumuşama gibi yararları bulunur.

Hidrolik santralleri ile termik santrallerin karşılaştırılması

Hidrolik Santralların yıllık üretimleri, kaynağa gelen su miktarıyla doğru orantılı olduğundan ve bir yıl boyunca gelen su insanoğlunun elinde olmayıp tam kapasite çalıştırmaya yetmeyebileceğinden, genel olarak puant santralı olarak çalıştırılırlar. Devreye alınış ve çıkarışları çok kolay ve hızlı olduğundan su rejimine bağlı olarak günün, enerji gereksiniminin çok olduğu- ki buna puant saati denir - saatlerinde çalıştırılarak, enerjiye az gereksinim olduğu zamanlarda devre dışı bırakılırlar. Bir Hidrolik Santral ünitesi tam kapasite ile çalıştırılmayabilir. Örneğin 100 MW güçteki bir ünite bir saat tam kapasite çalıştığında 100 000 kWh enerji üretebilir. Tam kapasite çalışma türbin kanatlarının önündeki su giriş kapakçıkları tam açıktır ve saniyede geçen su miktarı en üst düzeydedir. Ancak, sistemden çekilen enerji, kullanıcıların devreye girme, çıkmalarına göre an be an değişir. Sisteme anlık olarak istenilen enerjinin verilmesini üretim ünitesindeki regülasyon sistemi sağlar. Regülasyon sistemi, türbin kanatlarının önündeki su giriş kapakçıklarına otomatik olarak hükmederek daha az su girişine paralel olarak daha az üretim yapar. Bu olaya sistemde frekans tutma denir. Tüm elektrikli alıcıların sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için frekansın, alıcılarda imalat sırasında belirlenen frekansa - Türkiye ve Avrupa ülkelerinde 50 Hz -uygun olması gerekir.
Termik santrallerin devreye alınış ve çıkarışları çok kolay ve hızlı değildirler. Buna karşın yakıtlarını istenilen miktarda elde etmek insanoğlunun elindedir. Devreye alınış ve çıkarışları sırasında çok verim kaybına uğrarlar. Kızgın buharın, enerji üretimine hazır hale gelmesi için kazanların uzun süre yakılması gerekir. Bütün bu nedenlerden ötürü [termik santraller arıza, revizyon, bakım vs. durumlar dışında 24 saat sürekli çalıştırılmak üzere plan ve dizayn edilmişlerdir.
Stator sargılarında elde edilen orta gerilim elektrik enerjisidir. Orta gerilim enerjinin şehirlere taşınması için çok büyük kesitli iletkenler gerektiği, bunun da olanaksız olması nedeniyle oluşan gerilim Transformatörler vasıtasıyla Yüksek gerilim e çıkarılır ve elektrik iletim hatları ile şehirlere taşınır. Yüksek gerilim enerji kullanıma sunulamıyacağına göre, bu kez de yerleşim yerlerindeki Transformatörler vasıtasıyla kademeli olarak Alçak gerilim e düşürülerek kullanıma sunulur.
Elektrik enerjisi depo edilemez ama su depo ederek elektrik dolaylı olarak depo edilebilir.

Nükleer santral, bir veya daha fazla sayıda nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisinin üretildiği tesistir. Radyoaktif maddeler kullanılmasından dolayı diğer santrallerden farklı ve daha sıkı güvenlik önlemlerini, teknolojileri içerisinde barındırır.
NASA'ya göre nükleer santraller termik santrallerin neden olacağı ölümleri azaltmaktadır[1]. Nükleer santraller şimdiye kadar termik santrallerin neden olacağı 1,84 milyon ölümü ve 64 gigaton karbondiyoksit salımını önlemiştir.

Reaktörün kalbinde, elde edilen ısıl enerji suya aktarılır, su almış olduğu bu enerji sebebiyle faz değiştirir ve kızgın buhar haline dönüşür. Elde edilen bu buhar daha sonra elektrik jeneratörüne bağlı olan buhar türbinine verilir. Su buharı, türbin mili üzerinde bulunan türbin kanatları üzerinden geçerken daha önceden almış olduğu ısıl enerjiyi kullanarak, türbin milini döndürür. Bu mekanik dönme hareketi sonucunda alternatörlerde elektrik elde edilir. Jeneratörde oluşan elektrik ise iletim hatları denilen iletken teller ile kullanılacağı yere gönderilir. Türbinden çıkan, ısıl enerjisi yani sahip olduğu basınç ve sıcaklığı düşmüş olan buhar, tekrar kullanılmak üzere yoğuşturucuda (kondenser) yoğuşturulup su haline dönüştürüldükten sonra, tekrar reaktörün kalbine gönderilir. Yoğuşturucu da su buharının faz değişimini yapabilmek için çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynaklarını soğutucu olarak kullanır.

Rüzgâr türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.
Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.
Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvvet iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir.
Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örneğin düz bir plaka üzerinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90o dik geldiği durumda iken; minimum sürükleme kuvveti ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.
Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanmasına da bu kuvvet sebep olduğu için kaldırma kuvveti olarak adlandırılmıştır.
Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı kesilmektedir. Sürükleme kuvvetinin etkilerini minimuma indirebilmek için yapılmış özel cisimlere akış hatlı (streamlined) cisimler denir. Bu cisimlere örnek olarak elips, balıklar, zeplin verilebilir.
Düz bir plaka üzerine etkiyen kaldırma kuvveti, hava akışı plaka yüzeyine 0o açı ile geldiğinde görülür. Havanın akış yönüne göre meydana gelen küçük açılarda akış şiddetinin artmasıyla düşük basınçlı bölgeler meydana gelir. Bu bölgelere akış altı da denir. Dolayısıyla, hava akış hızı ile basınç arasında bir ilişki meydana gelmiş olur. Yani hava akışı hızlandıkça basınç düşer, hava akışı yavaşladıkça basınç artar. Bu olaya Bernoulli etkisi denir. Kaldırma kuvveti de cismin üzerinde emme veya çekme meydana getirir.

Sınışandırma

Kullanımdaki rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çok çeşitlilik gösterse de genelde dönme eksenine göre sınışandırılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre "Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri" (YERT) ve "Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri” (DERT) olmak üzere iki sınıfa ayrılır.
Yatay eksenli

Yatay eksenli bir rüzgâr türbini
Bu tip türbinlerde dönme ekseni rüzgâr yönüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar. Ticari türbinler genellikle yatay eksenlidir. Rotor, rüzgârı en iyi alacak şekilde, döner bir tabla üzerine yerleştirilmiştir.
Yatay eksenli türbinlerin çoğu, rüzgârı önden alacak şekilde tasarlanır. Rüzgârı arkadan alan türbinlerin yaygın bir kullanım yeri yoktur. Rüzgârı önden alan türbinlerin iyi tarafı, kulenin oluşturduğu rüzgâr gölgelenmesinden etkilenmemesidir. Kötü tarafı ise, türbinin sürekli rüzgâra bakması için dümen sisteminin yapılmasıdır.
Yatay eksenli türbinlere örnek olarak pervane tipi rüzgâr türbinleri verilebilir. Bu tip türbinlerin kanatları tek parça olabileceği gibi iki ve daha fazla parçadan da oluşabilir. Günümüzde en çok kullanılan tip üç kanatlı olanlardır. Bu türbinler elektrik üretmek için kullanılır. Geçmişte çok kanatlı türbinler tahıl öğütmek, su pompalamak ve ağaç kesmek için kullanılmıştır.
Düşey eksenli

Darrieus tipi bir rüzgâr türbini
Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş yönüne diktir. Savonius tipi, Darrieus tipi gibi çeşitleri vardır. Daha çok deney amaçlı üretilmiştir. Ticari kullanımı çok azdır.
Bu türbinlerin üstünlükleri şöyle sıralanabilir:
Jeneratör ve dişli kutusu yere yerleştirildiği için, türbini kule üzerine yerleştirmek gerekmez, böylece kule masrafı olmaz.
Türbini rüzgâr yönüne çevirmeye, dolayısıyla dümen sistemine ihtiyaç yoktur.
Türbin mili hariç diğer parçaların bakım ve onarımı kolaydır.
Elde edilen güç toprak seviyesinde çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır.
Sakıncaları ise şöyledir:
Yere yakın oldukları için alt noktalardaki rüzgâr hızları düşüktür.
Verimi düşüktür.
Çalışmaya başlaması için bir motor tarafından ilk hareketin verilmesi gerekir, bu yüzden ilk hareket motoruna ihtiyacı vardır.
Ayakta durabilmesi için tellerle yere sabitlenmesi gerekir, bu da pek pratik değildir.
Türbin mili yataklarının değişmesi gerektiğinde, makinenin tamamının yere yatırılması gerekir.
Darrieus tipi

Düz tip bir Darrieus rüzgâr türbini
Darrieus tipi düşey eksenli rüzgâr türbininde, düşey şekilde yerleştirilmiş iki tane kanat vardır. Kanatlar, yaklaşık olarak türbin mili uzun eksenli olan bir elips oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir. Kanatların içbükey ve dışbükey yüzeyleri arasındaki çekme kuvveti farkı nedeniyle dönme hareketi oluşur. Yapısı gereği Darrieus tipi rüzgâr türbinlerinde, devir başına iki kere en yüksek tork elde edilir. Rüzgârın tek yönden estiği düşünülürse; türbinin verdiği güç, sinüs şeklinde bir eğri oluşturur...
Savonius tipi
Savonius türbinleri, iki ya da üç adet kepçeye benzer kesitin birleşimi şeklindedir. En yaygını iki adet kepçenin bulunduğu durumdur ve “S” şeklini andıran bir görüntüsü vardır. Savonius türbininde akışkan içbükey kanat üzerinde türbülanslı bir yol izler ve burada dönel akışlar meydana gelir. Bu dönel akışlar Savonius türbininin performansını düşürür, bu nedenle elektrik üretiminde pek fazla kullanılmazlar. Daha çok su pompalama amaçlı ve rüzgâr ölçümlerinde kullanılan anemometre olarak kullanılırlar.
Rüzgâr gücü hesabı

Rüzgâr gücü mümkün rüzgâr enerjisinin bir ölçümüdür. Rüzgâr gücü, rüzgâr hızının kübünün bir fonksiyonudur. Eğer rüzgâr hızı iki misline çıkarsa rüzgârdaki enerji sekiz faktörü ile artar (23). Bunun anlamı şudur; rüzgâr hızındaki küçük değişiklikler rüzgâr enerjisinde büyük değişikliklere neden olurlar.
Örneğin, 12.6 m/s hızındaki bir rüzgâr ile üretilebilecek enerji miktarı, 10 m/s hızındaki bir rüzgârdan üretilebilecek enerjinin 2 katıdır. (10 = 1000, 12.63 = 2000).
Yer seçimi veya ölçüm hataları ile yapılabilecek küçük rüzgâr hızı hataları bir rüzgâr türbini yatırımında büyük hatalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, rüzgâr türbini satınalmadan önce, doğru ve sürekli bir rüzgâr çalışması yapılmalıdır. Ekonomik olarak uygulanabilir olması için, bir rüzgâr türbini kurulacak yerde yıllık ortalama en az 5.4 m/s (12 mph) rüzgâr hızı olmalıdır.
Rüzgârdaki Mümkün Güç Miktarı
W = 0.5 r A v3 eşitliği ile verilir.
W: güç/enerji r: hava yoğunluğu A: kanat alanı v: rüzgâr hızı
Hava yoğunluğu yükseklikle, sıcaklıkla ve hava cepheleri ile değişir. Rüzgâr gücü hesaplamalarında, hava cephelerinin etkisi önemsenmeyecek kadar küçüktür, böylece hava yoğunluğu formülü şöyledir:
P = 1.325 P/T T: Fahrenheit + 459.69 olarak sıcaklık P: Yüksekliğe göre düzeltilmiş Mercury basıncı (inch)
Tipik ortalama hava sıcaklığı (59 °F) deniz seviyesine indirgenerek hava yoğunluğu için bir standart değer kullanılabilir. Bu durumda güç eşitliği basit olarak aşağıdaki hale gelir:
Basitleştirilmiş Güç Eşitliği
Metrik Birimler
W = 0.625 A v3 W: Güç (watt) V: Rüzgâr hızı (m/s) A: Rüzgâr türbini kanatları tarafından süpürülen alan (m2)
A = Π r2 r: Rotor yarıçapı (m)
Basitleştirilmiş güç eşitliği denklemi, rüzgâr turbinenden elde edilecek gücün amprik olarak hesaplanabilmesi için türetilmiştir. Bu denklemden anlaşılabileceği gibi, bir sistemden elde edilecek enerji, rüzgâr hızının kübü ile doğru orantılıdır. Ayrıca elde edilecek güç , rüzgâr türbin kanatlarının süpürdüğü alan dolayısıyla rotor yarıçapının karesi ile orantılıdır.

Kojenarasyon, (CHP) tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan ve aynı zamanda bölge ısıtma ağını yararlı ısıyla besleyebilen elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı bir sistemdir. Bu sistem Kombine ısı ve güç sistemi ilkesine dayanmaktadır.
Elektrik üretgeçi için hareketlendirici olarak yanmalı motorlar, yani dizel veya gaz motorları ve bunun yanında gaz tribünleri kullanan bir sistemdir.
Geleneksel lokal ısıtma sistemleri ve merkezi Enerji Santrallerine göre gösterdiği yüksek verimlilik derecesi nedeniyle elektrik üretiminden elde edilen atık ısı doğrudan oluştuğu yerde kullanılır. Elektrik enerjisi verimliliği tesis büyüklüğünden bağımsız olarak %25 ile %50 arasında değişmektedir. Bölgesel ısıtma sistemde atık ısı kullanımıyla dahili birincil enerjinin %80'ninden %90'a kadar kullanılabilmektedir. Kojenarasyonlar %40 kadar birincil enerjiyi tasarruf edebilmektedirler.
Geleneksel Kojenarasyon birimlerinin beş kilowatt (kW) ile beş megavat (MW) arasında elektrik kapasiteleri vardır.50 Kw altında olanlarda Mini kombine ısı ve güç birimlerinden söz edilirken, 15 Kw altında olanlara Mikro Kojenarasyon denir. Mini ve Mikro Kojenarasyonlar hanelerde, küçük işletmelerde ve yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır. Kombine ısı ve güç birimleri aynı zamanda ısıtma santrallerinde tipik olarak birkaç yüz MW lık enerji kapasiteli santrallerde kullanılmaktadır.
Konu başlıkları [gizle]
1 İşletme Türleri
2 Açıklama
3 Ekoloji ve Çevre yönü
4 Teknik
5 Ekonomiklik
6 Kaynakça
İşletme Türleri

İdeal olarak referans şebeke kaplı olup, fazla üretimin elektrik şebekesini beslemesi sağlanır. Isı ısıtma ve sıcak su hazırlamak için kullanılır.
Eğer Kojenarasyonun kapasite verimi bölgesel ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelikse, ısıtma yönelimli kojenarasyondan bahsedilir. Modüler yapılı tesislerde Isıtma kapasitesindeki ayarlamalarla tek bir agregat ihtiyaca göre açılıp kapatılır. Bir Agregatın yapılandırılmasıyla güç çıkışı uygun olarak ayarlanır. Bu gibi tesislerde üretilen elektrik mümkün mertebede tesis içinde kullanılırken, Artan enerji genel ağa dağıtılır ve uygun şekilde mahsup edilir.
Elektrik üretimi yönelimli Kojenarasyon sistemlerinde kapasite çıktıları elektrik ihtiyacına göre yönlendirilir. Elektrik üretimi sırasında üretilen ısı bir termal depoda sonraki kullanımlar için saklanır veya bir soğutma sistemi üzerinden verimliliği düşürmesine rağmen atık ısı olarak çevreye verilir.Bu tarz çalışma biçimleri genellikle genel ağdan bağımsız olan elektrik ağlarında kullanılır.Öte yandan yenilenebilir hammaddelerle işletilen Kojenarasyonlar Türkiye'de genellikle elektrik enerjisi üretimi yönelimli olarak kullanılır, çünkü yenilenebilir enerji kaynakları yasasına göre elektrik dağıtım tarifesinden yüksek karlılık getirmektedir.Üretim sırasında ortaya çıkan ısı şimdiye kadar genellikle göz ardı edilmiş olup, istisnai durumlarda tamamını kullanmak mümkün olmaktadır.
Performans seviyesi bir merkezi santralden birçok tesise paylaştırılıyorsa buna "Ağ yönetimli Kojenarasyon" denir. Merkez sistemler arasındaki Kojenarasyon ünitelerinin planlamasını ekonomik çerçeve koşullarına göre, örneğin ortak gaz ve elektrik sözleşmeleri gereğince optimizasyonunu sağlanır. Ağ Yönetimi sanal enerji santrali fikrinin temel fikirlerinden biridir.
Açıklama

Genellikle kojenarasyon tesisleri tam güç çalışma fonksiyonunda sadece bağlı kullanıcıların maksimal ısı enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu şekilde pahalı elektrik üretme tertibatının en iyi şekilde kullanımı sağlanır ve yüksek çalışma saatlerine ulaşması (yıllık 7900 saat çalışma hedeşenirken çoğunlukla 3000 saatten 4000 saate kadar gerçekleştirilebilir) sağlanabilir.
Elektrik beslemeli ısı tankları yardımıyla mini kojenarasyonlar hanelerde kazan yükünü tepe değere getirmeksizin çalışabilir. Böyle bir kojenarasyon temel yükten sonra ısı enerjisi ihtiyacına göre ayarlamaz, tam aksine geleneksel kalorifer sistemi gibi pik yüke göre ayarlama yapar. Bu ayarlama yöntemi öncelikle söz konusu mini kojenarasyonlar da yaygınlık kazanmıştır. Böyle ayarlamalarda kojenarasyonun tekrarlı olarak açılıp kapatılması, makinenin ömrünü kısaltır ve maliyet verimliliğini düşürür. Bir mini kojenerasyona geçiş yaparken mevcut bir ısıtma tesisatı genellikle küçük değişiklikler ile yeniden kullanılabilir. Bu durum öte yandan kojenarasyon tertibatının büyük depolama imkanı veren bir sistemde kullanılması imkanını da sağlar. Kış koşullarında kalorifer tertibatının yeterli olmaması durumunda, mevcut brülor ya da pit yüklü kazanla ısıtmaya eklemlenebilir. Çok nadir ortaya çıkabilen ek ısıtma ihtiyaçlarında basit bir yedek elektrikli ısıtıcının kurulumuyla ekonomiklik sağlanabilir.
Ayrıca büyük kojenarasyonlar da ilave ısıtma depolarıyla optimize edilebilir. Bu şekilde pit yükü yedeğe stoklanır ve bunun yardımıyla kojenarasyondan elde edilemeyen ek ısıtma gereksinimi azaltılır. Ayrıca bu durum yüksek elektrik fiyatlarının olduğu dönemlerde geçici bir elektrik üretimi yönelimli sistem kurmaya olanak verir.

Ekoloji ve Çevre yönü

Isıtma yönelimli Tesislerin kurulmasındaki ekonomik ve ekolojik tabanlı temel düşünce üretilen ısıyı tamamıyla ve eğer mümkünse elektriği üretim yerinde kullanmaya dayanmaktadır. Artan elektrik ise belirli bir fiyata mahsuben genel elektrik ağına dağıtılmaktadır. Çünkü bu şekilde daha az geleneksel enerji üretim tesisi elektrik üretimi için kullanılmakta ve yerine artan kojenarasyon tesisleri kullanımıyla fosil yakıtlar nedeniyle ortaya çıkan karbondioksit yayılımı azalmaktadır. Bu nedenle kojenarasyon tarzı yenilenebilir enerji üretim tesisleri Türkiye sınırlarında devlet tarafından da desteklenmektedir.
Bir kojenarasyon tesisi klasik ısıtma ve elektrik sağlayıcılarından oluşan santrallere göre çok daha yüksek kullanım verimliliği (Kullanılan elektrik enerjisi artı kullanılan ısı enerjisi bölü enerji girdisi) sağlamaktadır. Modern bir taş kömürü enerji santrali ancak %45 verimlilik dercesine ulaşabilmektedir. Yani, yaklaşık olarak üretilen enerjinin yarısı atık ısı olarak düşülmekte, bu atık ısınınsa merkezi büyük santrallerde ısı üretgeçiyle ısı alıcısının genellikle birbirinden uzak mesafelerde bulunması ve atık ısının uzak yerlere dağıtımıyla oluşan yüksek tesis maliyeti ve %10-15 arası belirgin taşıma kaybına sebep olmaktadır. Ayrıca elektrikteki voltaj değişiklikleri ve taşıma sırasında da %2 ile 5 oranında enerji kaybı oluşmaktadır. Kojenarasyon tesisleri %25 ile 50 arasında (büyüklük ve türüne göre) verimliliğe sahip olup, toplam verimliliği elektrik ve ısı üretiminin kombine olarak doğrudan kurulduğu yerde kullanımıyla yaklaşık %90 lara ulaşmaktadır.
Fakat işlem sonrası elde edilen ısının yerinde kullanımının bu avantajı uygun alıcının olduğu varsayımına dayanmaktadır. Konutlar mevsimlere göre çeşitli ısı düzeylerine ihtiyaç duymaktadırlar, örneğin elde edilen ısının anında yerinde kullanımı yaz dönemlerinde kısmen gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca yüksek toplam verimlilik derecesi sadece işlem sonrası elde edilen ısının optimal kullanımıyla, yani yukarıda bahsedildiği gibi ısı yönelimli üretim tesisi şeklinde faaliyet gösterdiğinde geçerli olabilmektedir.
Yağ değişimi, filtre takımı ya da gaz motorlarında buji değişimleri vs. gibi durumlarda oluşan motor bekletmeleri ve buna bağlı olarak servis personelinin geliş gidiş maliyetlerine yapılan harcamalar ekolojik bilançoyu olumsuz olarak etkilemektedir, çünkü küçük ve merkezi olmayan tesislerde özellikle mikro kojenarasyonlar da bu durum kayda değer bir maliyet yükselmesi demektir. Enerji bilânçosuna pozitif olarak etkisi ancak üretilen elektriğin kısa nakil hatlarıyla mümkün olmaktadır. İletim maliyetleri bu şekilde azaltılabilir.
Teknik

Orijinal olarak kojenarasyon tesisleri yanmalı motorlara dayanmaktadır, ısı egzozdan ve soğutucu devridaiminde kalorifer suyunu ısıtmak için kullanılır. Bunun yanında stirling motoru, buhar motoru ve biyo kütle gazlaştırıcı makine gibi sistemlerde elektrik üretimi için Kojenarasyon tesislerine entegre edilebilir. Kojenarasyon kullanımı içten yanmalı motorun türüne göre, sadece oda ısıtması hazırlamaktan ziyade su buharı, sıcak hava, sıcak yağ ve emme ısı pompası üzerinden süreç ısı üretmeye hizmet etmektedir. Bu şekilde kojenarasyon tesisinin atık ısısından soğuk hava de elde edilebilir. Yakıt olarak fosil ya da yenilenebilir hidrokarbonlardan bitki yağı (genelde hurma yağı), biyodizel (dizel motorlar için), doğal gaz, bağlı olarak biyogaz( otto motorlar, çift yakıtlı motorlar veya gaz tribünleri için biyogaz motorları) kullanılır, bunun yanında talaş ve ahşap peletleri stirling motorlarda yaygın kullanılan ham maddelerdendir.
Yanmalı motor veya gaz tribünü temelli kojenarasyon sistemlerinde atık ısı soğuk devir-daiminde ve egzoz sisteminde ortaya çıkmaktadır. Atık ısı ısı eşanjörü üzerinden konutun merkezi ısıtma sistemine iletilir. Bu şekilde motor kullanımı ve motor etki derecesine bağlı olarak %95 düzeylerinde kullanım oranlarına ulaşabilmektedir. Tam kapasite motor kullanımında safi elektrik etki derecesi motorun ve jeneratörün yakıt kullanımı, büyüklük ve imal biçimine (örneğin turbolu/turbosuz) %20 (mini kojenarasayonlarda) ile %43 (1 MW üzeri kapasiteli dizel motorlarda) arasında değişmektedir.
Yaklaşık 1 ile 5 KW arasında elektrik ve 3 -15 KW arası sıcaklık performanslı Mikro Kojenarasyonlar tek ya da çok haneli konutlarda ısıtma sistemi olarak görev yapabilmektedir. Yüzlerce KW performanslı orta büyüklükteki kojenarasyonlar genellikle küçük yerleşim bölgeleri veya yüzme havuzlarını ısıtmak ve elde edilen elektriği yerinde kullanmak için kullanılmaktadır. Gemi dizel motoruna sahip 10000 KW üzeri büyük kojenarasyonlar büyük yerleşim birimleri ya da fabrikaların elektrik ve ısıtma sistemlerinde kullanılır.
Ekonomiklik

Bir kojenarasyon sisteminin ekonomikliği için en önemli unsur makinenin tam kapasitede yıllık çalışma saatlerinin büyüklüğüdür (genellikle 4000 saat). Bu şekilde ekonomik açıdan elde edilen elektrik ve ısı düzeylerini mahsuben tesise yapılan yatırımlar karşılanabilir.
Isı yönelimli Kojenarasyon sistemlerinde yıl içinde gerekli olan ısı performansı konut için yılda kaç saat ne kadar kapasiteyle çalışılarak elde edileceği tespit edilir ki yaklaşık olarak yıllık 3000 saatlik çalışma saatine denk gelmektedir. Genellikle pit ısı performansının %25-30'u olan tepe ısı performansı bu şekilde tespit edilir. Bu yükseklikte bir performansa ulaşmak için kojenarasyonlar birden çok motorla donatılmaktadır.
Yerleşim yerlerinde ısıtma enerjisi ihtiyacı mevsim şartlarına göre çok fazla değişmektedir, özellikle yaz ortasında sıcak su ihtiyacı minimuma düşmektedir. Bu dönemlerde elde edilen ısıyı buna bağıl olarak elektriğe çeviren kojenarasyon modelleri kullanılır ve İhtiyaç dalgalanmaları eşitlenebilir.
Kapsayıcı bir ekonomiklik incelemesi ile bütün yatırımlar ve işletme maliyetleri (amortismanlar, yakıt ve bekleme maliyeti vs.) ve elektrik ve ısı enerjisinden elde edilen gelirler karşılaştırmalı olarak tespit edilir. Ve giderleri minimuma indirme yolları tespit edilir.
Yaz mevsiminde azalan ısı enerjisi ihtiyacının yarattığı maliyetleri düşürmek için bu artık ısıdan yararlanan emmeli soğutma makineleri kullanılarak ortam iklimlendirmesi için kullanılır. Gelecek dönemlerde ise sanal santral kurularak, merkezi olmayan birden çok tesisi merkezi bir sistemden kontrol etme olanağına sahip olunarak yönetim giderlerini düşürmek mümkündür. İhtiyaca göre enerji üretmeyip, ayrıca baz enerji veremeyen güneş ve rüzgar enerjilerine göre kojenarasyon sistemleri ayarlanabilir ısı tamponları ile çok daha verimli çalışabilmektedir. Bölgesel olarak gerekli olan elektrik enerjisi iletildikten sonra, elektrikle beslenen sıcak su tanklarında gerekli ısı enerjisi biriktirilir.
Tek haneli ya da çok haneli konutlara kojenarasyon sistemleri pazarlamanın temel sorunlarından biri tipik doğalgazlı ya da fosil ısıtmalı sistemlere göre yüksek maliyetleridir. Buna rağmen amortismanın çabuk sağlanması ve yüksek verimliliği nedeniyle diğer tip yöntemlere göre daha tercih edilebilir sistemler haline gelmektedir.

Jeotermik enerjinin kullanım amaçlı değerlendirilmesi insanoğlunun doğal yaşam sürecinin devamını sağlar. Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Jeotermal elektrik santrallerinde, bu enerji dönüştürülerek elektrik elde edilir.Jeofizik mühendislerinin ders olarak zorunlu şekilde aldıkları derstir.

Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneşin yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Dünyanın atmosferinin üzerine ve Dünya yüzeyine düşen teorik yıllık ortalama Güneş ışığı miktarı
Yenilenebilir enerji

Biyoyakıt Biyokütle Jeotermal Hidroelektrik Güneş enerjisi Gelgit enerjisi Dalga gücü Rüzgar enerjisi
Ülkelere göre liste

Konu başlıkları [gizle]
1 Güneş’ten elde edilebilecek enerji
2 Güneş enerjisi teknolojileri
3 Güneş pilleri
4 Türkiye ve Güneş enerjisi
5 Mimaride Güneş enerjisi
6 Isıl Güneş enerjisinden elektrik üreten enerji santralleri
6.1 Enerji kuleleri
6.2 Yoğunlaştırıcılı kollektörler ve buhar motorları
7 Kaynakça
8 Dış bağlantılar
Güneş’ten elde edilebilecek enerji

Dünyanın yörüngesi üzerinde, uzayda, birim alana ulaşan Güneş ışınları, Güneş'e dik bir yüzey üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366 W/m2’dir. Bu değer Güneş enerjisi sabiti olarak da anılır.[1] gezegen Atmosfer bu enerjinin %6’sını yansıtır, %16’sını da sönümler ve böylece deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek Güneş enerjisi 1,020 W/m2’dir. [2] [3] Bulutlar gelen ışımayı, yansıtma suretiyle yaklaşık %20, sönümleme suretiyle de yaklaşık %16 azaltırlar. Sağdaki resim 1991 ve 1993 yılları arasında uydu verilerine dayanarak, elde edilebilen ortalama Güneş enerjisinin W/m2 cinsinden gösterimidir. Örneğin Kuzey Amerika’ya ulaşan Güneş enerjisi 125 ile 375 W/m2 arasında değişirken, günlük elde edilebilen enerji miktarı, 3 ila 9 kWh/m2 arasında değişmektedir. [4]
Bu değer, elde edilebilecek mümkün en yüksek değer olup, Güneş enerjisi teknolojisinin sağlayacağı en yüksek değer anlamına gelmez. Örneğin, fotovoltaik (Güneş pili) panelleri, bugün için yaklaşık %15’lik bir verime sahiptirler. Bu nedenle, aynı bölgede bir Güneş paneli, 19 ile 56 W/m2 ya da günlük 0.45-1.35 kWh/m2 enerji sağlayacaktır. [5] Yandaki resimdeki koyu renkli alanlar, Güneş paneli kaplanması durumunda aynı bölgede 2003 yılında üretilen toplam enerjiden biraz daha fazla enerji üretebilecek örnek alanları göstermektedir. [6] Bugünkü %8 verime dayalı teknoloji ile dahi, işaretli bölgelere yerleştirilecek Güneş panelleri, bugün fosil yakıtlar, hidroelektrik vb kaynaklara dayalı tüm santrallerin ürettiği elektrik enerjisinden biraz daha fazlasını üretebilecektir.
Hava kirliliğinin neden olduğu Küresel loşluk ise daha az miktarda Güneş ışının yeryüzüne ulaşmasına neden olduğu için, Güneş enerjisinin geleceği ile ilgili az da olsa endişe yaratmaktadır. 1961-90 yılları arasını kapsayan bir araştırmada, aynı dönem içerisinde deniz seviyesine ulaşan ortalama Güneş ışını miktarında %4 azalma olduğu gözlenmiştir. [7]

Global Güneş enerjisi kaynakları. Haritadaki renkler, 1991-1993 yılları arasında, gerçekleşen ortalama yerel Güneş enerji değerleri hakkında W/m2 cinsinden bilgi vermektedir.

Güneş Dünya'nın yörünge eksenine 1,366 watt/metre² enerji iletir, fakat yer yüzüne ulaşan enerji miktarı biraz daha azdır.

Türkiye Güneş Işınımı Haritası

Güneş enerjisi teknolojileri

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir. Bu teknolojilerin bir kısmı Güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojiler Güneş enerjisinden elektrik elde etmek şeklinde kullanılmaktadır. Güneş enerjili sıcak su sistemleri, suyu ısıtmak için Güneş ışınlarından yararlanır. Bu sistemler evsel sıcak su ya da bir alanı ısıtmak için kullanılabildiği gibi çoğunlukla bir havuzu ısıtmak için kullanılır. Bu sistemler çoğunlukla bir termal Güneş paneli ile bir de depodan oluşur.[8] Güneş enerjili su ısıtıcıları üç grupta toplanır.
Aktif sistemler, suyun ya da ısı transfer sıvısının çevirimi için pompa kullanırlar.
Pasif sistemler suyun ya da ısı transfer sıvısının devrini doğal çevirim ile sağlarlar.
Kütle sistemleri su tankının doğrudan Güneş ışığı ile ısınmasını amaçlarlar.
Yaygın Güneş enerjisi uygulamaları şunlardır
Düzlemsel Güneş kollektörleri: Ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılan, evlerde sıcak su elde etmede kullanılan sistemlerdir.
Yek-odaklı Güneş enerjisi santralleri: Bunlarda, doğrusal, çanak şeklinde ya da merkezi bir odağa yönlendirilmiş dev aynalar kullanılarak, odak noktasında çok yüksek sıcaklıkta ısı elde edilir. Genellikle elektrik üretiminde kullanılır. Ancak henüz bir yaygınlık kazanamamışlardır.
Vakum Tüplü Güneş Enerjisi Sistemleri: Vakum tüplü Güneş enerjisi kolektörleri: iç içe geçmiş 2 adet silindirik cam tüpün ısı yolu ile birbirine bağlanması ve bu işlem sırasında arasındaki havanın alınması ile üretilir. Dış silindirik tüpün yüzeyine düşen Güneş ışınları aradaki havasız ortamdan geçerek iç kısımdaki silindirik tüpün yüzeyinde absorbe edilmesi ile çalışır. Arada madde olmadığından dolayı sadece ışıma ile ısınan sistem suyu dış hava sıcaklığından bağımsızdır.
Güneş ocakları: Çanak şeklinde ya da kutu şeklinde Güneş ısısını toplayan yapılardır. Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın kullanılır.
Trombe duvarı: Sandviç şeklinde cam ve hava kanalları ile paketlenmiş bir pasif Güneş enerjisi sistemidir. Güneş ışınları gün boyunca, duvarın altında ve üstünde yer alan hava geçiş boşluklarını tahrik ederek, doğal çevirim ile termal kütleyi ısıtırlar. Gece ise trombe duvarı biriktirdiği enerjiyi ışıma yolu ile yayar. [9]
Geçişli hava paneli: Aktif Güneş enerjili ısıtma ve havalandırma sistemidir. Termal Güneş paneli gibi davranan, Güneş'e bakan delikli (perfore) bir duvardan oluşur. Panel, binanın havalandırma sistemine ön ısıtma uygular. Ucuz bir yöntemdir. %70’e kadar verime ulaşılabilir.[10]

Solar İki, yoğunlaştırılmış Güneş enerji kulesi (ısıl Güneş enerjisine örnektir).

Araştırmaya konu olmuş, ancak yaygınlaşamamış bazı ısıl Güneş enerjisi teknolojieri
Güneş Havuzları: Havuza atılan tuzların yardımı ile dip tarafta sıcaklık elde edilir. Bunlar daha çok deneysel sistemler olarak kalmışlar, bir yaygınlık gösterememişlerdir.
Güneş Bacaları: Bir binanın zemininde toplanan ısı, yüksek ve dar bir bacaya yönlendiğinde, bacada kurulu türbini çalıştırır. Bu da, deneysel aşamada kalmış Güneş enerjisi türlerinden biridir.
Su Arıtma Sistemleri: Bunlar da bir çeşit havuz sistemidir. Havuzun üstüne eğimli cam kapak yerleştirilir, buharlaşan su tuzdan arınarak bu kapakta yoğunlaşır.
Ürün kurutma sistemleri.
Güneş pilleri

Bu yat üzerindeki Güneş pilleri 12 voltluk aküleri, 9 Amp’e kadar doğrudan Güneş ışığı yardımıyla doldurabilirler.
Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, Güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Güneş pilleri, kurulan sisteme bağlı olarak birkaç kW'dan birkaç MW'a kadar elektrik üretebilir. Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle, yakın zamana kadar oldukça az kullanılmıştır. 1956'lardan bu yana uzayda uydularda, 1970'li yıllarda, elektrik hattından uzak yerlerde, yol kenarlarındaki acil telefon cihazları ya da uzaktan algılama gibi uygulamaların enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanılmıştır. Son yıllarda, evlerde elektrik şebekesi ile birlikte çalışan sistemler de yaygınlaşmıştır.
2005 sonu itibarı ile toplam 5,300 MW olduğu zannedilen kurulu Güneş pili kapasitesinin, gelişmiş ülkelerin, Güneş pillerinin evsel amaçlı kullanımına verdiği teşvikler nedeniyle, 2006 yılında da ciddi artış göstermesi beklenmektedir. Gerek kullanımdaki artış, gerekse teknolojik gelişmeler nedeniyle Güneş pillerinin üretim maliyetinde her yıl azalış görülmektedir. Bir Güneş pili panelinin watt başına maliyeti 1990 yılında yaklaşık 7,5 USD iken, 2005 yıllında bu rakam yaklaşık 4 USD seviyesine inmiştir. Gelişmiş ülkelerin sunmuş olduğu teşvikler, Güneş pillerinin yatırım maliyetinin 5 ile 10 yıl arasında geri dönebilmesini sağlamaktadır. Evsel amaçlı kullanılan Güneş pilleri bir inverter aracılığı ile elektrik şebekesine bağlanmakta, böylece üretilen elektriğin akülerde depolanmasından tasarruf edilmektedir. 2003 yılı içerisinde tüm Dünya'da gerçekleşen Güneş pili üretiminde %32'lik bir artış gözlenmiştir.[11] Güneş pili kullanımındaki artış o kadar büyüktür ki, yarıiletken üretiminin talebi karşılayamaması, Güneş pili üretiminin artışında kısıtlamaya neden olmuştur.[12] Bu sorunun 2006 ve 2007'de de devam edebileceği sanılmaktadır.[13]
Türkiye ve Güneş enerjisi

Türkiye Dünya üzerinde 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin yıllık ortalama Güneş Işınımı 1303 kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9,8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 26,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümünün %63'ünde ve tüm yıl boyunca %17'sinden yaralanabilir.
Termal Güneş enerjisi kullanım miktarı 2007 verilerine göre Türkiye'de ki kurulu güç 7.105 MWth ve 10.150.000 m²'dir.Bu sıralama içinde Türkiye 10 milyon m² kurulu Güneş kollektörleri ile son derece iyi bir yerde bulunmaktadır.
Fotovoltaik Güneş enerjisi kullanım miktarı 2009 verilerine göre 4MW değerine ulaşmış bulunmaktadır.
Mimaride Güneş enerjisi

Güneş enerjisinden yararlanan tasarımlar, çok az daha ilave enerji kullanmak suretiyle, konfor sıcaklığı ve ışık seviyesinin elde edilmesini hedeşer. Bunlar pasif Güneş enerjisinde olduğu gibi soğuk ortamlarda daha fazla Güneş ışığı ile sıcak su elde edilmesi şeklinde ya da aktif Güneş enerjisinde olduğu gibi, pompa ve fanlar kullanarak, sıcak ve soğuk havanın (ya da sıvının) yönlendirilmesi şeklinde de olabilir.
Seralar da bir çeşit Güneş mimarisi örneğidir.
Isıl Güneş enerjisinden elektrik üreten enerji santralleri

Isıl Güneş enerjisi sistemleri, yaygın olarak, bir ısı eşanjörünü yüksek sıcaklıklara kadar ısıtarak, elde edilen ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde kullanılırlar.
Enerji kuleleri
Enerji kuleleri bir ağ şeklinde yerleştirilmiş, çok sayıda düz ve hareketli olurlar.
Yoğunlaştırıcılı kollektörler ve buhar motorları
Bir yoğunlaştırıcılı kollektörde ısıya dönüştürülen Güneş enerjisi, nükleer ya da kömürlü elektrik santrallerinde olduğu gibi, suyun kaynatılarak buhara dönüştürülmesi ve elde edilen buharla da bir buhar motoru ya da bir buhar türbininin tahrik edilmesi suretiyle elektrik enerjisi elde edilir.
Stirling motoru buharla çalışan motorlara benzer. Bu tür motorlarda buhar yerine gaz kullanılır. Bir stirling motoru herhangi bir tür ısı kaynağı ile tahrik edilir. Stirling motoru, içinde belirli bir gaz bulunan ve kapalı devre çalışan bir ısı motorudur. Stirling motorunun çalışma sistemi sıcak ve soğukluk farkına dayanır. Kapalı devre bir sisteme sahip motorun içine dışarıdan bir yakıt verilmez. Stirling motorunun çalışması için gerekli enerji dışardan ısı şeklinde verilir.
Güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde stirling motorunun kullanımı, %30'luk bir verim ile en yüksek verime sahip bir sistem olarak kabul edilir.

 

 

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ
MART 2005 170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Standartlar
1.3. Çalışma Koşulları
1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar(Deviation)

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. İzolatör Tipleri
2.2. Elektriksel ve Mekanik Özellikler
2.3. Yapısal Özellikler
2.3.1. Yalıtım Bölümleri
2.3.2. İzolatör Çekirdeği
2.3.3. Koruyucu Kılıf
2.3.4. Yüzeysel Kaçak Yollu Dış Kılıf
2.3.5. Uç Parçalar ve Korona/Ark Halkaları
2.3.6. Sıkıştırma
2.3.7. Sızdırmazlık
2.3.8. Galvanizleme
2.3.9. Metal Bölümler
2.3.10. Etiket

3. TESTLER

3.1. Tasarım Testleri
3.2. Tip Testleri
3.3. Numune Testleri
3.4. Rutin Testler
3.5. Numune Alma


EKLER
EK-I : 170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR MALZEME LİSTESİ(2 sayfa)
EK-II : 170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ(2 sayfa)
EK-III: 170 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR RESMİ(1 sayfa)
EK-IV: 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR RESMİ (1 sayfa)
EK-V: 170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR SAPMALAR(DEVIATION) LİSTESİ (1 sayfa)
170 VE 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR
TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname İletim Sisteminde 170 kV ve 420 kV’luk Enerji İletim Hatlarında ve Trafo Merkezleri şalt sahalarında kullanılmak üzere satın alınacak Kompozit Silikon tip askı ve gergi izolatörlerin teknik özelliklerini kapsar.

Temini istenen Kompozit Silikon izolatörlerin teknik özellikleri şartnamede ve şartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

Kompozit Silikon izolatör imalatçısının ihtiyaç halinde bu izolatörlerin tesisi için danışmanlık hizmeti vermesi, izolatörlerin taşınması, çalışacağı yere montajı, bakımı, korunması ve benzeri konularda iş yeri eğitimi vermesi, izolatörlerin Enerji İletim Hattının Geçici Kabul tarihinden itibaren Alıcının talep ettiği süre için garanti edilmesi ile ilgili hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

1.2. Standartlar

Bu şartname kapsamındaki izolatörler IEEE, CIGRE, IEC, ASTMA ve ANSI standartların en son baskılarına uygun olarak imal edilecek ve testlerden geçirilecektir.

Standart No Standart Adı

TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
IEC 1109 Composite Insulators For A.C. Overhead Lines With A Nominal Voltage Greater Than 1000V.
(1000 Volttan Yukarı Normal Gerilimli Alternatif Akımlı Hatlar İçin Kompozit İzolatörler)
IEC 60815 Guide For The Selection Of Insulators In Respect Of Polluted Conditions
(Sisli Koşullarda İzolatörlerin Seçimi İçin Rehber)
IEC 60120 Dimensions Of Ball And Socket Couplings Of String Insulator Units
(Pim Ve Soketlerin Boyut Ve Toleransları)
CEA LWIWG-01 Sızdırmazlık Sisteminin Performansı

ANSI C.29.11 American National Standard For Composite Suspension Insulators For Overhead Transmission Lines-Tests
(Havai Hatlardaki Kompozit Askı Tip İzolatörlerin Testleri İçin Amerikan Ulusal Standardı)
ANSI C.29.12 American National Standard For Composite Suspension Insulators
(Kompozit Askı Tip İzolatörler İçin Amerikan Ulusal Standardı)
IEEE 987 Guide For The Apllication Of Composite Insulators
(Kompozit İzolatörlerin Uygulanması İçin Rehber)
CIGRE SC 22-03/2001 Composite Insulators Handling Guide
(Kompozit İzolatöri Taşıma Rehberi)
ASTMA 153 Zinc Coating(Hot-Dip) On Iron And Steel Hardware
(Demir ve Çelik Hırdavatların (Sıcak Daldırma) Çinko Kaplanması)
TS-914
EN ISO 1461 Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırmalı Galvaniz Kaplamalar-Özellikler Ve Deney Metodları
(Hot Dip Galvanized Coatings On Fabricated Iron And Steel Articles-Specifications And Test Methods)

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım TSE ve IEC Standartlarına uygun olacaktır.

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları teklişe birlikte verilecektir.

TSE ve ASTM ile IEC Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcıdan yazılı müsaade alınacaktır.

TSE ve IEC standartlarının bulunmadığı özel parçalarla ilgili olarak, Teklif Sahibi, Alıcının onaylayacağı Uluslararası standartlar önerecektir.

Kompozit Silikon izolatörlerin imalatında kullanılan malzemelerin tüm kimyasal, fiziksel ve dielektrik karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN (Deutsches Institut for Normung) veya diğer Batı Avrupa ülkelerinin normlarının öngördüğü özelliklere uygun olacaktır.

1.3 Çalışma Koşulları

Malzeme listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri aşağıda belirtilen harici çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI
- Yükselti :1000 m’nin altında
- Ortam sıcaklığı (*)
 En yüksek : +45 °C
 En düşük : - 40 °C
 24 saatlik ortalama : +35 °C’nin altında
- Ortam hava kirliliği : Ağır

- Buzlanma : Sınıf 10, 10 mm
- Rüzgar basıncı : 70 kg / m² (yuvarlak yüzeyde)
: 120 kg / m²(düz yüzeyde)
- En yüksek güneş ışınımı(**) : 1000 W / m²
- Yer sarsıntısı
- Yatay ivme : 0.5 g (yer seviyesinde)
- Düşey ivme : 0.25 g

(*) Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları;
- Çok soğuk iklimler için : -50°C ve +40°C
- Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C

(**) Kompozit Silikon İzolatörler beyan edilen kullanılabilme süresi boyunca güneş ışınımından(ultraviyole ışınlarından) etkilenmeyecektir.

1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar(Deviation)

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) Ek-V’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, Alıcı tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Kompozit Silikon İzolatörler bu şartnamede ve IEC 1109 ile IEC 60815’in son baskılarında belirtilen teknik özelliklere sahip olacaktır.Ayrıca toplu ve yuvalı gözün boyut ve toleransları da IEC 60120’nin son baskısına uygun olacaktır.

2.1 İzolatör Tipleri
Kompozit Silikon İzolatörler;
 Yapılarına göre
 Askı/Gergi
 Normal/Sis
tiplerde olacaktır.

2.2. Elektriksel ve Mekanik Özellikler

Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır.

- En yüksek sistem gerilimi (kV ): 170 420

- Sistemin anma kısa süreli dayanım akımı(1 s için) (kArms) : 31.5 50

- Kuruda yıldırım darbe dayanım gerilimi (kV-tepe): 750 1550

- Yaşta açma-kapama darbe
dayanım gerilimi (kV-tepe):  1175

- Yaşta şebeke frekanslı dayanım gerilimi (kV-rms): 395 680

- Minimum yüzeysel kaçak yolu uzunluğu (mm/kV):
- Normal Tip : 18 18
- Sis tipi : 25 25
- Anma frekansı (***) (Hz): 50 50
- Minimum toplam kaçak yolu uzunluğu (mm):
- Normal Tip : 3060 7560
- Sis tipi : 4250 10500
- Minimum mekanik yük (kN) :
- SML(Beyan Edilen Mekanik Yük) : 100/120/ 160 160/210/300
- RTL(Rutin Test Yükü) : 50/ 60/ 80 80/105/150
- Pim Çapı (IEC’ye göre) (mm) : 16 / 16/ 20 20/ 20/ 24

(***) İzolatörler, 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

2.3. Yapısal Özellikler

İmalatçının bu şartname kapsamı, benzeri veya daha yüksek gerilimli Enerji İletim Hatları ve Trafo Merkezleri şalt sahaları için imal ettiği Kompozit Silikon askı ve gergi izolatörlerinin imalatı (sızdırmazlık sistemi dahil) ve uygulamasında kaç yıllık tecrübeye sahip olduğu hususu Alıcı tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

Kompozit silikon izolatörlerin teknik özellikleri şartnamenin Madde 2.2’sinde belirtilmiştir. Alıcı bu şartnamedeki teknik özellikleri karşılayan ve çevre için uygun olacak alternatif tipleri imalatçılardan isteyebilir.

2.3.1. Yalıtım Bölümleri
- İzolatörler gerek normal işletme koşullarında, gerekse sistemde meydana gelecek aşırı gerilimler nedeniyle oluşacak kuvvetlere dayanacaktır. İzolatörler kısa devrelerden kaynaklanan, deprem ve titreşim sebebiyle meydana gelen kuvvetlere dayanacak şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir.
- İzolatörlerin yalıtım bölümleri düzgün ve simetrik olacak, mekanik zorlamaların ve elektriksel alan dağılımının üniform bir şekilde dağılımını sağlayacak ve radyo parazitlerini en aza indirecek şekilde tasarımlanacaktır. İzolatörlerin ürettiği radyo girişim gerilimi (RIV) IEC 437'de ölçülecek 1.1 Un/3 gerilimde 0.5-2 MHz aralığında 2500 µV’u geçmeyecektir.
- Yüzeylerin altları ve oluklar kolayca temizlenecek şekilde biçimlendirilecektir.

2.3.2. İzolatör Çekirdeği
Güçlendirilmiş Fiberglas Çekirdek, maksimum mukavemeti sağlamak için elektriksel kalitede epoksi ve kimyasal dirençli fiberglas çubuk olacaktır. Bor olmayacak ve asit korozyon tipi E-CR olacaktır. İzolatör çekirdeği mekanik ve elektriksel olarak sağlam olacak, içinde boşluklar olmayacak, yabancı maddelerden arınmış olacak ve imalat hatalarını barındırmayacaktır.

2.3.3. Koruyucu Kılıf
Koruyucu silikon kauçuk malzeme kalınlığı 3,00 mm’den az olmamak şartıyla Güçlendirilmiş Fiberglas Çekirdeğin üzerine enjekte edilerek ya da uzatılarak (extruded) şekil verilecektir.Koruyucu silikon kauçuk izolatör çekirdeğine sıkıca bağlanmış, dikişsiz, düz ve kusursuz olacaktır. Bağın mukavemeti kompozit silikonun yırtılma mukavemetinden yüksek olacaktır. Baz polimer, takviye edici dolgu maddelerinin ilavesinden önce %100 silikon kauçuk olacaktır.

2.3.4. Yüzeysel Kaçak Yollu Dış Kılıf
IEC 60815 ve bu şartnamede istenilen teknik şartların sağlanması için izolatör hava yaprakları, altındaki kılıfa sıkıca bağlanacak ve sertleştirilecektir. Kompozit silikon izolatör kalıp ve ayrım çizgilerini göstermeyecek, dikişsiz ve kusursuz olacaktır. Hava yapraklarının mukavemeti baz polimerin yırtılma mukavemetinden yüksek olacaktır. Hava yapraklarının aralığı en iyi elektriksel performansı sağlayacak şekilde ayarlanacak ve hava yaprakları buna göre yerleştirilecektir. Baz polimer, takviye edici dolgu maddelerinin ilavesinden önce %100 silikon kauçuk olacaktır.
İzolatör maksimum 550 psi hortum basıncında(nozzle pressure) yıkama gücüne dayanacaktır.

 

2.3.5 Uç Parçalar ve Korona/Ark Halkaları

Kompozit silikon izolatörün uç parçaları olan toplu ve yuvalı göz kısımları mekanik yükü izolatörün çekirdeğine iletecek ve tutarlı, homojen bir mekanik mukavemeti geliştirecek şekilde dizayn edilecektir.
Uç parçaların imalatında kullanılacak malzeme uygun sertlik, dövülebilirlik, korozyona dayanıklı özelliğe sahip ve sıcakta işlenmeye müsait olacaktır.
Uç parçaların imalatında keskin köşe ve kenarlar oluşmayacak ve toplu gözün imalatı dövme işlemi ile gerçekleştirilecektir.
Kopilyalar(Security Clips) kaliteli pirinç-bakır alaşımından(%80 Bakır, %20 Çinko) veya fosfor bronz ya da paslanmaz çelikten yapılacaktır

Sistem gerilimi 154 kV ve daha büyük değerde olduğundan korona/ark halkaları kullanılacaktır. Korona/ark halkalarının ölçü ve yerleştirilmesi uç parçaları civarındaki kuruda atlamayı sağlayacak ve uç parçalarına koronayı engellemek için siper olacak şekilde dizayn edilecektir.Halkaların montajı ve sökülmesi askı ve gergi takımının diğer kısımlarını sökmeyecek şekilde, mevcut Enerji İletim Hattı montaj aletleri ile sağlanabilecek, korona/ark halkaları demir veya alüminyum malzemeden yapılacak ve korozyona dayanıklı olacaktır.

2.3.6 Sıkıştırma
Oluşan mekanik yükü izolatör çekirdeğine iletecek ve tutarlı, homojen bir mekanik mukavemeti sağlayacak olan toplu ve yuvalı göz kısımları, izolatör çekirdeğine Beyan Edilen Mekanik Yükte(SML) kontrollü bir sıkışma tekniği ile bağlanacaktır.Sıkışma işleminde çekirdekte oluşabilecek çatlakları görmek için Emme Dedektörü kullanılacak,bu aletle ilgili bilgi sözleşme imzalanmadan önce Alıcıya gönderilecektir.
Çimento ile bağlanmış uç parçaları kabul edilmeyecektir.

2.3.7 Sızdırmazlık
İzolatör çekirdeği ile metal uç parçaları arasında nem ve yabancı maddelerin sızmayacağı kalıcı bir sızdırmazlık ortamı oluşturulacak,sızdırmazlık sisteminin performansı, ilgili standartlar çerçevesinde tahkik edilecektir.Sızdırmazlık sistemi çok katmanlı olacak ve maksimum koruma sağlayacaktır.Uç parçaları üzerinden uygulanan izolasyon sızdırmazlık sistemi olarak kabul edilmeyecek olup önerilen sızdırmazlık sistemi test raporları ile desteklenecektir.Sızdırmazlık sisteminin ne kadar süreden beri uygulanmakta olduğu hususu Alıcı tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

2.3.8 Galvanizleme
Kompozit silikon izolatörün uç parçaları ile izolatörün işletme gerilimine göre kullanılacak demir olan korona/ark halkaları sıcak daldırma galvaniz olacaktır.
Galvaniz kaplı yüzeyde çapak, curuf, siyah leke ve kabarcık bulunmayacak, galvaniz özellikleri ile demir, çelik döküm ve dövme malzemeler için galvaniz kaplama kalınlığı TS 914 EN ISO 1461 veya ASTMA 153’e uygun olacaktır.

2.3.9 Metal Bölümler
- Kompozit silikon izolatörün uç parçaları izolatör ekseninde olacak,sıcaklık ve mekanik zorlanmalarda izolatör çekirdeğinden ayrılmayacak şekilde tespit edilecek, tespit için kullanılan malzeme yüksek kalitede ve metal kısımlarla kimyasal reaksiyona girmeyecek ve genleşmelerde kırılmayacak özellikte olacaktır.
- Korona/Ark halkalarının izolatöre tespitinde kullanılan cıvatalar metrik diş çekilmiş ve paslanmaz çelik cıvata olacaktır.
- Teklif Sahipleri Kompozit silikon izolatörlerin boyut resimlerini uç parçaları ve Korona/Ark halkaları mevcut şekilde komple resim olarak ve parça olarak ayrı ayrı resimlerini teklif ekinde vereceklerdir.

2.3.10 Etiket

Aşağıdaki bilgiler,ilgili standartlarda kompozit silikon izolatörlerin tanımlanması için verilen örneklere uygun olarak kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde izolatörün izolasyona yönelik bölümleri dışında yer aldırılacaktır.
- Alıcının sipariş numarası
- Alıcının malzeme kod numarası
- İmalatçının adı
- Beyan Edilen Mekanik Yük(SML)
- Ağırlığı

3. TESTLER
Aşağıdaki tasarım, tip, numune ve rutin testleri ANSI C29.11 ve IEC 1109 standartlarına göre yapılacaktır.

3.1.Tasarım Testleri
Gerek görülürse tasarım testleri için alınacak numune sayısı her test için IEC standardında belirtildiği gibi olacak bu numuneler rutin testler ve numune testlerinden geçmiş izolatör partilerinden alınacaktır.
- Uç Parçalarının Bağlantı ve Arayüzeyleri Üzerindeki Testler (Tests On Interfaces And Connections Of Metal Fittings)(IEC 1109 Madde 5.1 )
- Montajlı Çekirdeğin Yük-Zaman Testi(Assembled Core Load-Time Test)(IEC 1109 Madde 5.2)
- Mahfazanın Testi : İz Oluşumu ve Erozyon Testi(Test of Housing:Tracking and Erosion Test) (IEC 1109 Madde 5.3)
- Çekirdek Malzemesinin Testi (Tests For The Core Material)(IEC 1109 Madde 5.4)
- Tutuşabilirlik Testi (şammability Test)(IEC 1109 Ek-1 Madde 5.5)

3.2 Tip Testleri
Şartname kapsamındaki kompozit silikon izolatörlerin her tipine gerek görülürse uygulanacak tip testleri aşağıda belirtilmiştir.Tip testleri için alınacak numune sayısı her test için ilgili standardında belirtildiği şekilde olacak, bu numuneler, tasarım testleri(gerek görülmüşse),numune testleri ve rutin testlerden geçmiş izolatör partilerinden alınacaktır.
- Kuruda Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi Testi (Dry Lightning Impulse Withstand Voltage Test)(IEC 1109 Madde 6.1 )
- Yaşta Şebeke Frekanslı Gerilime Dayanım Testi (Wet Power-Frequency Test) (IEC 1109 Madde 6.2 )
- Yaşta Açma-Kapama Darbe Gerilimine Dayanım Testi(Wet Switching İmpulse Withstand Voltage Test) (İşletme Gerilimi Faz-Faz 300 Kv Üzerinde ise, IEC 1109 Madde 6.3 )
- Mekanik Yük-Zaman Testi, Uç Parçalar İle İzolatör Arasındaki Yüzeyin Sıkılık Testi (Mechanical Load-Time Test)( IEC 1109 Ek-1 Madde 6.4 )
- Radyo Girişim Testi (Radio Interference Test)(IEC 1109 Ek-1 Madde 6.5 )
- Gevrek Kırılmaya Dayanım Testi(The Brittle Fracture Resistance Test )

Gevrek Kırılmaya Dayanım Testinin yapılışı:
Bu test Fiberglas polimerik (FRP) malzemeden imal edilen izolatör çekirdeğinin korozyona karşı mekanik direncini teyit için ve ortam sıcaklığında yapılacaktır.Üretim bandından çıkan veya numune testlerinden geçen bir izolatör kullanılacaktır.
İzolatör çekirdeği izolatörün orta kısmından ve en az 150 mm uzunluğunda olacak şekilde açığa çıkartılacaktır.Açığa çıkarılan izolatör çekirdeği, üzerinde kalan silikon koruyucu kılıf artıklarından ince bir zımpara(gren büyüklüğü 180) bezi ile temizlenecektir.İçine konulacak asidin basitçe dökülebilmesini ve asidin izolatör çekirdeği ile temas etmesini sağlayacak şekilde polietilenden mamul bir asit kabı izolatör çekirdeğinin etrafını saracak şekilde yerleştirilecektir.Asit kabının ebadı, izolatör çekirdeğinin yüzeyini en az 1 cm kalınlıkta asit tabakası ile çevreleyecek ve bu asit tabakasının yüksekliği en az 4 cm olacak şekilde seçilecektir.İzolatör uç parçalarından gerilme yüküne tabi tutulacaktır. Gerilme yükü, sıfırdan beyan edilen mekanik yükün (SML) %70’ine kadar hızlı ancak düzgün bir şekilde arttırılacak ve sonra da 96 saat süre ile bu değerde tutulacaktır. Yükün uygulanmasından hemen sonra, asit kabına 1 n ( 1n = 937 g suya eklenmiş 63 g HNO3) konsantrasyonunda nitrik asit dökülecektir. Asit, izolatör uç parçaları ile temas etmeyecektir.
96 saatlik test sırasında izolatör çekirdeğinde kırılma meydana gelmezse test olumlu sayılacaktır.

3.3.Numune Testleri
Aşağıda belirtilen testler rutin testlerden geçmiş izolatör partilerinden alınacak numuneler üzerinde yapılacak, numune sayıları aşağıda Madde 3.5’te belirtildiği gibi olacaktır.
- Boyutların Doğrulanması(Verification Of Dimensions) (IEC 1109 Madde 7.2 )
- Kilitleme Sisteminin Kontrolü (Verification Of The Locking System) ( IEC 1109 Madde 7.3 )
- Beyan Edilen Mekanik Yük (SML)Testi (Verification Of The Specified Mechanical Load (SML))( IEC 1109 Ek.1 Madde 7.4 )
- Galvanizleme Testi(Galvanizing Test) ( IEC 1109 Madde 7.5)
- Testin Tekrarlanma Yöntemi (Re-testing Procedure)(IEC 1109 Ek-1 Madde 7.6 )

3.4.Rutin Testler
İzolatörlerin her birine imalat sırasında uygulanacak rutin testler aşağıda belirtilmiştir.
- Kompozit İzolatörlerin Tanımı (Identification Of The Composite Insulators)(IEC 1109 Madde 8.1 )
- Gözle Muayene (Visual Examination) ( IEC 1109 Madde 8.2 )
- Mekanik Rutin Test (Mechanical Routine Test) ( IEC 1109 madde 8.3 )

3.5 Numune Alma
Numune testlerinde alınacak numune sayıları, IEC 1109’a göre tespit edilecek ve numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rasgele seçilecektir.

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

EKİM 2004 ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL
1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Standartlar ve Dokümanlar
1.3. Çalışma Koşulları
1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Toleranslar

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Gerilim Transformatörü Tipleri
2.2. Elektriksel Özellikler
2.3. Yapısal Özellikler
2.3.2. Yalıtım Malzemesi
2.3.2.1. Yağlı Tip (Harici) Gerilim Transformatörleri
2.3.2.2. Kuru Tip (Dahili) Gerilim Transformatörleri
2.3.3. Terminaller
2.3.4. Sekonder Terminal Kutusu
2.3.5. Topraklama Terminali
2.3.6. Terminallerin İşaretlenmesi
2.3.7. Montaj
2.3.8. Etiket
2.3.9. Korozyona Karşı Önlemler
2.3.9.1. Genel
2.3.9.2. Galvanizleme

3. TESTLER
3.1. Tip Testleri
3.2. Rutin Testler
3.3. Yalıtım Malzemesi Testleri
3.3.1. Trafo Yağı Testleri
3.3.2. Epoksi Reçine Testleri
3.3.3. Kuru Tip Gerilim Transformatörlerinde Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığının (Tg) Ölçülmesi
3.4. Numune Alma

EKLER
EK-1: ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
MALZEME LİSTESİ (1 sayfa)
EK-2: ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (3 sayfa)
EK-3: TEİAŞ YENİ İZOLASYON YAĞI SATINALMA ŞARTNAMESİ (9 sayfa)
EK-4: TEİAŞ YENİ İZOLASYON YAĞI İLE DOLDURULMUŞ YENİ
TRANSFORMATÖRE AİT YAĞ ŞARTNAMESİ (9 sayfa)
ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu şartname, orta gerilim sisteminde kullanılmak üzere satın alınacak anma gerilimi 36 kV ve daha aşağıdaki gerilim transformatörlerinin teknik özelliklerini kapsar. OG Metal mahfazalı hücrelerde kullanılan gerilim transformatörleri için de yol gösterici olması bakımından kısmen kullanılabilir.
Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, bu şartname kapsamındaki gerilim transformatörleri tek fazlı üniteler halinde, tüm yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte komple olarak temin edilecektir.
Temini istenen gerilim transformatörlerinin tipleri ve teknik özellikleri şartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar ve Dokümanlar
Aksi belirtilmedikçe, gerilim transformatörlerinin üretimi ve testleri aşağıda belirtilen standartların ve/veya dokümanların en son baskıları gözönüne alınarak yapılacaktır.

Standart Numarası Standart Adı
TS-EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
TS 718 EN 60044-2 Ölçü Transformatörleri-Bölüm 2: Endüktif Gerilim transformatörleri
IEC 60044-2 Instrument transformers-Part 2: Inductive voltage transformers
TS 914 EN ISO 1461 Galvanizleme (Sıcak daldırma metoduyla)
IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ASTM D 495 High-Voltage, Low. current dry Arc resistance of solid electrical insulation
IEC 60112 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions
IEC 60243-1 Electrical strength of insulating materials
IEC 61006 Electrical insulating materials-Methods of test for the determination of the glass transition temperature
IEC 60455 –1 Resin based reactive compounds used for electrical insulation-Part 1: Definitions and general requirements
IEC 60455-1A Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation-Part 1: Definitions and general requirements
IEC 60455-2
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -Part 2: Methods of test
IEC 60455-2-2 IEC 60455-2-2 Coorr. Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation-Part 2: Methods of test-Test methods for coating powders for electrical purposes
IEC 60455-3-2 Resin based reactive compounds used for electrical insulation -Part 3: Specifications for individual materials
TEİAŞ Yeni İzolasyon Yağı Satınalma Şartnamesi (Şartname ekindedir.)
TEİAŞ Yeni İzolasyon Yağı İle Doldurulmuş Yeni
Transformatöre Ait Yağ Şartnamesi (Şartname ekindedir.)

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa, bunların İngilizce ve Türkçe kopyaları teklişe birlikte verilecektir.
TSE ile IEC Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcı’dan yazılı müsaade alınacaktır.
Ölçü transformatörlerinin imalatında kullanılacak olan malzemeler (Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanımlar) TSE ve IEC standartlarına uygun olacaktır. Bu standartların bulunmadığı malzemelerle ilgili olarak, Teklif Sahibi, Alıcı’nın da onayının alınması şartıyla uygulanabilir standartlar önerecektir.
Gerilim transformatörlerinin dizayn ve imalatı; yürürlükte olan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne uygun olacaktır.

1.3. Çalışma Koşulları
Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu gerilim transformatörleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.
Çalışma Koşulları Bina içi (dahili) Bina dışı (harici)
______________________ ___________________ _____________________
- Yükselti : Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe 1000 m.
- Ortam sıcaklığı(*)
 En yüksek : +40°C +45 °C
 En düşük : -25°C -40 °C
 24 saatlik ortalama : - +35 °C'nin altında
- Rüzgar basıncı : - 700 Pa (34 m/s rüzgar hızına karşılık gelen)
- En yüksek güneş ışınımı : - 500 W/m2
- Buzlanma : - Sınıf 10, 10 mm
- Ortam hava kirliliği : Az miktarda (Hafif) Ağır (Aşırı)
- Yer sarsıntısı (**)
 Yatay ivme : 0.5 g 0.5 g
 Düşey ivme : 0.25 g 0.25 g
- Sistem topraklaması : Doğrudan veya direnç üzerinden topraklı nötr
Sistemi

(*) Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları;

- Çok soğuk iklimler için :-50°C ve +40°C
- Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C
(**) Gerilim transformatörleri; yatay ve düşey deprem ivmesi değerlerine dayanacak ve herhangi bir ünitesinin zarar görmesi engellenecek şekilde dizayn edilecek, gerilim transformatörlerinin çalışacağı yerde tesisi için gereken proje, resim ve malzemeler ile gerilim transformatörlerinin depreme dayanıklılık hesapları Yüklenici tarafından verilecektir.

1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Toleranslar
Garantili Özellikler Listesinde garanti edilen değerlerin Yüklenici tarafından birebir olarak karşılanması esastır. Ancak karşılanamaması durumunda ilgili standartlarda yer alan toleranslar dikkate alınacaktır. Garantili Özellikler Listesinde ve/veya imalat resimlerinde belirtilen fiziksel boyutlarla ilgili olarak (boyutlar, ağırlıklar vs.) için Yüklenici taahhüt ettiği tolerans değerlerini verecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Gerilim Transformatörü Tipleri
Gerilim transformatörleri Malzeme Listesinde belirtildiği şekilde; dahili veya harici tipte, topraklanmış veya topraklanmamış, ölçü ve/veya koruma amaçlı olacaktır.
Dahili tip gerilim transformatörleri kuru tip, harici tip gerilim transformatörleri yağlı tip olacaktır.

2.2. Elektriksel Özellikler
Gerilim transformatörlerinin özellikleri Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.
- Sistem en yüksek gerilimleri : 7,2 kV - 12 kV - 17,5 kV - 36 kV
- Anma sistem gerilimleri : 6,3 kV - 10,5 kV - 15,8 kV - 33,6 kV
- Anma frekansı : 50 Hz(***)

- Anma yalıtım düzeyleri
• Primer sargılar:
Sistem en yüksek gerilimi : 7,2 kV 12 kV 17,5 kV 36 kV

1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 20 28 38 70
Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) : 60 75 95 170
• Sekonder sargılar:
1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi : 3 kV-etken
• Aynı sargının bölümleri arasında
1 dakika süreli şebeke frekanslı dayanım gerilimi : 3 kV-etken
- Anma gerilimleri: Anma Gerilimleri (kV)
Topraklanmış Gerilim Transformatörü.
Topraklanmamış Gerilim Transformatörü
Primer Sargı En yüksek sistem gerilimi (kV)
7.2 6,3/3 6,3
12 10,5/3 10,5
17.5 15,8/3 15,8
36 30/3 30
36 31,5/3 31,5
36 33/3 33
36 34,5/3 34,5
Sekonder Sargı Ölçü ve/veya koruma sargısı 0,1/3 0,1
Açık üçgen sargısı 0,1/3 -
- Anma gerilimi yükseltme katsayısı
• Her hangi bir şebekede faz-faz bağlantı : 1,2 (sürekli)
• Nötrü topraklı (doğrudan veya direnç
üzerinden) ve toprak arızasında açtırma
düzenli şebekede faz-toprak arasına bağlı : 1,2 (sürekli) 1,9 (30 saniye)
- Anma gücü
• Ölçü sargısı : 10 VA, 50 VA
• Koruma sargısı : 10 VA
- Doğruluk sınıfı
• Ölçü sargısı : 0.5
• Koruma sargısı : 3 P

- Sıcaklık artış sınırları ile gerilim yanılgısı ve faz kayması sınırları, standartlarda belirtilen sınırlar içinde kalmalıdır.
- Kısmi boşalma test gerilimi ve izin verilebilir seviye: IEC 60044-2, Madde:9.2.4 ve Tablo:7’ye göre olacaktır.
- Gerilim transformatörleri, anma geriliminde enerjili iken, sekonder devrede meydana gelecek kısa devrelerin mekanik ve termik etkilerine, 1 saniye süreyle hasar görmeden dayanacak şekilde tasarımlanacak ve imal edilecektir.
- Yukarıda belirtilen değerler ve/veya bunların haricinde bir değer istenmesi halinde bunlar Malzeme Listesinde belirtilecektir.
(***) Gerilim transformatörleri 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanmalıdır
2.3. Yapısal Özellikler

2.3.1. Buşingler
Harici tip gerilim transformatörlerinin buşingleri yüksek kaliteli porselenden yapılacaktır. Buşinglerin nominal spesifik yüzeysel kaçak yolu uzunluğu en az 25 mm/kV olarak seçilecek ve toplam minimum yüzeysel kaçak yolu uzunluğu, ark atlama uzunluğunun en çok 4 katı olacaktır. Buşinglerin tespiti metal kısımlarla doğrudan temas etmeyecek şekilde yapılacak ve tespit amacıyla kullanılan malzeme metal kısımlarla kimyasal reaksiyona girmeyen ve genleşmelerde kırılmayan özellikte olacaktır.
2.3.2. Yalıtım Malzemesi

2.3.2.1. YağIı Tip (Harici) Gerilim Transformatörleri
Harici tip gerilim transformatörleri yağ izolasyonlu olacaktır.
Yağ izolasyonlu gerilim transformatörleri hava geçirmez şekilde (hermetik) imal ve termik yağ genleşmesine karşı gaz yastığı veya paslanmaz metal diyaframla teçhiz edilecektir. Bütün gerilim transformatörleri yağları doldurulmuş olarak Alıcıya teslim edilecektir. Yağlı tip gerilim transformatörlerinin alt bölümüne numune yağ almak ve bozulan yağı değiştirmek için sızdırmazlığı sağlayacak şekilde bir vana tertibatı konulacak ve vana ağzı bir tapa ile kapatılacaktır. Gerilim transformatörleri yağ seviye göstergesi ile teçhiz edilecektir. Gerilim transformatörlerine doldurulacak yağın şartnamesi EK-3'te verilmekte olup, kullanılacak yağ bu şartnameye uygun olacaktır. ASKAREL, izolasyon yalıtımı ve soğutma için kullanılmayacaktır.

2.3.2.2 Kuru Tip (Dahili) Gerilim Transformatörleri
Dahili tip gerilim transformatörleri kuru tip olacaktır. Kuru tip gerilim transformatörlerinin imalinde, dış ana yalıtım malzemesi olarak epoksi reçine veya porselen kullanılacak olup başka tip yalıtım malzemelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Epoksi reçine yalıtım malzemesinin kalıplama işlemleri vakum altında yapılacak ve bu işlemler Alıcı tarafından imalat sırasında herhangi bir zamanda denetlenebilecektir.
İmalatta kullanılan/kullanılacak epoksi reçine ile ilgili imalatçı firma adı ve ticari kod’u teklif ile birlikte verilecektir.

2.3.3. Terminaller
Gerilim transformatörlerinin primer ve sekonder terminalleri dişli-somunlu tipte olacaktır.

Sekonder terminaller dış devre bağlantılarının kolayca yapılmasına uygun aralıklarla düzenlenmiş olacaktır.

2.3.4. Sekonder Terminal Kutusu
- Terminal kutusunun koruma derecesi harici tiplerde IEC 60529'a göre en az IP 53, dahili tiplerde en az IP 30 olacaktır.
- Dahili ve harici tip gerilim transformatörlerinde sekonder terminal kutusundaki ölçü devresi kapağı mühürlenebilir olacaktır.
- Harici tip gerilim transformatörlerinin sekonder terminal kutusu ve bu kutunun kapağı, kapak sıkıştırma elemanları, menteşeleri paslanmaz malzemeden imal edilecek veya sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
- Dahili tip gerilim transformatörlerinin terminal kutusu kapağı ve içindeki terminal bloku kendi kendine sönen (Self-Extinguishing) ve ANSI/UL-94 standardına göre UV-0 yanma sınıfına sahip malzemeden olacak ve ayrıca terminal kutusu kapağı şeffaf olacaktır.
- Terminal kutusuna girecek kablolar için kutuda gerilim transformatörünün sekonder sargı sayısı kadar delik açılacak bu deliklere en az 2x6 mm² kesitinde bakır siperli kablonun geçebileceği yumuşak plastik conta rakorlar takılacaktır. Rakorlar sökülebilir plastik tapalarla kapatılacaktır.

2.3.5. Topraklama Terminali
Enerji altında bulunmayan alt şanş, kaide veya kazan üzerinde en az M12 ölçüsünde paslanmaz çelikten imal edilmiş bir topraklama civatası bulunacaktır. Topraklama civatası üzerinde 2 (iki) adet somun ve 2 (iki) adet yaylı rondela bulunacaktır. Topraklama terminali topraklama sembolü ile işaretlenecektir.

2.3.6. Terminallerin İşaretlenmesi
Bütün primer ve sekonder terminaller ilgili standartlara uygun olarak işaretlenecektir. İşaretler zamanla silinmeyecek ve dış etkilerle bozulmayacaktır.
Sekonder sargıları çok kademeli olan gerilim transformatörlerinde, bağlantı şekillerini belirten plakalar bulunacaktır.
Kuru tip gerilim transformatörlerinin gövdesine, silinmez bir yöntemle dönüştürme oranları yazılacaktır.

2.3.7. Montaj
Gerilim transformatörleri kaide tipinde, çelik konstrüksiyon üstüne veya hücrenin zeminine dik olarak monte edilebilir yapıda olacaktır.

2.3.8. Etiket
Dahili tip gerilim transformatörlerinde yapışmalı plastik veya paslanmaz metalden, harici tip gerilim transformatöründe ise paslanmaz metalden yapılmış bir etiket bulunacaktır. Etiket; zamanla bozulmayacak, yazıları okunaklı olacak ve silinmeyecek, normal montaj ve işletme konumunda kolayca görülebilecek uygun bir yere (sekonder terminal kutusu kapağı hariç) sağlam bir yöntemle (metal etiketler perçin veya paslanmaz çelik vidalarla) tespit edilecektir.
Etiket üzerine aşağıda belirtilen bilgiler yazılacaktır:
- Alıcı sipariş numarası,
- Alıcının malzeme kod numarası,
- İmalatçının adı ve/veya markası,
- Tip işareti ve seri numarası,
- İmalat tarihi,
- Primer ve sekonder anma gerilimleri,
- Anma frekansı,
- Anma gücü ve buna karşılık gelen doğruluk sınıfı,
- En yüksek sistem gerilimi (Um),
- Anma yalıtım seviyesi,
- Anma gerilimi yükseltme katsayısı ve buna karşılık olan süre,
- Yalıtım sınıfı,
- Sekonder sargı sayısının birden fazla olması durumunda, her bir sargının kullanma amacı ve terminalleri,
- Ağırlığı.

2.3.9. Korozyona Karşı Önlemler

2.3.9.1. Genel
Gerilim transformatörlerinin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.
Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır.
- Gerilim transformatörlerinde kullanılacak tüm civata ve somunlar paslanmaz çelik, bakır-nikel alaşımı vb. gibi paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
- Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecektir. (Harici tipler için)
- İmalat ve montajda kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.
- Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan alüminyum alaşımları korozyona dayanıklı olacaktır.
- Metalik kısımlar paslanmaz malzemeden imal edilecek veya sıcak daldırma galvaniz olacaktır.

2.3.9.2. Galvanizleme
Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler sıcak daldırma galvaniz konusundaki TS 914 EN ISO 1461'e uygun olarak yapılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, gerilim trafosunun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanan yüzeylerinde galvaniz kalınlığı en az 80 mikron olacaktır.
Metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizlenmesi; işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme vb yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılmalıdır.
Sıcak daldırma galvaniz yapılamayan küçük parçalar, elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Elektro galvaniz kalınlığı en az 12 mikron olacaktır.

3. TESTLER
Testler, ilgili standartlara göre yapılacaktır.

3.1. Tip Testleri (Type Tests)
- Sıcaklık artış testi (Temperature-rise test) (IEC 60044-2 madde: 8.1),
- Yıldırım darbe testi (Lightning impulse test) (IEC 60044-2 madde: 8.3),
- Yaşta gerilim testi (Wet test for outdoor type transformers) (IEC 60044-2 madde: 8.4), (Harici tip gerilim transformatörleri için)
- Kısa devreye dayanım testi, (Short-circuit withstand capability test) (IEC 60044-2 madde: 8.2)
- Hata miktarlarının tespiti (Determination of errors) (IEC 60044-2 Madde: 12.3 ve 13.6.2)

3.2. Rutin Testler (Routine Tests)
Her bir gerilim transformatörüne imalatçı tarafından uygulanacak rutin testler aşağıdadır.
- Terminallerin işaretlenmesinin kontrolü (Verification of terminal markings) (IEC 60044-2 madde: 9.1),
- Sekonder sargıların şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand test on secondary windings) (IEC 60044-2 madde: 9.3),
- Bölümler arasında şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand tests between section (IEC 60044-2 madde: 9.3),
- Primer sargıların şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand test on primary windings) (IEC 60044-2 madde: 9.2),
- Kısmi boşalma testi (Partial discharge measurement (IEC 60044-2 madde: 9.2.4.),
- Hata miktarlarının tespiti (Determination of errors) (IEC 60044-2 madde: 12.4 ve 13.7),
- Kayıp açısı (tg) veya kayıp faktörü (%pf) ölçülmesi testi (Measurement of Loss angle or power factor)
- Galvaniz kalınlıklarının kontrolü,
- Garantili Özelliklerin ve fiziki boyutların kontrolü,

3.3. Yalıtım Malzemesi Testleri
Gerilim transformatörlerinde kullanılacak yağ ve epoksi reçine yalıtım malzemelerine uygulanacak testler aşağıda belirtilmiştir.

3.3.1. Trafo Yağı Testleri
Gerilim trafolarında kullanılacak yağın önceden EK-3’teki Transformatör Yağı Şartnamesine uygun olduğu test raporları ile belgelenecektir. Belgelenemediği takdirde yağın EK-3’teki yağ şartnamesine uygun olarak komple testleri yaptırılacaktır.
Kabul esnasında her bir partideki gerilim trafolarından alınacak yağ numunesine ise aşağıda belirtilen testler, yaptırılacaktır. Test sonuçları Ek-4’deki yağ şartnamesindeki değerleri sağlamalıdır.
- Power Factor (Doble, 25 °C+100°C),
- Dielektrik dayanım,
- Asidite,
- İç Yüzey Gerilme,
- Yoğunluk,
- Viskozite,
- Anilin Noktası,
- Renk Sayısı

3.3.2. Epoksi Reçine Testleri
Teklif Sahipleri, epoksi reçine yalıtım malzemesinin, gerilim transformatörleri imalatında kullanılan malzeme olduğunu yalıtım malzemesini satın aldıkları firmadan teyit ettirecekler ve garantili özellikler listelerinde belirtilen oranlara göre firmalarınca hazırlanmış numune izolasyon malzemesi üzerinde aşağıda adı geçen testlerin raporlarını teklişeri ile birlikte vereceklerdir.
- Tracking Resistance Test (IEC 60112),
- Arc Resistance Test (ASTM D 495),
- Breakdown Strenght (IEC 60243-1)

3.3.3. Kuru tip gerilim transformatörlerinde Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığının (Tg)
Ölçülmesi:
Seri imalata başlanmadan önce Alıcı elemanları nezaretinde katı yalıtım malzemesinden alınacak numune üzerinde IEC 61006 standardına veya eşdeğer standarda göre Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığı ölçülecektir. Ölçülen değer; aşağıdaki formüle göre transformatörün en yüksek ortam sıcaklığında ulaşabileceği sıcaklık değerinin en az 10º C üstünde olmalıdır.
Formül: (En Yüksek Ortam Sıcaklığı + Sıcaklık Artışı)  (Tg –10);
En Yüksek Ortam Sıcaklığı : 40º C (Teknik şartnameye göre)
Sıcaklık Artışı : Sıcaklık Artış Testi sırasında elde edilen değer.
Tg : Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığı ölçümünde elde edilen değer.

3.4. Numune Alma
Her teslimatta numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.
Parti Büyüklüğü Numune Sayısı
1 - 50 Adet 2 Adet
51 - 100 " 4 "
101 - 500 " 8 "
501 - 1000 " 16 "

EK - I
ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
MALZEME LİSTESİ

Sipariş No.: .............

1. Kullanma amacı
- Ölçü :
- Koruma :
- Ölçü ve koruma :

2. Kullanma yeri
- Bina içi (dahili) :
- Bina dışı (harici) :

3. Harici tip gerilim transformatörü
için yalıtım biçimi (yağlı) :

4. Kullanma biçimi
- Topraklanmış gerilim transformatörü :
- Topraklanmamış gerilim transformatörü :

5. Anma frekansı (Hz) :

6. Anma gerilimi (primer/sekonder) (kV/kV) :

7. Anma gerilimi yükseltme katsayısı
- Sürekli olarak 1.2 : Evet
- 30 saniye için 1.9 : Evet

8. Anma gücü
- Ölçü sargısı (VA) :
- Koruma sargısı (VA) :

9.Çalışma Koşulları (Alıcı tarafından belirlenecektir)
- Deniz seviyesinden yükseklik (m) :
- Ortam sıcaklığı (C)
 En yüksek :
 En düşük :
 24 saatlik ortalama :
 Bir yıllık ortalama :

10. Alıcının malzeme kod numarası :

11.Miktar (Adet) :

EK - II
ORTA GERİLİM GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

1. İmalatçı :
2. İmalatçının tip işareti :
3. Çalışma Koşulları (Alıcı tarafından belirlenecektir)
- Deniz seviyesinden yükseklik (m) :
- Ortam sıcaklığı (C)
 En yüksek :
 En düşük :
 24 saatlik ortalama :
 Bir yıllık ortalama :

4. Uygulanan standartlar : T.Ş. madde 1.2’de belirtilmiştir.
5. Kullanma yeri (dahili/harici) :
6. Kullanma amacı (ölçü/koruma/ölçü ve koruma) :
7. Yalıtım biçimi (yağlı/kuru) :
8. Kullanma biçimi (topraklanmış/topraklanmamış) :
9. Sistem en yüksek gerilimi, Um (kV-etken) :
10. Anma gerilimi (primer/sekonder) (kV/kV) :
11.Anma frekansı (Hz) : 50 (*)
T.Ş. Madde 2.2 sağlanacaktır.
12.Anma yalıtım düzeyi
- Primer devreler :
 1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) :
 Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) :
- Sekonder devreler:
 1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 3
- Aynı sargının bölümleri arasında
1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 3

İSTENEN GARANTİ EDİLEN
13.Anma gerilimi yükseltme katsayısı
. Herhangi bir şebekede faz-faz bağlantı :
. Nötrü topraklı (doğrudan veya direnç üzerinden) ve toprak arızasında açtırma düzenli şebekede faz toprak arası bağlantı :

14.Yalıtkan sınıfı :
15. Sıcaklık artış sınırları
- Sargıda (K) :
- Yağda (K) :

16.Ölçü sargıları
- Gerilim (kV) :
- Sargı sayısı :
- Anma gücü (VA) :
- Doğruluk sınıfı :

17.Koruma sargıları
- Gerilim (kV) :
- Sargı sayısı :
- Anma gücü (VA) :
- Doğruluk sınıfı :

18.Buşingler
- İmalatçı :
- İmalatçı tip işareti :
- Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu (mm) :

19.Boyutlar (mm) :
20.Net ağırlık (kg) :
21.Ambalajlı (nakil) ağırlığı (kg) :
22.Ambalajlı (nakil) hacmi (m3) :

Kuru Tip Gerilim Transformatörlerinde Kullanılacak Epoksi Reçine Yalıtım Malzemesinin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

1. Epoksi reçinenin imalatçısı ve
ticari kodu :
2. Epoksi Reçine Yalıtım malzemesi karışımı
(Malzemelerin ticari adı ve karışımdaki
miktarı ağırlık olarak verilecektir)
- Reçine :
- Dolgu :
- Sertleştirici :
- Hızlandırıcı :

3. Dielektrik kayıp faktörü (tan)
- 20C : Max 2.5%
- 80C : Max 4%
- 100C :
4. Dielektrik sabiti (r) (20C) : 3-5
5. Özgül direnç
- 20C’de (ohm-cm) : 1014
- 80C’de (ohm-cm) : 1012
6. Camlaşma sıcaklığı (C ) (Tg) :
7. Su emme oranı (%) :
8. Çekme kuvveti (N/mm2) :
9. Kopma halinde uzama(%) :
10. Statik E-Modülü (N/mm2) :

 

 

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

EKİM 2004
ORTA GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. GENEL
1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Standartlar ve Dokümanlar
1.3. Çalışma Koşulları
1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Toleranslar

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Akım Transformatörü Tipleri
2.2. Elektriksel Özellikler
2.3. Yapısal Özellikler
2.3.1. Buşingler
2.3.2. Yalıtım Malzemesi
2.3.2.1. Yağlı Tip (Harici) Akım Transformatörleri
2.3.2.2. Kuru Tip (Dahili) Akım Transformatörleri
2.3.3. Terminaller
2.3.4. Sekonder Terminal Kutusu
2.3.5. Topraklama Terminali
2.3.6. Terminallerin İşaretlenmesi
2.3.7. Montaj
2.3.8. Etiket
2.3.9. Korozyona Karşı Önlemler
2.3.9.1. Genel
2.3.9.2. Galvanizleme

3. TESTLER
3.1. Tip Testleri
3.2. Rutin Testler
3.3. Yalıtım Malzemesi Testleri
3.3.1. Trafo Yağı Testleri
3.3.2. Epoksi Reçine Testleri
3.3.3. Kuru Tip Akım Transformatörlerinde Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığının (Tg) Ölçülmesi
3.4. Numune Alma

EKLER
EK-1: ORTA GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
MALZEME LİSTESİ (1 sayfa)
EK-2: ORTA GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİ İÇİN
GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (3 sayfa)
EK-3: TERMİNAL BAĞLANTI RESMİ (1 sayfa)
EK-4: BÜKÜLGEN PARÇA RESMİ (1 sayfa)
EK-5: TEİAŞ YENİ İZOLASYON YAĞI SATINALMA ŞARTNAMESİ (9 sayfa)
EK-6: TEİAŞ YENİ İZOLASYON YAĞI İLE DOLDURULMUŞ YENİ
TRANSFORMATÖRE AİT YAĞ ŞARTNAMESİ (9 sayfa)
ORTA GERİLİM AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam
Bu şartname, orta gerilim sisteminde kullanılmak üzere satın alınacak anma gerilimi 36 kV ve daha aşağıdaki akım transformatörlerinin teknik özelliklerini kapsar. OG Metal mahfazalı hücrelerde kullanılan akım transformatörleri için de yol gösterici olması bakımından kısmen kullanılabilir.
Şartname ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, bu şartname kapsamındaki akım transformatörleri tek fazlı üniteler halinde, tüm yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte komple olarak temin edilecektir.
Temini istenen akım transformatörlerinin tipleri ve teknik özellikleri şartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesi'nde belirtilmiştir.
1. Standartlar ve Dokümanlar
Aksi belirtilmedikçe, akım transformatörlerinin üretimi ve testleri aşağıda belirtilen standartların ve/veya dokümanların en son baskıları gözönüne alınarak yapılacaktır.

Standart Numarası Standart Adı

TS-EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
TS 620 EN 60044-1 Ölçü Transformatörleri-Bölüm 1: Akım Transformatörleri
IEC 60044-1 Instrument transformers-Part 1: Current transformers
TS 914 EN ISO 1461 Galvanizleme (Sıcak daldırma metoduyla)
IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
ASTM D 495 High-Voltage, Low. current dry Arc resistance of solid electrical insulation
IEC 60112 Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions
IEC 60243-1 Electrical strength of insulating materials
IEC 61006 Electrical insulating materials-Methods of test for the determination of the glass transition temperature
IEC 60455 –1 Resin based reactive compounds used for electrical insulation-Part 1: Definitions and general requirements
IEC 60455-1A Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation-Part 1: Definitions and general requirements
IEC 60455-2
Resin based reactive compounds used for electrical insulation -Part 2: Methods of test
IEC 60455-2-2 IEC 60455-2-2 Coorr. Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation-Part 2: Methods of test-Test methods for coating powders for electrical purposes
IEC 60455-3-2 Resin based reactive compounds used for electrical insulation -Part 3: Specifications for individual materials
TEİAŞ Yeni İzolasyon Yağı Satınalma Şartnamesi (Şartname ekindedir.)
TEİAŞ Yeni İzolasyon Yağı İle Doldurulmuş Yeni
Transformatöre Ait Yağ Şartnamesi (Şartname ekindedir.)

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa, bunların İngilizce ve Türkçe kopyaları teklişe birlikte verilecektir.
TSE ile IEC Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcı’dan yazılı müsaade alınacaktır.
Ölçü transformatörlerinin imalatında kullanılacak olan malzemeler (Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanımlar) TSE ve IEC standartlarına uygun olacaktır. Bu standartların bulunmadığı malzemelerle ilgili olarak, Teklif Sahibi, Alıcı’nın da onayının alınması şartıyla uygulanabilir standartlar önerecektir.
Akım transformatörlerinin dizayn ve imalatı; yürürlükte olan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”ne uygun olacaktır.

1.3. Çalışma Koşulları
Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu akım transformatörleri aşağıda belirtilen çalışma koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır.

Çalışma Koşulları Bina içi (dahili) Bina dışı (harici)
_______________________ ___________________ _____________________
- Yükselti : Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe 1000 m.
- Ortam sıcaklığı(*)
 En yüksek : +40°C +45 °C
 En düşük : -25°C -40 °C
 24 saatlik ortalama : - +35 °C'nin altında
- Rüzgar basıncı : - 700 Pa (34 m/s rüzgar
hızına karşılık
gelen)
- En yüksek güneş ışınımı : - 500 W/m2
- Buzlanma : - Sınıf 10, 10 mm
- Ortam hava kirliliği : Az miktarda (Hafif) Ağır (Aşırı)
- Yer sarsıntısı (**)
 Yatay ivme : 0.5 g 0.5 g
 Düşey ivme : 0.25 g 0.25 g
- Sistem topraklaması : Doğrudan veya direnç üzerinden topraklı nötr
Sistemi

(*) Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları;

- Çok soğuk iklimler için :-50°C ve +40°C
- Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C

(**) Akım transformatörleri; yatay ve düşey deprem ivmesi değerlerine dayanacak ve herhangi bir ünitesinin zarar görmesi engellenecek şekilde dizayn edilecek, akım transformatörlerinin çalışacağı yerde tesisi için gereken proje, resim ve malzemeler ile akım transformatörlerinin depreme dayanıklılık hesapları Yüklenici tarafından verilecektir.

1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Toleranslar
Garantili Özellikler Listesinde garanti edilen değerlerin Yüklenici tarafından birebir olarak karşılanması esastır. Ancak karşılanamaması durumunda ilgili standartlarda yer alan toleranslar dikkate alınacaktır. Garantili Özellikler Listesinde ve/veya imalat resimlerinde belirtilen fiziksel boyutlarla ilgili olarak (boyutlar, ağırlıklar vs.) için Yüklenici taahhüt ettiği tolerans değerlerini verecektir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Akım Transformatörü Tipleri
Bu şartname kapsamındaki akım transformatörleri, Malzeme Listesinde belirtildiği şekilde bina içi (dahili) veya bina dışı (harici), ölçü ve/veya koruma amaçlı, kaide tipi veya geçit tipi olacaktır.
Bina içi akım transformatörleri kuru tip, bina dışı akım transformatörleri ise yağlı olacaktır.
2.2. Elektriksel Özellikler

Akım transformatörlerinin özellikleri Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
- Sistemin en yüksek gerilimleri, Um (kV) : 7,2 12 17,5 36
- Sistemin anma gerilimleri (kV) : 6.3 10.5 15.8 33
- Anma frekansı(***) (Hz) : 50
- Anma yalıtım düzeyleri
 Primer sargılar (kV) : 7,2 12 17,5 36
(Sistem en yüksek gerilimi, Um)
- 1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 20 28 38 70
- Darbe dayanım gerilimi (kV-tepe) : 60 75 95 170

- Sekonder sargılar
 1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 3
- Aynı sargının bölümleri arasında
 1 dakika süreli şebeke frekanslı
dayanım gerilimi (kV-etken) : 3
- Sarımlararası aşırı gerilime
dayanım (1 dakika) (kV-tepe) : 4.5
- Dönüştürme oranları (Amper/Amper) : Malzeme Listesinde
belirtildiği şekilde
- Akım transformatörü ölçü sargısı
 Anma gücü (VA) : 30
 Doğruluk sınıfı : 0.2 s
 Ölçü emniyet katsayısı (Fs) : 5
- Akım transformatörü koruma sargısı
 Anma gücü (VA) : 15 (Metal Clad fideri için),
30 (Klasik fider için)
 Doğruluk sınıfı : 5 P
 Doğruluk sınır katsayısı : 10
- Sürekli termik anma akımı (ısınma akımı) : 1.2 x In, (In: anma akımı)
- Kısa süre termik anma akımı-1 sn(Ith) : 25 kA
- Dinamik anma akımı (Idyn) : 2,5 x Ith
- Sıcaklık Artışı : IEC 60044-1,
Madde: 4.6, Tablo:2
- Kısmı boşalma test gerilimi ve izin
verilebilir seviye : IEC 60044-1, Madde:8.2
Tablo:6

Anma gücü, doğruluk sınıfı ve kısa süreli termik anma akımı ile ilgili olarak yukarıda belirtilenler ve/veya bunların haricinde bir değer istenmesi halinde bunlar Malzeme Listesinde belirtilecektir.

Doğruluk sınışarı, VA olarak sargı güçleri, termik ve dinamik kısa devre dayanım güçleri bütün dönüştürme oranları için sağlanacaktır.

(***) Akım transformatörleri 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanmalıdır

 

2.3. Yapısal Özellikler
2.3.1. Buşingler
Harici tip akım transformatörlerinin buşingleri yüksek kaliteli porselenden yapılacaktır. Buşinglerin nominal spesifik yüzeysel kaçak yolu uzunluğu en az 25 mm/kV olarak seçilecek ve toplam minimum yüzeysel kaçak yolu uzunluğu, ark atlama uzunluğunun en çok 4 katı olacaktır. Buşinglerin tespiti metal kısımlarla doğrudan temas etmeyecek şekilde yapılacak ve tespit amacıyla kullanılan malzeme metal kısımlarla kimyasal reaksiyona girmeyen ve genleşmelerde kırılmayan özellikte olacaktır.
2.3.2. Yalıtım Malzemesi

2.3.2.1. YağIı Tip (Harici) Akım Transformatörleri
Harici tip akım transformatörleri yağ izolasyonlu olacaktır.
Yağ izolasyonlu akım transformatörleri hava geçirmez şekilde (hermetik) imal ve termik yağ genleşmesine karşı gaz yastığı veya paslanmaz metal diyaframla teçhiz edilecektir. Bütün akım transformatörleri yağları doldurulmuş olarak Alıcıya teslim edilecektir. Yağlı tip akım transformatörlerinin alt bölümüne numune yağ almak ve bozulan yağı değiştirmek için sızdırmazlığı sağlayacak şekilde bir vana tertibatı konulacak ve vana ağzı bir tapa ile kapatılacaktır. Akım Transformatörleri yağ seviye göstergesi ile teçhiz edilecektir. Akım transformatörlerine doldurulacak yağın şartnamesi EK-5'te verilmekte olup, kullanılacak yağ bu şartnameye uygun olacaktır. ASKAREL, izolasyon yalıtımı ve soğutma için kullanılmayacaktır.
2.3.2.2. Kuru Tip (Dahili) Akım Transformatörleri
Dahili tip akım transformatörleri kuru tip olacaktır. Kuru tip akım transformatörlerinin imalinde, dış ana yalıtım malzemesi olarak yalnız epoksi reçine kullanılacak olup başka tip yalıtım malzemelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir. Epoksi reçine yalıtım malzemesinin kalıplama işlemleri vakum altında yapılacak ve bu işlemler Alıcı tarafından imalat sırasında herhangi bir zamanda denetlenebilecektir.
İmalatta kullanılan/kullanılacak epoksi reçine ile ilgili imalatçı firma adı ve ticari kod’u teklif ile birlikte verilecektir.

2.3.3. Terminaller
- Primer terminalleri en az 5 mikron kalınlıkta galvanik gümüşle kaplı elektrolitik bakırdan imal edilecek, primer sargılar ile terminallerin bağlantısı uygun geçiş direnci ve mekaniki mukavemeti sağlayacak şekilde yapılacaktır. Bu bağlantı şekli teklif ile birlikte verilecektir. Primer terminaller anma akımlarına göre EK-3’te belirtilen şartlara uygun olacaktır.
- Akım transformatörüne gelecek titreşimleri, mekanik ve dinamik zorlamaları, genleşmeyi önlemek üzere, terminallerin (Çapları 0,05 mm-0,30 mm arasında bakır iletkenlerden oluşturulan) örgülü şexible bakırdan veya alüminyum folyodan (ETİAL 6, yarı sert, 0,2 mm kalınlığında) yapılmış, 300-350 mm uzunluğunda bükülgen bir parçası bulunacaktır. Bükülgen parçanın her iki ucu kalaylanmış plaka bakırdan oluşan başlıklar içine geçirilecek, başlıklar kalay ile tutturularak preslenecektir. Bükülgen parçalar, EK-3 tablodaki akım değerleri dikkate alınarak EK-4’e göre imal edilecektir.
- Sekonder terminaller; dış devre bağlantılarının kolayca yapılmasına uygun aralıklarda düzenlenmiş, dişli-somunlu tipte olacaktır.

2.3.4. Sekonder Terminal Kutusu
- Terminal kutusunun koruma derecesi harici tiplerde IEC 60529'a göre en az IP 53, dahili tiplerde en az IP 30 olacaktır.
- Dahili ve harici tip akım transformatörlerinde sekonder terminal kutusundaki ölçü devresi kapağı mühürlenebilir olacaktır.
- Harici tip akım transformatörlerinin sekonder terminal kutusu ve bu kutunun kapağı, kapak sıkıştırma elemanları, menteşeleri paslanmaz malzemeden imal edilecek veya sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır.
- Dahili tip akım transformatörlerinin terminal kutusu kapağı ve içindeki terminal bloku kendi kendine sönen (Self-Extinguishing) ve ANSI/UL-94 standardına göre UV-0 yanma sınıfına sahip malzemeden olacak ve ayrıca terminal kutusu kapağı şeffaf olacaktır.
- Terminal kutusuna girecek kablolar için kutuda akım transformatörünün sekonder sargı sayısı kadar delik açılacak bu deliklere en az 2x6 mm² kesitinde bakır siperli kablonun geçebileceği yumuşak plastik conta rakorlar takılacaktır. Rakorlar sökülebilir plastik tapalarla kapatılacaktır.

2.3.5. Topraklama Terminali
Enerji altında bulunmayan alt şanş, kaide veya kazan üzerinde en az M12 ölçüsünde paslanmaz çelikten imal edilmiş bir topraklama civatası bulunacaktır. Topraklama civatası üzerinde 2 (iki) adet somun ve 2 (iki) adet yaylı rondela olacak, topraklama terminali topraklama sembolü ile işaretlenecektir.

2.3.6. Terminallerin İşaretlenmesi
- Bütün primer ve sekonder terminaller IEC 60044-1, Tablo:10’a uygun olarak işaretlenecektir. İşaretler zamanla silinmeyecek ve dış etkilerle bozulmayacaktır.
- Primer ve/veya sekonder terminalleri çok kademeli olan akım transformatörlerinde, bağlantı şekillerini belirten plakalar bulunacaktır.
- Kuru tip akım transformatörlerinin gövdesine, silinmez bir yöntemle dönüştürme oranları yazılacaktır.

2.3.7. Montaj

Kaide tipi akım transformatörlerinin dahili tipleri herhangi bir konumda, harici tipleri çelik konstrüksiyon üzerine düşey olarak monte edilebilir olacaktır.

Geçit tipi akım transformatörleri hücre duvarları üzerine yatay olarak monte edilmeye uygun olacaktır.

2.3.8 Etiket

Dahili tip akım transformatörlerinde yapışmalı plastik veya paslanmaz metalden, harici tip akım transformatörlerinde ise paslanmaz metalden yapılmış bir etiket bulunacaktır. Etiket; zamanla bozulmayacak, yazıları okunaklı olacak ve silinmeyecek, normal montaj ve işletme konumunda kolayca görülebilecek uygun bir yere (sekonder terminal kutusu kapağı hariç) sağlam bir yöntemle (metal etiketler perçin veya paslanmaz çelik vidalarla) tespit edilecektir.

Etiket üzerine aşağıda belirtilen bilgiler yazılacaktır:

- Alıcının sipariş numarası,
- Alıcının malzeme kod numarası,
- İmalatçının adı ve/veya markası,
- Tip işareti ve seri numarası,
- İmal tarihi,
- Primer ve sekonder anma akımları,
- Anma frekansı,
- Anma gücü ve buna karşılık gelen doğruluk sınıfı,
- En yüksek sistem gerilimi (Um),
- Anma yalıtım seviyesi,
- Kısa süreli termik anma akımı (Ith) ve dinamik anma akımı (Idyn),
- Yalıtım sınıfı,
- Sekonder sargı sayısının birden fazla olması durumunda, her bir sargının kullanma amacı ve terminalleri,
- Sürekli termik anma akımı (1.2xIn),
- Ağırlığı.

2.3.9. Korozyona Karşı Önlemler

2.3.9.1. Genel

Akım transformatörlerinin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır.

- Akım transformatörlerinde kullanılacak tüm civata ve somunlar paslanmaz çelik, bakır-nikel alaşımı vb. gibi paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
- Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecektir. (Harici tipler için)
- İmalat ve montajda kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.
- Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan alüminyum alaşımları korozyona dayanıklı olacaktır.
2.3.9.2. Galvanizleme

Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler sıcak daldırma galvaniz konusundaki TS 914 EN ISO 1461'e uygun olarak yapılacaktır. Aksi belirtilmedikçe, akım trafosunun sıcak daldırma galvaniz ile kaplanan yüzeylerinde galvaniz kalınlığı en az 80 mikron olacaktır.

Metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizlenmesi; işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme vb yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılmalıdır.

Sıcak daldırma galvaniz yapılamayan küçük parçalar, elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Elektro galvaniz kalınlığı en az 12 mikron olacaktır.

3. TESTLER

Testler, ilgili standartlara göre yapılacaktır.

3.1. Tip Testleri (Type Tests)

- Kısa süreli akım testleri (Short-time current tests) (IEC 60044-1: Madde 7.1), (Ith ve Idyn testi)
- Sıcaklık artış testi (Temperature-rise test) (IEC 60044-1: Madde 7.2),
- Yıldırım darbe testi (Lightning impulse test) (IEC 60044-1: Madde 7.3.2),
- Yaşta gerilim testi (Wet test for outdoor type transformers) (IEC 60044-1: Madde 7.4), (Harici tip akım transformatörleri için)
- Hata miktarlarının tespiti (Determination of errors) (IEC 60044-1: Madde11.4 ve/veya madde 12.4, madde 11.6, madde 12.5 ve madde 14.3’göre)

3.2. Rutin Testler (Routine tests)

Her bir akım transformatörüne imalatçı tarafından uygulanacak rutin testler aşağıdadır.

- Terminallerin işaretlenmesinin kontrolü (Verification of terminal markings) (IEC 60044-1: Madde 8.1),
- Sekonder sargıların şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand test on secondary windings) (IEC 60044-1: Madde 8.3 veya 14.4.4),
- Bölümler arasında şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand tests between section) (IEC 60044-1: Madde 8.3 veya 14.4.4),
- Sarımlar arası aşırı gerilime dayanım testi (İnter-turn overvoltage test) (IEC 60044-1: Madde 8.4 veya 14.4.5)
- Primer sargıların şebeke frekanslı gerilime dayanım testi (Power frequency withstand test on primary windings) (IEC 60044-1: Madde 8.2.1),
- Kısmi boşalma testi (Partial discharge measurement (IEC 60044-1: Madde 8.2.2.),
- Hata miktarlarının tesbiti (Determination of errors) (IEC 60044-1: Madde11.5 ve/veya madde 12.4, madde 11.6, madde 12.6 ve madde 14.4’göre)
- Kayıp açısı (tg) veya kayıp faktörü (%pf) ölçülmesi testi (Measurement of Loss angle or loss factor)
- Galvaniz ve gümüş kalınlıklarının kontrolü,
- Garantili Özelliklerin ve fiziki boyutların kontrolü,

3.3. Yalıtım Malzemesi Testleri

Akım transformatörlerinde kullanılacak yağ ve epoksi reçine yalıtım malzemelerine uygulanacak testler aşağıda belirtilmiştir.

3.3.1. Trafo Yağı Testleri

Akım trafolarında kullanılacak yağın önceden EK-5’teki Transformatör Yağı Şartnamesine uygun olduğu test raporları ile belgelenecektir. Belgelenemediği takdirde yağın EK-5’deki yağ şartnamesine uygun olarak komple testleri yaptırılacaktır.

Kabul esnasında her bir partideki akım trafolarından alınacak yağ numunesine ise aşağıda belirtilen testler, yaptırılacaktır. Test sonuçları Ek-6’daki yağ şartnamesindeki değerleri sağlamalıdır.

- Power Factor (Doble, 25 °C+100°C),
- Dielektrik dayanım,
- Asidite,
- İç Yüzey Gerilme,
- Yoğunluk,
- Viskozite,
- Anilin Noktası,
- Renk Sayısı

3.3.2. Epoksi Reçine Testleri

Teklif Sahipleri, epoksi reçine yalıtım malzemesinin, akım transformatörleri imalatında kullanılan malzeme olduğunu yalıtım malzemesini satın aldıkları firmadan teyit ettirecekler ve garantili özellikler listelerinde belirtilen oranlara göre firmalarınca hazırlanmış numune izolasyon malzemesi üzerinde aşağıda adı geçen testlerin raporlarını teklişeri ile birlikte vereceklerdir.

- Tracking Resistance Test (IEC 60112),
- Arc Resistance Test (ASTM D 495),
- Breakdown Strenght (IEC 60243-1)

3.3.3. Kuru tip akım transformatörlerinde Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığının (Tg) ölçülmesi:

Seri imalata başlanmadan önce Alıcı elemanları nezaretinde katı yalıtım malzemesinden alınacak numune üzerinde IEC 61006 standardına veya eşdeğer standarda göre Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığı ölçülecektir. Ölçülen değer; aşağıdaki formüle göre transformatörün en yüksek ortam sıcaklığında ulaşabileceği sıcaklık değerinin en az 10º C üstünde olmalıdır.
Formül: (En Yüksek Ortam Sıcaklığı + Sıcaklık Artışı)  (Tg –10);

En Yüksek Ortam Sıcaklığı : 40º C (Teknik şartnameye göre)
Sıcaklık Artışı : Sıcaklık Artış Testi sırasında elde edilen değer.
Tg : Camlaşmaya Geçiş Sıcaklığı ölçümünde elde edilen değer.

3.4.Numune Alma

Her teslimatta numuneler Alıcı temsilcileri tarafından rastgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayısı aşağıdaki çizelgeden tespit edilecektir.

 

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAYIS 2005 ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam
1.2. Standartlar
1.3. Çalışma Koşulları
1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar(Deviation)

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. İletken Tipleri
2.2. Elektriksel ve Mekanik Özellikler
2.2.1. İletkenlerin Karakteristikleri
2.3. Yapısal Özellikler
2.4. Bilgiler,Dokümanlar ve Hesaplamalar
2.4.1. Bilgiler,Dokümanlar
2.4.2. Hesaplamalar
2.5. Diyagramlar
2.5.1. Gerilme-Uzama Eğrileri
2.5.2. Krip-Zaman Eğrileri
2.5.3. Uzun Zamanlı Krip-Zaman Eğrileri
2.6. Makara
2.7. Etiket

3. TESTLER

3.1. Tip Testleri
3.1.1. İletken İçin
3.1.2. Alüminyum Teller İçin
3.1.3. Çinko Kaplı Çelik Teller İçin
3.2. Numune Testleri
3.2.1. İletken İçin
3.2.2. Alüminyum Teller İçin
3.2.3. Çinko Kaplı Çelik Teller İçin
3.3. Numune Alma

EKLER
EK-I : ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER MALZEME LİSTESİ(1 sayfa)
EK-II : ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (2 sayfa)
EK-III: ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER SAPMALAR (DEVIATON)
LİSTESİ (1 sayfa)

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL
1.1. Konu ve Kapsam
Bu şartname İletim Sisteminde 170 kV ve 420 kV’luk Enerji İletim Hatlarında ve Trafo Merkezleri şalt sahalarında kullanılmak üzere satın alınacak 477 MCM HAWK, 795 MCM DRAKE, 954 MCM CARDINAL, 954 MCM RAIL, 1272 MCM PHEASANT tipi Çelik Özlü Alüminyum İletkenlerin teknik özelliklerini kapsar.
Temini istenen iletkenlerin teknik özellikleri şartnamede ve şartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir.

1.2. Standartlar
Bu şartname kapsamındaki iletkenlerin tasarım, yapım ve testleri Standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.

Standart No Standart Adı
TS-EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ASTM B 230 Standard Specification for Aluminium 1350-H 19 Wire For Electrical Purposes(Elektrikî Amaçlar İçin 1350-H 19 Alüminyum Tel İçin Standart)
ASTM B 232 Standard Specification for Aluminium Conductors,Coated-Steel Reinforced(ACSR)(Çelik Özlü Alüminyum İletkenler(ACSR) İçin Standart)
ASTM B 498 Standard Specification for Zinc-coated (Galvanized)Steel Core Wire For Aluminium Conductors (Alüminyum İletkenler İçin Çinko Kaplı(Galvanizlenmiş) Çelik İçin Standart)
TS EN 60889 Conductors for Overhead Lines - Hard-drawn Aluminium Conductor(Hava Hattı İletkenleri –Sert Çekilmiş Alüminyum Tel)
TS EN 50182 Conductors for Overhead Lines-Round wire concentric lay stranded conductors(Havai Hat İletkenleri-Yuvarlak Telli Eşmerkez Tabakalı Örgülü İletkenler)
TS EN 50189 Zinc-coated Steel Wires For Overhead Lines (Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller)
İletkenler ASTM ve Türk Standartlarına tümüyle uygun olarak imal edilecektir.
İletkenin çelik özü ASTM B 498 veya TS EN 50189 (Çizelge 3’e göre) uygun olarak imal edilip A sınıfı çinko ile kaplanacaktır.
İletkene ASTM B 232 Standardı uygulandığında çelik öze ASTM B 498 uygulanacak veya iletkene TS EN 50182 uygulandığında çelik özün örgüden sonraki değerleri olarak TS EN 50189 (Çizelge 3) uygulanacaktır.
Bu şartnamede, ilgili standartlara atıf yapılmış olsa da, bu standartlarda tanımlananlara eşdeğer veya daha üstün imalatı garanti eden standartlar da kullanılabilir.
Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar önerilmişse bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları teklişe birlikte verilecektir.
TSE ile ASTM Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcıdan yazılı müsaade alınacaktır.

1.3 Çalışma Koşulları
Malzeme listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe sipariş konusu Çelik Özlü Alüminyum İletkenler aşağıda belirtilen harici çalışma koşullarında kullanılmaya elverişli olacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI
- Yükselti :1000 m’nin altında
- Ortam sıcaklığı (*)
 En yüksek : +45 °C
 En düşük : - 40 °C
 24 saatlik ortalama : +35 °C’nin altında
 Bir yıllık ortalama : +25°C’yi aşmaz
- Ortam hava kirliliği : Ağır
- Rüzgar basıncı : 53-68 kg / m²
- En yüksek güneş ışınımı : 1000 W / m²

Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları;
- Çok soğuk iklimler için : -50°C ve +40°C
- Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C

1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar(Deviation)
Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, Alıcı tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.
Alıcı tarafından değerlendirilip onaylanan sapmaların iletkenin kabulünde karşılanamaması hallerine yönelik olarak yüklenici veya imalatçıya uygulanacak müeyyideler Alıcı tarafından belirlenecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
Çelik Özlü Alüminyum İletkenler Malzeme listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde belirtildiği şekilde, aşağıda belirtilen tiplerde bina dışı kullanıma uygun olacaktır.

2.1. İletken Tipleri
Çelik Özlü Alüminyum İletkenler,
- 477 MCM ACSR HAWK
- 795 MCM ACSR DRAKE
- 954 MCM ACSR CARDINAL
- 954 MCM ACSR RAIL
- 1272 MCM ACSR PHEASANT tiplerinde olacaktır.

2.2. Elektriksel ve Mekanik Özellikler

Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Özellikler Listesinde aksi belirtilmedikçe Çelik Özlü Alüminyum İletkenler aşağıda belirtilen özelliklerde çalışmaya uygun olacaktır.

- En yüksek sistem gerilimi (kV rms) : 170 420
- Anma akımı : Malzeme Listesinde belirtildiği gibi
- Anma frekansı(**) (Hz) : 50 50
- Anma kısa süreli dayanım akımı(1 s için) (kA rms): 31.5 50
- Anma tepe dayanım akımı (kA tepe): 80 125
- Mekanik Dayanım : Malzeme Listesine göre (aşağıdaki 2.2.1 maddesindeki çizelgeden seçilecektir)
İletkenler 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanacaktır.
Sipariş kapsamı iletken/iletkenlerin hangi gerilimde kullanılacağı belirtilmemişse, iletken/iletkenlerin elektriki ve mekaniki yönden tahkiki en ağır şartlara göre yapılacaktır.

2.2.1.İletkenlerin Karakteristikleri

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLERİN KARAKTERİSTİKLERİ
İLETKEN
ACSR Anma
Kesit MCM 477 795 954 954 1272
Kod İsmi HAWK DRAKE RAIL CARDINAL PHEASANT
STANDART KESİT(mm2) Alüminyum 241,65 402,56 484,40 484,53 645,08
Çelik 39,19 65,44 33,60 62,81 81,71
Toplam 280,84 468,00 517,00 547,34 726,79
KATMAN SAYISI 3 3 4 4 5
KATMANLARDAKİ TEL SAYISI 1/6/10/16 1/6/10/16 1/6/9/15/21 1/6/12/18/24 1/6/12/12/18/24
ÖRGÜDEKİ ALÜMİNYUM TELİN Adedi 26 26 45 54 54
Çapı(mm) 3,44 4,44 3,70 3,38 3,90
ÖRGÜDEKİ ÇELİK TELİN Adedi 7 7 7 7 19
Çapı(mm) 2,67 3,45 2,48 3,38 2,34
STANDART
ÇAP(mm) Komple İletken 21,77 28,11 29,60 30,42 35,10
ANMA KOPMA KUVVETİ(kgf) 8798 14165 11864 15589 20357
BİRİM AĞIRLIK (kg/km) 973 1624 1600,2 1829 2423,5
NİHAİ ELASTİSİTE MODÜLÜ (kg/mm2) 7700 7700 6700 7000 6800
ORTALAMA ISIL UZAMA KATSAYISI (1/0CX10-6) 18,9 18,9 19,5 19,3 19,4
BİR MAKARADA ALÜMİNYUM TELLERDEKİ İZİN VERİLEN EKLERİN SAYISI 4 4 5 5 5

2.3. Yapısal Özellikler
İletken örgüsünün çapı ve örgünün iletken katmanları, herhangi bir tabakanın telleri alttaki tabakanın telleri ile çakışacak şekilde düzenlenecektir. İletken tel çekimindeki gerilmeye karşı dayanıklı olacaktır.
İletkenin örgüleri, iletken herhangi bir noktasından kesildiği zaman çözülmeyecek ve birbirinden ayrılmayacaktır.
İletkenin çelik özü, ek yapmak amacıyla iletken kesilip alüminyum örgüler çelik özden ayrıldığında, çelik örgü elle kolayca tutulup tekrar gruplandırılarak çelik özün kesilmiş ucundan ek manşonunun kaymasını sağlayacak şekilde biçimlendirilecektir.
Komple iletken, alüminyum teller ve galvanizli çelik teller kir, çapak ve yabancı maddelerden arınmış, yeni imal edilmiş ve kullanılmamış olacaktır.
İletkenin yüzeyinde noktalar, çizikler, keskin köşeler ve aşınmalar olmayacaktır. İletkenlerde fazla miktarda kalıp yağı ve metal parçacıkları bulunmayacaktır.
Dış tabakanın adım yönü sağ el yönünde olacaktır.
Örgü işlemi sırasında imalatı tamamlanmış çinko kaplı veya alüminyum kaplı çelik damar tel veya tellerde hiç bir çeşit ek olmayacaktır.
TS EN 50182 Madde 2’de ilgili standardda müsaade edildiği gibi örgüden önce birden fazla ek yapılan imalatı tamamlanmış alüminyum tel, iletkenin her bir uzunluğu için kullanılmayacaktır.
Örgü işlemi sırasında gerekli iletken uzunluğunu elde etmek amacıyla hiçbir alüminyum telde kaynak yapılmayacaktır.
Örgü işlemi sırasında alüminyum telde meydana gelen telin bozuk olma özelliğinden veya alüminyum tellerin boyunun kısa olmasından kaynaklanmayan kaçınılmaz kırılmalarda ek yapılmasına izin verilecektir.Ekler, orijinal telin biçimine uygun olacaktır.Örnek olarak ekler, kaynak yapılan tellerin çapına eşit olacak biçimde düzgün olarak yapılacak ve kırılmayacaktır.
Alüminyum tellerdeki eklerin sayısı madde 2.2.1’deki çizelgede belirtilen sayıyı geçmeyecektir. Bu ekler imalatı tamamlanmış iletkenin aynı telindeki bir eke veya diğer alüminyum telindeki bir eke 15 m.’den daha yakın olmayacaktır.
Ekler , alın direnç kaynağı, soğuk basınç kaynağı veya alıcı tarafından onaylanan diğer metotlarla yapılacaktır.İlk ek tipi, kaynağın her iki tarafında yaklaşık 250 mm’lik bölümünde elektriksel olarak tavlamış olacaktır.
Yukarıda belirtilen eklerin, ek yapılmamış tellerin özelliklerini karşılaması gerekli olmadığı durumda, bunlar tavlanmış alın kaynaklı ekler için 75 N/mm2 ‘den az olmayan ve soğuk basınçlı ekler için 130 N/mm2 ‘den daha az olmayan bir gerilmeye dayanacaktır.

2.4.Bilgiler,Dokümanlar ve Hesaplamalar
Yüklenici veya İmalatçı aşağıda tanımlanan bilgi ve hesaplamaları teklişeri ile birlikte verecektir.

2.4.1 Bilgiler,Dokümanlar
Aşağıda tanımlanan konularda bilgiler ve dokümanlar metrik sistem birimleriyle verilecektir.
- MCM ve % 62 EC eş değeri kesit alanları
- Maksimum gerilme dayanımı ve hesaplama yöntemi
- Makaraların tanımı, boyutları, çizimleri ve ağırlıkları
- İletkenlerin imalatında kullanılacak çelik çubukların kalitesi ve kimyasal bileşimi
- İletken/iletkenlerin elektriki ve mekaniki özelliklere göre tahkiki

2.4.2 Hesaplamalar
Yüklenici veya imalatçı, Alıcının yapacağı ayrıntılı sistem etütlerinde(özellikle aşırı manevra gerilim hesaplarında) kullanılmak üzere iletkenler için aşağıda tanımlanan konularda teknik özellikleri ve hesaplamaları verecektir.
a. -500C ve +500C sıcaklık aralığında 47 Hz ve 5000 Hz arasında iletken direncinin frekansla değişimi.
b. 250C, 500C, 750C sıcaklık değerleri için iletkenin 50 Hz’deki AC direncinin ve özindüksiyon reaktansının 0-12 kA akım aralığında akımla değişimi.
c. 47 Hz ve 5000 Hz arasında iletkenin özindüksiyon reaktansının frekansla değişimi.

2.5 Diyagramlar
Yüklenici veya imalatçı, iletkenler için aşağıda tanımlanan diyagramları hazırlayacak ve sözleşmenin imzasından sonra imalata başlamadan önce Alıcı'ya verecektir.

2.5.1. Gerilme-Uzama Eğrileri
Komple iletken ile alüminyum ve çelik kısımlar için tümü bir sayfada olmak üzere ilk ve son gerilme (kg/mm2)-uzama (%) eğrileri (+150C' de ya da laboratuar sıcaklığında 1 saat yük altında tutularak) saptanacak ve çizilecektir.

2.5.2. Krip-Zaman Eğrileri
Komple iletken ile alüminyum ve çelik kısımlar için 150C' de ya da laboratuar sıcaklığında 1 saat, 1 gün, 1 ay, 1 yıl ve 10 yıl için krip-zaman eğrileri çizilecektir.

2.5.3. Uzun Süreli Krip-zaman Eğrileri
En az 10 yıllık bir süre için ve iletken kopma dayanımının %10, 20, 30, 40, 50 ve 60'ı için krip-zaman eğrileri çizilecektir.

2.6 Makara
Çelik Özlü Alüminyum İletkenlerin sarıldığı makaralar, deniz aşırı nakile, uygun araçlarla taşınmaya ve yüklenmeye uygun yapıda olacaktır. Bütün makaralar Enerji İletim Hatlarının tesisindeki ağır çalışma koşullarına ve tel çekim cihazları ile kullanılmaya müsait olacaktır.

Makaralarda metal göbek takviyeleri kullanılacak ve metal göbek takviyesindeki deliğin çapı 8,5 cm olacaktır.
Makaralar sert ağaçtan yapılacak, iletkeni korumak için makara üstünü örten tahtalar iyi kalite ağaçtan ve en az 2,5 cm kalınlıkta olacak, ayrıca çelik kemerle çemberlenerek yükleme, nakliye ve boşaltma işlemlerinde iletkenlerin korunması sağlanacak,her hangi bir durumda makara göbeğinde meydana gelebilecek iletken kaymasını önlemek için iletkenin her iki ucu makara dış yanaklarına sabitlenecektir.
Makaralar çürüme, küf, mantar ve böceklere karşı koruma sağlayacak şekilde Heterocyclic S.N bileşiklerinden benzothiazol ve izothiazolin karışımı veya benzeri sıvılara sıcak veya soğuk yöntemle daldırılmış tahtalarla imal edilecektir.Alıcı iletkenlerin kullanılma durumuna göre makaraların kaç yıllık korumaya uygun şekilde imal edilmesi gerektiğini Malzeme Listesinde belirtecektir.
Makaradaki iletkenin uzunluğu 477 MCM HAWK, 795 MCM DRAKE, 954 MCM CARDINAL, 954 MCM RAIL tipi iletkenler için ± % 5 toleransla 2000 m, 1272 MCM PHEASANT tipi iletken için ± % 5 toleransla 1800 m olacak ve makaralar,2’li demet iletkenli Enerji İletim Hattı için 6’lı gruplar halinde ve 3’lü demet iletkenli Enerji İletim Hattı için ise 9' lu gruplar halinde hazırlanacak ve makaralardaki iletken uzunlukları da yukarıdaki tolerans aşılmamak kaydıyla eşit olacaktır.

2.7 Etiket
Makaraların her birinde ve yan yüzlerinden biri üzerinde paslanmaz çelikten veya paslanmayan diğer metallerden yapılmış bir etiket bulunacaktır.
Etiket makaranın yan yüzüne kolaylıkla görülebilir şekilde çelik vidalarla veya perçinle tespit edilecek, yazılanları kolayca okunabilecek ve zamanla bozulmayacak şekilde olacaktır.
Tüm yazıları Türkçe olacak ve sözleşme süresi içerisinde Alıcının onayına sunulacaktır.
Ayrıca makaranın yan yüzeylerinden biri üzerine açık hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde boya ile imalatçının Adı ve sembolü, Alıcının malzeme kod numarası, İletken tipi, İletken uzunluğu ve varsa Grup numarası okunaklı şekilde yazılacaktır.

Etiket üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır;
- Alıcının sipariş numarası
- Alıcının malzeme kod numarası
- İmalatçının adı ve sembolü
- İletken tipi
- İletken uzunluğu
- Grup numarası(varsa)
- Makaranın net ağırlığı (kg)
- Makaranın brüt ağırlığı (kg)
- Gevşetme yönü
- Gideceği Yer

3. TESTLER
Aşağıdaki tip ve numune testleri TS EN 50182 standardına göre yapılacaktır.

3.1.Tip Testleri
Bu testler iletkenin tasarımına esas olan temel karakteristiklerini doğrulamak için siparişteki her bir tip ve karakteristiği temsilen birer defa yapılır.

3.1.1.İletken için
- Yüzey şartı (TS EN 50182 madde 6.4.1)
- Çap (TS EN 50182 madde 6.4.2)
- Süreklilik (TS EN 50182 madde 6.4.3)
- Adım oranı ve adım yönü(TS EN 50182 madde 6.4.4)
- Tellerin tipi ve sayısı(TS EN 50182 madde 6.4.5)
- Birim uzunluk başına kütle (TS EN 50182 madde 6.4.6)
- Kuvvet-gerilme eğrisi(TS EN 50182 madde 6.4.7)
(Alıcı ile Yüklenici arasındaki anlaşma gereği yapılır)
- Çekmede kopma dayanımı(TS EN 50182 madde 6.4.8)
(Alıcı ile Yüklenici arasındaki anlaşma gereği yapılır.Testler sırasında, imal edilen iletkenlerin her bir 150.000 metresinden alınan en az 10 m. uzunluğundaki bir örnek üzerinde Çekmede Kopma Dayanımı testi yapılacaktır. Bu test için, sıkıştırmalı ya da diğer uygun tipte sabitleştiriciler kullanılacak ve bu şekilde test edilen iletken kopma dayanımı, belirlenmiş iletken dayanımının en az % 95' i olacaktır.)
- Germe testi (TS EN 50182 madde 6.4.9)
(Alıcı ile Yüklenici arasındaki anlaşma gereği yapılır)

3.1.2 Alüminyum teller için
- Çap (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Çekme dayanımı (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Uzama (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Özdirenç (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Sarma testi (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Kaynak işlemi (TS EN 50182 madde 6.5.3)

3.1.3 Çinko Kaplı Çelik Teller İçin
- Gözle muayene (TS EN 50189 madde 11.1)
- Çap (TS EN 50189 madde 11.2)
- % 1 uzamada gerilme (TS EN 50189 madde 11.3)
(Merkez telde yapılacaktır)
- Çekme dayanımı (TS EN 50189 madde 11.4)
- Uzama veya burulma testi (TS EN 50189 madde 11.5.1 veya 11.5.2)
- Sarma testi (TS EN 50189 madde 11.5.3)
- Çinko kütlesi (TS EN 50189 madde 11.6)
- Çinko kaplamanın yapışması(TS EN 50189 madde 11.7)
- Çinko daldırma testi (TS EN 50189 madde 11.8)

3.2. Numune Testleri
Bu testler iletkenin kalitesini TS EN 50182 standardının özelliklerine uygunluğunu kanıtlamak için yapılır.

3.2.1.İletken İçin
- Yüzey Şartı (TS EN 50182 madde 6.4.1)
- Çap (TS EN 50182 madde 6.4.2)
- Süreklilik (TS EN 50182 madde 6.4.3)
- Adım oranı ve adım yönü(TS EN 50182 madde 6.4.4)
- Tellerin tipi ve sayısı(TS EN 50182 madde 6.4.5)
- Birim uzunluk başına kütle (TS EN 50182 madde 6.4.6)

Yukarıdaki testlere ilave olarak “çekmede kopma dayanımı testi” de uygulanacaktır. Bu test, tip testleri bölümünde madde 3.1.1 de tanımlandığı şekilde yapılacaktır.

3.2.2. Alüminyum Teller İçin
- Çap (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Çekme dayanımı (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Uzama (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Özdirenç (TS EN 50182 madde 6.5.2)
- Sarma testi (TS EN 50182 madde 6.5.2)

3.2.3. Çinko Kaplı Çelik Teller İçin
- Gözle muayene (TS EN 50189 madde 11.1)
- Çap (TS EN 50189 madde 11.2)
- % 1 uzamada gerilme (TS EN 50189 madde 11.3)
(Merkez telde yapılacaktır)
- Çekme dayanımı (TS EN 50189 madde 11.4)
- Uzama veya burulma testi (TS EN 50189 madde 11.5.1 veya 11.5.2)
- Sarma testi (TS EN 50189 madde 11.5.3)
- Çinko kütlesi (TS EN 50189 madde 11.6)
- Çinko kaplamanın yapışması(TS EN 50189 madde 11.7)
- Çinko daldırma testi (TS EN 50189 madde 11.8)

3.3 Numune Alma

Numune testleri için iletken makara numuneleri Alıcı temsilcileri tarafından rasgele seçilecek ve aksi belirtilmedikçe numune sayıları TS EN 50182 madde 6.2’ye uygun olacaktır.

Elektrik Malzemeleri Satın Alınacaktır.
İdarenin Adı : Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
İşin Adı : Elektrik Malzemeleri
İhale Kayıt No : 2007/34575
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü

1. İdarenin
a) Adresi : Batı Mah.19. Mayıs Cad. No: 55 34890 Pendik İSTANBUL
b) Telefon - Faks Numarası : 0216 585 11 47 - 0216 585 14 35
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@pendik.bel.tr

2. İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b) Teslim Yeri(leri) : Pendik Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesinden İtibaren 30 Takvim Günüdür.

3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Pendik Belediyesi Batı Mah.19 Mayıs Cad. No:55 34890 Pendik / İstanbul
b) Tarihi - Saati : 16.04.2007 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar
İstekliler, elektrik malzemelerinin TSE, CE, DIN gibi ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden en az birine uygunluğunu ve teslim aşamasında TSE, CE, DIN belgelerini idareye sunacağına dair taahhütnameyi idareye sunacaklardır.Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Pendik Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı Pendik Belediye Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Satınalma Bölümü adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklişer 16.04.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Pendik Belediyesi Batı Mah.19 Mayıs Cad. No:55 34890 Pendik / İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklişerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen teklişerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Ek:
SIRA MALIN/İŞİN CİNSİ MİKTAR BİRİM AÇIKLAMA (varsa)
1 25 mm²´lik sıra klemens 2 Kutu
2 16 mm²´lik sıra klemens 2 Kutu
3 4*25 mm²´lik Kablo Ek Mufu 20 Adet
4 4*16 mm´lik kablo ek mufu 20 Adet
5 İzole Bant 500 Adet
6 Kablo Sıkma Klipsi küçükten büyüğe kadar 20 Paket
7 Anahtar Takımı (yıldız,12´li set) 1 Takım
8 Anahtar Takımı (düz,12´li set) 1 Takım
9 Kargaburnu 3 Adet
10 Pense 3 Adet
11 Yankeski 3 Adet
12 3*1,5 TTR (Siyah) 1000 Metre
13 4* 6 TTR (Siyah) 1500 Metre
14 3*35+16 Çelik Zırhlı Kablo 750 Metre
15 3*1,5 TTR 4000 Metre
16 4*2,5 TTR 1000 Metre
17 2*1,5 TTR 3000 Metre
18 4*2,5 Antigron 1000 Metre
19 4*16 Çelik Zırhlı Kablo 2000 Metre
20 4*6 NYY (Yer altı,Zırhsız) 4000 Metre
21 4*10 NYY (Yer altı ,Zırhsız) 4000 Metre
22 100 W Şeffaf Ampul 750 Adet
23 100 W Şeffaf Ampul Soft 500 Adet
24 40 W Mum Ampul (E14 Duylu-Soft) 1000 Adet
25 18 W. ş. Lamba 20 Kutu
26 12/50 W Spot Ampul 150 Adet
27 12/50 W Elektronik Balast 150 Adet
28 400 W Sodyum Buharlı Ampul 200 Adet
29 400 W Metal Halide Ampul 100 Adet
30 10 mm2 NYAF Kablo 200 Metre
31 250 W Sodyum Buharlı Ampul 250 Adet
32 110 W Sodyum Buharlı Ampul 1500 Adet
33 26 W PLC Lamba 150 Adet
34 1000 W Sodyum Buharlı Ampul 10 Adet
35 6´lı Grup Priz 50 Adet
36 4*18 W Dekoratif Armatür Komple ( SIVA ÜSTÜ) 20 Adet
37 400 W Sodyum Buharlı Balast (İgnatörlü) 100 Adet
38 36 W ş.Lamba 10 Kutu
39 250 W Sodyum Balast (İgnatörlü) 200 Adet
40 125 W Civa Buharlı Balast 500 Adet
41 400 W Sodyum Buharlı Armatür Komple(Ampul Dahil) 100 Adet
42 250 W Sodyum Buharlı Armatür Komple ( Ampul Dahil) 100 Adet
43 4*18 W Dekoratif Armatür Komple (Gömme Tip) 20 Adet
44 Sıva Altı Anahtar (dekoratif) 100 Adet
45 Sıva Altı Komitatör (dekoratif) 100 Adet
46 Sıva Altı Topraklı Priz (Dekoratif) 200 Adet
47 4´LÜ Grup Priz (Montajlı Tip) 500 Adet
48 Topraklı UPS Erkek fiş 800 Adet
49 Kontrol Kalemi 50 Adet
50 Tornavida Takımı 5 Adet
51 300 gr´lık Çekiç 10 Adet
52 6 A W-Otomat 96 Adet
53 10 A W-Otomat 240 Adet
54 16 A W-Otomat 240 Adet
55 20 A W-Otomat 96 Adet
56 3 TF 47 Kontaktör 25 Adet
57 3TF52 Kontaktör 5 Adet
58 3*63-100 A.KOMPAKT ŞALTER 20 Adet
59 3*125-160 A KOMPAKT ŞALTER 20 Adet
60 16*25 Kablo Kanalı 150 Adet
61 25*25 Kablo Kanalı 150 Adet
62 8 lik Dübel 2000 Adet
63 10 ´luk Çelik Dübel 150 Adet
64 Sigorta Kutusu Tekli (Dekoratif) 50 Adet
65 Sigorta Kutusu Sekizli (Dekoratif) 25 Adet
66 PVC BORU (Bükülebilir) 37´lik 5000 Metre
67 Akıllı Vida (3cm) 3 Kutu
68 Akıllı Vida (4cm) 3 Kutu
69 1 kg´lık Çekiç 5 Adet
70 20 W Balast 150 Adet
71 40 W Balast 150 Adet
72 20 W Starter 30 Kutu
73 40 W Starter 20 Kutu
74 Sigorta Rayı 20 Metre
75 65 W Tasarruşu Lamba 100 Adet
76 150 W Metal Halide Balast (İgnatörlü) 100 Adet
77 150 W Metal Halide Lamba 100 Adet
78 Tij Duy 100 Adet
79 2*20 W ş. Armatür 20 Adet
80 Spot Armatür (Akrobat Kollu) 50 Adet
81 Astronomik Zaman Programlı Zaman Şalteri 20 Adet
82 40 W Mum Ampul (Şeffaf) 400 Adet
83 E14 Bronz Duy 200 Adet
84 S4 Armatür Komple 50 Adet
85 Hiltili Matkap 1 Adet
86 Şarjlı Matkap (Çift Şarjlı) 1 Adet
87 Çift Yönlü Hız Ayarlı Matkap (13 mm´lik) 1 Adet
88 20 W Tassaruşu Ampul 10 Kutu
89 Sıva Üstü Top. PRİZ 100 Adet
90 Sıva Üstü Komitatör 100 Adet
91 Şamandıra(10 mt kablolu) 20 Adet
92 3*100A K-OTOMAT 10 Kutu
93 3*80 A K-OTOMAT 10 Kutu
94 400 W Sokak Armatürü (Sodyum Buharlı Ampul dahil) 50 Adet
95 250 W Sokak Armatürü (Sodyum Buharlı Ampul dahil) 300 Adet
96 150 W Sokak Armatürü (Sodyum Buharlı Ampul dahil) 150 Adet

Elektrik Sarf Malzemesi Satın Alınacaktır.
İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARABAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR BİRİMİNE ELEKTRİK SARF MALZEMESİ SATIN ALINMASI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No : 2010/74329
1. İdarenin
a ) Adresi : ÇALIKUŞU MAH. 3209 SOK. NO:47 KARABAĞLAR/İZMİR
b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 4147782 - 232 4147839
c ) Elektronik Posta Adresi : ilkererogluer@karabaglar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : karabaglar.bel.tr

2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b ) Teslim Yeri : İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR BİRİMİ İSMAİL SİVRİ BULVARI M. KEMAL MAH. 222 SK. NO:500 BUCA/İZMİR
c ) Teslim Tarihi : YÜKLENİCİNİN KENDİSİNE VEYA TEBLİGAT İÇİN GÖSTERDİĞİ ADRESE YAPILACAK İŞE BAŞLAMA(YER TESLİM TUTANAĞI)´NIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAK OLUP 10 (ON) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE İDAREYE TAM VE EKSİKSİZ OLARAK TEK PARTİ HALİNDE İDARENİN İSMAİL SİVRİ BULVARI M. KEMAL MAH. 222 SK. NO:500 BUCA/İZMİR ADRESİNDE BULUNAN İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARINA TESLİM EDİLECEKTİR.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI ÇALIKUŞU MAHALLESİ 3209 SOK. NO:47 KARABAĞLAR/İZMİR
b ) Tarihi ve Saati : 20.07.2010 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi Kalite Yönetim Sistem belgesinin ve Çevre Yönetim Sistem Belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının,Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün,Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ila teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren 1(bir) yıl süre ile geçerlidir.Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraşarı ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman,
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLEN ;2-7-10-21-26-31-35-43-47-69-71-76-80-83-88-91-95-98-104-108-116-117-119-121-127-138-139-141-143-150-152-158 NO´LU KALEMLERE AİT NUMUNE İSTENECEK OLUP İHALE GÜNÜ VE SAATİNDEN ÖNCE TUTANAKLA TAM VE EKSİKSİZ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1
HER TÜRLÜ ELEKTRİK MALZEMESİ ALINMASI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜD. ESKİ İZMİR CAD. BATURLAR APT. NO:57/A KARABAĞLAR/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklişer, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI ÇALIKUŞU MAHALLESİ 3209 SOK. NO:47 KARABAĞLAR/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklişerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen teklişerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
1- Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen 2-7-10-21-26-31-35-43-47-69-71-76-80-83-88-91-95-98-104-108116-117-119-121-127-138-139-141-143-150-152-158 no´lu kalemlere ait numune istenecek olup, ihale günü ve saatinden önce tutanakla tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilecektir.
2- Şartnamenin içeriğinde belirtilen bazı ürünlere ait Türk Standartlarına Uygunluk (TSE) veya CE Belgesi ihale günü ve saatinde teklişer ile birlikte ihale zarfı içerisinde sunulacaktır.

3-Listede bulunan 55 ve 56 nolu kalemler numuneli olup ürünler fen işleri müdürlüğünde incelenebilir.(ihale aşamasında numuneli ürünlerin sistemin devamı için benzer ürünleri kabul edilmeyecektir.)
4-İhaleyi uhdesinde alan firmadan şartname açık olarak yazılan teknik detaylarında belirtilmiş ürünlere ait ihale günü sunulacak Türk Standartlarına Uygunluk (TSE) veya ürünün avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir belge (CE belgesi) dışında aşağıda belirtilen belgeler muayene kabul aşamasında istenecektir.
*RoHS=Tehlikeli maddeler üzerindeki kısıtlamalar
*WEEE=Elektrik ve elektronik ekipmanların atılması
*Ç-E=Çevre yönetim sistemi belgesi
*TÜV=Teknik denetim ve gözetleme
*WEEE=Geri dönüşüm seviyesini belirleme
*ISO=Kalite standartı
5-İşin süresinde yüklenici tarafından teslim edilmek istenen malzemelerin şartnamesine uygun biçimde olup olmadığı kontrol heyetince tetkiki yapıldıktan sonra teslim alınacak malzemelerin,teknik şartnamesinde belirtilen standart ve özelliklere uymaması halinde kontrol teşkilatınca teslim alınmayacak ve ödeme yapılmayacaktır.Kontrol teşkilatı; gerek görülen hallerde keşif cetvelinde belirtilen ürünlerden test deney raporları ve elektrik malzemesi yetkili satıcı belgesi isteyebilecek, uygun görüldüğü taktirde malzeme kabulu yapılacak olup, satış sonrası garanti belgesi isteyebilecektir.
6-Kontrol heyetinin onaylamadığı kalitesiz ve istenilen belgelere uygun olmayan malzeme teslim alınmayacaktır.Yüklenici teslim alınmayan malzemeyi 1 (bir) gün içerisinde temin edecektir.
7-Yüklenici tüm malzemelerde meydana gelebilecek imalat hataları yüzünden veya uygulama esnasında malzemelerde meydana gelebilecek (imalat hatası yüzünden) arızalar durumunda, söz konusu malzeme ve malzemelerin tesliminden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garanti edecek taahhütname verecektir.

Ek:
SIRA NO MALZEME VE İŞİN CİNSİ MİKTAR BR
1 NYY KABLO (2X6 mm2) 500 metre
2 NYY KABLO (3x1,5 mm) 1000 metre
3 NYY KABLO (3x2,5 mm) 2000 metre
4 NYY KABLO (3x4 mm) 1500 metre
5 NYY KABLO (4x1,5 mm) 2000 metre
6 NYY KABLO (4x2,5 mm2) 3000 metre
7 NYY KABLO (4x4 mm2) 1000 metre
8 NYY KABLO (4x6 mm2) 1000 metre
9 NYY KABLO (4x10mm2) 1000 metre
10 NYY KABLO (4x16mm2) 2000 metre
11 NYA KABLO (1,5 mm2) 300 metre
12 NYA KABLO (2,5 mm2) 300 metre
13 NYA KABLO (4 mm2) 300 metre
14 NYA KABLO (6mm2) 300 metre
15 NYM KABLO (2x1,5 mm2) 500 metre
16 NYM KABLO (2x2,5 m2) 500 metre
17 NYM KABLO (2x4 m2) 300 metre
18 NYM KABLO (2x6 m2) 500 metre
19 NYM KABLO (2x10 m2) 200 metre
20 NYM KABLO (3x1,5 mm2) 500 metre
21 NYM KABLO (3x2,5 mm2) 500 metre
22 NYM KABLO (3x4 m2) 300 metre
23 NYM KABLO (3x6 mm2) 200 metre
24 NYM KABLO (4x1,5 mm2) 500 metre
25 NYM KABLO (4x2,5 mm2) 1000 metre
26 NYM KABLO (4x4 mm2) 300 metre
27 NYM KABLO (4x6 mm2) 300 metre
28 NYM KABLO (4x10 mm2) 200 metre
29 TTR KABLO (2x0,75 mm2) 1000 metre
30 TTR KABLO (Yassı) 2x0,75 mm2 500 metre
31 TTR KABLO (2x1,5 mm2) 1000 metre
32 TTR KABLO (3x1,5 mm2) 1500 metre
33 TTR KABLO (3x2,5 mm2) 2000 metre
34 TTR KABLO (2x2,5 mm2) 1000 metre
35 TTR KABLO (4x1,5 mm2) 2500 metre
36 TTR KABLO (4x2,5 mm2) 3000 metre
37 TELEFON KABLOSU ( 2 çift) 500 metre
38 TELEFON KABLOSU (4 çift) 500 metre
39 TELEFON KABLOSU (10 çift) 500 metre
40 TOPRAKLAMA KABLOSU (16 mm2) 2000 metre
41 12x12 PVC YAPIŞKANLI KABLO KANALI 1000 metre
42 25X25 PVC YAPIŞKANLI KABLO KANALI 2000 metre
43 25X16 PVC YAPIŞKANLI KABLO KANALI 2000 metre
44 40X16 PVC KABLO KANALI 1500 metre
45 40X25 PVC KABLO KANALI 1500 metre
46 40X40 PVC KABLO KANALI 1000 metre
47 101X50 PVC KABLO KANALI 1000 metre
48 Q 14 mm PVC BOŞ BORU 500 metre
49 Q 18 mm PLASTİK BOŞ BORU 1000 metre
50 Q 26 mm PLASTİK BOŞ BORU 2000 metre
51 Q 32 mm (40) PLASTİK BOŞ BORU 1000 metre
52 14 mm PLASTİK DİRSEK 100 adet
53 18 mm PLASTİK DİRSEK 100 adet
54 26 mm PLASTİK DİRSEK 100 adet
55 Glop Tipi 40´lık 50 adet
56 Tırnaksız Glop 40´lık 50 adet
57 Poligon Galvaniz Aydınlatma Direği (6 m 2´li) 15 adet
58 Poligon Galvaniz Aydınlatma Direği (6 m 4´lü) 15 adet
59 Galvaniz AYdınlatma Direği (10 Metre) 20 adet
60 Galvaniz Aydınlatma Direği (12 Metre) 20 adet
61 Sıva Üstü Sac Pano (0,30 m2) 10 adet
62 Sıva Üstü Sac Pano (0,50 m2) 10 adet
63 Gömme Tip Sac Pano (0,50 m2) 10 adet
64 Gömme Tip Sac Pano (0,20 m2) 10 adet
65 Gömme Tip Sac Pano (0,30 m2) 10 adet
66 Lojman Tip Sac Pano (8 sigortalı) 10 adet
67 Lojman Tip Sac Pano (12 sigortalı) 10 adet
68 S.Ü. Otomatik Sigorta Kutusu (6 sigortalı) 20 adet
69 S.Ü. Otomatik Sigorta Kutusu (12 sigortalı) 20 adet
70 S.A. Otomatik Sigorta Kutusu (6 sigortalı) 10 adet
71 S.A. Otomatik Sigorta Kutusu (12 sigortalı) 20 adet
72 S.A Otomatik Sigorta Kutusu (24 sigortalı) 5 adet
73 Otomatik Sigorta (6A) 50 adet
74 Otomatik Sİgorta (10A) 100 adet
75 Otomatik Sigorta (16A) 100 adet
76 Otomatik Sigorta (25A) 100 adet
77 Otomatik Sigorta (32A) 100 adet
78 Otomatik Sigorta (40A) 100 adet
79 Otomatik Sigorta (3x16A) 100 adet
80 Otomatik Sigorta (3x25A) 100 adet
81 Otomatik Sigorta (3x32A) 50 adet
82 Otomatik Sigorta (3x40A) 30 adet
83 Antigron Kare Buat (10x10) 50 adet
84 Antigron Kare Buat (21x28) 50 adet
85 Fotosel Röle (göz dahil) 20 adet
86 Zaman Rölesi (0-60 sn) 10 adet
87 Zaman Rölesi (1-10 dk) 5 adet
88 Termik Röle (1,6-2,5A arası) 5 adet
89 Termik Röle (4-6,5A arası) 5 adet
90 Kaçak Akım Rölesi (2x25A) 20 adet
91 Kaçak Akım Rölesi (4x25A) 30 adet
92 Kaçak Akım Rölesi (4x40A) 20 adet
93 Kontaktör (3x10A) 10 adet
94 Kontaktör (3x16A) 10 adet
95 Kontaktör (3x25A) 10 adet
96 Kontaktör (3x32A) 10 adet
97 Kontaktör (3x63A) 10 adet
98 Termik mağ. şalter (63A) 20 adet
99 Termik mağ. şalter (80A) 10 adet
100 Termik mağ. şalter (100A) 10 adet
101 Pako şalter (2x16A) 10 adet
102 Pako şalter (2X25A) 10 adet
103 Pako şalter (2X40A) 5 adet
104 Pako şalter (3X16A) 10 adet
105 Pako şalter (3X25A) 10 adet
106 Pako şalter (3X40A) 10 adet
107 Pako şalter (3x63A) 5 adet
108 Astronomik zaman saati 30 adet
109 70-400 W Ateşleyici 50 adet
110 şöresan Balast (40w) 100 adet
111 şöresan Balast (20w) 100 adet
112 (Halojen amp.) elektronik balast (12/50 w) 20 adet
113 Civa buharlı ampul için balast (125 w) 20 adet
114 Sıva altı normal anahtar 100 adet
115 Sıva altı komitatör anahtar 50 adet
116 Sıva altı topraklı priz 100 adet
117 Sıva üstü normal anahtar 100 adet
118 Sıva üstü nemli yer kap. topraklı priz 150 adet
119 Sıva üstü komitatör anahtar 100 adet
120 2´li grup priz 10 adet
121 3´lü grup priz 20 adet
122 4´lü grup priz 30 adet
123 5´li grup priz 30 adet
124 Kauçuk makine prizi (220w) 20 adet
125 Kauçuk 3´lü grup priz (220w) 10 adet
126 Kauçuk uzatma prizi (220w) 20 adet
127 Kauçuk duvar prizi (220w) 20 adet
128 Kauçuk makine prizi (380w) 20 adet
129 Kauçuk duvar prizi (380w) 20 adet
130 Kauçuk fiş (220w) 30 adet
131 Kauçuk fiş (380w) 20 adet
132 Uzatma seyyar (220 v /50 mtr) 1 adet
133 Uzatma seyyar (380v-220v/30 mtr) 1 adet
134 12/50 halojen ampul (iğne uçlu) 50 adet
135 10 w gün ışığı PL-C Ampul (2p) 50 adet
136 7W (E27) Tasarruşu Ampul 50 adet
137 11W (E27) Tasarruşu Ampul 50 adet
138 13W (E27) Tasarruşu Ampul 100 adet
139 24W (E27) Tasarruşu Ampul 3000 adet
140 42W (E27) Tasarruşu Ampul 300 adet
141 70W sodyum buharlı ampul 100 adet
142 150W halojen ampul 100 adet
143 Civa buharlı lamba (125w)(balastla çal.) 100 adet
144 Civa buharlı lamba (250w)(balastla çal.) 50 adet
145 Civa buharlı lamba (250w)(balastsız) 50 adet
146 Sodyum buharlı lamba (balastlı 250w) 50 adet
147 şöresan ampul (36 w beyaz) 200 adet
148 şöresan ampul (18 w beyaz) 200 adet
149 Parabolik şöresan armatür (2x36w) 50 adet
150 Parabolik şöresan armatür (2x18w) 50 adet
151 Parabolik föresan armatür (4x18w) 50 adet
152 P1 bant tipi şöresan armatür (20w) 50 adet
153 P1 bant tipi şöresan armatür (40w) 50 adet
154 P1 bant tipi şöresan armatür (2x40) 50 adet
155 U tipi etanj şöresan armatür (2x40w) 20 adet
156 Holojen ampullü projektör (300w) 20 adet
157 Sod. buh. lam. projektör (150w) 10 adet
158 Metal halide projektör (400w) 75 adet
159 şöresan starter (36-40w) 100 adet
160 şöresan starter (18-20w) 100 adet
161 şöresan soket (takım) 100 adet
162 Porselen duy E 27 100 adet
163 Porselen duy E 40 50 adet
164 16mm kablo pabucu 50 adet
165 50mm kablo pabucu 50 adet
166 70mm kablo papucu 50 adet
167 95mm kablo pabucu 50 adet
168 150mm kablo pabucu 50 adet
169 2 no sıra klemens 100 adet
170 3 no sıra klemens 100 adet
171 4 no sıra klemens 100 adet
172 (pano kapakları için) asma kilit 30 adet
173 Topraklama çubuğu (bakır/1,5 metre) 70 adet
174 Topraklama kelepçesi (8x4) 100 adet
175 İzole Bant 1000 adet
176 2 no çivili kroşe (100´lü) 50 kutu
177 3 no çivili kroşe (100´lü) 50 kutu
178 5 no çivili kroşe (100´lü) 50 kutu
179 6 no çivili kroşe (100´lü) 50 kutu
180 20x35 ağaç vidası (144 ad.) 10 grosa
181 20x40 ağaç vidası (144 ad.) 10 grosa
182 20x50 ağaç vidası (144 ad.) 10 grosa
183 20x30 ağaç vidası (144 ad.) 10 grosa
184 Tirbüşon vida 1000 adet
185 3,9x25 akıllı vida 5000 adet
186 3x16 saç vidası 5000 adet
187 7mm plastik dübel 5000 adet
188 8mm plastik dübel 5000 adet
189 10mm çelik dübel 500 adet
190 12mm çelik dübel 500 adet
191 2,5x200 kablo bağı (100´lük) 100 paket
192 3,6x250 kablo bağı (100´lük) 100 paket
193 28x28 yapışkan kroşe (100´lük) 50 paket

SIEMENS ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

>N< Otomatlar
6kA Otomatlar
10kA Otomatlar
25kA Otomatlar
Otomatik Sigortalar için Yardımcı Donanımlar
Minized Sigortalar
Neozed Sigortalar
Silindirik Sigortalar (Kartuş Sigortalar)
Anahtarlar
Hata Akımı Koruma Anahtarları
Hata Akımı Koruma Anahtarları için Yardımcı Donanımlar
Hata Akımı Koruma Anahtarlı Otomatlar
Alçak Gerilim Parafudrları
Uzaktan Kumanda Darbe Akım fialteri
INSTA Kontaktörler
INSTA Kontaktörler için Yardımcı Kontaklar
Mini Kontaktör
Haftalık Digital fialt Saati
Günlük Mekanik fialt Saati
Zaman fialteri (Merdiven Otomatı)
Topraklı Priz (Raya Montaja Uygun)
İşletme Saat Sayacı
SIMBOXT Sıva Altı ve Sıva Üstü Dağıtım Kutuları
Sıva Üstü Sigorta Kutuları
NH Bıçaklı Sigortalar İçin Yardımcı Donanımlar
NH - Bıçaklı Sigorta Buşonlorı ve Altlıkları
İlave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buşonlar
SITOR Hızlı Sigorta Buşonları
Diazed Sigortalar
SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks.
SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri
SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarları
SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler
SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler
Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi)
3TG 10 - Mini Kontaktör
3TF2 Serisi Kontaktörler
3UA70 - Mini Termik Röleler
Yardımcı Kontaktörler (3TH2, 3TH4, 3RH)
Yedek Bobinler
Yedek Ana Kontaklar
Yedek Ana ve Yardımcı Kontak Takımları
Mekaniki Kilitleme Mekanizması
SIRIUS 3R Kontaktörler ve Aksesuarları
Termik Röleler
Elektronik Aşırı Akım Rölesi 3RB20, 3RB22, 3RB29
SIRIUS 3R Termik Röleler
Kutulu Yolvericiler, Dönüş Kombinasyonları
SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri
SIRIUS 3R Motor Koruma fialterleri Aksesuarları
SIRIUS Bara Sistem Ürünleri
3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Çıkışları
Simocode PRO
ET 200S Motor Starterler
AS-Interface
Sikostart, Softstarter 3RW30, 3RW40,
Sikostart, Softstarter 3RW44
Solid State Röleler
3VL Kompakt Güç fialterleri
Kaçak Akım Koruma Kombinasyonları
3VT Kompakt Güç fialterleri
3WL Açık Tip Otomatik fialterler
fiebeke - Jeneratör Otomatik Transfer Panosu
3WT Açık Tip Güç fialterleri
3KL5 Sigortalı Yük Kesicileri
3KA71 Yük Ayırıcısı
NH - Bıçaklı Sigortalı Yük Kesicileri
Kondansatörler, Deşarj Bobini, Harmonik Reaktörleri
SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri
Reaktif Güç Rölesi (Prophi), Dinamik Kompanzasyon Ürünleri
SENTRON PAC3200, PAC4200 Ölçü Aleti
SENTRON Power Manager
3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri
3LF0 Serisi Paket fialterler
Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutuları
3SB1 Komple Start - Stop Butonları, Sinyal Lambaları
3SB1 Komple Işıklı Butonlar
3SB1 Komple Özel Butonlar
Buton Elemanları ve Yedekleme Malzemeleri
Metal Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, 3SB3
Plastik Seri Buton ve Sinyal Üniteleri, 3SB3
3SB2 16 mm Buton Programı
SIGUARD Güvenlik
Ayak Pedalları, Joystick Kontrol
Sinyal Kolonları
Interface Dönüştürücüler, Sinyal kolonları
DC Besleme / Güç Kaynakları
Emniyet - İzolasyon Transformatörleri
SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri
3UG Serisi Kontrol Röleleri
PTC Termistör Koruma Rölesi
Sıcaklık Denetleme Röleleri
3SE - Nihayet fialterleri
Siemens Endüstri Röleleri
Klemensler
ALPHA Panoları
Instabus
HVAC Kontrol Ürün ve Sistemleri
Orta Gerilim Komponentler
400V 50Hz şebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon
bileşenleri seçim cetveli

Fiyat Listesi’ni pdf formatında aşağıdaki
adresten yükleyebilirsiniz.
www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi

STANDART AC MOTORLAR
1/1
1/2
1/3
AC Motorlar B3
AC Motorlar B5
AC Motorlar B14 ve B35
AC Motorlar B3
AC Motorlar B5
YÜKSEK VERİMLİ AC MOTORLAR
2/1
2/2
EX-PROOF MOTORLAR
3/1
3/2
3/3
3/4
AC Motorlar B3 (T3 sıcaklığına kadar)
AC Motorlar B5 (T3 sıcaklığına kadar)
AC Motorlar B3 (T4 sıcaklığına kadar)
AC Motorlar B5 (T4 sıcaklığına kadar)
Simotion Hareket Kontrolörler
1FK7 Serisi Drive CLiq’li Servomotorlar
1FK7 Gen-2 Serisi Drive CLiq’li Servomotorlar
SINAMICS S120 Modüler Sürücü Üniteleri
SINAMICS S120 Kompakt Sürücü Üniteleri
Servomotor Kabloları
OTOMASYON CİHAZLARI
6/1
6/18
SIMATIC RFID Sistemleri
SIMATIC 2D Kod okuyucular ve
Görüntü sistemleri
SITOP Güç Kaynakları
LOGO! Lojik Modülleri
SIMATIC S7-200
SIMATIC S7-1200
SIMATIC HMI Operatör Paneller
SIMATIC TIA PORTAL HMI Yazılımları
SIMATIC S7-300
PROSES ENSTRÜMANTASYONU
Dİ⁄ER BİLGİLER
8/3
8/1 Önemli Notlar
Sertifikalar
İÇİNDEKİLER
6/61
6/62
6/63
6/68
6/70
SIMATIC PC Bazlı Otomasyon
SIMATIC Yazılım Paketleri
SIMATIC WinCC SCADA
SIMATIC Programlama Cihazları
SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
SIMATIC S7-400
SIMATIC SAFETY
SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
SIMATIC ET 200 Dağıtılmış Giriş / Çıkış
Teknik Destek Hattı:
444 0 747 e - mail: teknikdestek.tr@siemens.com
KAPLİNLER
şender Elastik Kaplinler
şender Dişli Kaplinler
4/1
4/8
şender Çelik Kaplin Lamelleri
şender Hidrolik Kaplinler
4/9
4/10
2/3 AC Motorlar B14
Basınç Transmitterleri
Sıcaklık Transmitterleri
Video Grafik Kayıt Cihazları
PID Kontrol Cihazları
Seviye Anahtarları

Ultrasonik Seviye Transmitteri
Radar Seviye Transmitterleri
Sipart PS2 Vana Pozisyonerleri
Elektromanyetik Akışmetreler
Vortex Akışmetreler
Bölge Adresleri / Partnerlerimiz
8/27 Sipariş Numaraları İndeksi
8/17
7/8
7/10
7/11
7/12
7/13
6/41
6/44
6/47
6/48
6/57
HAREKET KONTROL ÜRÜNLERİ
Micromaster 420/430
Micromaster 440
Micromaster Aksesuar
Uygulama Alanına Göre Sinamics Ailesi Seçim Tablosu
Sinamics G110
Sinamics G120C & Aksesuar
Sinamics G120 Kontrol Üniteleri
Sinamics G120 Güç Modülleri
Sinamics G120 Aksesuarlar
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15IE1 (Eff2) AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
1/1
IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B3 AYAKLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.
Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• IE1 (Eff2)- Artırılmış Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,1
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Motor Konfigürasyon programı için www.siemens.com/dt-configurator
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli,
frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı izolasyonlu, vs.)
istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Özel motor ihtiyaçlarınızda (monofaze motorlar, duman tahliye
motorları, marine motorları, roller - table motorları) lütfen bizimle
irtibat kurunuz.

-
EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
1IE1 (Eff2) AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
1/2
IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B5 şANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.
Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• IE1 (Eff2)- Artırılmış Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,1
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Özel motor ihtiyaçlarınızda (monofaze motorlar, duman tahliye
motorları, marine motorları, roller - table motorları) lütfen bizimle
irtibat kurunuz.
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Motor Konfigürasyon programı için www.siemens.com/dt-configurator
EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
1IE1 (Eff2) AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
1/3
IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B14 KÜÇÜK şANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç kw Sipariş No Birim Fiyatı Euro/Adet Sipariş No Birim Fiyatı Euro/Adet Sipariş No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz.

IE1 (Eff2) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B35 AYAKLI + şANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR
Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• ISO 9001
• DIN/VDE,
IEC/EN Standartlarına Uygunluk
• IE1 (Eff2)- Artırılmış Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,1
Yedek parça ihtiyaçlarınız ile yukarıdaki güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı izolasyonlu, vs.)
istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Özel motor ihtiyaçlarınızda (monofaze motorlar, duman tahliye motorları, marine motorları,
roller - table motorları) lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Motor Konfigürasyon programı için www.siemens.com/dt-configurator
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
1IE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
2/1
IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B3 AYAKLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

Önemli Not:
Enerji tasarrufu hesap makinası programı için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• CE uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• IE2 (Eff1)- Yüksek Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,15
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Motor Konfigürasyon programı için www.siemens.com/dt-configurator
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli,
frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı izolasyonlu, vs.)
istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Özel motor ihtiyaçlarınızda (monofaze motorlar, duman tahliye
motorları, marine motorları, roller - table motorları) lütfen bizimle
irtibat kurunuz.
EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
* 3 PTC Termistör dahildir.
2

Yeni ÜrünIE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
2/2
IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B5 şANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.

Önemli Not:
Enerji tasarrufu hesap makinası programı için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• CE uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• IE2 (Eff1)- Yüksek Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,15
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Motor Konfigürasyon programı için www.siemens.com/dt-configurator
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor (enkoderli,
frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı izolasyonlu, vs.)
istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Özel motor ihtiyaçlarınızda (monofaze motorlar, duman tahliye
motorları, marine motorları, roller - table motorları) lütfen bizimle
irtibat kurunuz.
EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
* 3 PTC Termistör dahildir.
2IE2 (Eff1) YÜKSEK Verimli AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
2/3
IE2 (Eff1) 3 FAZ’LI SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B14 KÜÇÜK şANfiLI ASENKRON AC MOTORLAR
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz.

Teknik Özellikler;
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• CE uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• IE2 (Eff1)- Yüksek Verimlilik
• Servis Faktörü: 1,15
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

EuP Yasası ve beraberindeki IEC 60034-30 standartları gereği,
AC motorlardaki verimlilik sınışarının yeni tanımlama şekli şu şekildedir;
EFF2 IE1 : Arttırılmış Verimlilik
EFF1 IE2 : Yüksek Verimlilik
2ATEX Sertifikalı Ex-Proof AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
3/1
3 FAZ’LI, SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP55), B3 - AYAKLI EX-PROOF (GÜVENLİ⁄İ ARTTIRILMIfi) AC MOTORLAR
EEx e II TİPİ KORUMA
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.
Teknik Özellikler;
• EEx e II tipi Koruma
• Sıcaklık Sınıfı T1 - T3
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• CE Uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• ATEX Sertifikalı
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Önemli Not:
Siemens ex-proof motorları ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktadır.
* T2 sıcaklığına kadar
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Güç
kw
Sipariş
No
Birim
Fiyatı
Euro/Adet

3ATEX Sertifikalı Ex-Proof AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
Teknik Özellikler;
• EEx e II tipi Koruma
• Sıcaklık Sınıfı T1 - T3
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme fiekli : S1
• CE Uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• ATEX Sertifikalı
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Önemli Not:
Siemens ex-proof motorları ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktadır.
3/2
Güç
kw
Sipariş
No
Birim
Fiyatı
Euro/Adet
Güç
kw
Sipariş
No
Birim
Fiyatı
Euro/Adet
Güç
kw
Sipariş
No
Birim
Fiyatı
Euro/Adet
3 FAZ’LI, SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP55), B5 - şANfiLI EX-PROOF (GÜVENLİ⁄İ ARTTIRILMIfi) AC MOTORLAR
EEx e II TİPİ KORUMA
* T2 sıcaklığına kadar
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.

3ATEX Sertifikalı Ex-Proof AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
3/3
3 FAZ’LI, SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B3 AYAKLI EX-PROOF AC MOTORLAR EEx de IIC TİPİ KORUMA
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog
bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.

Teknik Özellikler;
• EEx de IIC tipi Koruma
• Sıcaklık sınıfı T1 - T4
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme şekli : S1
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• ATEX Sertifikalı
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Önemli Not:
Siemens ex-proof motorları ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktadır.
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

1MJ7313-2CC60ATEX Sertifikalı Ex-Proof AC Motorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
3/4
3 FAZ’LI, SİNCAP KAFESLİ, TAM KAPALI (IP 55), B5-şANfiLI EX-PROOF AC MOTORLAR EEx de IIC TİPİ KORUMA
Güç
kw
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.
2K-3000 d/dak. 4K-1500 d/dak. 6K-1000 d/dak.
230VD/400VY, 50Hz. 400VD/690VY, 50Hz.

Teknik Özellikler;
• EEx de IIC tipi Koruma
• Sıcaklık sınıfı T1 - T4
• Yalıtım Sınıfı : F
• Isınma Sınıfı : B
• İşletme şekli : S1
• CE uygunluk
• ISO 9001
• DIN/VDE, IEN/EN Standartlarına Uygunluk
• ATEX Sertifikalı
Bu güçlerin üzerindeki ve farklı ek teknik özelliklerdeki motor
(enkoderli, frenli, harici fanlı, termistörlü, özel rulmanlı, H sınıfı
izolasyonlu, vs.) istekleriniz için lütfen bizimle temasa geçiniz.
Önemli Not:
Siemens ex-proof motorları ile ilgili ATEX belgesi fiyat listemizin ekinde yer almaktadır.
Ürün Sorumlusu: Alkan Demircioğlu Tel: 0216 459 31 56 Faks: 0216 459 28 30

3Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/1 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
Birim Fiyatı
Euro/Adet Gövde Tipi Sipariş
No
şENDER N-EUPEX A SERİSİ ( ÜÇ PARÇALI) ELASTİK KAPLİN

•A 315 ve A 520 dahil olmak üzere, arada kalan tüm kaplinlerin küçük
göbek çapları için sipariş numaraları yazılmıştır.
•Büyük göbek çapları için sipariş numaraları farklıdır.
•A 315 ve daha büyük kaplin seçimlerinde kaplinin delik çapına göre büyük veya
küçük olduğu mutlaka belirtilmelidir.
•Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
şENDER N-EUPEX B SERİSİ ELASTİK KAPLİN

•Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
N-EUPEX A Serisi
N-EUPEX B Serisi
4Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/2 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
Gövde Tipi Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No S
3 (mm)
şENDER N-EUPEX H-SERİSİ (ARA PARÇALI) ELASTİK KAPLİN

N-EUPEX H Serisi
4Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/3
Birim Fiyatı
Euro/Adet Gövde Tipi Sipariş
No
şENDER N-EUPEX H-SERİSİ ELASTİK KAPLİN PARÇA 1

şENDER N-EUPEX H-SERİSİ ELASTİK KAPLİN PARÇA 5

şENDER N-EUPEX H-SERİSİ ELASTİK KAPLİN PARÇA 7

N-EUPEX H Serisi
Parça 1 Parça 7 Parça 6 Parça 5
4Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/4 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
şENDER N-EUPEX H-SERİSİ ELASTİK KAPLİN PARÇA 6
• Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
• 560, 630 ve 710 kaplinlerinin küçük göbek çapları için sipariş numaraları yazılmıştır.
• Büyük göbek çapları için sipariş numaraları farklıdır.
• Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
BIPEX BWN Serisi
RUPEX RWN Serisi
4Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/7 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
Birim Fiyatı
Euro/Set Gövde Tipi Sipariş
No 1 Set
şENDER RUPEX SERİSİ ELASTİK KAPLİN LASTİ⁄İ
• Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
ZAPEX-ZIN Serisi
Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/8 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
Gövde Tipi Birim Fiyatı
Euro/Adet
Sipariş
No
4
şENDER ZAPEX-ZIN SERİSİ DİfiLİ KAPLİN O-RING

• Kaplin delik işçiliği fiyatlara dahil değildir.
ZAPEX-ZNN SerisiKaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98 4/9
Birim Fiyatı
Euro/Set Gövde Tipi Sipariş
No
şENDER ARPEX ARS-6 SERİSİ KAPLİN LAMELİ ( SET )

• 1 set; 1 adet lamel grubu, somun ve civatadan oluşmaktadır.
ARPEX KAPLİN LAMELİ
4Kaplinler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
4/10 Ürün Sorumlusu: Meriç Özeren Tel: 0216 459 24 67 Faks: 0216 459 22 98
şUDEX FAD Serisi
şENDER şUDEX FAD SERİSİ HİDROLİK KAPLİN
• Delik mili işlenmiş (motor tarafı), elastik kaplin tarafı işlenmemiştir.
• Kaplinin motor tarafındaki delik çapı mutlaka belirtilmelidir.
• Kaplinler yağsız olarak teslim edilir.
Kaplin Giriş Çapı (mm) 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42
Sipariş Numarası Uzantısı L0L L0M L0N L0P L0Q L0R L0S L0T L0U L0V L0W L0X
Kaplin Giriş Çapı (mm) 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Sipariş Numarası Uzantısı L1A L1B L1C L1D L1E L1F L1G L1H L1J L1K L1L L1M L1N
* Sipariş numarası uzantıları yukarıdaki tablo baz alınarak yapılmalıdır.
45/1
Micromaster 420
Micromaster 430
5
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
• Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.
Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.
Aşırı Yük Kapasitesi;
Micromaster 420 için; Maksimum 50 °C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 1dk. %150 In
Micromaster 430 için; Normal kullanımda Maksimum 40 °C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3s. %140 In ve 1dk. %110 In
Micromaster 430 için; Ağır şartlar kullanımda Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 1 dk %150 In.
Siemens hareket kontrol sistemleri hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaşabilirsiniz.
Uygulama Alanları : Fan, pompa, konveyör, kompresör ve genel makina uygulamaları.
1-3faz230V/3faz230V
MICROMASTER 420/430 - EMC UYUMLU, STANDART AC MOTOR HIZ KONTROL CiHAZLARI
AÇIKÇEVRİM AKISAL VEKTÖR KONTROL PERFORMANSLI / CE DİREKTİşERİNE TAM UYUMLU
Micromaster 420
3faz400V / 3faz 400V
Micromaster 420 Micromaster 430
370Micromaster 440
Micromaster - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/2

• Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.
Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.
• Micromaster 440’lar 0.12kW...90kW (normal şartlarda kullanım) arası güçlerde fren kıyıcı modülü dahili olarak bulunmaktadır.
Aşırı yük kapasitesi:
Normal şartlarda kullanım: Maksimum 40°C / 50°C ortam sıcaklığında, her 5 dk’da / 3s % 140 In ve 1dk. %110 In
Ağır şartlarda kullanım: Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk’da / 3s %200 In ve 1 dk. %150 In
YxGxD*
Boyutlar Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet Giriş / Çıkış Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Normal fiartlarda Kullanım
Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Ağır fiartlarda Kullanım

Uygulama Alanları : Fan, pompa, konveyör, kompresör, mikser, extruder, asansör, vinç, kırıcı ve genel uygulamalar.Micromaster - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/3
Sipariş No Açıklama Birim Fiyatı
Euro/Adet
Siemens hareket kontrol sistemleri hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaşabilirsiniz.
Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet
Normal fiartlarda Kullanım
Güç Aralığı (kW)
AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI GİRİfi fiOK BOBİNLERİ
1 faz 230V
Beslemeli
cihazlar
için
400V Beslemeli cihazlar için

Temel Operatör Paneli (BOP), Micromaster 420/440 için
Temel Operatör Paneli (BOP-2), Micromaster 430 için
Geliştirilmiş Operatör Paneli (AOP), Micromaster 420/440 için
Profibus Modülü
PC - Inverter Bağlantı Kiti
BOP/AOP Kapı Montaj Kiti
Enkoder Modulülü (Micromaster 440 için)
400V Beslemeli cihazlar için
AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI ÇIKIfi fiOK BOBİNLERİ
0,12..0,75
Giriş fiok Bobini
Çıkış fiok Bobini5/4
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
UYGULAMA ALANINA GÖRE SINAMICS AİLESİ SEÇİM TABLOSU
Performans*)
Sürekli Hareket
Uygulama alanı
Pompa
Fan
Komprasör
Taşına ve hareket
sistemleri
Proses
Takım tezgahları
Temel Orta Yüksek
Kesintili Hareket
Temel Orta Yüksek
Santrifüj pompalar
Fanlar
Kompresörler
Estantrik pompalar
G110, G120C G120C, G120
S 120
Taşıma bandı
Makaralı konveyör
Zincirli konveyör
Taşıma bandı
Makaralı konveyör
Zincirli konveyör
Dikey/yatay malzeme taşıma
Kaldırma/asansör
Gezer vinç
Asansör
Konteyner vinci
Ocak vinci
Test standları
G110, G120C G120C, G120, S120
S 120
Değirmen
Mikser
Yoğurma makinesi
Kırıcı
Santrifüj
Vibrasyon
Değirmen
Mikser
Yoğurma makinesi
Kırıcı
Santrifüj
Ekstrüder
Döner fırın
Vibrasyon
Ekstrüder
Sarıcı/çözücü
Master/slave uygulamaları
Mekanik pres
Baskı makineleri
G120C G120C, G120
S 120
İş mili için;
* Torna
* Freze
* Delme
İş mili için;
* Delme
* Testere
İş mili için;
* Torna
* Freze
* Delme
* Taşlama
S110 S110, S120
S 120
S110
S110
S 110
S 110
S110, S120
S110, S120
S120
S120
S110, S120 S120
S110, S120 S120
Konveyör
Depolama sistemleri
Konveyör
Depolama sistemleri
Pozisyonlama
Depolama sistemleri
Robot uygulamaları
Taşıma sistemleri
Döner tabla
Pozisyonlama
Hidrolik pompalar
Dozaj pompaları
Yüksek basınçlı pompalar
Hidrolik pompalar
Servo pres
Çok eksen makine kontrol
örn.
* Çok eksen pozisyonlama
* Senkronizasyon
* Interpolasyon
Eksen kontrol için;
* Torna
* Freze
* Delme
Eksen kontrol için;
* Delme
* Testere
Eksen kontrol için;
* Torna
* Freze
* Delme
* Lazer kesme
* Taşlama
* Oyma / delme
*) Performans değerlendirilmesinde; tork hassasiyeti / hız hassasiyeti / pozisyonlama hassasiyeti / eksen koordinasyonu / fonksiyon özellikleri dikkate alınmıştır.
Paketleme makinesi
Tek eksen hareket kontrol
örn.
* Pozisyonlama
* Travers blokSinamics G110
Boyut B
Sinamics G110
Boyut A
Siemens hareket kontrol sistemleri hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaşabilirsiniz.
• Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.
Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.
Aşırı yük kapasitesi : Maksimum 50°C ortam sıcaklıgında ve 5 dk’da /1dk. %150 In
Güç
(kW)
YxGxD*
Boyutlar Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet Giriş / Çıkış
Nominal
Çıkış Akımı
(A)
6SL3255-0AA00-4BA1 Operatör Paneli (OP)
6SL3255-0AA00-2AA1 PC-Inverter Bağlantı Kiti
• CE Direktişerine Tam Uyumlu
6SL3211-0AB11-2UA1
6SL3211-0AB12-5UA1
6SL3211-0AB13-7UA1
6SL3211-0AB15-5UA1
6SL3211-0AB17-5UA1
6SL3211-0AB21-1UA1
6SL3211-0AB21-5UA1
6SL3211-0AB22-2UA1
6SL3211-0AB23-0UA1
1 faz 230V/3 faz 230V
SINAMICS G110-KOMPAKT TİP AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI
ANALOG GİRİfiLİ, EMC UYUMLU
6SL3211-0AB11-2UB1
6SL3211-0AB12-5UB1
6SL3211-0AB13-7UB1
6SL3211-0AB15-5UB1
6SL3211-0AB17-5UB1
6SL3211-0AB21-1UB1
6SL3211-0AB21-5UB1
6SL3211-0AB22-2UB1
6SL3211-0AB23-0UB1
1 faz 230V/3 faz 230V
SINAMICS G110-KOMPAKT TİP AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI
USS GİRİfiLİ, EMC UYUMLU
SINAMICS G110 AKSESUARLARI

Sinamics G110 - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/5
5Sinamics G120C - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/6
5

SINAMICS G120C KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI I (PROFIBUS DP)*
* Kontrol ünitesi, cihaza dahildir.
* Giriş / Çıkışlar: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO
Sinamics G120C
Giriş fiok Bobini
Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.Birim Fiyatı
Euro/Adet Sipariş No Malzeme Açıklaması
Sinamics G120 - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/7
Uyarılar;
* Bir Sinamics G120 motor hız kontrolü konfigürasyonu temel olarak iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar; kontrol modülü (CPU) ve güç modülü (PM - Power Module). Bu iki temel
parçayı uygulamanın ihtiyacına göre seçip birleştirerek temel hız kontrol cihazı oluşturulur. Bunun ötesinde cihazların parametrelerine üzerinden müdahale edilmek istendiğinde
ve/veya çalışma esnasında anlık değerler (akım, voltaj, frekans vb.) cihaz üzerinden okumak istendiğinde bir adet operatör panelinin de (BOP-2 veya IOP) cihazlara ilave edilmesi
gerekir.
* Enkoder, Safety ve Profinet uygulamalarınız için yetkili sürücü partnerlerimizle veya bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Siemens hareket kontrol sistemleri hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine
www.siemens.com.tr/motionclub sitemizden ulaşabilirsiniz.
• CE Direktişerine Tam Uyumlu
SINAMICS G120 SERİSİ MODÜLER AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI -
CPU (KONTROL MODÜLLERİ) SEÇENEKLERİ
6SL3244-0BB00-1BA1
6SL3244-0BB00-1PA1
6SL3244-0BB12-1BA1
6SL3244-0BB12-1PA1
Sinamics G120, CPU 240B-2 Temel CPU
Sinamics G120, CPU 240B-2 DP Temel Profibus CPU
Sinamics G120, CPU 240E-2 Standart CPU
Sinamics G120, CPU 240E-2 DP Standart Profibus CPU
206 .-
270 .-
300 .-
363 .-
5
6SL3255-0AA00-4CA1
6SL3255-0AA00-4JA0
6SL3256-0AP00-0JA0
6SL3254-0AM00-0AA0
6SL3255-0AA00-2CA0
SINAMICS G120 / G120C AKSESUARLARI
BOP-2 Temel operatör paneli
IOP - Gelişmiş operatör paneli
BOP-2 / IOP Kapı montaj kiti
MMC Card
PC-inverter bağlantı kiti + starter (DVD)
47.-
190.-
40.-
65.-
44.-
IOP Gelişmiş Operatör Paneli
BOP-2 Temel Operatör Paneli
MMC Card
Çalışma gerilimi
Toplam dijital girişler
Fail safe özelliğine sahip dijital girişler
Dijital çıkışlar
Analog girişler (0...10V veya 0...20mA)
Analog çıkışlar (0...10V veya 0...20mA)
Haberleşme arayüzü
Enkoder arayüz
PTC/KTY arayüzü
MMC veya SD kart girişi
Kullanılabilen operatör panelleri
USB arayüzü
Safety Özellikler
Uygun Güç Modülleri
Kontrol tipleri
Kontrol Üniteleri CU240B-2
6SL3244-0BB00-1BA1
CU240B-2 DP
6SL3244-0BB00-1PA1
CU240E-2
6SL3244-0BB12-1BA1
CU240E-2 DP
6SL3244-0BB12-1PA1
CU240E-2-F
6SL3244-0BB13-1BA1
CU240E-2 DP-F
6SL3244-0BB13-1PA1
PROFIBUS DP, PROFIsafe
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
V/f, açık çevrim vektör,
açık çevrim tork kontrol
BOP-2 ve IOP
PM230, PM240, PM250
STO, SS1, SLS, SDI STO, SS1, SLS, SDI, SSM
24V DC (güç modülünden ya da harici besleme ile)
KONTROL ÜNİTESİ SEÇİM TABLOSU
Güç Modülü
(PM240 veya PM250)
+ =
Kontrol Ünitesi
(CU2XX-2)
Operatör Paneli
(BOP-2 veya IOP) Sinamics G120Sinamics G120 - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/8
6SL3225-0BE25-5AA1
6SL3225-0BE27-5AA1
6SL3225-0BE31-1AA1
6SL3225-0BE31-5AA0
6SL3225-0BE31-8AA0
6SL3225-0BE32-2AA0
6SL3225-0BE33-0AA0
6SL3225-0BE33-7AA0
6SL3225-0BE34-5AA0
6SL3225-0BE35-5AA0
6SL3225-0BE37-5AA0

SINAMICS G120 SERİSİ MODÜLER AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI - PM240 GÜÇ MODÜLLERİ
• CE Direktişerine Tam Uyumlu
Uyarılar:
• Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girişi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır
• Yukarıdaki ürünler güç modülleri olup, kontrol modüller (CPU) standart değildir! Mutlaka yukarıdaki güç modüllerine uygun bir CPU
eklenmek zorunluluğu vardır. CPU seçenekleri için SINAMICS G120 motor hız kontrol cihazları CPU seçenekleri sayfasına bakınız
• Sinamics G120 PM240 güç modüllerinde 132kW (normal şartlarda kullanım) gücüne kadar %100'lük fren kıyıcı modülü dahili olarak bulunmaktadır
• Sinamics G120 PM 250 güç modülleri, tüm güçlerde %100 REJENERATİF çalışmaya uygun olup, vinç, asansör, aşağı yönlü konveyör gibi
yer çekimine karşı ve/veya yüksek ataletli yüklerin daha kısa sürelerde durdurulması gibi yüklerde ortaya çıkacak frenleme direnci ihtiyacını
ortadan kaldırdığı gibi, dirençte yakılarak havaya atılacak bu enerjiyi şebekeye geri vererek önemli miktarda enerji tasarrufu imkanını sunar.
Aşırı Yük Kapasitesi (PM240 için);
Normal fiartlarda Kullanım (0,37...250kW) : Maksimum 40°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3sn. %150 In ve 57sn. %110 In
Ağır fiartlarda Kullanım (0,37...75kW) : Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3sn. %200 In ve 57sn. %150 In
Ağır fiartlarda Kullanım (90...200kW) : Maksimum 40°C/50°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3sn. %160 In ve 57sn. %136 In
Aşırı Yük Kapasitesi (PM250 için);
Normal fiartlarda Kullanım: Maksimum 40°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3sn. %150 In ve 57sn. %110 In
Ağır fiartlarda Kullanı : Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3sn. %200 In ve 57sn. %150 In
Bütün boyutlandırmalar mm birimindedir.
5
YxGxD*
Boyutlar Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet Giriş / Çıkış Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Normal fiartlarda Kullanım
Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Ağır fiartlarda Kullanım

Boyutlar Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet Giriş / Çıkış Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Normal fiartlarda Kullanım
Güç
(kW)
Nominal
Çıkış
Akımı (A)
Ağır fiartlarda Kullanım
PM240 Güç Modülü
PM250 Güç Modülü
Sinamics G120Sinamics G120 - Hız Kontrol Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/9
0,37..1,5
2,2..4
7,5..15
18.5..30
37..45
55..90
110..132
160
200..250
6SE6400-3TC00-4AD2
6SL3202-0AE21-0CA0
6SL3202-0AJ23-2CA0
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC03-8DD0
6SE6400-3TC05-4DD0
6SE6400-3TC08-0ED0
6SE6400-3TC07-5ED0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SE6400-3TC15-4FD0
6SE6400-3TC14-5FD0
6SL3000-2BE32-1AA0
6SL3000-2BE32-6AA0
6SL3000-2BE33-2AA0
6SL3000-2BE33-8AA0
6SL3000-2BE35-0AA0

PM240/PM250 GÜÇ MODÜLLERİ İÇİN
SINAMICS G120 PM240/PM250 GÜÇ MODÜLLERİ İÇİN ÇIKIfi fiOK BOBİNLERİ
SINAMICS G120 PM240 GÜÇ MODÜLLERİ İÇİN FRENLEME MODÜLÜ
6SL3300-1AE32-5AA0 160...250 50 250kW (15 sn. boyunca) 3.261.- PM240
Güç Modülü için
(160...250kW)
Sipariş No Birim Fiyatı
Euro/Adet
Normal fiartlarda Kullanım
Güç Aralığı (kW)
SINAMICS PM240/PM340 GÜÇ MODÜLLERİ İÇİN GİRİfi fiOK BOBİNLERİ
PM240/PM340 GÜÇ MODÜLLERİ İÇİN
Giriş fiok Bobini
Çıkış fiok Bobini
Frenleme Modülü5/10
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Simotion Hareket Kontrol Üniteleri
5
6AU1410-0AA00-0AA0
6AU1410-0AB00-0AA0
6AU1425-0AA00-0AA0
6AU1435-0AA00-0AA1
6AU1445-2AD00-0AA0
6AU1400-2PA01-0AA0
SIMOTION D410 DP - 1 MC Eksen / 4DI / 4DIO -
PROFIBUS INTERFACE
SIMOTION D410 PN - 1 MC Eksen / 4DI / 4DIO
PROFINET INTERFACE
SIMOTION D425 - 16 MC eksen / 8DI / 8DIO
SIMOTION D435 - 16 MC eksen / 8DI / 8DIO
SIMOTION D445 -2 64 MC eksen / 12DI / 16DIO
SIMOTION D Hafıza Kartı - COMPACT şASH CARD
1 GB - SINAMICS DRIVE SOFTWARE ve SIMOTION
KERNEL güncel firmware dosyalarıyla birlikte.
SIMOTION D4XX
1.569.-
1.751.-
2.333.-
4.685.-
6.663.-
256.-
SIMOTION C2XX
SIMOTION MOTION CONTROLLER C240 PN
ANALOG AND STEPPER DRIVES ONBOARD PERIPHERALS
18DI/8DO, 2 PROFIBUS, 1 ETHERNET, 3 PROFINET
SIMOTION MOTION CONTROLLER C240
FOR PROFIBUS-, ANALOG AND STEPPER DRIVES ONBOARD
PERIPHERALS 18DI/8DO, 2 PROFIBUS, 1 ETHERNET
SIMOTION MEMORY-CARD FOR SIMOTION C240 WITH
BOOTLOADER AND KERNEL MMC-CARD FEPROM 64MB
6AU1240-1AB00-0AA0
6AU1240-1AA00-0AA0
6AU1720-1KA00-0AA0
4.720.-
4.544.-
256.-
SIMOTION P350-BOX WITHOUT CD-ROM WITH INTEL
PENTIUM M 2GHZ CPU 512 BYTE SDRAM INCL.
ISOPROFIBUS BOARD WITH WINDOWS XP PRO
SIMOTION P350-BOX WITH CD-ROM WITH
INTEL PENTIUM M 2GHZ PROSESSOR
512 MBYTE SDRAM INCL. ISOPROFIBUS BOARD WITH
WINDOWS XP PRO
SIMOTION PANEL FRONT P012T 12" TOUCH COLOR TFT
DISPLAY 800 X 600 PIXELS
SIMOTION PANEL FRONT P015T 15" TOUCH COLOR TFT
DISPLAY 1024 X 768 PIXELS
SIMOTION P350
6AU1350 3AK41 1BE2
6AU1350 3AK43 1BE2
6AU1300-0CB00-0AA0
6AU1300-0EB00-0AA0
6.667.-
7.000.-
3.825.-
4.562.-
Not: Ürün konfigürasyonu çıkartmak için "SIZER" yazılımını kullanabilirsiniz.
SIZER yazılımını temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.
SIMOTION Engineering System SCOUT V4.2 SP1 DVD
SIMOTION Engineering System SCOUT V4.2 SP1
Upgrade DVD
SIMOTION ENGINEERING SYSTEM SCOUT 4.2 SP1
STANDALONE FULL LICENSE
Simotion Scout Lisansları
6AU1810-1BA42-1XA0
6AU1810-1BA42-1XE0
6AU1810-1CA42-1XA0
3.193.-
502.-
3.614.-
Referans Açıklama Birim Fiyatı
Euro/Adet
SMC10 SINAMICS SENSOR MODUL / Resolver
SMC20 SINAMICS SENSOR MODULE / SIN/COS
SMC30 SINAMICS SENSOR MODULE / Encoder
TB30 SINAMICS TERMINAL BOARD / 4DI, 4DO, 2AI, 2AO
CBC10 SINAMICS COMMUNICATION BOARD CAN
TM31 - Terminal Modül - 8DI, 4I/O, 2 Röle çıkısı 2AI, 2AO,
1PTC, 2 Drive Cliq soketi
TM41 - Terminal Modül - 4IO, 4DI, 1AI, 1TTL Encoder
simulasyonu çıkısı, 2 Drive Cliq soketi
TM15 - Terminal Modül - 24 DIO, 2 Drive Cliq soketi
TM17 -Terminal Modül High feature - 16 DIO 2 Drive Cliq soketi
DMC20 Drive Cliq Hub Modül - Toplam 6 Drive Cliq soketi, 5 Drive
Cliq cihazı bağlanabilir.
Terminal ve Sensör Modülleri
"SIMOTION EMBEDDED, P320-3 BOX WITH
INTEL CORE 2 SOLO 1,2 GHZ WITH
WINDOWS EMBEDDED STANDARD 2009"
6AU1320-7AB55-3AF0 5.786.-1FK7 Serisi DRIVE CLIQ’li Servomotorlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Birim Fiyatı
Euro/Adet Referans M0
Not: Ürün konfigürasyonu çıkartmak için "SIZER" yazılımını kullanabilirsiniz. SIZER yazılımını temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.
1FK7 Serisi Servomotorlar 300V DC
1FK7022-5AK21-1PA0
1FK7032-5AF21-1PA0
1FK7033-7AF21-1PA0
1FK7034-5AF21-1PA0
1FK7042-5AF21-1PA0
600V DCSINAMICS S120 Modüler Sürücü Üniteleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/13
5
Not: Ürün konfigürasyonu çıkartmak için "SIZER" yazılımını kullanabilirsiniz. SIZER yazılımını temin etmek için lütfen Solution Partner MC yetkili firmalar ile irtibata geçiniz.
Motor Modules 400V (Dahili Fanlı) I rated (A) Güç Normal
Kullanım
(KW)
Güç Ağır
fiartlarda
kullanım (KW)
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SL3120-1TE13-0AA3
6SL3120-1TE15-0AA3
6SL3120-1TE21-0AA3
6SL3120-1TE21-8AA3
6SL3120-1TE23-0AA3
6SL3120-1TE24-5AA3
Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Single Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Single Motor Modül 400V 100 mm x 380mm x 270mm
Single Motor Modül 400V 150 mm x 380mm x 270mm
Tek Motor Modülleri (Dahili Fanlı)
6SL3120-2TE13-0AA3
6SL3120-2TE15-0AA3
6SL3120-2TE21-0AA3
6SL3120-2TE21-8AA3
Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Double Motor Modül 400V 50 mm x 380mm x 270mm
Double Motor Modül 400V 100 mm x 380mm x 270mm
2 X 3 A
2 X 5 A
2 X 9 A
2 X 18 A
2 X 1,6 KW
2 X 2,7 KW
2 X 4,8 KW
2 X 9,7 KW
2 X 1,4 KW
2 X 2,3 KW
2 X 4,1 KW
2 X 8,2 KW
1.577.-
1.655.-
1.887.-
2.994.-
Çift Motor Modülleri (Dahili Fanlı)
6SL3130-1TE22-0AA0
6SL3130-1TE24-0AA0
Basic Line Modül 400V, 20 kW,
Basic Line Modül 400V, 40KW
20 KW
40 KW
1.319.-
2.302.-
Basic Line Modül 400V (Dahili Fanlı) AC/DC Besleme ünitesi
6SL3130-6AE15-0AB0
6SL3130-6AE21-0AB0
6SL3130-6TE21-6AA3
6SL3130-6TE23-6AA3
6SL3130-6TE25-5AA3
5 KW
10 KW
16 KW
36 KW
55 KW
888.-
1.255.-
1.783.-
2.427.-
4.627.-
Smart Line Modül 400V (Dahili Fanlı) 4 Bölge / Regenarative AC/DC Besleme ünitesi
Smart Line Modül 400V
Smart Line Modül 400V
Smart Line Modül 400V
Smart Line Modül 400V
Smart Line Modül 400V
6SL3130-7TE21-6AA3
6SL3130-7TE23-6AA3
6SL3130-7TE25-5AA3
16 KW
36 KW
55 KW
2.285.-
3.756.-
5.071.-
Active Line Modül 400V (Dahili Fanlı) 4 Bölge / Regenarative AC/DC Besleme ünitesi
Active Line Modül, 400V, 100mmx380mmx270mm
Active Line Modül, 400V, 150mmx380mmx270mm
Active Line Modül, 400V, 200mmx380mmx270mm
6SL3000-0CE22-0AA0
6SL3000-0CE24-0AA0
270.-
402.-
Basic Line Moduller için 400V giriş şok bobini
20 KW Basic Line Modül için giriş şok bobini
40 KW Basic Line Modül için giriş şok bobini
6SL3000-0CE15-0AA0
6SL3000-0CE21-0AA0
6SL3000-0CE21-6AA0
6SL3000-0CE23-6AA0
6SL3000-0CE25-5AA0
180.-
270.-
402.-
898.-
1.372.-
Smart Line Moduller için 400V giriş şok bobini
5 KW Smart Line Modül için giriş şok bobini
10 KW Smart Line Modül için giriş şok bobini
16 KW Smart Line Modül için giriş şok bobini
36 KW Smart Line Modül için giriş şok bobini
55 KW Smart Line Modül için giriş şok bobini
6SL3100-0BE21-6AB0
6SL3100-0BE23-6AB0
6SL3100-0BE25-5AB0
1.208.-
1.928.-
2.700.-
Active Line Moduller için Active Interface Module
16 KW Active Interface Module
36 KW Active Interface Module
55 KW Active Interface Module
Referans Açıklama Birim Fiyatı
Euro/Adet
Kontrol Ünitesi / CF Kartlar
6SL3040-1MA00-0AA0
6SL3040-1MA01-0AA0
6SL3054-0EE00-1BA0
6SL3054-0EE01-1BA0
6SL3055-0AA00-4BA0
CU320-2 DP Sinamics S120 Kontrol Ünitesi
CU320-2 PN Sinamics S120 Kontrol Ünitesi
CU320-2 DP için Sinamics Kompaktşash kart (CF Card)
CU320-2 DP için Sinamics CF Card "PERFORMANCE EXTENSION 1"
Opsiyonu ile birlikte
BASIC OPERATOR PANEL BOP20
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
SINAMICS S110 ve S120 Kompakt Sürücü Üniteleri
Not: 1 - Giriş şok bobinleri için sayfa 5/7'e, harici frenleme dirençleri için sayfa 5/6'e bakınız.
2- Ürün konfigürasyonu çıkartmak için "SIZER" yazılımını kullanabilirsiniz. SIZER yazılımını temin etmek için lütfen yetkili bayilerimiz ile irtibata geçiniz.
Referans Açıklama

PM340 Güç Modülleri 1~AC 230V, Endüstriyel Filtreli
6SL3210-1SB11-0UA0
6SL3210-1SB12-3UA0
6SL3210-1SB14-0UA0
Power Modül 230 V
Power Modül 230 V
Power Modül 230 V
346.-
399.-
459.-
FSA
FSA
FSA
0,12 KW
0,37 KW
0,75 KW
0,9 A
2,3 A
3,9 A
0,12 KW
0,37 KW
0,75 KW
PM340 Güç Modülleri 3~AC 400V, Endüstriyel Filtreli
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül 400 V
Power Modül fiasi 400V
Power Modül fiasi 400V
Power Modül fiasi 400V
Power Modül fiasi 400V
Power Modül fiasi 400V
PM340 Güç Modülleri 3~AC 400V fiasi
6SL3310-1TE32-1AA3
6SL3310-1TE32-6AA3
6SL3310-1TE33-1AA3
6SL3310-1TE33-8AA3
6SL3310-1TE35-0AA3
12.138.-
14.274.-
16.441.-
19.514.-
24.123.-
110 KW
132 KW
160 KW
200 KW
250 KW
210 A
260 A
310 A
380 A
490 A
90 KW
110 KW
132 KW
160 KW
200 KW
Referans Açıklama Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SL3040-1LA00-0AA0
6SL3040-1LA01-0AA0
6SL3054-0EE00-1BA0
6SL3040-0PA00-0AA1
6SL3040- 0PA01-0AA0
6SL3252- 0BB01-0AA0
CU310-2 DP Kontrol Ünitesi, Encoder Input
CU310-2 PN Kontrol Ünitesi, Encoder Input
Sinamics S120 CF Kart
CUA31 (Drive Cliq Adaptör )
CUA32 (Drive Cliq Adaptör ) With encoder HTL/TTL
Safe Brake Relay -Besleme: 24V DC
987.-
1.047.-
128.-
229.-
309.-
148.-
Kontrol Ünitesi/Kontrol Ünitesi Adaptör
6SL3040-0JA01-0AA0
6SL3040-0JA00-0AA0
6SL3040-0JA02-0AA0
6SL3054-4AG00-0AA0
6SL3054-4EE00-0AA0
CU305 PN
CU305 DP
CU305 CAN Bus
MMC Kart
MMC Kart +FW
806.-
746.-
776.-
75.-
92.-
Sinamics S110 Kontrol Üniteleri ve MMC kartlar
5Servo Motor Kabloları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
5/15
SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Enkoder Kabloları
6FX5002-2DC10-1XX0 IP20/IP67, with 24V DRIVE CLIQ 5.4.- 85,8.-
SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Kabloları (SMC ve TM modülleri için)
6SL3060-4AU00-0AA0
6SL3060-4AA10-0AA0
6SL3060-4AW00-0AA0
6SL3060-4AF10-0AA0
IP20/IP20
IP20/IP20
IP20/IP20
IP20/IP20
DRIVE-CLIQ
DRIVE-CLIQ
DRIVE-CLIQ
DRIVE-CLIQ
32.-
36.-
36.-
40.-
0.60
0.95
1.20
1.45
SINAMICS S120 DRIVE CLIQ Encoder kabloları liste fiyatını hesaplamak için
aşağıdaki formülü kullanınız.
Liste Fiyatı (Euro) = Sabit değer + (kablo boyu x metraj çarpanı)
Kablo boyuna göre kablo referansının belirlenmesi
0 m
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
6FX5002-5CG01-1XX0

SINAMICS S120 Modüler tip sürücüler için 1FK7 servomotor güç kabloları
liste fiyatını aşağıdaki hesaplama yöntemi ile hesaplayanız
Liste Fiyatı (Euro) = Sabit değer + (kablo boyu x metraj çarpanı)

SINAMICS S120 Kompakt tip sürücüler için 1FK7 servomotor güç kabloları
liste fiyatını aşağıdaki hesaplama yöntemi ile hesaplayanız
Liste Fiyatı (Euro) = Sabit değer + (kablo boyu x metraj çarpanı)
Referans Kesit mm2
Motor
Konnektör Boyutu Sabit değer Metraj
Çarpanı
Referans IP Kablo Tipi Sabit değer Metraj
Çarpanı
56/1
SIMATIC RFID Sistemleri6/26/3Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
SIMATIC RF600
SIMATIC RF600 RFID (RFID: Radio Frequency IDentification) sistemi, lojistik ve tedarik zinciri (supply
chain management) uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.
SIMATIC RF600, UHF frekans bandında çalışır. EPC Global standartındaki etiketleri okuma ve yazma
için kullanılabilir.
Ekonomik çözüm sunan EPC (EPC: Electronic Product Code) kodu içeren akıllı etiketler için ideal bir
sistemdir.
"SIMATIC RF670R UHF okuyucu
OKUMA-YAZMA ÜNİTESİ RF670R ETSI
UHF-FREKANSLARI AVRUPA İÇİN;
ARABİRİMLER: ETERNET,
4 ANTEN, 4 DIG. INPUT /
4 DIG. OUTPUT, 24 V DC;
IP65, -25 ile +55 DGR/C;
AKSESUAR YOK"
6GT2811-0AB00-0AA0 2.540.-
SIMATIC RF600 RFID SİSTEM KOMPONENTLERİ
6GT2811-5BA00-0AA0
6GT2811-4AA00-0AA0
2.552.-
2.320.-
Reader SIMATIC RF620R UHF okuyucu
istasyon tipi, UHF 865 – 868 MHz frekansları için,
RS422 arabirim (TIA uyumlu), entegre antene sahip,
IP65, -25 ile +55 DGR/C
Reader SIMATIC RF630R UHF okuyucu
istasyon tipi, UHF 865 – 868 MHz frekansları için,
RS422 arabirim (TIA uyumlu), Max. 2 anten takılabilir, IP65, -
25 ile +55 DGR/C, anten ve aksesuarlar hariç
Anten Kabloları
"Anten kabloları
IP65, EU AND US VERSION
PE, CMR/MPR"
"SIMATIC RF620A Avrupa için Anten
Linear polarized antenna, küçük boy
UHF frekansları 865 – 868 MHz
75x75x20 mm"
6GT2812-1EA00 215.-
"SIMATIC RF640A Avrupa için Anten
Linear polarized antenna, orta boy
UHF frekansları 865 – 868 MHz, 185x185x45 mm"
6GT2812-0GA08 238.-
"SIMATIC RF660A Avrupa için Anten
Circular polarized antenna
UHF frekansları 865 – 868 MHz"
6GT2 812-0AA00 367.-
"SIMATIC RF642A Avrupa için Anten
Circular polarized antenna, orta boy
UHF frekansları 865 – 868 MHz, 185x185x45 mm"
6GT2812-1GA08 284.-
6GT2891-0CH50
6GT2891-0NH50
138.-
378.-
45.-
Anten montaj kiti
Esnek montaj kolu
VESA adapter 75 x 75 mm
6GT2 890-0AA00 46.-
6GT2 898-0AA00
"DI/DO kablo
SIMATIC RF600
RF670R İÇİN DI/DO KABLO;
M12, 12 X 0.5 SQMM, SHIELDED,
MATERİAL PUR, IP67; UZUNLUK 5M"
Güç Kaynağı
Giriş: 100 – 240 V AC,
120 – 353 V DC,
Çıkış: 24 V DC, 3 A,
stable at no load, with continuous
short-circuit protection
• EU soket"
"Güç kaynağı kablo
SIMATIC RF670R
BA⁄LANTI KABLOSU 5M
6GT2898-0AA00, 6GT2898-0AA10,
6GT2898-0AA20 GÜÇ KAYNAKLARI İÇİN; MATERIAL PUR;
IP65; NOT FOR SIMATIC RF660R İÇİN UYGUN DE⁄İL"
6GT2 815-0BH30
6GT2 815-2BH50
6GT2 815-1BN10
6GT2 815-0BN10
6GT2 815-2BN15
6GT2815-0BN20
45.-
105.-
140.-
94.-
176.-
200.-
• Uzunluk 3 m, _ 5 mm u-certified
• Uzunluk 5 m şex
• Uzunluk 10 m 2DB, _ 5 mm u-certified
• Uzunluk 10 m 4DB, _ 5 mm u-certified
• Uzunluk 15 m şex
• Uzunluk 20 m, _ 7,6 mm
SIMATIC RFID RF600 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/4
6RF600 Tag’ler
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
SIMATIC RF620T
Konteynır tag; ISO 18000-6C, EPC CLASS 1 GEN 2;96 BIT
FREKANS: 868 MHZ; 915 MHZ, -25 'DEN +70 DGR/C
127 X 38 X 6 MM (L X W X H)
MINIMUM sipariş miktarı 20 adet
RF620T İÇİN TUTUCU 155 X 38 X 12 MM (LXWXH),
MINIMUM sipariş miktarı 20 adet
SIMATIC RF630L
AKILLI ETİKET 4" X 6"; KA⁄IT, EPC CLASS 1 GEN 2;
ISO 18000-6C, FREKANS: 868 MHZ; 915 MHZ
KA⁄IT VE KARTON İÇİN -40 'DEN +65 DGR/C
MINIMUM Sipariş miktarı 1600 Adet
Her bir roll için 800 adet
SIMATIC RF630L
AKILLI ETİKET 4" X 2"; KA⁄IT, EPC CLASS 1 GEN 2;
ISO 18000-6C, FREKANS: 868 MHZ; 915 MHZ
KA⁄IT VE KARTON İÇİN -40 'DEN +65 DGR/C
MINIMUM Sipariş miktarı 1.000 Adet
Her bir roll için 1.000 adet
SIMATIC RF630L
AKILLI ETİKET INLAY 97 X 27 MM;PET EPC CLASS 1 GEN 2;
ISO 18000-6C FREKANS :868 MHZ; 915 MHZ
KA⁄IT, KARTON VE PLASTİK/FOIL için -40 'DEN +65 DGR/C
MINIMUM Sipariş miktarı 2000 Adet, Bir roll 2000 adet
SIMATIC RF630L
SMARTLABEL INLAY 54 X 34 MM;PET EPC CLASS 1 GEN 2;
ISO 18000-6C, 96 BIT EPC AND 512 BIT, İLAVE HAFIZA,
FREKANS: 868 MHZ; 915 MHZ KA⁄IT, KARTON VE
PLASTİK/FOIL -40 TO +65 DEGR./C
MINIMUM Sipariş miktarı 5000 Adet Bir roll 5000 adet
SIMATIC RF630T
SCREW-TAG; ACCORDING ISO 18000 6C;
FREKANS 868 MHZ (EUROPE); 96 / 240 BIT EPC,
İLAVE 512 BIT KULANICI HAFIZASI; -25 'DEN +85 DGR/C;IP
68/X9K; 21 X 21 MM (DXH) W/O THREAD;
MINIMUM Sipariş miktarı 10 Adet
SIMATIC RF640T GEN2
TOOL-TAG; ISO 18000 6C, FREKANS 868 MHZ (EUROPE);
96 BIT EPC, İLAVE 512 BIT KULLANICI HAFIZASI;
-25 'DEN +85 DGR/C; IP 68;X9K 50 X 8 MM (DXH);
MINIMUM Sipariş miktarı 10 Adet
SIMATIC RF680T
YÜKSEK SICAKLIK TRANSPONDER; ISO 18000-6C;EPC CLASS
1 GEN 2, 96 BIT;240BIT EPC, 64 BYTE KULLANICI HAFIZASI;
FREKANS 868 MHZ AND 915MH, -25 'DEN +220 DGR/;IP
68IPX9K; 130 X 30 X 15 MM (LXWXH);
Minimum sipariş miktarı 10 Adet
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
45.-
58.-
6GT2898-4AA00
6GT2 080-2AA10
SIMATIC RF600
KORUMA KAPAK SETİ
SIMATIC RF670R-Konnektörleri için
3X KAPAK
ANTEN KONNEKTÖRÜ İÇİN,
1X KAPAK DI/DOBA⁄LANTISI İÇİN; METALİK
CD RFID Sistemleri Yazılım &
Dökümantasyon CD
SIMATIC RF660 Konfigürasyon
Yazılım, FB/FC for SIMATIC,
3964R driver, DOS/Windows
95/NT/2000/XP, C library,
PC demo program, RFID Dökümantasyon"
SIMATIC RFID RF600 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/5
6SIMATIC RFID RF600 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/6
6
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
RF Manager yazılımı
RF-MANAGER 2008 - 1 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
FULL VERSİYON MAX. 1 OKUYUCU ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR
"RF-MANAGER 2008 - 5 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
FULL VERSİYON MAX. 5 OKUYUCU, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 20 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
FULL VERSİYON MAX. 20 OKUYUCU, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 50 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
FULL VERSİYON MAX. 50 OKUYUCU, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 1 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
UPGRADE MAX. 1 OKUYUCU İÇİN, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 5 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
UPGRADE MAX. 5 OKUYUCU İÇİN, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,SINGLE
LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 20 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
UPGRADE MAX. 20 OKUYUCU İÇİN, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE,
WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
"RF-MANAGER 2008 - 50 OKUMA/YAZMA ÜNİTESİ,
UPGRADE MAX. 50 OKUYUCU İÇİN, ENGINEERING
SİSTEM VE RUNTIME, şOATING LICENSE ES,
SINGLE LICENSE RT, LİSANSLAR USB-STICK İÇİNDE,
DÖK. ALM./İNG. CD'DE, WIN XP PROF. İLE ÇALIfiIR"
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
"SIMATIC RF680L
SMARTLABEL YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI
200 C (5 saat boyunca), ISO18000-6C;
EPC CLASS 1 GEN 2, 96/240 BIT;
64 BYTE KULLANICI HAFIZASI;;
FREKANS: 868 MHZ; 915 MHZ;
86 X 54 X 0.3 MM (L X W X H);
Minimum sipariş miktarı 1000 Adet"
"SIMATIC RF610T
ISO KART;
ISO 18000-6C;
FREQUENCY: 868 MHZ
EPC CLASS 1 GEN 2; 96/240 BIT;
64 BYTE KULLANICI HAFIZASI;
-25 ile +85 DGR/C;
86 X 54 X 0.4 MM (L X W X H);
Minimum sipariş miktarı 500 Adet"
6GT2810-2AG80 1.14.-
6GT2810-2BB80 0.99.-6/76/86/96/10SIMATIC RFID RF200 ve RF300 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/11
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC RF200 - RF300
SIMATIC RF200 ve RF300 (13.56 MHz radio frequency) RF sistemi konveyorler, üretim hatları ve montaj
hatlarında kullanılmak için dizayn edilmiştir. Gerek basit gerekse karmaşık uygulamalar için uygun
fiyat/performans oranıyla dikkat çekmektedir. Yüksek hızlarda veri transferi sayesinde verimliliği arttırır.
Okuma/Yazma üniteleri ekonomik ISO 15693 (Moby D ailesine ait) tag'leride okuyabilmektedir.
İhtiyaca bağlı olarak SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET veya PC'ler veya üçüncü parti kontrolörler ile
kullanılabilir.
Uygulama Alanları
Endüstriyel üretim ve malzeme akış kontrolü için tanımlayıcı uygulamaları
Konveyör sistemleri
Otomotiv/elektrik aletleri üretimi ana ve yardımcı montaj hatlarında
Yeni RF200 okuyucu ise ISO tag'leri okuyabilmektedir.
6
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
SIMATIC RF200 - RF300 RFID SİSTEM KOMPONENTLERİ
"SIMATIC RF210R
READER RF210R;
RS422-INTERFACE (3964R);
IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C;
M18 X 71 MM;
WITH INTEGRATED ANTENNA."
"SIMATIC RF220R
READER RF220R;
RS422-INTERFACE (3964R);
IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C;
M30 X 71 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA." "SIMATIC RF240R READER RF240R; RS422-INTERFACE (3964R);IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C;50 X 50 X 30 MM; ITH INTEGRATED ANTENNA." "SIMATIC RF240R READER RF240R; RS232-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 50 X 50 X 30 MM;
WITH INTEGRATED ANTENNA." "SIMATIC RF260R READER RF260R;
RS422-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR/C; 75 X 75 X 40 MM;
WITH INTEGRATED ANTENNA." 6GT2821-1AC10 179.80 "SIMATIC RF260R"SIMATIC RF260RREADER RF260R;
RS232-INTERFACE (3964R);IP 67, -25 UP TO +70 DGR C;
75 X 75 X 40 MM;
WITH INTEGRATED ANTENNA."
6GT2821-6AC11 301.60
Reader SIMATIC RF310R
With IQ-Sense Interface IP 67, -25 TO +70 DGR/C,
55X75X30 mm. , max. mesafe: 30 mm.
(tag tipine göre değişken)
SIMATIC RF300 Okuyucu RF310R
(RF300+ISO15693) RS422-Arabirimi ile (3964R)
IP 67, -25 'den +70 DGR/C, 55 X 75 X 30 MM,
Anten entegre
6GT2801-0AA00
6GT2801-1AB10
561,44
561,44
191.40
237.80
266.80
266.80
6GT2821-2AC10
6GT2821-4AC10
6GT2821-4AC11
6GT2821-6AC10SIMATIC RFID RF200 ve RF300 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/12
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
SIMATIC RF300 Okuyucu RF340R
(RF300+ISO15693) RS422-Arabirimi ile (3964R)
IP 67, -25 'den +70 DGR/C, 75 X 75 X 41 MM
Anten entegre
SIMATIC RF300 Okuyucu RF350R
(RF300+ISO) RS422-Arabirimi ile (3964R)
Anten mevcut değil, IP 65, -25 'den +70 DGR/C,
75 X 75 X 41 MM, MOBY E ANT 1, 12, 18, 30 bağlanabilir.
SIMATIC RF300 Okuyucu RF380R
(RF300+ISO15693) RS422/232-Arabirimi (3964R)
IP 67, -10 'den +60 DGR/C, 160 X 80 X 41 MM
Anten entegre
MOBY E ANTEN ANT 1
Çekilir (Trailing) Anten Kablosu ile,
PVC, Kablo uzunluğu: 3M
IP 65, -25 TO +70 DEGR/C,
75X75X20 MM, MAX. Okuma mesafesi:
100 MM (MDS(mobil data taşıyıcı) tipine göre değişken)
MOBY E ANT 12 ANTEN
Çekilir (Trailing) Anten Kablosu ile,
PUR, UL 758, Uzunluğu 3M
IP 65, -25 TO +70 DEGR/C,
M12X40 MM, MAX. Okuma mesafesi:
5 MM (MDS tipine göre değişken)
MOBY E ANT 18 ANTEN
PVC CABLE Uzunluğu 3M
IP 65, -25 TO +70 DEGR/C,
M18X55 MM, MAX. Okuma mesafesi:
15 MM (MDS tipine göre değişken)
MOBY E ANT 30 ANTEN
PVC CABLE Uzunluğu 3M
IP 65, -25 TO +70 DEGR/C,
M30X58 MM, MAX. Okuma mesafesi:

SIMATIC RF200 - RF300 RFID SİSTEM KOMPONENTLERİ
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF320T
BUTTON, 20 BYTE EEPROM,
IP 67, -25 TO +125 DEGR/C,
D=27 MM X 4 MM
Min. Sipariş miktarı 20 adet
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF340T
8 KBYTE FRAM, IP 68, -25 BIS +85 DEGR/C,
48 MM X 25 MM X 15 MM
Min. Sipariş miktarı 5 adet
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF350T
32 KB FRAM, IP 68, -25 'den +85 DEGR/C,
50 X 50 X 20 MM
Montaj aparatı dahil.
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF360T
EPOXY-CARD, 8 KBYTE FRAM,
IP 67, -25 UO TO +70 DEGR/C,
85 X 54 X 2.5 MM
Min. Sipariş miktarı 10 adet
6GT2800-1CA00
6GT2800-4BB00
6GT2800-5BD00
6GT2800-4AC00
24,24
96,28
125,28
48,60
SIMATIC RF300 Tag’lerSIMATIC RFID RF200 ve RF300 Sistemi
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/13
6
MOBY D/E/L SABİTLEME ASKISI
MDS D100 VE MDS E600,
SADECE TUTUCU 6GT2190-0AA00 İLE
Min. Sipariş miktarı 50 adet
MOBY D/E, RF300 20 MM TUTUCU
MDS D100/ MDS E600/611,
RF360T İÇİN, SABİTLEME ASKISI 6GT2190-0AB00 DAHİL
(METALDEN AYIRMAK İÇİN)
Min. Siparifi miktarı 50 adet
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF370T
32 KB FRAM, -25 'den +85 DGR/C
IP 68; 75 X 75 X 40 MM
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF370T
64 KB FRAM, -25 'den +85 DGR/C
IP 68; 75 X 75 X 40 MM
SIMATIC RF300 MDS (Tag) RF380T
MDS (Tag) RF380T (yüksek sıcaklık için)
HEAT-PROOF, 32 KB FRAM, IP 68,
-25 'den MAX. +220 DGR/C
CYCLIC, D=114 MM, H=83 MM
6GT2190-0AB00
6GT2190-0AA00
6GT2800-5BE00
6GT2800-6BE00
6GT2800-5DA00
2,46
2,46
197,20
220,40
395,56
SIMATIC RF300 Tag’ler
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
RS232 Bağlantı kablosu
SIMATIC RF380R Bağlantı kablosu,
RF380R ve PC (RS232), arasında PUR, Uzunluk 5 M
6GT2891-0KH50 102,00
"SIMATIC RF200 / RF300 Bağlantı kablosu,
PREFABRICATED, BETWEEN READER AND PC (RS232),
PUR, CMG, TRAILING, LENGTH 5 M 24V-SIDE WITH M12
CONNECTOR"
6GT2891-4KH50 104.17SIMATIC Moby D / RF300 ISO Tag'ler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/14
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
6GT2690-0AA00
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D165
(ÖZEL VERSİYON ETİKET)
112 BYTE UYGULAMA HAFIZASI
-25 'den +85 DEGR/C, 86 X 54 X 0.3 MM
Min. Sipariş miktarı 1250 adet
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D100
ISO CARD, 128 BYTES (BRUTTO),
IP 68, -25 'den +80 DGR/C, 85 X 54 X 0.9
Min. Sipariş miktarı 50 adet
6GT2600-1AB00-0AX0 2,15
7,67
SIMATIC Moby D RFID SİSTEM KOMPONENTLERİ
6GT2600-0AD10
6GT2190-0AB00
6GT2190-0AA00
6GT2600-0AC00
6GT2600-0AA10
MOBY D/E/L
SABİTLEME ASKISI MDS E611,
MDS D100 VE MDS E600
Sadece Mesafe Aparatı 6GT2190-0AA00 ile
Min. Sipariş miktarı 50 adet
MOBY D/E, RF300
20 MM MESAFE APARATI
MDS D100/ MDS E600/611,
RF360T Sabitleme Askısı dahil 6GT2190-0AB00
(Metalden uzaklaştırmak için)
Min. Sipariş miktarı 50 adet
2,46
2,46
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEMORY MDS D200
(ISO KART ÖZEL VERSIYON),
256 BYTE (USER MEMORY)
IP 67, -20 UP TO +60 DGR/C,
85 X 54 MM
Min. Sipariş miktarı 250 adet"
6GT2600-1AD00-0AX0 3,25
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D124
BUTTON, 112 BYTES EEPROM,
IP 67, D = 27 MM X 4 MM
Min. Sipariş miktarı 20 adet
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D139
ISO 15693 standartına uygun
Sıcaklık +200 C'ye kadar,
112 BYTE EEPROM, IP 68
85 X 15 MM (DXH);
Min. Sipariş miktarı 10 adet
MOBY D SPACER (AYIRAÇ)
F. MDS D139
ÇAP 85 MM, YÜKSEKLİK 30 MM
Min. Sipariş miktarı 10 adet
15,31
76,79
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEMORY MDS D421
ACCORDING ISO 15693; PILL, 2000 BYTE FRAM,
FOR şUSH MOUNTING IN METAL
IP67/IPX9K, -25 UP TO+85 DGR/C, D=10 X 4.5 MM ACC.
DIN 69873 CAN BE USED WITH RF350R ANT18
AND ANT12 Min. Sipariş miktarı 10 adet"
6GT2600-4AE00 40.60
"MOBY D / RF300 ISO 6GT2600-4AF00 32.48
MOBILE DATA STORAGE MDS D422;
SCREW. TRANSPONDER IN METAL;
ACC. TO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM USER MEMORY
20X6MM DXH, M20 THREAD; IP 68, IPX9K;
INCL. FASTENING TOOL (1X); Min. Sipariş miktarı 5 adet"
6,21SIMATIC Moby D / RF300 ISO Tag'ler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/15
6
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D160,
Kuru Temizleme ve Çamaşırhaneler için özel
Çevrimsel (cyclic); 112 BYTE Kullanıcı Hafızası
Sıcaklık: Kısa Aralıklarla.+175 C;
Boyut: D=16X3MM; Koruma: IP68.
Min. Sipariş miktarı 100 adet
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D324
BUTON, D= 27 MM X H= 4 MM,
Kullanıcı Hafızası 992BYTE EEPROM,
ISO 15693, Koruma: IP 67,
Min. Sipariş miktarı 20 adet
MOBY D / RF300 ISO
MOBİL VERİ TAfiIYICI MDS D460,
ISO 15693 uyumlu; 2000 BYTE FRAM;
-25 'DEN +85 DGR/C; 16X3MM DXH; Koruma : IP67;
Min. Sipariş miktarı 50 adet
3,78
16,59
6,96
SIMATIC Moby D RFID SİSTEM KOMPONENTLERİ
6GT2600-0AB10
6GT2600-3AC00
6GT2600-4AB00
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEMORY MDS D424 ACCORDING ISO
15693; BUTTON, 2000 BYTE FRAM, -25 UP TO +85 DGR/C,
D= 27 MM X 4 MM;PROT.MODE IP67;
MIN. ORDER QUANTITY 20 PCS
Min. Sipariş miktarı 20 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA STORAGE MDS D425 SCREW.
TRANSPONDER, ACC. TO ISO 15693 2000 BYTE FRAM
USER MEMORY 24X10 MM, SW22;
IP 68,IPX9K Min. Sipariş miktarı 5 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEMORY MDS D428
SCREW. TRANSPONDER,
ACCORDING ISO 15693 2000 BYTE FRAM
IP 68,IPX9K Min. Sipariş miktarı 5 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEDIUM MDS D126;
ACCORDING TO ISO 15693; 112 BYTE USER MEMORY;
-25 UP TO +85 DGR/C; 50X3.6MM DXH; PROT. MODE
IP67; PACKAGING UNIT: 250 PCS;
Min. Sipariş miktarı 250 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA STORAGE MDS D426;
ACC. TO ISO 15693; 2000 BYTE FRAM USER MEMORY
-25 TO +85 DEGREES/C; 50X3.6MM DXH;
PROTECTION MODE IP68/X9K;
Min. Sipariş miktarı 50 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA STORAGE MDS D261
(SPECIAL VERSION) PET-LABEL,
256 BYTE (APPLICATION STORAGE) -25 UP TO +85 DGR/C
55 X 55 X 0.3 MM PACKAGING UNIT = MIN. ORDER
QUANTITY 1000 PCS
Min. Sipariş miktarı 50 adet"
"MOBY D / RF300 ISO
MOBILE DATA MEMORY MDS D165
(LABEL SPECIAL VERSION)
112 BYTE APPLICATION MEMORY -25 UP TO +85 DEGR/C
86 X 54 X 0.3 MM
Min. Sipariş miktarı 50 adet"
6GT2600-4AC00 16.24
6GT2600-4AG00
6GT2600-4AK00
6GT2600-0AE00
6GT2600-4AH00
6GT2600-1AA01-0AX0
6GT2600-1AB00-0AX0
33.64
29.00
4.41
10.44
2.06
2.15SIMATIC RFID Arabirim komponent ve kabloları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/16
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
MOBY ARABİRİM ASM 475,
SIMATIC S7 300 VE ET 200M İÇİN, KONFİGÜRE
EDİLEBİLİR (ÖN KONNEKTÖR HARİÇ)
SIMATIC S7-300, ÖN KONNEKTÖR
SİNYAL MODÜLLERİ İÇİN VİDA TİPLİ, 20-PIN
SIMATIC RF300 BA⁄LANTI KABLOSU,
ÖNMONTAJLI, ASM 475 VE READER ARASINDA,
PER, UZUNLUK: 2 M
SIMATIC RF300 BA⁄LANTI KABLOSU,
ÖNMONTAJLI, ASM 475 VE READER ARASINDA,
PER, UZUNLUK: 5 M
6GT2002-0GA10
6ES7392-1AJ00-0AA0
6GT2891-0EH20
6GT2891-0EH50
923,36
24,36
92,80
88,16
S7-300 Rack veya ET200M ile, ASM 475
SIMATIC S7-300, IQ-SENSE
SM338, S7-300 VE ET200M İÇİN
MAX. 2 ADET RF310R OKUYUCU BA⁄LANABİLİR
SIMATIC S7-300, ÖN KONNEKTÖR
SİNYAL MODÜLLERİ İÇİN VİDA TİPLİ, 20-PIN
M12 CABLE PLUG, 4-POLE, 5M PUR CABLE,
4 X 0.34SQMM, TYPE F, IP67, NO+NC
M12 CABLE PLUG, 4-POLE, 10M PUR CABLE,
4 X 0.34SQMM, TYPE F, IP67, NO+NC
6ES7338-7XF00-0AB0
6ES7392-1AJ00-0AA0
3RX8000-0CB42-1AF0
3RX8000-0CB42-1AL0
214,60
24,36
15,43
22,97
8xIQ-SENSE MODÜLÜ - RF310R IQ Sense ile
MOBY ARABİRİM ASM 456
PROFIBUS DP-V1 İÇİN; 2 OKUYUCU
BA⁄LANABİLİR, BA⁄LANTI BLO⁄U HARİÇ
6GT2002-0ED00 673,96
PROFIBUS DP-V1, ASM 456
SIMATIC DP, BA⁄LANTI BLO⁄U
ECOFAST ET200ECO İÇİN
2 X ECOFAST RS485 BA⁄LANTI, IDENTIFIC. KONNEKTÖR
PROFIBUS-DP İÇİN, ADRES AYARLAMA
6ES7194-3AA00-0AA0 41,76
Ecofast Bağlantı bloğu
SIMATIC DP, BA⁄LANTI BLO⁄U
M12, 7/8" ET200ECO İÇİN,
2 X M12 VE 2 X 7/8", PROFIBUS-DP,
ADRES AYARLAMA İÇİN 2 DÖNER SWITCH
6ES7194-3AA00-0BA0 41,76
M12 Bağlantı bloğu
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
6RFID ARABİRİM RF180C
PROFINET İÇİN; 2 OKUYUCU
BA⁄LANABİLİR; BA⁄LANTI BLO⁄U HARİÇ
RFID ARABİRİM RF182C,
XML KOMUTLARI İLE HABERLEfiME,
ETHERNET TCP/IP İÇİN; 2 OKUYUCU
BA⁄LANABİLİR;BA⁄LANTI BLO⁄U HARİÇ
RFID PROFINET- / ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U
M12, 7/8" 5 KUTUP
RF180C, RF182C İÇİN
RFID PROFINET- / ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U
PUSH-PULL RJ45
RF180C, RF182C İÇİN
RFID PROFINET- / ETHERNETBA⁄LANTI BLO⁄U
M12, 7/8" 4-KUTUP
RF180C, RF182C İÇİN
6GT2002-0JD00 707,60
800,40
98,60
133,40
133,40
PROFİNET, RF180C, RF182C
6GT2002-0JD10
6GT2002-1JD00
6GT2002-4JD00
6GT2002-2JD00
RFID ARABİRİM RF170C
ET 200PRO İÇİN; 2 OKUYUCU BA⁄LANABİLİR,
BA⁄LANTI BLO⁄U HARİÇ
RFID BA⁄LANTI BLO⁄U
RF170C İÇİN, M12 KONNEKTÖR İLE
6GT2002-0HD00 568,40
100,92
ET200pro - Profibus, Profinet veya S7 PLC
6GT2002-1HD00
SIMATIC RF300/600 BA⁄L. KABLOSU
ÖNMONTAJLI,
ASM 456, RF170C, RF180C VE OKUYUCU ARASINDA
VEYA ASM 456, RF170C VE RF180C İLE MOBY D/E/I/U,
SIMATIC RF300, RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU
PUR, UZUNLUK: 2 M
SIMATIC RF300/600 BA⁄L. KABLOSU
ÖNMONTAJLI,
ASM 456, RF170C, RF180C VE OKUYUCU ARASINDA
VEYA ASM 456, RF170C VE RF180C İLE MOBY D/E/I/U,
SIMATIC RF300, RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU
PUR, UZUNLUK: 5 M
SIMATIC RF300/600 BA⁄L. KABLOSU
ÖNMONTAJLI,
ASM 456, RF170C, RF180C VE OKUYUCU ARASINDA
VEYA ASM 456, RF170C VE RF180C İLE MOBY D/E/I/U,
SIMATIC RF300, RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU
PUR, UZUNLUK: 10 M
SIMATIC RF300 BA⁄L. KABLOSU
ÖNMONTAJLI,
ASM 456, RF170C, RF180C VE OKUYUCU ARASINDA
VEYA ASM 456, RF170C VE RF180C İLE MOBY D/E/I/U,
SIMATIC RF300, RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU
PUR, UZUNLUK: 20 M
SIMATIC RF300/600 BA⁄L. KABLOSU
ÖNMONTAJLI,
ASM 456, RF170C, RF180C VE OKUYUCU ARASINDA
VEYA ASM 456, RF170C VE RF180C İLE MOBY D/E/I/U,
SIMATIC RF300, RF600 ARASINDA UZATMA KABLOSU
PUR, UZUNLUK: 50 M
6GT2891-4FH20 41,41
Reader (M12 arabirimi) - ASM456, 170C,180C, 182C Kabloları
6GT2891-4FH50 47,33
6GT2891-4FN10 56,84
6GT2891-4FN20 77,72
6GT2891-4FN50 141,52
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC RFID Arabirim komponent ve kabloları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/17
62D (KAREKOD) Okuma Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/18
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC MV440, 1D ve 2D Kodlar için
Teknik ve fonksiyonel özellikler
* Mükemmel okuma özelliği
* IP67 koruma sınıfında kompakt okuyucu
* Saniyede 80 adet görüntü işleme
* Entegre ışık kaynağı (ringlight) ile 80cm.’e kadar, harici ışık ile 300 cm’e kadar okuma
* Web tabanlı programlama (internet browser), birçok diagnostik fonksiyon – Herhangi bir harici
yazılıma ihtiyaç duymaksızın cihazın konfigürasyonu yapılabilir.
* WinCC şexible/WinCC ile özelleştirimiş cihaz arayüzü (konfigürasyon ve diagnostik)
* Birçok bağlantı seçeneği
- PROFIBUS DP, PROFINET IO (ASM üzerinden)
- PROFINET IO ve Ethernet TCP/IP entegre (onboard)
- RS232
* Entegre DI/DO
- Otomatik tetikleme (Auto-Trigger), kod çözümlemesi için yüksek hızlı ön işleme algoritması
- Dönen parçalar (Rotating parts): Pahalı ve esnek olmayan tetikleme mekanizmalarına ihtiyaç duymaz
- Okunacak kod istenildiği gibi pozisyonlanabilir. PLC vasıtasıyla tetikleme veya standart ışık mekanizması
kullanımı sistem masraşarı üzerinde %50 avantaj sağlar.
- Üretimde esnekliği arttırır.
- Desteklenen kodlar ECC 0…140,
ECC200, ASCII, C40, QR, PDF 417, ECI,
X12, EIDFACT, Base256, RSS, Code
39/93/128, EAN128, UPC, Code 25,
Codebar…vb.
AIM DPM-1-2006 karekod doğruluk denetimi (verification)
SIMATIC MV440 SR
Hassasiyet: 640x480 pixels,1D ve 2D kodlar, değişken
görüntü alanı ve uzaklık, IP67 (6GF34408AC11 ile), IP40
(6GF34408AC11 gerek yok), ürün CD mevcut
(kablo, lamba, lens, lens için koruyucu hariç)
SIMATIC MV440 HR
Hassasiyet: 1024x768 pixels, 1D ve 2D kodlar, değişken
görüntü alanı ve uzaklık, IP67 (6GF34408AC11 ile), IP40
( 6GF34408AC11 gerek yok), ürün CD mevcut
(kablo, lamba,lens, lens için koruyucu hariç)
SIMATIC MV440 SR-V
Hassasiyet: 640x480 pixels, for 1D ve 2D kodlar,
verifikasyon paketi, kalibrasyon kartı dahil (6GF3440-8CE),
değişken görüntü alanı ve uzaklık, IP67 (6GF34408AC11
ile), IP40 (6GF34408AC11 gerek yok), ürün CD mevcut,
(kablo, lamba, lens, lens için koruyucu hariç)
SIMATIC MV440 HR-V
Hassasiyet: 1024x768 pixels, for 1D ve 2D kodlar,
verifikasyon paketi, kalibrasyon kartı dahil (6GF3440-8CE),
değişken görüntü alanı ve uzaklık, IP67 (6GF34408AC11
ile), IP40 (6GF34408AC11 gerek yok), ürün CD mevcut
(kablo, lamba,lens, lens için koruyucu hariç)
Ring ışık entegre, red illuminant:
Red LED (630 nm),
şash süresi 20 μs'den 10 ms, Aydınlatma mesafesi
800 mm, montaj aparatları dahil, lens koruma: IP67
(6GF34408AC11 ile), IP20 (6GF34408AC11 gerek yok)
Lens koruyucu D=65
lamba entegre ise, ön kapak: Cam, iç çap: 57 mm,
max. Lens uzaklığı: 57 mm, IP67
6GF3440-0CD10
6GF3440-0GE10
6GF3440-0CD11
6GF3440-0GE11
6GF3440-8DA1
6GF3440-8AC11
2.552,00
3.248,00
3.248,00
3.944,00
348,00
278,40
62D (KAREKOD) Okuma Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/19 Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC MV420 Kompakt okuyucu, 1D ve 2D Kodlar için
Teknik ve fonksiyonel özellikler
Küçük ebatlar ve dahili ışık kaynağı ile esnek lens sistemi
* IP67 koruma sınıfında kompakt okuyucu
* Yüksek okuma performansı, saniyede 70 adede kadar görüntü işleme
* Entegre ışık kaynağı (ringlight) ile 80cm.’e kadar, harici ışık ile 300 cm’e kadar okuma
* Web tabanlı programlama (internet browser),
-Ek bir yazılıma ihtiyaç duymaksızın cihazın konfigürasyonu internet explorer yapılabilir.
* WinCC şexible/WinCC ile özelleştirimiş cihaz arayüzü (konfigürasyon ve diagnostik)
* Birçok bağlantı seçeneği
- PROFIBUS DP
- PROFINET IO direkt bağlantı
- Ethernet, RS232
- Tek haberleşme modülü üzerinden RFID ve MV420 sisteme bağlanabilir.
Özel Fonksiyonlar
- Çoklu okuma (aynı anda 50 kod okunabilir.)
- Otomatik tetikleme (Auto-Trigger), dahili bir tetiklemeye ihtiyaç duyulmaksızın okuma
SIMATIC MV420 SR; BASIC (Temel) Tip
1D ve 2D kodlar, için Kompakt Kod Okuyucu
IP67
SIMATIC MV420 SR-P; Performans Tipi
1D ve 2D kodlar, için Kompakt Kod Okuyucu
IP67 incl. Çoklu okuma (Multicode),
Auto-Trigger (otomatik tetikleme) ve
ID-GENIUS; çok yüksek okuma hızı
Montaj Ayağı MV420
6GF3420-0AA20
6GF3420-0AA40
6GF3420-0AC00-1AA0
1.274,84
2.202,84
33,64
6* 1 veya 2 faz (faz arası 380 V) beslenebilir.
** Aralık 2011 tarihinden itibaren sipariş edilebilir.
SITOP Güç Kaynakları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/20
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SITOP SMART
LOGO! POWER
SITOP PSU300M
6
SITOP PSA 100E 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları (Ekonomik Seri)
2.5 A 230 VAC/24 VDC 6EP1 232-1AA00 68.-
4 A 230 VAC/24 VDC 6EP1 232-1AA10 77.-
6 A 230 VAC/24 VDC 6EP1 233-1AA00 91.-
12 A 230 VAC/24 VDC 6EP1 234-1AA00 126.-
LOGO! POWER Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
1.9A 120/230 VAC/12 VDC 6EP1 321-1SH03 69.-
4.5A 120/230 VAC/12 VDC 6EP1 322-1SH03 92.-
1.3A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 331-1SH03 49.-
2.5A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 332-1SH43 65.-
4A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 332-1SH52 89.-
SITOP SMART 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
2.5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 332-2BA10 93.-
5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 333-2AA01 123.-
10 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 334-2AA01 171.-
SITOP MODÜLER 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
* 5A 120/230-500 VAC/24 VDC 6EP1 333-3BA00 161.-
*10A 120/230-500 VAC/24 VDC 6EP1 334-3BA00 209.-
40A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 337-3BA00 430.-
40A 3x400-500 VAC/24 VDC 6EP1 437-3BA00 379.-
Buffer Modülü 200 ms 20A/100 ms 40A 6EP1 961-3BA01 175.-
Redundancy Modülü PSE202U 6EP1 961-3BA21 100.-
Sinyal Modülü 6EP1 961-3BA10 71.-
SITOP PSU300M Serisi 24 V DC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
20A 3x320-575 VAC/24 VDC 6EP1 436-3BA10 253.-
40A 3x400-500 VAC/24 VDC 6EP1 437-3BA10 396.-
SITOP PSU100M Serisi 24 V DC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
20A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 336-3BA10 295.-
0.6 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 331-5BA00 42.-
1.3 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 331-5BA10 54.-
2.5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1332-5BA00 68.-
4 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1332-5BA10 98.-
SITOP PSU100C 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
SITOP PSU300S 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
10 A 3x340-550 VAC/24 VDC 6EP1 434-2BA10 194.-
20 A 3x340-550 VAC/24 VDC 6EP1 436-2BA10 213.-
40 A 3x340-550 VAC/24 VDC 6EP1 437-2BA20 334.-
SITOP PSU 100C
∗∗SITOP PSU100L 24 VDC Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
2.5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 332-1LB00 68.-
5 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 333-1LB00 91.-
10 A 120/230 VAC/24 VDC 6EP1 334-1LB00 114.-
SITOP PSU 100LSITOP Güç Kaynakları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/21
SITOP UPS
SITOP PSE200U Select
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
24 VDC/6 A 6EP1 931-2DC21 157.-
24 VDC/15 A 6EP1 931-2EC21 192.-
24 VDC/40 A 6EP1 931-2FC21 361.-
1) Seri ve USB portlu versiyonlar için bayilerimizle irtibata geçiniz.
SITOP DC UPS Modülleri (Akü ile kullanılır)1)
SITOP UPS500S Serisi DC UPS Modülleri (Kapasitörlü, Bakımsız)
UPS500S Basic Modül 24V DC 2.5 kWs, maks 15A çıkış
UPS500S Basic Modül 24V DC 5 kWs, maks 15A çıkış
UPS501S İlave Kapasitör Modülü 5 kWs
6EP1 933-2EC41
6EP1 933-2EC51
6EP1 935-5PG01
362.-
459.-
313.-
SITOP şEXI (3-52 VDC) Anahtarlamalı, Regüleli Güç Kaynakları
10A, 120W 120/230 VAC/3-52 VDC 6EP1 353-2BA00 200.-
SITOP DC UPS Akü Modülleri (Bakımsız Kurşun Asit)
1.2 Ah 6EP1 935-6MC01 91.-
*2.5 Ah 6EP1 935-6MD31 267.-
3.2 Ah 6EP1 935-6MD11 96.-
7 Ah 6EP1 935-6ME21 120.-
12 Ah 6EP1 935-6MF01 157.-
SITOP PSE200U Select Koruma Modülü
4 Çıkış (2-10A Ayarlı) Kısa Devre, Aşırı Yük Koruma için 6EP1 961-2BA00 127.-
4 Çıkış (0.5-3A Ayarlı) Kısa Devre, Aşırı Yük Koruma için 6EP1 961-2BA11 103.-
4 Çıkış (3-10A Ayarlı) Kısa Devre, Aşırı Yük Koruma için 6EP1 961-2BA21 115.-
* Çalışma ortam sıcaklığı -40 ile +60˚C arasındadır.LOGO! TD
CM KNX (Instabus EIB)
LOGO! 230 RC
LOGO! 230 RCo
LOGO! 12/24 RCE
LOGO! Lojik Modülleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/22
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Tüm DC beslemeli modellerde dijital giriş I1, I2, I7 ve I8 0-10V analog giriş olarak da kullanılabilir.
LOGO! BASIC/PURE Lojik Modülleri (0BA6)
DC Besleme
LOGO! 24C 24V/24V/24V + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1CC01-0BA6
LOGO! 12/24 RC 12-24V/12-24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1MD00-0BA6
LOGO! 24Co 24V/24V/24V + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-2CC01-0BA6
LOGO! 12/24 RCo 12-24V/12-24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-2MD00-0BA6
AC Besleme
LOGO! 230 RC 230V/230V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1FB00-0BA6
LOGO! 230 RCo 230V/230V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-2FB00-0BA6
AC/DC Besleme
LOGO! 24 RC 24V/24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1HB00-0BA6
LOGO! 24 RCo 24V/24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-2HB00-0BA6
115.-
92.-
118.-
94.-
102.-
115.-
88.-
92.-
LOGO! BASIC Lojik Modülleri (0BA7, Ethernet Portlu)
DC Besleme
LOGO! 12/24RCE 12-24V/12-24V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1MD0-0BA7 194.-
AC Besleme
LOGO! 230RCE 230V/230V/Röle + Saat 8DI / 4DO 6ED1 052-1FB00-0BA7 194.-
**LOGO! 0BA7 Basic modülleri tüm genişletme modülleriyle uyumludur.
LOGO! Dijital Giriş / Çıkış Modülleri
DC Besleme
LOGO! DM8 24 24V/24V/24V 4DI / 4DO 6ED1 055-1CB00-0BA0
LOGO! DM8 12/24 R 12-24V/12-24V/Röle 4DI / 4DO 6ED1 055-1MB00-0BA1
LOGO! DM16 24 24V/24V/24V 8DI / 8DO 6ED1 055-1CB10-0BA0
LOGO! DM16 24 R 24V/24V/Röle 8DI / 8DO 6ED1 055-1NB10-0BA0
AC Besleme
LOGO! DM8 230 R 230V/230V/Röle 4DI / 4DO 6ED1 055-1FB00-0BA1
LOGO! DM16 230 R 230V/230V/Röle 8DI / 8DO 6ED1 055-1FB10-0BA0
AC/DC Besleme
LOGO! DM8 24 R 24V/24V/Röle 4DI / 4DO 6ED1 055-1HB00-0BA0
LOGO! Analog Giriş / Çıkış Modülleri
LOGO! AM2 AI 0..10 V, 0..20 mA 10 Bit 2AI 6ED1 055-1MA00-0BA0
LOGO! AM2 PT100 PT100 ve/veya PT1000 2AI 6ED1 055-1MD00-0BA1
LOGO! AM2 A0 0..10 V, 0/4 20mA, 10 Bit 2A0 6ED1 055-1MM00-0BA1
LOGO! Haberleşme Modülleri
LOGO! CM KNX Instabus (EIB) 6BK1 700-0BA00-0AA1
LOGO! CM LON 6BK1 700-0BA10-0AA0
LOGO! AS-I 4DI / 4DO 3RK1 400-0CE10-0AA2
LOGO! Tekst Operatör Paneli
LOGO! TD 4 satır tekst ekran (LOGO! bağlantı kablolu) 6ED1 055-4MH00-0BA0 130.-
R Röle • C Gerçek zaman saati • o ekransız, tuşsuzLOGO! Lojik Modülleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Pano Yüzeyine Montaj Kiti
LOGO! 0BA7 SD Kart Slotu
LOGO! 0BA7 Ethernet Bağlantısı
İçerisindekiler;
LOGO! PC proglama kablosu USB, LOGO!Soft Comfort V7.0, Kullanım kılavuzu, Uygulama örnekleri ve LOGO! ve LOGO! TD
LOGO! 12/24 Rco 6ED1 057-3BA10-0AA6
* LOGO! TD Başlangıç Paketi

LOGO! Aksesuarları
LOGO! Memory Kartı 6ED1 056-1DA00-0BA0
LOGO! Pil Kartı 6ED1 056-6XA00-0BA0
LOGO! Pil+Memory Kartı 6ED1 056-7DA00-0BA0
Pano Yüzeyine Montaj Kiti (Ana modül) 6AG1 057-1AA00-0AA0
Pano Yüzeyine Montaj Kiti (Ana modül+2 Genişleme Modülü) 6AG1 057-1AA00-0AA1
Pano Yüzeyine Montaj Kiti Tuşlu (Ana modül+2 Genişleme Modülü) 6AG1 057-1AA00-0AA2
LOGO! PC Programlama Kablosu RS232 6ED1 057-1AA00-0BA0
LOGO! PC Programlama Kablosu USB 6ED1 057-1AA01-0BA0
LOGO! TD Kablosu 6ED1 057-1BA00-0BA0
LOGO! Modem Kablosu 6ED1 057-1CA00-0BA0
LOGO! Soft Comfort V7.0 (Ladder+FBD) 6ED1 058-0BA02-0YA1
LOGO! Soft Comfort Upgrade V7.0 6ED1 058-0CA02-0YE1
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
* LOGO! Başlangıç Paketi
İçerisindekiler;
LOGO! PC proglama kablosu USB, LOGO!Soft Comfort V7.0, Kullanım kılavuzu, Uygulama örnekleri ve LOGO!
LOGO! 230 RC 6ED1 057-3BA02-0AA6
LOGO! 12/24 RC 6ED1 057-3BA00-0AA6
155.-
155.-
* Başlangıç paketlerinde indirim yapılmamaktadır.SIMATIC S7-200 PLC
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/24
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
CPU 221 DC/DC/DC 4 Kbyte 6DI / 4DO 6ES7 211-0AA23-0XB0 150.-
CPU 221 AC/DC/Röle 4 Kbyte 6DI / 4DO 6ES7 211-0BA23-0XB0 160.-
CPU 222 DC/DC/DC 4 Kbyte 8DI / 6DO 6ES7 212-1AB23-0XB0 213.-
CPU 222 AC/DC/Röle 4 Kbyte 8DI / 6DO 6ES7 212-1BB23-0XB0 230.-
CPU 224 DC/DC/DC 8/12 Kbyte 14DI / 10DO 6ES7 214-1AD23-0XB0 315.-
CPU 224 AC/DC/Röle 8/12 Kbyte 14DI / 10DO 6ES7 214-1BD23-0XB0 332.-
* CPU 224XP DC/DC/DC 12/16 Kbyte 14DI / 10DO 6ES7 214-2AD23-0XB0 505.-
* CPU 224XP AC/DC/Röle 12/16 Kbyte 14DI / 10DO 6ES7 214-2BD23-0XB0 525.-
# CPU 224XPsi DC/DC/DC 12/16 Kbyte 14DI / 10DO 6ES7 214-2AS23-0XB0 505.-
CPU 226 DC/DC/DC 16/24 Kbyte 24DI / 16DO 6ES7 216-2AD23-0XB0 567.-
CPU 226 AC/DC/Röle 16/24 Kbyte 24DI / 16DO 6ES7 216-2BD23-0XB0 594.-
* CPU 224XP Modellerinde 2 AI / 1AO cihaz üzerinde mevcuttur.
# CPU 224XPsi Modelinde transistör çıkışları NPN (sink) tir.
SIMATIC S7-200 CPU
SIMATIC S7-200 Dijital Giriş Modülleri
SIMATIC S7-200 Dijital Çıkış Modülleri
SIMATIC S7-200 Dijital Giriş / Çıkış Modülleri
SIMATIC S7-200 Analog Giriş / Çıkış Modülleri
EM 221 24 VDC 8DI 6ES7 221-1BF22-0XA0 82.-
EM 221 24 VDC 16DI 6ES7 221-1BH22-0XA0 119.-
EM 221 120/230 AC VAC 8DI 6ES7 221-1EF22-0XA0 151.-
EM 222 24 VDC, 5A 4DO 6ES7 222-1BD22-0XA0 114.-
EM 222 Röle 10A 4DO 6ES7 222-1HD22-0XA0 109.-
EM 222 24 VDC, 0.75A 8DO 6ES7 222-1BF22-0XA0 97.-
EM 222 Röle 2A 8DO 6ES7 222-1HF22-0XA0 112.-
EM 222 120/230 VAC Triac 8DO 6ES7 222-1EF22-0XA0 171.-
EM 223 24 VDC / 24 VDC, 0.75A 4DI / 4DO 6ES7 223-1BF22-0XA0 99.-
EM 223 24 VDC / Röle, 2A 4DI / 4DO 6ES7 223-1HF22-0XA0 105.-
EM 223 24 VDC, / 24 VDC, 0.75A 8DI / 8DO 6ES7 223-1BH22-0XA0 145.-
EM 223 24 VDC / Röle, 2A 8DI / 8D0 6ES7 223-1PH22-0XA0 155.-
EM 223 24 VDC, / 24 VDC, 0.75A 16DI / 16DO 6ES7 223-1BL22-0XA0 283.-
EM 223 24 VDC / Röle, 2A 16DI / 16DO 6ES7 223-1PL22-0XA0 305.-
EM 223 24 VDC / 24 VDC, 0.75 32DI / 32DO 6ES7 223-1BM22-0XA0 485.-
EM 223 24 VDC / Röle, 2A 32DI / 32DO 6ES7 223-1PM22-0XA0 505.-
EM 231 0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit 4AI 6ES7 231-OHC22-0XA0 182.-
**EM 231 0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit 8AI 6ES7 231-OHF22-0XA0 255.-
EM 235 0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit 4AI / 1AO 6ES7 235-OKD22-0XA0 241.-
EM 232 0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit 2AO 6ES7 232-OHB22-0XA0 198.-
EM 232 0-10 V, 0-20 mA, 12 Bit 4AO 6ES7 232-OHD22-0XA0 286.-
EM 231 RTD (Pt100), 15+1 Bit 2AI 6ES7 231-7PB22-0XA0 247.-
EM 231 RTD (Pt100), 15+1 Bit 4AI 6ES7 231-7PC22-0XA0 388.-
EM 231 Termokupl, 15+1 Bit 4AI 6ES7 231-7PD22-0XA0 247.-
EM 231 Termokupl, 15+1 Bit 8AI 6ES7 231-7PF22-0XA0 388.-
** Yalnızca I6 ve I7 0-10V veya 0-20 mA giriş olarak kullanılabilir, diğer girişler 0-10V’tur
CPU 224
CPU 224 XP
CPU 226
EM 221
CPU 222
6SIMATIC S7-200 PLC
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/25
EM 277
EM 241
PROCESS FIELD BUS
PPI / MPI
Slave
Freeport
Endüstriyel Ethernet/
Internet
CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226
Sensoren Aktoren S7-300/400 LOGO!
DI/DO AI/AO
• PG / PC
• Tekst Ekran
• Operator Panel
• Printer
• Modem
• Barkod Okuyucu
• RS 232 / 485 Haberleşme
MICROMASTER
Genişletme
ModülüSIMATIC S7-200 Haberleşme Olanakları
CP 243-1 Endüstriyel Ethernet IT 6GK7 243-1EX01-0XE0 470.-
S7 200’ün Endüstriyel Ethernet’e bağlantısı için,
Micro/Win ile ethernet üzerinden program yükleme ve
diyagnostik, e-mail atma, FTP haberleşmesi, Web
server fonksiyonu, OPC bağlantı seçeneği
CP 243-2 AS-Interface Master 6GK7 243-2AX01-0XA0 346.-
V2.1 AS-Interface spesifikasyonuna göre 62
AS-Interface Slave bağlantısı, Micro/Win wizard ile
PLCI/O’su gibi programlama imkanı
EM 277 Profibus DP Slave 6ES7 277-0AA22-0XA0 226.-
S7 200’ün Profibus DP’ye bağlantısı için, aynı anda
kullanılabilen MPI slave özelliği sayesinde operatör
panellerle ve S7300-400 serisiyle bağlantı imkanı
EM 241 Modem Modülü 6ES7 241-1AA22-0XA0 332.-
Tak-çalıştır, şifre korumalı uzaktan program yükleme
ve diyagnostik, CPU’lar arası bilgi alışverişi
(PPI/Modbus), modbus master slave haberleşmesi,
geri arama fonksiyonu (callback)
EM 253 Tek Eksen Açık Çevrim Pozisyonlama Modülü 6ES7 253-1AA22-0XA0 403.-
200 kHZ 5V darbe çıkışı, direkt mesafe birimiyle
pozisyonlama, referans noktası arama, profil
tanımalama, Micro/Win kontrol paneli ile kolay
devreye alma, referans girişi olarak darbe frekansı
kabul eden step ve servo sürücüler ile kullanılabilir.
SIMATIC S7-200 Haberleşme ve Fonksiyon Modülleri
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SIMATIC S7-200 PLC
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/26
SIWAREX MS Tartım Modülü
SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIWAREX MS Tartım Modülü 7MH4930 - 0AA01 Bkz. Sayfa 7/11
SIWAREX MS Konfg. paketi (SIWATOOL + S7-200 Kütüphanesi 7MH4930 - 0AK01 Bkz. Sayfa 7/11
SIWATOOL Programlama kablosu 7MH4702 - 8CA Bkz. Sayfa 7/11
Loadcell kablo ekranını (Shield) topraklamak için klemens 6ES5728-8MA11 Bkz. Sayfa 7/11
SIMATIC S7-200 Tartım Modülü
SINAUT MD720-3 GSM/GPRS Modem 6NH9720-3AA00 337.-
ANT794-4MR Modem için anten 6NH9860-1AA00 49.-
SINAUT MICRO SC8 OPC Server 8 bağlantı için 6NH9910-0AA10-0AA3 407.-
SINAUT MICRO SC64 OPC Server 64 bağlantı için 6NH9910-0AA10-0AA6 1.744.-
SINAUT MICRO SC256 OPC Server 256 bağlantı için 6NH9910-0AA10-0AA8
SIMATIC S7-200 GSM/GPRS Modem
Pil 6ES7 291-8BA20-0XA0 31.-
EEPROM 64 Kb (CPU ..23-0XB0’dan itibaren) 6ES7 291-8GF23-0XA0 38.-
EEPROM 256 Kb (CPU ..23-0XB0’dan itibaren) 6ES7 291-8GH23-0XA0 69.-
Saat ve Pil (CPU 221,222 için) 6ES7 297-1AA23-0XA0 38.-
I/O Genişleme kablosu (max. 2 sıra) 6ES7 290-6AA20-0XA0 46.-
PPI Kablosu RS232/PPI Multimaster 6ES7 901-3CB30-0XA0 121.-
PPI Kablosu USB/PPI Multimaster 6ES7 901-3DB30-0XA0 142.-
Kullanım Kılavuzu (İngilizce) 6ES7 298-8FA24-8BH0 32.-
Micro/Win V4.0 6ES7 810-2CC03-0YX0 305.-
Micro/Win V4.0 Upgrade 6ES7 810-2CC03-0YX3 138.-
Micro/Win Inst. Library V1.1 (USS-Modbus) 6ES7 830-2BC00-0YX0 101.-
PC Access V1.0 Tek Lisans 6ES7 840-2CC01-0YX0 301.-
PC Access V1.0 Multi copy 15 lisans 6ES7 840-2CC01-0YX1 3.978.-
SIMATIC S7-200 Aksesuarları
SIMATIC S7-200 Yazılımları
Kontrol
Merkezi
S7-200 istasyonu
SINAUT MD 720-3
modemli
GSM/GPRS
servis
sağlayıcı
S7-200 istasyonu
SINAUT MD 720-3
modemli
S7-200 istasyonu
SINAUT MD 720-3
modemli
Internet
SIMATIC S7-200 istasyonlarının GPRS üzerinden kontrolü ve izlenmesi
6
3.260.-• Ölçeklenebilir ve esnek dizayn
• Endüstriyel haberleşme
• Entegre teknoloji
Herhangi bir SIMATIC S7-1200 CPU'suna
maksimum üç adet haberleşme modülü
takılabilir. RS485 ve RS232 haberleşme
modülleri noktadan noktaya seri
haberleşmeyi desteklerler. Haberleşme
gelişmiş fonksiyonlarla konfigure edilip
programlanabilir. Bunun yanında STEP7
Basic projelendirme yazılımının
kütüphanesindeki USS protokolu ile
Siemens sürücülerle, Modbus RTU
master veya slave protokolu ile de
üçüncü parti cihazlarla haberleşmek
mümkündür.
SIMATIC S7-1200'ün entegre
PROFINET arayüzü programlama,
HMI haberleşmesi ve PLC-PLC
haberleşmesi için kullanılır. Ayrıca
açık Ethernet protokolü sayesinde
Siemens harici cihazlarla
haberleşmek mümkündür. RJ45
konnektörlü haberleşme arayüzü
TCP/IP native, ISO on TCP ve S7
haberleşme protokolleri
üzerinden, otomatik cross-over
desteğiyle 10/100 Mbit/s
haberleşme hızında 15 Ethernet
bağlantısını destekler.
Hızlı girişler
S7-1200'ün üzerinde 6 adet
hızlı sayıcı mevcuttur. Üç
giriş 100 kHz ve üç giriş 30
kHz olmak üzere 6 adet hızlı
sayıcı, sayma ve frekans
ölçmek için kullanılabilir.
Hızlı çıkışlar
Entegre iki adet hızlı
çıkış,100kHz hıza kadar
darbe katarı (PTO) veya
darbe genişlik modülasyonu
(PWM) yapmak üzere
kullanılabilir. PTO olarak
konfigüre edildiğinde servo
veya step motorların hız ve
konum kontrolünü yapmak
mümkündür. PWM olarak
konfigüre edildiğinde ise
Yeni haberleşme modülü CP 1242-7
sayesinde dağıtılmış S7-1200 PLC
sistemleri, tek bir noktadan internet ve
mobil telefon ağları üzerinden hem
izlenip hem de kontrol edilebilir.
PROFINET IO kontrolör özelliği
sayesinde S7-1200’e PROFINET
cihazları bağlanabilir. Örneğin
ET200 remote IO’lar
bağlanarak dağıtılmış bir
sistem kurulabileceği gibi
SINAMICS serisi PROFINET
portlu servo veya asenkron
motor sürücüleriyle de
haberleşilebilir.motor hızını, valfin
pozisyonunu veya ısıtıcı
devresini kontrol etmek
mümkündür.
PID kontrol
Basit proses kontrol
uygulamaları için otomatik
ayarlamalı (auto-tune) 16
adet PID kontrol çevrimi
vardır.
Genişletme modülleri
En büyük CPU olan
CPU1214C'ye 8 adet dijital
veya analog I/O genişletme
modülü bağlanabilir.
Genişletme Kartları
Tüm CPU'ların üzerine
takılabilen 1 adet I/O
genişletme kartı, kontrol
sisteminin pano montaj
ebatlarını değiştirmeden
sisteminizin dijital veya
analog I/O sayısının
arttırılmasına olanak tanır.
50 KB'a kadar varan entegre çalışma
hafıza alanı (work memory) hem
kullanıcı programı hem de kullanıcı
verilerinin saklanması içindir.
Kullanıcı programı ve kullanıcı
verileri için 50KB'lık hafıza alanı
esnek olarak paylaşılır. Ayrıca
entegre 2 MB'lık yükleme hafıza
alanı (load memory) ve 2KB'lık kalıcı
hafıza alanı mevcuttur.
Opsiyonel SIMATIC Memory kartı
ile programın birden fazla CPU'ya
aktarılması, çeşitli tipteki dosyaların
saklanması veya
kontrolörün firmware'inin
güncellenmesi mümkündür.
PROFIBUS Master haberleşme
modülü CM1243-5 ile S7-1200’e 16
adede kadar DP slave bağlanabilir.
PROFIBUS DP Slave haberleşme
modülü CM 1242-5 sayesinde ise
S7-1200 DP Slave olarak herhangi bir
DP Master ile haberleşebilir.SIMATIC S7-1200
6/27
CPU 1214C
SB 1232
SM 1223
CM 1241
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6
SM1221 24 VDC 8DI
SM1221 24 VDC 16DI
6ES7 221-1BF30-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0
94.-
149.-
CPU 1211C DC/DC/DC 25KB (Prog+Data) 6DI / 4DO, 2AI
CPU 1211C DC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) 6DI / 4DO, 2AI
CPU 1211C AC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) 6DI / 4DO, 2AI
CPU 1212C DC/DC/DC 25KB (Prog+Data) 8DI / 6DO, 2AI
CPU 1212C DC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) 8DI / 6DO, 2AI
CPU 1212C AC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) 8DI / 6DO, 2AI
CPU 1214C DC/DC/DC 50KB (Prog+Data) 14DI / 10DO, 2AI
CPU 1214C DC/DC/Röle 50KB (Prog+Data) 14DI / 10DO, 2AI
CPU 1214C AC/DC/Röle 50KB (Prog+Data) 14DI / 10DO, 2AI
6ES7 211-1AD30-0XB0
6ES7 211-1HD30-0XB0
6ES7 211-1BD30-0XB0
6ES7 212-1AD30-0XB0
6ES7 212-1HD30-0XB0
6ES7 212-1BD30-0XB0
6ES7 214-1AE30-0XB0
6ES7 214-1HE30-0XB0
6ES7 214-1BE30-0XB0
160.-
160.-
160.-
215.-
215.-
215.-
325.-
325.-
325.-
** Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur.
SM 1222 24 VDC, 0.5A 8DO
SM1222 Röle, 2A 8DO
SM 1222 24 VDC, 0.5A 16DO
SM1222 Röle, 2A 16DO
6ES7 222-1BF30-0XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0
6ES7 222-1HH30-0XB0
94.-
94.-
149.-
149.-
CM 1241 RS 232 Point to point haberleşme
CM 1241 RS 485 Point to point haberleşme
6ES7 241-1AH30-0XB0
6ES7 241-1CH30-0XB0
6GK7 242-5DX30-0XE0
6GK7 243-5DX30-0XE0
100.-
100.-
242.-
363.-
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SM 1231 ±10 V, 0-20 mA, 12 Bit+yön 4AI
SM 1234 AI ±10 V veya 0-20 mA, 12 Bit+yön 4AI / 2AO
AO ±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit
SM 1232 ±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit 2AO
6ES7 231-4HD30-0XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0
6ES7 232-4HB30-0XB0
193.-
281.-
204.-
SM 1231 ±10 V, 0-20 mA, 12 Bit+yön 8AI 6ES7 231-4HF30-0XB0 314.-
SM 1232 ±10 V 14 Bit veya 0-20 mA 13 Bit 4AO 6ES7 232-4HD30-0XB0 325.-
SM 1231 RTD (Pt, Cu, Ni, Direnç), 16 bit 4AI 6ES7 231-5PD30-0XB0 270.-
SM 1223 24 VDC / 24 VDC, 0.5A 8DI / 8DO
SM 1223 24 VDC / Röle, 2A 8DI / 8DO
SM 1223 24 VDC / 24 VDC, 0.5A 16DI / 16DO
SM 1223 24 VDC / Röle, 2A 16DI / 16DO
6ES7 223-1BH30-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0
6ES7 223-1BL30-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0
149.-
149.-
237.-
237.-
SM 1231 RTD (Pt, Cu, Ni, Direnç), 16 bit 8AI 6ES7 231-5PF30-0XB0 435.-
SB 1221 5 VDC, 200kHz 4DI 6ES7 221-3AD30-0XB0 55.-
SB 1222 5 VDC, 200kHz 4DO 6ES7 222-1AD30-0XB0 55.-
SB 1223 5 VDC / 5 VDC, 200kHz 2DI/2DO 6ES7 223-3AD30-0XB0 55.-
SB 1221 24 VDC, 200kHz 4DI 6ES7 221-3BD30-0XB0 55.-
SB 1222 24 VDC, 200kHz 4DO 6ES7 222-1BD30-0XB0 55.-
SB 1223 24 VDC / 24 VDC, 200kHz 2DI/2DO 6ES7 223-3BD30-0XB0 55.-
SB 1223 24 VDC / 24 VDC, 0.5A 2DI/2DO 6ES7 223-0BD30-0XB0 55.-
SB 1231 ±10 V 12 Bit veya 0-20 mA 11 Bit 1AI 6ES7 231-4HA30-0XB0 55.-
SB 1232 ±10 V 12 Bit veya 0-20 mA 11 Bit 1AO 6ES7 232-4HA30-0XB0 83.-
SB 1231 RTD, 16 Bit 1AI 6ES7 231-5PA30-0XB0 83.-
SB 1231 TC(TC veya gerilim ±80 mV), 16 Bit 1AI 6ES7 231-5QA30-0XB0 83.-
CB 1241 RS485 Point to point haberleşme 6ES7 241-1CH30-1XB0 72.-
SIMATIC S7-1200 I/O Genişletme ve Haberleşme Kartları
SM 1223 120/230V AC / Röle, 2A 8DI / 8DO 6ES7 223-1QH30-0XB0 204.-
SM 1231 TC (TC veya gerilim: ± 80mV), 16 bit 4AI 6ES7 231-5QD30-0XB0 270.-
SM 1231 TC (TC veya gerilim: ± 80mV), 16 bit 8AI 6ES7 231-5QF30-0XB0 389.-
CM 1242-5 Profibus slave (Profibus DPV1 )
CM 1243-5 Profibus master (Profibus DPV1 )
I/O Genişletme KartıSIMATIC S7-1200
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/28
SIMATIC Memory Kartı 2 MB 6ES7 954 - 8LB00-0AA0 50.-
SIMATIC S7-1200 Aksesuarları
SIMATIC Memory Kartı 24 MB 6ES7 954 - 8LF00-0AA0 250.-
CSM 1277 4 portlu (RJ45) endüstriyel switch (10/100 Mbit/s) 6GK7 277 -1AA10-0AA0 112.-
I/O genişletme modülleri için uzatma kablosu, 2m (alt raya geçiş için) 6ES7 290 - 6AA30-0XA0 45.-
PS 1207 24VDC 2.5A Güç kaynağı 6EP1 332 -1SH71 103.-
SIMATIC S7-1200 Güç Kaynağı
İçerisindekiler:
CPU 1212C AC/DC/Röle
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital giriş simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si
6ES7 212 - 1BD31-4YB0 359.-
*SIMATIC S7-1200 Başlangıç Paketi
İçerisindekiler:
CPU 1212C AC/DC/Röle
TP400 Basic Mono PN Panel
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital giriş simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si
6AV6 651 - 7AA01-3AA1 474.-
*SIMATIC S7-1200 + KTP400 Basic Başlangıç Paketi
İçerisindekiler:
CPU 1212C AC/DC/Röle
KTP600 Basic Renkli PN Panel
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital giriş simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7 1200 dökümantasyon CD’si
6AV6 651 - 7DA01-3AA1 759.-
*SIMATIC S7-1200 + KTP600 Basic Başlangıç Paketi
SIMATIC S7-1200 + KTP600 Basic
Başlangıç Paketi
Sökülebilir Terminaller
Profinet Portu
CP1242-7 GSM/GPRS Modem
* Başlangıç Paketlerinde indirim yapılmamaktadır.
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
TS Adapter IE Basic
TS Modem modülü
TS ISDN modülü
TS GSM modülü
TS RS232 modülü
6ES7 972-0EB00-0XA0
6ES7 972-0MM00-0XA0
6ES7 972-0MD00-0XA0
6GK7 972-0MG00-0XA0
6ES7 972-0MS00-0XA0
257.-
200.-
257.-
262.-
86.-
SIMATIC S7-1200 Teleservis Adaptörü
CP 1242-7 S7-1200 için GSM/GPRS Modem
ANT794-4MR Modem için anten
TELECONTROL SERVER BASIC 8, OPC Server 8 bağlantı için
TELECONTROL SERVER BASIC 64, OPC Server 64 bağlantı için
TELECONTROL SERVER BASIC 256, OPC Server 256 bağlantı için
TELECONTROL SERVER BASIC 1000, OPC Server 1000 bağlantı için
TELECONTROL SERVER BASIC 5000, OPC Server 5000 bağlantı için
6GK7 242-7KX30-0XE0
6NH9 860-1AA00
6NH9 910-0AA20-0AA3
6NH9 910-0AA20-0AA6
6NH9 910-0AA20-0AA8
6NH9 910-0AA20-0AA9
6NH9 910-0AA20-0AA0
456.-
47.-
513.-
2.622.-
4.674.-
9.120.-
25.080.-
SIMATIC S7-1200 GSM/GPRS Modem modülü
STEP7 Basic V11 S7 1200 CPU’ları ve HMI Basic Panelleri
programlamak için kullanılır.
6ES7 822 - 0AA01-0YA0 353.-
SIMATIC S7-1200 Yazılımları
STEP7 Basic V11 Upgrade Upgrade Paketi 6ES7 822 - 0AA01-0YE0 118.-
İçerisindekiler:
CPU 1212C AC/DC/Röle
KPT300 Basic Mono PN panel
SIMATIC STEP 7 Basic V11
SIMATIC Endüstriyel Ethernet TP Kablosu
Dijital giriş simülatörü SIM 1274, SIMATIC S7+ 1200 dökümantasyon CD’si
6AV6 651-7HA01-3AA1 408.-
*SIMATIC S7-1200 + KP300 Basic Başlangıç Paketi
Teleservis AdaptörüSIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
TP 177 Mikro
6/29
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
Basic Paneller ortak özellikler, temel otomasyon uygulamaları için 3" ve 4” panelde maksimum 250 tag, 6”, 10” ve
15”panellerde maksimum 500 tag projelendirilebilir. Renkli panellerde TFT 256 renk ekran. Alarm, online trendler, basit
reçete fonksiyonları, tek bir haberleşme arayüzü mevcuttur. KTP400, 600, 1000, 1500 dokunmatik ekranlı paneller Step7
Basic 10.5 SP2 ve üstü versiyonlar veya WinCC şexible 2008 SP2 ile projelendirilir. KP300 için Step7 Basic V11 veya
diğer WinCC V11 sürümleri gereklidir.
SIMATIC HMI Basic Paneller
KTP400 Basic mono PN, 4” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic mono PN, 6” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic color DP, 6” MPI/Profibus/RS485 arayüzü dokunmatik ekran
KTP600 Basic color PN, 6” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
KTP1000 Basic color DP, 10” MPI/Profibus/RS485 arayüzü dokunmatik ekran
KTP1000 Basic color PN, 10” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
TP1500 Basic color PN, 15” Profinet arayüzü dokunmatik ekran
6AV6647-0AA11-3AX0
6AV6647-0AB11-3AX0
6AV6647-0AC11-3AX0
6AV6647-0AD11-3AX0
6AV6647-0AE11-3AX0
6AV6647-0AF11-3AX0
6AV6647-0AG11-3AX0
250.-
400.-
600.-
600.-
1.400.-
1.400.-
2.400.-
TD 200, Text Ekran 2 satır, her satırda 20 karakter 6ES7 272-0AA30-0YA1 168.-
(PLC Panel haberleşme kablosu dahildir)
TD400C, Text Ekran 4 satır, her satırda 24 karakter 6AV6 640-0AA00-0AX1 183.-
önyüzeyi değiştirilebilir, pozisyonu sabit butonlar
(PLC Panel haberleşme kablosu dahildir)
TD400C, Ön panel folyoları (10 sayfa folyo) 6AV6 671-0AP00-0AX0 41.-
SIMATIC OP 73mikro, 3” mono grafik ekran, 128KB 6AV6 640-0BA11-0AX0 245.-
uygulama hafızası, 4 softkey fonksiyon tuşu
SIMATIC 177mikro, 6” STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran 6AV6 640-0CA11-0AX1 408.-
256KB uygulama hafızası
Mikro Operatör Paneller (Yalnızca SIMATIC S7-200 PLC ile kullanılır)
KP300 Basic mono PN 3.6" 240x80 grafik ekran, Profinet arayüzü, arkadan
aydınlatma isteğe göre seçilebilir (beyaz, yeşil, sarı, kırmızı), numerik tuş
takımı olarak da kullanılabilen 10 fonksiyon tuşu
6AV6 647-0AH11-3AX0 180.-
KP300
Basic Paneller
Comfort Paneller
SIMATIC COMFORT PANELLER
KTP400 Comfort 4” dokunmatik ekran
KP400 Comfort 4” ekran, tuşlu
TP700 Comfort 7” dokunmatik ekran
KP700 Comfort 7” ekran, tuşlu
TP900 Comfort 9” dokunmatik ekran
KP900 Comfort 9” ekran, tuşlu
TP1200 Comfort 12” dokunmatik ekran
KP1200 Comfort 12” ekran, tuşlu
6AV2124-2DC01-0AX0
6AV2124-1DC01-0AX0
6AV2124-0GC01-0AX0
6AV2124-1GC01-0AX0
6AV2124-0JC01-0AX0
6AV2124-1JC01-0AX0
6AV2124-0MC01-0AX0
6AV2124-1MC01-0AX0
672.-
672.-
1.176.-
1.288.-
2.128.-
2.240.-
2.688.-
2.800.-
Comfort Panel ortak özellikler; TFT 16 milyon renk Widescreen LED aydınlatmalı ekran, PDF/Excel/Word Viewer, Medya
Oynatıcı, Profinergy desteğiyle %0-%100 ekran aydınlık ayarı, standart usb (tip A - B mini) ile proje yükleme, f(x) kontrol
ve diyagnostik viewer objeleri, 2 adet SD kart yuvası ( servis ve veri saklama amaçlı), USB üzerinden klavye, mouse,
printer bağlantısı, reçete fonksiyonu, kalıcı alarm buffer, mesaj ve proses değerlerini arşivleme, Visual Basic scriptler,
Internet Explorer. 7" ve üstü panellerde switch destekli çift profinet portu ve audio giriş çıkış. WinCC V11 Comfort ve
üstü ile programlanabilir.
* Başlangıç Paketlerinde indirim yapılmamaktadır
*SIMATIC COMFORT PANEL BAfiLANGIÇ PAKETLERİ
Comfort Panel Başlangıç Paketleri İçindekiler; SIMATIC HMI Comfort Panel, SIMATIC WinCC Comfort (TIA Portal),
SIMATIC HMI Manual Collection, Ethernet Kablosu 2 m, SIMATIC HMI Hafıza kartı 2 GB, 10 x Ekran koruyucu film
(Dokunmatik ekranlı başlangıç paketleri için)
KTP400 Comfort dokunmatik ekran başlangıç paketi
KP400 Comfort tuşlu ekran başlangıç paketi
TP700 Comfort dokunmatik ekran başlangıç paketi
KP700 Comfort tuşlu ekran başlangıç paketi
TP900 Comfort dokunmatik ekran başlangıç paketi
KP900 Comfort tuşlu ekran başlangıç paketi
TP1200 Comfort dokunmatik ekran başlangıç paketi
KP1200 Comfort tuşlu ekran başlangıç paketi
6AV2181-4DB20-0AX0
6AV2181-4DB10-0AX0
6AV2181-4GB00-0AX0
6AV2181-4GB10-0AX0
6AV2181-4JB00-0AX0
6AV2181-4JB10-0AX0
6AV2181-4MB00-0AX0
6AV2181-4MB10-0AX0
850.-
850.-
1.150.-
1.150.-
1.650.-
1.650.-
1.950.-
1.950.-
Comfort Panel
Başlangıç PaketiSIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/30
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
OP 73/77A/77B
70 Serisi Operatör Paneller
SIMATIC OP 73, 3” mono grafik ekran, 256KB uygulama hafızası, 4 fonksiyon tuşu 6AV6 641-0AA11-0AX0 332.-
SIMATIC OP 77A, 4,5” mono grafik ekran, 320KB uygulama hafızası, 8 fonksiyon tuşu 6AV6 641-0BA11-0AX1 378.-
SIMATIC OP 77B, 4,5” mono grafik ekran, 1MB uygulama hafızası, 6AV6 641-0CA01-0AX1 496.-
8 fonksiyon tuşu, MMC kart, reçete fonksiyonu ve USB printer bağlantısı
270 Serisi Operatör Paneller
270 serisi ortak özellikler; TFT 256 renk ekran, 4MB uygulama hafızası, MMC kart, reçete fonksiyonu,
USB üzerinden klavye, mouse, printer bağlantısı, kalıcı alarm buffer, alarm ve proses değerlerini arşivleme, Visual
Basic scriptler, on board Profinet
TP 277, 6” dokunmatik ekran 6AV6 643-0AA01-1AX0 1.775.-
OP 277, 6” ekran tuşlu 6AV6 643-0BA01-1AX0 1.893.-
170 Serisi Operatör Paneller
TP 177A, 6" STN dokunmatik 4 ton blue mode ekran, 6AV6 642-0AA11-0AX1 580.-
512 KB uygulama hafızası
177B serisi ve MP 177 ortak özellikler; 2MB uygulama hafızası, MMC kart, reçete fonksiyonu, USB üzerinden klavye,
mouse, printer bağlantısı, kalıcı alarm buffer
TP177B DP/PN, 256 renk, 4” TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV6 642-0BD01-3AX0 651.-
TP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6” STN ekran 6AV6 642-0BC01-1AX1 817.-
TP177B DP/PN, 256 renk, 6” STN dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV6 642-0BA01-1AX1 1.053.-
OP177B DP, dokunmatik 4 ton blue mode 6” STN ekran ve tuş takımı 6AV6 642-0DC01-1AX1 935.-
OP177B DP/PN, 256 renk, 6” STN dokunmatik ekran ve tuş akımı 6AV6 642-0DA01-1AX1 1.172.-
onboard Profinet
MP177, 64000 renk, 6” TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet 6AV6 642-0EA01-3AX0 1.242.-
WinAC MP Software PLC opsiyonu desteği. (Profibus üzerinden ET200
ürünleri I/O ünitesi olarak kullanılır)
TP 177A
MP277 8” ve 10” paneller
TP177B Paneller
MP 377 12’’, 15’’, 19’’
TP177B INOX
6
TP177B INOX, paslanmaz çelik önyüzey, 256 renk, 6AV6 642-8BA10-0AA0 1.879.-
STN dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma sınıfı IP66K
MP277 INOX, paslanmaz çelik önyüzey, 64000 renk, 6AV6 643-0ED01-2AX0 3.538.-
TFT dokunmatik ekran, onboard Profinet, koruma sınıfı IP66K
MP377 INOX, 15” paslanmaz çelik önyüzey, 6AV6 644-0CB01-2AX0 4.988.-
64000 renk, TFT dokunmatik ekran, koruma sınıfı IP66K
Paslanmaz Çelik Önyüzeyli Paneller (Gıda, Tütün sektörü için EN 1672-2 standardına uygun)
MP 377, 12” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AA01-2AX0 3.313.-
MP 377, 12” ekran, tuşlu 6AV6 644-0BA01-2AX1 3.668.-
MP 377, 15” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AB01-2AX0 4.141.-
MP 377, 19” dokunmatik ekran 6AV6 644-0AC01-2AX1 4.615.-
* MP 377 PRO, 15” dokunmatik ekran, her yönden IP65 koruma, 6AV6 644-2AB01-2AX0 4.792.-
adaptör setleriyle alttan veya üstten destek kollarına ve VESA 75/100
standartında montaj imkanı, adaptör setleri ayrıca sipariş edilmelidir.
MP 377 15” Touch daylight-readable, yüksek parlaklık ve kontrasta 6AV6 644-8AB20-0AA1 5.220.-
sahip transşektif kapasitif dokunmatik ekran, gün ışığında okunabilir, IP66 koruma
Multi Panel ortak özellikler; TFT 64000 renk ekran, 12MB uygulama hafızası, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu,
2xUSB üzerinden klavye, mouse, USB şash sürücüsü, printer bağlantısı, kalıcı alarm buffer, alarm ve proses değerlerini
arşivleme, Visual Basic scriptler, 2x Profinet, Internet Explorer, Media Player, Word/Excel/PDF Viewer ve Audio çıkış
ile multimedia fonksiyonları.
370 Serisi Multi Paneller
Multi Panel ortak özellikler; TFT 64000 renk ekran, 6 MB uygulama hafızası, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu,
2x USB üzerinden klavye, mouse, USB şash sürücüsü, printer bağlantısı, kalıcı alarm buffer, alarm ve proses
değerlerini arşivleme, Visual Basic scriptler, Pocket Internet Explorer, onboard Profinet
MP 277, 8” dokunmatik ekran 6AV6 643-0CB01-1AX1 2.189.-
MP 277, 8” ekran, tuşlu 6AV6 643-0DB01-1AX1 2.307.-
MP 277, 10” dokunmatik ekran 6AV6 643-0CD01-1AX1 2.721.-
MP 277, 10” ekran, tuşlu 6AV6 643-0DD01-1AX1 2.840.-
270 Serisi Multi Paneller
* MP 377 PRO adaptör setleri ve aksesuarları için sayfa 6/84’e bakınızSIMATIC HMI Comfort paneller %40'a kadar daha fazla görüntüleme alanı sunan geniş ekran formatı
sayesinde karmaşık proseslerin bile kolayca görüntülenmesini sağlar. Yüksek çözünürlüklü
(7” 800 x 480 piksel, 12” 1280 x 800 piksel)16 milyon renkli ekran detaylı proses görüntülemesini
ve optimum okumayı garanti eder. Özelikle gemide kullanım gibi bazı uygulamalar için LED arkadan
aydınlatma %100'e kadar kısılabilir ve değişen aydınlık seviyelerine en uygun ayar yapılabilir.
Yüksek performansa sahip comfort panellerde sayfa geçişleri hızlıdır. Ekran boyutundan bağımsız
olarak bütün panellerde arşivleme, VBscript, PDF/Excel/Word Viewer, Medya Oynatıcı ve Internet
Explorer bulunur. SIMATIC kontrolörle birlikte kullanımda PG/PC gerekmeksizin sistem diyagnostik
bilgisi panel üzerinden görüntülenebilir.
Geniş ekran formatında parlak ekranlar
Entegre Gelişmiş Fonksiyonlarİsterseniz Tuşlu İsterseniz Dokunmatik
SIMATIC HMI Comfort paneller uygulamanın
ihtiyaç duyduğu görüntüleme alanı ve montaj
boyutuna en iyi şekilde uyum sağlar. 4”'ten
12”'e kadar geniş ekran formatında ekrana sahip
paneller mevcuttur. Yer sıkıntısı olan
uygulamalarda dokunmatik paneller dikey
monte edilebilir. Dokunmatik ekranlı panellere
alternatif tuş takımlı paneller mevcuttur.
Entegre Haberleşme Portları
SIMATIC HMI comfort paneller PROFIBUS ve
PROFINET ağlarına bağlanabilir. Mouse,
klavye, printer gibi USB çevrebirimlerinin
bağlantısı için USB portlarına sahiptir. 7” üstü
cihazlarda 2 adet Profinet portu bulunur.
Entegre profinet switch sayesinde harici
switch kullanmaya gerek yoktur. Halka veya
hat topolojileri ilave maliyet gerektirmeksizin
gerçekleştirilebilir. 7" ve üstü panellerde audio
giriş çıkış mevcuttur.
Etkin Enerji Yönetimi
Standart PROFIenergy protokolü gerekli olmayan yüklerin merkezi olarak ve koordineli bir şekilde
kapatılmasına izin verir. PROFIenergy ile cihazların ekranları kısa süreli üretim molalarında bile
kapatılabilir. Bu sayede akıllı enerji yönetimi ve maliyet tasarrufu sağlanır.
Mevcut HMI Projelerinin Migrasyonu
SIMATIC HMI Comfort paneller yeni mühendislik yazılımı TIA Portal WinCC V11 ile projelendirilir.
Yazılım sezgisel ve etkin bir biçimde yeni projelerin yaratılmasına ve aynı zamanda mevcut WinCC
şexible 2008 SP2 projelerinin migrasyonuna izin verir. Yazılımda 4:3 formattan 16:9 formata
kolay geçişi sağlayan farklı adaptasyon seçenekleri mevcuttur.
%100 Veri Güvenliği
Comfort Paneller SIMATIC HMI hafıza kartı ile birlikte kullanımda entegre veri koruma özelliği
sayesinde kesintisiz güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın arşiv verilerinin güvenliğini garanti
eder.
Kolay Proje Transferi
Proje transferi için özel bir kabloya ihtiyaç duymaksızın standart Ethernet veya USB kablo
kullanılabilir. İstenirse proje verisi ve cihaz bilgileri sistem kartına (SIMATIC HMI hafıza kartı)
kaydedilip otomatik olarak güncellenir. Sistem kartı projenin başka bir cihaza transferi için
kullanılabilir.
Zorlu fiartlarda Kullanım
SIMATIC HMI Comfort paneller dayanıklıdır ve uluslararası veya özel uygulamalarda kullanım
için sertifikalara sahiptir. Comfort paneller ATEX Zone2 ve Zone 22 sertifikalarına sahip olup
patlamaya karşı tehlikeli alanlarda kullanılabilir. Comfort panellerin marine sertifikaları
bulunmaktadır.SIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/31
Mobile Panel 277 IWLAN
Mobile Panel 277 IWLAN
Profisafe
Mobil Panel 177 PN
Mobil Panel 277 8’’
Mobil Panel 277 10’’
170 Serisi Mobil Paneller
SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 645-0AA01-0AX0 2.000.-
entegre enable butonu
SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 645-0AB01-0AX0 2.071.-
entegre enable ve stop butonu
SIMATIC Mobil Panel 177DP (MPI/Profibus) 6AV6 645-0AC01-0AX0 2.355.-
entegre handwheel, stop, enable anahtarlı ve ışıklı butonlu
SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 645-0BA01-0AX0 2.000.-
entegre enable butonu
SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 645-0BB01-0AX0 2.071.-
entegre enable ve stop butonu
SIMATIC Mobil Panel 177PN (Profinet) 6AV6 645-0BC01-0AX0 2.355.-
entegre handwheel, stop, enable anahtarlı ve ışıklı butonlu
Mobil Panel ortak özellikler ; 256 renk, 6” STN dokunmatik ekran ve tuş akımı, MMC kart,
reçete fonksiyonu, kalıcı alarm buffer
SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tuş akımı, 6AV6 645-0CA01-0AX0 3.159.-
entegre enable butonu
SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tuş akımı, 6AV6 645-0CB01-0AX0 3.231.-
entegre enable ve stop butonu
SIMATIC Mobil Panel 277 8’’ dokunmatik ekran ve tuş akımı 6AV6 645-0CC01-0AX0 3.514.-
entegre handwheel, stop, enable anahtarlı ve ışıklı butonlu
SIMATIC Mobil Panel 277 10’’ dokunmatik ekran 6AV6 645-0BE02-0AX0 4.414.-
entegre enable ve stop butonu
270 Serisi Mobil Paneller
Mobil Panel ortak özellikler; TFT 64000 renk ekran, 6 MB uygulama hafızası, MMC veya SD kart, reçete fonksiyonu,
USB şash sürücüsü, kalıcı alarm buffer, alarm ve proses değerlerini arşivleme, Visual Basic scriptler,
Pocket Internet Explorer, onboard Profinet
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
* Başlangıç paketlerinde indirim yapılmamaktadır
MP277 Wireless IWLAN V2 Başlangıç Paketi; Mobile Panel 277 V2
IWLAN handwheel, anahtarlı ve ışıklı butonlu, WinCC şexible Standard,
şarj istasyonu, yedek ana batarya
MP277 Wireless IWLAN V2 Profisafe Başlangıç Paketi, Mobile Panel
277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable,
anahtarlı ve ışıklı butonlu, WinCC şexible Standard, şarj istasyonu,
yedek ana batarya, 3 adet Transponder
*Mobil Wireless Panel Başlangıç Paketleri
6AV6 651-5GA01-0AA1
6AV6 651-5HA01-0AA1
3.432.-
4.212.-
270 serisi Multi panellerle ortak özelliklere sahiptir. 8” TFT 64000 renk ekran. Scalance W serisi ürünlerle WLAN
üzerinden kablosuz haberleşme, çalışırken ana bataryayı değiştirme imkanı. Rapid Roaming desteği. Mobil Panel
ana batarya ile gelmektedir. fiarj ünitesi ayrıca sipariş edilmedir.
Mobil Wireless Paneller
Mobile Panel 277 IWLAN V2
Mobile Panel 277 IWLAN V2 handwheel, anahtarlı ve ışıklı butonlu
Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), acil stop ve enable butonlu
Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), handwheel, acil stop, enable
anahtarlı ve ışıklı butonlu
Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe (SIL 3), RFID Tag model, handwheel, acil
stop, enable anahtarlı ve ışıklı butonlu
Mobile Panel 277 IWLAN V2 fiarj İstasyonu, İlave 2 yedek pil şarj etme imkanı
Mobile Panel 277 IWLAN Yedek batarya (Ana akü)
Masa üstü şarj adaptörü
Mobile Panel 277 IWLAN V2 Transponder
6AV6 645-0DD01-0AX1
6AV6 645-0DE01-0AX1
6AV6 645-0EB01-0AX1
6AV6 645-0EC01-0AX1
6AV6 645-0EF01-0AX1
6AV6 671-5CE00-0AX1
6AV6 671-5CL00-0AX0
6AV6 671-5CN00-0AX2
6AV6 671-5CM00-0AX1
4.002.-
4.350.-
4.350.-
4.698.-
4.698.-
348.-
232.-
81.-
406.-SIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/32
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Mobil Panel 177 ve
bağlantı kutuları
DP ve PN Bağlantı Kutuları
Mobil Panel 177/277 DP Plus Bağlantı Kutusu (MPI/Profibus) 6AV6 671-5AE10-0AX0 414.-
Mobil Panel 177/277 PN Plus Bağlantı Kutusu (Profinet) 6AV6 671-5AE11-0AX0 414.-
Mobil Panel 177/277 DP Bağlantı Kablosu 2m. 6XV1 440-4AH20 178.-
Mobil Panel 177/277 DP Bağlantı Kablosu 5m. 6XV1 440-4AH50 225.-
Mobil Panel 177/277 DP Bağlantı Kablosu 10 m. 6XV1 440-4AN10 319.-
Mobil Panel 177/277 DP Bağlantı Kablosu 25 m. 6XV1 440-4AN25 580.-
Mobil Panel 177/277 PN Bağlantı Kablosu 2m. 6XV1 440-4BH20 178.-
Mobil Panel 177/277 PN Bağlantı Kablosu 5m. 6XV1 440-4BH50 225.-
Mobil Panel 177/277 PN Bağlantı Kablosu 10 m. 6XV1 440-4BN10 319.-
Mobil Panel 177/277 PN Bağlantı Kablosu 25 m. 6XV1 440-4BN25 580.-
*Mobil Panel Ekipmanları
6
SIMATIC WinCC şexible 2008 Panel Opsiyonları
WinCC şexible / Sm@rtAccess, 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV6 618-7AB01-3AB0 200.-
WinCC şexible / Sm@rtService, 177B DP/PN serisi panellerden itibaren 6AV6 618-7BB01-3AB0 300.-
WinCC şexible / OPC Server, Multi paneller için 6AV6 618-7CC01-3AB0 300.-
WinCC şexible / ProAgent, 270 serisi panellerden itibaren 6AV6 618-7DB01-3AB0 450.-
WinCC şexible / Audit, 270 serisi panellerden itibaren, FDA (American 6AV6 618-7HB01-3AB0 450.-
Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun
şekilde güvenli erişim kontrolü, kullanıcı faaliyetlerinin elektronik
imzalı kaydı için kullanılır
SIMATIC Logon V1.4 SP2, Operatör panellerde kullanıcı yönetiminin merkezi bir
PC üzerinden yapılması için kullanılır. Server PC tarafına kurulur
SIMATIC Logon Remote Access (3 client) 3 adet operatör panelin bir Server PC
üzerinden merkezi kullanıcı yönetimi için Server tarafına kurulacak lisans paketidir
SIMATIC Logon Remote Access (10 client) 10 adet operatör panelin bir Server
PC üzerinden merkezi kullanıcı yönetimi için Server tarafına kurulacak lisans
paketidir
6ES7658-7BX41-2YA0
6ES7658-7BA00-2YB0
6ES7658-7BB00-2YB0
360.-
784.-
2.020.-
SIMATIC KEY PANEL KP8 PN/KP8 F PN
8 fonksiyon tuşlu konfigure edilebilir membran tuş takımı, tuşlarda çok renkli arkadan LED aydınlatma, ön yüzeyde IP65
koruma, tuşlar etiketlenebilir, entegre 2 profinet portu, konfigure edilebilir 8 dijital I/O, Step7 5.5 ile programlanabilir.
SIMATIC KP8 PN 6AV3 688-3AY36-0AX0 302.-
SIMATIC KP8 F PN ilave 2 güvenli giriş, 1 acil stop (SIL 3) veya 2 acil stop
(SIL 2) bağlantısı
6AV3 688-3AF37-0AX0 437.-
Komple IP65 korumalı PRO cihazlar için boş panel 6AV3 688-3XY38-3AX0 78.-
KP8 PN/KP8 F PN
* Farklı Mobil Panel ekipmanları ve aksesuarları için solution partnerlerimizi arayınız.SIMATIC Thin Client Paneller
Sm@rtAccess ile Thin Client’tan Operatör Panele bağlantı WinCC Web Navigator’a RDP üzerinden terminal bağlantısı (Thin Client panelin
Web Client olarak kullanılması)
SIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/33
* Thin Client PRO adaptör setleri ve aksesuarları için sayfa 6/84’e bakınız
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Dokunmatik ekran paneller için stylus kalem 6AV7 672-1JB00-0AA0 75.-
Programlama Kablosu (77B hariç 70/170/270/370 serisi için) PC/PPI RS232 Multimaster 6ES7 901-3CB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26
Programlama Kablosu (73Micro, 73, 77A, 177 Mikro, 177A için) 6ES7 901-3DB30-0XA0 Bkz. Sayfa 6/26
PC/PPI USB Multimaster
Programlama kablosu (77B için) 6ES7 901-1BF00-0XA0 22.-
S7 PLC Panel Haberleşme Kablosu 5m. (Tüm modeller için) 6ES7 901-0BF00-0AA0 33.-
RS422/RS232 çevirici, 3rd party plcler ile haberleşme 177B ve 6AV6 671-8XE00-0AX0 77.-
277 serisi operatör ve multi paneller için
RS422/TTY çevirici, WinCE 5.0 işletim sistemli panellerde S5 plclerle 6AV6 671-8XJ00-0AX0 77.-
AS 511 sürücüsü üzerinden haberleşme için
SIMATIC HMI hafıza kartı, 2 GB Comfort paneller için 6AV2181-8XP00-0AX0 67.-
MMC Kart (128 MB) OP77B, OP/TP177B, OP/TP277, MP177/277/377 serisi 6AV6 671-1CB00-0AX2 95.-
operatör paneller ve 177/277 serisi Mobil paneller için
SD Kart (512 MB) MP177/277/377 serisi operatör paneller ve 277 6AV6 671-8XB10-0AX1 71.-
serisi Mobil paneller için, SD/MMC kombo yuvaya sahip OP77,
TP/OP 177/277 panellere WinCC şexible 2008 SP1’den itibaren
USB şash Drive (8 GB), Multi Panel ve Endüstriyel PC’ler için 6ES7 648-0DC50-0AA0 197.-
Industrial USB Hub 4, Multi Panel ve Endüstriyel PC’ler için 6AV6 671-3AH00-0AX0 307.-
Operatör Panel Bağlantı Kabloları ve Aksesuarları
Thin Client Panel
10’’ ve 15‘‘
TFT 64000 renk Touch Panel, USB üzerinden mouse keyboard bağlantısı, WinCC şexible Sm@rtAccess ile Sm@rt
Server Operatör Panel ve RT PC’ye client olarak bağlanma, Windows 2003 Server’a kurulu Web Navigator’a RDP
üzerinden terminal bağlantısı, RDP protokolüyle SAP, MES veya ofis uygulamalarına bağlantı, http/html üzerinden
basit web sayfalarını görüntüleme, koruma sınıfı IP54, Runtime PC veya operatör panel ile birlikte kullanılır.
Thin Client Paneller
SIMATIC Thin Client 10" Touch 640x480 çözünürlük
SIMATIC Thin Client 15" Touch 1024x768 çözünürlük
SIMATIC Thin Client 10" Touch ve Server tarafı için Operatör Panel
Sm@rtAccess Lisansı
SIMATIC Thin Client 15" Touch ve Server tarafı için Operatör Panel
Sm@rtAccess Lisansı
SIMATIC Thin Client 10" Touch ve Server tarafı için WinCC şexible RT
Sm@rtAccess Lisansı
SIMATIC Thin Client 15" Touch ve Server tarafı için WinCC şexible RT
Sm@rtAccess Lisansı
SIMATIC Thin Client IP65 kit
* Thin Client PRO, 15” Touch, her yönden IP65 koruma, adaptör setleriyle
alttan veya üstten destek kollarına ve VESA 75/100 standartında montaj
imkanı, adaptör setleri ayrıca sipariş edilmelidir.
6AV6 646-0AA21-2AX0
6AV6 646-0AB21-2AX0
6AV6 653-6AA01-2AA0
6AV6 653-6BA01-2AA0
6AV6 653-6DA01-2AA0
6AV6 653-6EA01-2AA0
6AV6 671-6AP00-0AX0
6AV6 646-2AB21-2AX0
1.059.-
1.177.-
1.112.-
1.231.-
1.147.-
1.266.-
35.-
1.651.-
Stylus Kalem
HMI çeviriciSIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/34
WinCC şexible
projelendirme yazılımı
SIMATIC HMI Projelendirme Yazılımı WinCC şexible
WinCC şexible 2008 Advanced, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV6 613-0AA51-3CA5 1.750.-
70/120/270/370 serisi, WinCC şexible RT için projelendirme yazılımı
WinCC şexible 2008 Standard, Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV6 612-0AA51-3CA5 990.-
70/170/270/370 serisi için projelendirme yazılımı
WinCC şexible 2008 Compact , Mikro paneller, Basic Paneller, 6AV6 611-0AA51-3CA5 200.-
70/170 serisi için projelendirme yazılımı
WinCC şexible 2008 Mikro, Mikro paneller için projelendirme yazılımı 6AV6 610-0AA01-3CA8 99.-
WinCC şexible/Change Control , WinCC şexible Compact, Standard, 6AV6 613-6AA01-3AB5 990.-
Advanced için proje versiyon yönetimi
Daha üst seviye projelendirme yazılımına geçiş için kullanılır
WinCC şexible Standard’tan 2008 Advanced’e 6AV6 613-2CD01-3AD5 760.-
WinCC şexible Compact’tan 2008 Advanced’e 6AV6 613-2BD01-3AD5 1.550.-
WinCC şexible Compact’tan 2008 Standard’a 6AV6 612-2BC01-3AD5 790.-
SIMATIC WinCC şexible için PowerPack’ler
SIMATIC WinCC şexible 2008 Upgrade'ler
WinCC şexible 2004/2005/2007'den WinCC şexible 2008'e upgrade için kullanılır. Upgrade paketi siparişi için
2004/2005/2007 lisans sertifikası istenmektedir.
WinCC şexible Compact 2008 Upgrade
WinCC şexible Standard 2008 Upgrade
WinCC şexible Advanced 2008 Upgrade
WinCC şexible 2004/5/7'den WinCC şexible 2008
Runtime PC upgrade
WinCC şexible 2004/5/7'den WinCC şexible 2008
Panel opsiyonları upgrade
6AV6611-0AA51-3CE5
6AV6612-0AA51-3CE5
6AV6613-0AA51-3CE5
6AV6613-1XA51-3CE0
6AV6618-7XX01-3AF0
80.-
250.-
440.-
160.-
25.-
WinCC şexible 2008 SP2 Windows XP Prof. SP3 (32-bit), Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit)
işletim sistemlerini destekler.
Basic paneller
170/270/370 serisi
70/170 serisi
Basic paneller
Projelendirme yazılımı Runtime yazılımı
Micro
WinCC şexible
WinCC şexible Compact
WinCC şexible Standard
WinCC şexible Advanced
PC tabanlı
WinCC şexible
Runtime
Mikro Paneller
TP177mikro
OP73mikro
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SIMATIC Operatör Paneller
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/35
WinCC şexible RT
WinCC şexible
OPC Server
WinCC şexible
Audit Viewer
PC için SIMATIC WinCC şexible 2008 Runtime
WinCC şexible 2008 SP2 Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit) işletim
sistemlerini destekler. CP 5611 S7 MPI/Profibus sürücüsü, runtime paketi içeriğinde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için
Softnet S7 lean lisansı runtime lisansıyla birlikte gelmektedir. Haberleşme kartları ve sürücüleri için SIMATIC NET PC
kartları bölümüne bakınız.
WinCC şexible/Arşiv 6AV6 618-7ED01-3AB0 250.-
WinCC şexible/Reçete 6AV6 618-7FD01-3AB0 250.-
WinCC şexible/Arşiv + Reçete 6AV6 618-7GD01-3AB0 400.-
WinCC şexible/Sm@rtAccess 6AV6 618-7AD01-3AB0 300.-
WinCC şexible/Sm@rtService 6AV6 618-7BD01-3AB0 450.-
WinCC şexible/OPC Server 6AV6 618-7CD01-3AB0 450.-
WinCC şexible/ProAgent 6AV6 618-7DD01-3AB0 680.-
WinCC şexible/Audit FDA (American Food and Drug Administration) 6AV6 618-7HD01-3AB0 680.-
spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun şekilde güvenli erişim kontrolu,
kullanıcı faaliyetlerinin elektronik imzalı kaydı için kullanılır.
SIMATIC WinCC şexible 2008 Runtime için PC Opsiyonları
*128 PowerTag (RT 128) 6AV6 613-1BA51-3CA0 400.-
*512 PowerTag (RT 512) 6AV6 613-1DA51-3CA0 1.300.-
*2048 PowerTag (RT 2048) 6AV6 613-1FA51-3CA0 2.000.-
*4096 PowerTag (RT 4096) 6AV6 613-1GA51-3CA0 3.000.-
* Arşivleme ve reçete fonksiyonları için SIMATIC WinCC şexible 2008 Runtime PC opsiyonlarının kullanımı gereklidir.
Runtime Power Tag lisansını arttırmak için kullanılır
128’den 512 PowerTag’e 6AV6 613-4BD01-3AD0 900.-
128’den 2048 PowerTag’e 6AV6 613-4BF01-3AD0 1.600.-
512’den 2048 PowerTag’e 6AV6 613-4DF01-3AD0 700.-
128’den 4096 PowerTag’e 6AV6 613-4BG01-3AD0 2.600.-
512’den 4096 PowerTag’e 6AV6 613-4DG01-3AD0 1.700.-
2048’den 4096 PowerTag’e 6AV6 613-4FG01-3AD0 1.000.-
SIMATIC WinCC şexible 2008 Runtime için PowerPack’ler
SIMATIC HMI, WinCC şexible Paketi
Yalnız IPC 577C/677B/547C, Box PC 627B / 827B, Rack PC
547B/647B/847B ile birlikte sipariş edilebilir.
SIMATIC WinCC şexible 2008 128 Power Tags (RT),
Arşiv ve reçete opsiyon lisansları dahildir
Software Komponentler
128 Power Tags (RT)
512 Power Tags (RT)
2048 Power Tags (RT)
4096 Power Tags (RT)
6AV6 6 2 3 - 2 B A 0 0 - 0 A A 0 320.-
X B
D
F
G
320.-
1.100.-
1.550.-
2.200.-
WinCC şexible Runtime (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6TIA PORTAL HMI Projelendirme Yazılımları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/36
6
WinCC Step 7
Ortak kullanım
WinCC HMI
projelendirme
HMI Network
konfigürasyon
HMI panel projelendirme
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC HMI Projelendirme Yazılımı SIMATIC WinCC V11
WinCC Basic V11
Basic paneller için projelendirme yazılımı
WinCC Comfort V11
Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller
için projelendirme yazılımı
WinCC Advanced V11
Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller,
IPC ve standart PC ile WinCC RT Advanced (max powertags) için
projelendirme yazılımı Runtime lisansı içermez, simulasyon yapılabilir
SIMATIC WinCC Professional 512 PowerTags V11
Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT
Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (512 powertags) için
projelendirme yazılımı, Runtime lisansı içermez, simulasyon yapılabilir
SIMATIC WinCC Professional 4096 PowerTags V11
Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT
Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (4096 powertags) için
projelendirme yazılımı, Runtime lisansı içermez, simulasyon yapılabilir
SIMATIC WinCC Professional max. PowerTags V11
Basic paneller, Comfort Paneller, Mobil Paneller, Panel/Multi paneller, WinCC RT
Advanced (max powertags), WinCC Runtime Professional (max powertags) için
projelendirme yazılımı, Runtime lisansı içermez,simulasyon yapılabilir
6AV2 100-0AA01-0AA0
6AV2101-0AA01-0AA5
6AV2102-0AA01-0AA5
6AV2103-0DA01-0AA5
6AV2103-0HA01-0AA5
6AV2103-0XA01-0AA5
99.-
699.-
1.750.-
2.000.-
2.500.-
4.000.-
SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Projelendirme Yazılımları için
SIMATIC WinCC Advanced Powerpack WinCC Comfort -> WinCC
Advanced V11
SIMATIC WinCC Professional Powerpack WinCC Advanced -> WinCC
Professional 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Professional Powerpack 512 PowerTags -> 4096
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Professional Powerpack 4096 PowerTags -> max.
PowerTags V11
Daha üst seviye projelendirme yazılımına geçiş için kullanılır.
6AV2102-2AA01-0BD5
6AV2103-2AD01-0AC5
6AV2103-2DH01-0BD5
6AV2103-2HX01-0BD5
1.051.-
250.-
500.-
1.500.-
SIMATIC WinCC şexible Proje Yazılımından SIMATIC WinCC V11'e Upgrade'ler
SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Compact ->
WinCC Comfort V11
SIMATIC WinCC Comfort V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Standard ->
WinCC Comfort V11
SIMATIC WinCC Advanced V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Advanced ->
WinCC Advanced V11
WinCC şexible'dan WinCC V11'e upgrade için kullanılır.
6AV2101-4AB01-0AE5
6AV2101-4BB01-0AE5
6AV2102-4AA01-0AE5
499.-
175.-
435.-
Engineering
edition
Devices
Basic Panels Comfort Panel,
Panels, Mobile Panels
IPC SCADA
WinCC Professional
WinCC Advanced
WinCC Comfort
WinCC BasicTIA PORTAL HMI Runtime Yazılımları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/37
6
HMI kontrol objeleri
HMI grafik objeler
HMI layout
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Yazılımları
SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced, Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-
bit) işletim sistemlerini destekler. OPC DA server ve CP 5611 MPI/Profibus sürücüsü runtime paketi içeriğinde
mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisansı runtime lisansıyla birlikte gelmektedir. Haberleşme
kartları ve sürücüleri için SIMATIC NET PC kartları bölümüne bakınız.
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V11
6AV2104-0BA01-0AA0
6AV2104-0DA01-0AA0
6AV2104-0FA01-0AA0
6AV2104-0HA01-0AA0
400.-
1.300.-
2.000.-
3.000.-
Arşivleme ve reçete fonksiyonları için SIMATIC WinCC Runtime Advanced opsiyonlarının kullanımı gereklidir.
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Yazılımları
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise
(32-bit), Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2003 SP2 işletim sistemlerini
destekler. WinCC OLEDB, WinCC OPC (OPC DA, OPC XML DA, OPC HDA, OPC A&E, OPC UA server) ve CP 5611 S7
MPI/Profibus sürücüsü runtime paket içeriğinde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7 lean lisansı runtime
lisanslarıyla birlikte gelmektedir. Runtime yazılımla 512 değişkene kadar proses tag arşivlenebilir. WinCC arşivleme
kapasitesini artırmak için arşiv paket ve arşiv PowerPack'ler kullanılır. Diğer plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet
IP, Modbus TCP/IP, Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeriğinde mevcuttur. Haberleşme kartları ve sürücüleri
için SIMATIC NET PC kartları bölümüne bakınız.
SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11, server client mimarisinde
kullanılır
SIMATIC WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V11 ( server client
mimarisi için WinCC Client Runtime Professional lisansı kullanılır)
SIMATIC WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional 4096 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V11
6AV2107-0DB01-0AA0
6AV2105-0BA01-0AA0
6AV2105-0DA01-0AA0
6AV2105-0FA01-0AA0
6AV2105-0HA01-0AA0
6AV2105-0KA01-0AA0
6AV2105-0MA01-0AA0
2.115.-
2.115.-
3.250.-
3.995.-
4.400.-
4.800.-
5.900.-
SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Advanced Paketi
Yalnız IPC 227D/277D/427C/477C/577C/677C, Box PC 627C,
Rack PC 547C/547D/847C ile birlikte sipariş edilebilir.
SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced 128 PowerTags,
Arşiv ve reçete opsiyon lisansları dahildir
6AV2 1 1 4 - 2 B A 0 0 - 0 A A 0 320.-
X B
D
F
H
320.-
1.040.-
1.600.-
2.400.-
SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
4096 PowerTags
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Professional Paketi
Yalnız IPC 477C/577C/677C, Box PC 627C, Rack PC
547C/547D/847C ile birlikte sipariş edilebilir.
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional 128 PowerTags
Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
4096 PowerTags
8192 PowerTags
65536 PowerTags
6AV2 1 1 5 - 2 B A 0 0 - 0 A A 0 1.700.-
1.700.-
2.600.-
3.200.-
3.520.-
3.840.-
4.720.-
B
D
F
H
K
M
XParametrelere
kolay ulaşım
TIA PORTAL HMI Runtime Yazılımları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/38
SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 128 PowerTags -> 512
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 512 PowerTags -> 2048
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Powerpack 2048 PowerTags -> 4096
PowerTags V11
Runtime PowerTag lisansını arttırmak için kullanılır
6AV2104-2BD01-0BD0
6AV2104-2DF01-0BD0
6AV2104-2FH01-0BD0
900.-
700.-
1.000.-
SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler Runtime Professional için
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 128 PowerTags -> 512
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 512 PowerTags -> 2048
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 2048 PowerTags -> 4096
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 4096 PowerTags -> 8192
PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack 8192 PowerTags -> 65536
PowerTags V11
Runtime PowerTag lisansını arttırmak için kullanılır.
6AV2105-2BD01-0BD0
6AV2105-2DF01-0BD0
6AV2105-2FH01-0BD0
6AV2105-2HK01-0BD0
6AV2105-2KM01-0BD0
1.135.-
745.-
405.-
400.-
1.100.-
SIMATIC WinCC V11 PowerPack'ler (Runtime Advanced -> Runtime Professional)
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 128
PowerTags -> Runtime Professional 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced 512
PowerTags -> Runtime Professional 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced
2048 PowerTags -> Runtime Professional 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional Powerpack Runtime Advanced
4096 PowerTags -> Runtime Professional 4096 PowerTags V11
WinCC Runtime Advanced'ten WinCC Runtime Professional'a geçiş için kullanılır.
6AV2105-2BB01-0AC0
6AV2105-2DD01-0AC0
6AV2105-2FF01-0AC0
6AV2105-2HH01-0AC0
1.715.-
1.950.-
1.995.-
1.400.-
WinCC Runtime Upgrade (WinCC şexible Runtime -> WinCC Runtime Advanced)
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Runtime
128 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Runtime
512 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Runtime
2048 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Advanced V11 Upgrade WinCC şexible 2008 Runtime
4096 PowerTags -> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V11
6AV2104-4BB01-0AE0
6AV2104-4DD01-0AE0
6AV2104-4FF01-0AE0
6AV2104-4HH01-0AE0
100.-
325.-
500.-
750.-
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6TIA PORTAL HMI Runtime Yazılımları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/39
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
WinCC Runtime Upgrade (WinCC Runtime->WinCC Runtime Professional)
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
128 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 128 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
2048 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
8192 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 8192 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0 Runtime
65536 PowerTags ->WinCC Runtime Professional 65536 PowerTags V11
SIMATIC WinCC Client Runtime Professional V11 Upgrade WinCC V7.0
RC/RT128 / RC/RT Client -> WinCC Client Runtime Professional V11
6AV2105-4BB01-0AE0
6AV2105-4DD01-0AE0
6AV2105-4FF01-0AE0
6AV2105-4KK01-0AE0
6AV2105-4MM01-0AE0
6AV2107-0DB01-0AE0
529.-
815.-
999.-
1.200.-
1.475.-
525.-
WinCC Server/Sm@rtServer
SIMATIC WinCC Server Runtime Professional, Server Client yapısı için kullanılır,
client için WinCC Client Runtime Professional lisansı yeterlidir.
SIMATIC WinCC Sm@rtServer SIMATIC Paneller için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC
Runtime Advanced’ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server tarafına lisans yüklemek yeterlidir.
SIMATIC WinCC Sm@rtServer Runtime Advanced için, Internet Explorer, HMI panel veya WinCC
Runtime Advanced’ten uzaktan izleme ve kontrol. Sadece server tarafına lisans yüklemek yeterlidir.
6AV2107-0EB00-0BB0
6AV2107-0CP00-0BB0
6AV2107-0CA00-0BB0
2,935.-
300.-
300.-
WinCC Reçete ve Arşiv Opsiyonları
SIMATIC WinCC Recipes Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Logging Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Recipes + Logging Runtime Advanced için
SIMATIC WinCC Recipes Runtime Professional için
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 1500 LoggingTags
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için 5000 LoggingTags
SIMATIC WinCC Logging Runtime Professional için Powerpack 1500 ->
5000 LoggingTags
6AV2107-0JA00-0BB0
6AV2107-0GA00-0BB0
6AV2107-0HA00-0BB0
6AV2107-0JB00-0BB0
6AV2107-0GB00-0BB0
6AV2107-0GD00-0BB0
6AV2107-2GD00-0BD0
250.-
250.-
400.-
725.-
2.300.-
7.700.-
5.400.-
TIA PORTAL HMI OPSİYONLAR
WinCC ControlDevelopment
SIMATIC WinCC ControlDevelopment V11
Runtime Advanced ve Runtime Professional için
6AV2107-0TA01-0DA8 1.500.-
HMI reçete editörü
Geniş ekran formatında
HMI Runtime
WinCC/Web Navigator Server Bazlı Lisanslama
Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve kontrolu için kullanılır, Client PC tarafında lisans yüklenmez
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 3
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 10
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 25
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 50
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 100
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için aynı anda 150
kullanıcılı lisans
6AV2107-0KD00-0BB0
6AV2107-0KF00-0BB0
6AV2107-0KH00-0BB0
6AV2107-0KK00-0BB0
6AV2107-0KM00-0BB0
6AV2107-0KP00-0BB0
5.990.-
10.250.-
17.850.-
31.500.-
45.000.-
55.000.-TIA PORTAL HMI Runtime Yazılımları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/40
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
WinCC/Web Navigator Diyagnostik Lisansları
Client ve Server PC tarafında lisans yüklenir
SIMATIC WinCC WebDiagnostics Server Runtime Professional için
SIMATIC WinCC WebDiagnostics Client Runtime Professional için
6AV2107-0KR00-0BB0
6AV2107-0KT00-0BB0
570.-
2.115.-
WinCC/Web Navigator PowerPack'ler
Aynı anda bağlanabilen kullanıcı sayısını arttırmak için gereklidir.
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
3 -> 10 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
10 -> 25 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
25 -> 50 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
50 -> 100 Clients
SIMATIC WinCC WebNavigator Runtime Professional için Powerpack
100 -> 150 Clients
6AV2107-2KF00-0BD0
6AV2107-2KH00-0BD0
6AV2107-2KK00-0BD0
6AV2107-2KM00-0BD0
6AV2107-2KP00-0BD0
4.260.-
7.600 .-
13.650.-
13.500.-
10.000.-
WinCC DataMonitor
Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portalı oluşturma aracı WebCenter, Scada
sayfalarının izlenmesi için WinCC ViewerRT, Excel ve pdf formatında raporlar alınması için Published Reports,
WinCC proses ve alarm arşiv aracı Trends&Alarms ve WinCC aktuel değerleri, proses ve alarm arşiv verilerini
kullanarak Excel ile analiz ve rapor aracı Excel Workbooks'tan oluşur
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, aynı anda 1
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, aynı anda 3
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, aynı anda 10
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, aynı anda 25
kullanıcılı lisans
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için, aynı anda 50
kullanıcılı lisans
6AV2107-0LB00-0BB0
6AV2107-0LD00-0BB0
6AV2107-0LF00-0BB0
6AV2107-0LH00-0BB0
6AV2107-0LK00-0BB0
1.890.-
2.890.-
5.290.-
9.500.-
17.500.-
WinCC Upgradeler (WinCC şexible Panel Opsiyonları -> WinCC Panel Opsiyonları)
SIMATIC WinCC Panel Opsiyonları Upgrade WinCC şexible Panel
Opsiyonları için
SIMATIC WinCC Professional Logging Upgrade SIMATIC WinCC Archives
V7.0 için (10 lisans)
6AV2107-4XP00-0BF0
6AV2107-4GX00-0BF0
30.-
30.-
WinCC Datamonitor PowerPack'ler
SIMATIC WinCC DataMonitor Runtime Professional için Powerpack
1 -> 3 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack
3 -> 10 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional Powerpack
10 -> 25 Clients
SIMATIC WinCC DataMonitor for Runtime Professional için Powerpack
25 -> 50 Clients
6AV2107-2LD00-0BD0
6AV2107-2LF00-0BD0
6AV2107-2LH00-0BD0
6AV2107-2LK00-0BD0
1.000.-
2.400.-
4.210.-
8.000.-
Aynı anda bağlanabilen kullanıcı sayısını arttırmak için gereklidir.
WinCC Audit
SIMATIC WinCC Audit SIMATIC Paneller için Comfort paneller ve 270
serisi panellerden itibaren
6AV2107-0RP00-0BB0 450.-
6AV2107-0RA00-0BB0 680.-
FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun şekilde güvenli erişim kontrolü,
kullanıcı faaliyetlerinin elektronik imzalı kaydı için kullanılır
SIMATIC WinCC Audit Runtime Advanced içinSIMATIC S7-300
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/41
S7 300 PLC
6
S7 300 Modüler CPU
S7 300 Kompakt CPU
S7 315T Teknolojik CPU
S7 315F Failsafe CPU
S7 300 Giriş Modülü
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
CPU 312 32 KB* MPI 6ES7 312-1AE14-0AB0 352.-
CPU 314 128 KB* MPI 6ES7 314-1AG14-0AB0 626.-
CPU 315-2DP 256 KB* MPI + Profibus DP 6ES7 315-2AH14-0AB0 1.566.-
CPU 315-2PN/DP 384 KB* MPI/DP + PROFINET x 2 port 6ES7 315-2EH14-0AB0 2.211.-
CPU 317-2DP 512 KB* MPI/DP + Profibus DP 6ES7 317-2AK14-0AB0 3.439.-
CPU 317-2PN/DP 1 MB* MPI/DP + PROFINET x 2 port 6ES7 317-2EK14-0AB0 3.907.-
CPU 319-3PN/DP** 2 MB* MPI/DP + Profibus DP + PROFINET 6ES7 318-3EL01-0AB0 4.697.-
SIMATIC S7-300 Modüler CPU
SIMATIC S7-300 Dijital Giriş Modülleri
SM 321 120/230 VAC 8DI 20 pin 6ES7 321-1FF01-0AA0 131.-
SM 321 120/230 VAC, ortak potansiyel 8DI 40 pin 6ES7 321-1FF10-0AA0 193.-
SM 321 24 VDC 16DI 20 pin 6ES7 321-1BH02-0AA0 169.-
SM 321 24 VDC, active low 16DI 20 pin 6ES7 321-1BH50-0AA0 150.-
SM 321 24 VDC, isochrone mod 16DI 20 pin 6ES7 321-1BH10-0AA0 212.-
SM 321 24-48 VDC 16DI 40 pin 6ES7 321-1CH00-0AA0 302.-
SM 321 48-125 VDC 16DI 20 pin 6ES7 321-1CH20-0AA0 332.-
SM 321 120/230 VAC 16DI 20 pin 6ES7 321-1FH00-0AA0 218.-
SM 321 24 VDC 32DI 40 pin 6ES7 321-1BL00-0AA0 341.-
SM 321 120 VAC 32DI 40 pin 6ES7 321-1EL00-0AA0 434.-
SM 321 24 VDC 64DI Terminal 6ES7 321-1BP00-0AA0 509.-
SM 326 24 VDC Failsafe 24DI 40 pin 6ES7 326-1BK02-0AB0 958.-
SM 326 24 VDC Namur Failsafe 8DI 20 pin 6ES7 326-1RF00-0AB0 925.-
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
* MMC Hafıza modülü gereklidir! Bu CPU’lar pil kullanmaz!
SIMATIC S7-300T Teknolojik CPU : Pozisyon kontrolü için özel donanım ve fonksiyonlara sahiptir
SIMATIC S7-300F Failsafe CPU : Emniyet gerektiren prosesler içindir.
* SIL 3 / KAT 4 için Safety Protector gereklidir!
CPU 315T-2DP 256 KB* MPI/DP + Profibus DP (Drive) 6ES7 315-6TH13-0AB0 2.776.-
CPU 317T-2DP 1 MB* MPI/DP + Profibus DP (Drive) 6ES7 317-6TK13-0AB0 4.768.-
S7 Teknoloji V4.1 CPU 315T, 317T serisi için Pozisyon kontrol uygulama yazılım 6ES7 864 1CC41-0YX0 462.-
CPU 315F-2DP 384 KB* MPI + Profibus DP 6ES7 315-6FF04-0AB0 1.824.-
CPU 315F-2PN/DP 512 KB* MPI/DP + PROFINET x 2 port 6ES7 315-2FJ14-0AB0 2.527.-
CPU 317F-2DP 1 MB* MPI/DP + Profibus DP 6ES7 317-6FF04-0AB0 3.794.-
CPU 317F-2PN/DP 1.5 MB* MPI/DP + PROFINET x 2 port 6ES7 317-2FK14-0AB0 4.239.-
CPU 319F-3PN/DP** 2.5 MB* MPI/DP + PROFINET x 2 port 6ES7 318-3ş01-0AB0 5.088.-
S7 F Dist.Safety V5.4 F-CPU için Failsafe programlama yazılımı 6ES7 833-1FC02-0YA5 615.-
Safety Protector İzolasyon Modülü 6ES7 195-7KF00-0XA0 154.-
SIMATIC S7-300 Kompakt CPU: Üzerinde giriş/çıkışlar mevcuttur
CPU 312C 32 KB* MPI 10DI / 6DO 1x40p 6ES7 312-5BE03-0AB0 455.-
CPU 313C 64 KB* MPI 24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P 6ES7 313-5BF03-0AB0 936.-
CPU 313C-2PtP 64 KB* MPI + RS 422/48516DI/16DO 1x40P 6ES7 313-6BF03-0AB0 1.000.-
CPU 313C-2DP 64 KB* MPI + Profibus DP16DI/16DO 1x40P 6ES7 313-6CF03-0AB0 1.196.-
CPU 314C-2PtP 96 KB* MPI + RS 422/48524DI/16DO/5AI/2AO 2x40P 6ES7 314-6BG03-0AB0 1.521.-
CPU 314C-2DP 96 KB* MPI + Profibus DP24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P 6ES7 314-6CG03-0AB0 1.720.-
CPU 314C-2PN/DP** 192 KB* MPI/DP + PROFINET 24DI/16DO/5AI/2AO 2x40P 6ES7 314-6EH04-0AB0 1.870.-
! Bütün kompakt CPU lar için uygun ön konnektör seçilmelidir.!
** Step 7 V.5.5 ile programlanabilir.SIMATIC S7-300
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/42
S7 300 Giriş/Çıkış Modülü
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SM 322 24 VDC, 0.5A, diyagnostik 8DO 20 pin 6ES7 322-8BF00-0AB0 394.-
SM 322 24 VDC, 2A 8DO 20 pin 6ES7 322-1BF01-0AA0 190.-
SM 322 48-125 VDC, 1.5A 8DO 20 pin 6ES7 322-1CF00-0AA0 364.-
SM 322 120/230 VAC, 1A 8DO 20 pin 6ES7 322-1FF01-0AA0 248.-
SM 322 120/230 VAC, 2A 8DO 40 pin 6ES7 322-5FF00-0AB0 302.-
SM 322 Röle 2A 8DO 20 pin 6ES7 322-1HF01-0AA0 164.-
SM 322 Röle 5A 8DO 40 pin 6ES7 322-1HF10-0AA0 201.-
SM 322 Röle 5A, RC filtre, koruma 8DO 40 pin 6ES7 322-5HF00-0AB0 224.-
SM 322 24 VDC, 0.5A 16DO 20 pin 6ES7 322-1BH01-0AA0 236.-
SM 322 24 VDC, 0.5A, hızlı çıkış 16DO 20 pin 6ES7 322-1BH10-0AA0 284.-
SM 322 24/48 VDC, 0.5A 16DO 40 pin 6ES7 322-5GH00-0AB0 543.-
SM 322 120/230 VAC, 1A 16DO 20 pin 6ES7 322-1FH00-0AA0 360.-
SM 322 Röle 8A 16DO 20 pin 6ES7 322-1HH01-0AA0 350.-
SM 322 24VDC, 0.5A 32DO 40 pin 6ES7 322-1BL00-0AA0 472.-
SM 322 120/230 VAC, 1A 32DO 2x20 pin 6ES7 322-1ş00-0AA0 719.-
SM 322 24VDC, 0.3A 64DO Terminal 6ES7 322-1BP00-0AA0 710.-
SM 326 24 VDC, 2A Failsafe 10DO 40 pin 6ES7 326-2BF10-0AB0 1.053.-
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
SM 323 24 VDC 8DI, 8DO 20 pin 6ES7 323-1BH01-0AA0 258.-
SM 323 24 VDC 16DI, 16DO 40 pin 6ES7 323-1BL00-0AA0 440.-
SM 327 24 VDC 8DI+8(DI veyaDO) 20 pin 6ES7 327-1BH00-0AB0 296.-
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
SM 331 V, mA, R, RTD, TC # 2AI 14 Bit 20 pin 6ES7 331-7KB02-0AB0 203.-
SM 331 V, mA, R, RTD, TC # 8AI 14 Bit 20 pin 6ES7 331-7KF02-0AB0 652.-
SM 331 V, mA, R, RTD, 8AI 13 Bit 40 pin 6ES7 331-1KF02-0AB0 447.-
SM 331 V, mA, Isochrone mod 8AI 14 Bit 20 pin 6ES7 331-7HF01-0AB0 712.-
SM 331 V, mA, 8AI 16 Bit 40 pin 6ES7 331-7NF00-0AB0 610.-
SM 331 V, mA, 8AI 16 Bit 40 pin 6ES7 331-7NF10-0AB0 778.-
SM 331 R, RTD, 8AI 16 Bit 40 pin 6ES7 331-7PF01-0AB0 778.-
SM 331 TC 8AI 16 Bit 40 pin 6ES7 331-7PF11-0AB0 778.-
SM 333 V, mA, Failsafe 6AI 15 Bit 40 pin 6ES7 336-4GE00-0AB0 887.-
# R ve RTD kullanımlarında kanal sayısı yarıya iner.
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
TC : Termocouple RTD : PT100 R : Direnç V: Gerilim mA: Akım
SM 332 V, mA, 4AO 12 Bit 20 pin 6ES7 332-5HD01-0AB0 543.-
SM 332 V, mA, 4AO 16 Bit 20 pin 6ES7 332-7ND02-0AB0 672.-
SM 332 V, mA, 2AO 12 Bit 20 pin 6ES7 332-5HB01-0AB0 340.-
SM 332 V, mA, 8AO 12 Bit 40 pin 6ES7 332-5HF00-0AB0 1.014.-
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
SM 334 AI:V, mA + AO:V,mA 4AI + 2AO 20 pin 6ES7 334-0CE01-0AA0 400.-
SM 334 AI:V, RTD + AO:V 4AI + 2AO 20 pin 6ES7 334-0KE00-0AB0 400.-
! Bütün sinyal kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
SIMATIC S7-300 Dijital Çıkış Modülleri
SIMATIC S7-300 Dijital Giriş / Çıkış Modülleri
SIMATIC S7-300 Analog Giriş Modülleri
SIMATIC S7-300 Analog Çıkış Modülleri
SIMATIC S7-300 Analog Giriş / Çıkış Modülleri
6SIMATIC S7-300
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/43
MMC
Ray
S7 300 FM
S7 300 CP
Ön Konnektör
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SM 338 POS Absolut Encoder (SSI) modülü 3 kanal 20 pin 6ES7 338-4BC01-0AB0 319.-
FM 350-1 Hızlı sayıcı 1 kanal max 500kHz 20 pin 6ES7 350-1AH03-0AE0 433.-
FM 350-2 Hızlı sayıcı 8 kanal max 20kHz 40 pin 6ES7 350-2AH01-0AE0 998.-
FM 351 Pozisyon kontrol modülü 2 kanal 20 pin 6ES7 351-1AH02-0AE0 777.-
FM 352 Elektronik kam kontrol modülü 20 pin 6ES7 352-1AH02-0AE0 819.-
FM 355 C PID kontrol modülü 4 kanal, Analog çıkışlı 2x20 pin 6ES7 355-0VH10-0AE0 1.063.-
FM 355 S PID kontrol modülü 4 kanal, Digitalçıkışlı 2x20 pin 6ES7 355-1VH10-0AE0 920.-
FM 355-2 C Isı kontrol modülü 4 kanal, Analog çıkışlı 2x20 pin 6ES7 355-2CH00-0AE0 981.-
FM 355-2 S Isı kontrol modülü 4 kanal, Digital çıkışlı 2x20 pin 6ES7 355-2SH00-0AE0 849.-
! Bütün FM kartları için uygun ön konnektör seçilmelidir!
CP 340 RS 232C (V.24) ASCII, 3964, Printer 6ES7 340-1AH02-0AE0 433.-
CP 340 20 mA (TTY) ASCII, 3964, Printer 6ES7 340-1BH02-0AE0 574.-
CP 340 RS 422/485 ASCII, 3964, Printer 6ES7 340-1CH02-0AE0 574.-
CP 341 RS 232C (V.24) ASCII, 3964, RK512, Yüklenebilir Protokol 6ES7 341-1AH02-0AE0 871.-
CP 341 20 mA (TTY) ASCII, 3964, RK512, Yüklenebilir Protokol 6ES7 341-1BH02-0AE0 936.-
CP 341 RS 422/485 ASCII, 3964, RK512, Yüklenebilir Protokol 6ES7 341-1CH02-0AE0 936.-
CP 342-5 PROFIBUS DP 6GK7 342-5DA02-0XE0 817.-
CP 343-5 PROFIBUS FMS 6GK7 343-5FA01-0XE0 1.065.-
CP 343-1 Lean* End. Ethernet, TCP/IP, UDP, PROFINET (4 Link) 2 port 6GK7 343-1CX10-0XE0 733.-
CP 343-1 End. Ethernet, TCP/IP, UDP, PROFINET (16 Link) 2 port 6GK7 343-1EX30-0XE0 1.288.-
CP 343-1 Adv End. Ethernet, TCP/IP, UDP, FTP, WWW, PROFINET 1 port 6GK7 343-1GX30-0XE0 1.926.-
CP 343-1 ERPC End. Ethernet, TCP/IP, ERP (ORACLE, MySQL, MS-SQL, DB2) 6GK7 343-1FX00-0XE0 1.763.-
* PROFINET için sadece I/O Device olarak kullanılabilir !
SIMATIC S7-300 Fonksiyon Modüleri
SIMATIC S7-300 Haberleşme Modülleri
SIMATIC S7-300 Aksesuarları
Ray 160 Ray 160mm 6ES7 390-1AB60-0AA0 20.-
Ray 482 Ray 482mm 6ES7 390-1AE80-0AA0 31.-
Ray 530 Ray 530mm 6ES7 390-1AF30-0AA0 38.-
Ray 830 Ray 830mm 6ES7 390-1AJ30-0AA0 51.-
Ray 2000 Ray 2000mm 6ES7 390-1BC00-0AA0 85.-
PS 307 2A Güç kaynağı 120/230 VAC, 24 VDC, 2A 6ES7 307-1BA01-0AA0 116.-
PS 307 5A Güç kaynağı 120/230 VAC, 24 VDC, 5A 6ES7 307-1EA01-0AA0 154.-
PS 307 10A Güç kaynağı 120/230 VAC, 24 VDC, 10A 6ES7 307-1KA02-0AA0 198.-
MMC 64KB Hafıza Modülü 64KB 6ES7 953-8LF20-0AA0 43.-
MMC 128KB Hafıza Modülü 128KB 6ES7 953-8LG20-0AA0 86.-
MMC 512 KB Hafıza Modülü 512KB 6ES7 953-8LJ23-0AA0 197.-
MMC 2 MB Hafıza Modülü 2MB 6ES7 953-8LL20-0AA0 282.-
MMC 4 MB Hafıza Modülü 4MB 6ES7 953-8LM20-0AA0 345.-
MMC 8 MB Hafıza Modülü 8MB 6ES7 953-8LP20-0AA0 430.-
Pil Pil (MMC kullanmayan CPUlar için) 6ES7 971-1AA00-0AA0 14.-
Ön Konnektör 20P Ön Konnektör 20 uçlu vida tipi 6ES7 392-1AJ00-0AA0 25.-
Ön Konnektör 20P Ön Konnektör 20 uçlu baskı tipi 6ES7 392-1BJ00-0AA0 25.-
Ön Konnektör 40P Ön Konnektör 40 uçlu vida tipi 6ES7 392-1AM00-0AA0 39.-
Ön Konnektör 40P Ön Konnektör 40 uçlu baskı tipi 6ES7 392-1BM01-0AA0 39.-
Terminal 64 DI / DO için vida tipi bağlantı terminali 6ES7 392-1AN00-0AA0 83.-
Terminal 64 DI / DO için baskı tipi bağlantı terminali 6ES7 392-1BN00-0AA0 93.-
Terminal kablosu 64 DI / DO için terminal kablosu 1m 6ES7 392-4BB00-0AA0 59.-
Terminal kablosu 64 DI / DO için terminal kablosu 2.5m 6ES7 392-4BC50-0AA0 71.-
Terminal kablosu 64 DI / DO için terminal kablosu 5m 6ES7 392-4BF00-0AA0 118.-
IM365 Genişleme modülü max:2 Ray (2 adet modül + kablo dahil) 6ES7 365-0BA01-0AA0 140.-
IM360 Genişleme modülü max:4 Ray (Ana Ray modülü ) 6ES7 360-3AA01-0AA0 200.-
IM361 Genişleme modülü max:4 Ray (Genişleme Ray modülü) 6ES7 361-3CA01-0AA0 229.-
IM kablo 1m IM361 için bağlantı kablosu 1m 6ES7 368-3BB01-0AA0 64.-
IM kablo 2.5m IM361 için bağlantı kablosu 2.5m 6ES7 368-3BC51-0AA0 86.-
IM kablo 5m IM361 için bağlantı kablosu 5m 6ES7 368-3BF01-0AA0 114.-
IM kablo 10m IM361 için bağlantı kablosu 10m 6ES7 368-3CB01-0AA0 135.-
6SIMATIC S7-400
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/44
S7 400 F/H
S7 400 PLC
S7 400 Giriş/Çıkış Modülü
S7 400 Fonksiyon Modülü
6
SIMATIC S7-400F/H Failsafe (Emniyet Gerektiren) / Redundant (Yedekli çalıştırılan) CPU
6.341.-
8.147.-
11.685.-
615.-
2.958.-
6.577.-
13.034.-
1.325.-
592.-
483.-
1.025.-
72.-
103.-
115.-
CPU 414F-3 PN/DP** 2x2 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu* 6ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 416F-2 2x2,8 MB MPI/DP + Profibus DP 6ES7 416-2FN05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP 2x8 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu* 6ES7 416-3FS06-0AB0
S7 F Dist. Safety V5.4 F-CPU için Failsafe programlama yazılımı 6ES7 833-1FC02-0YA5
CPU 412-3H 512 + 256 KB MPI/DP + 2 x Sync # 6ES7 412-3HJ14-0AB0
CPU 414-4H 2x1,4 MB MPI/DP + Profibus DP + 2 x Sync # 6ES7 414-4HM14-0AB0
CPU 417-4H 2x15 MB MPI/DP + Profibus DP + 2 x Sync # 6ES7 417-4HT14-0AB0
S7 F System SW H-CPU için Failsafe Programlama yazılımı 6ES7 833-1CC02-0YA5
F Runtime lisans H-CPU için Failsafe Lisansı (2 adet lisans) 6ES7 833-1CC00-6YX0
# Sync modul 10m (H sistemler için 4 adet Senkronizasyon modülü gereklidir) 6ES7 960-1AA04-0XA0
# Sync modul 10km (H sistemler için 4 adet Senkronizasyon modülü gereklidir) 6ES7 960-1AB04-0XA0
# Sync kablo 1m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) 6ES7 960-1AA04-5AA0
# Sync kablo 2m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) 6ES7 960-1AA04-5BA0
# Sync kablo 10m (H sistemler için 2 adet Senkronizasyon kablosu gereklidir) 6ES7 960-1AA04-5KA0
FW.V5
FW.V5
FW.V6
FW.V5
FW.V5
FW.V6
FW.V5
FW.V5
FW.V6
FW.V5
CPU 412-1 2x144 KB MPI/DP 6ES7 412-1XJ05-0AB0 1.269.-
CPU 412-2 2x256 KB MPI/DP + Profibus DP 6ES7 412-2XJ05-0AB0 2.466.-
CPU 412-2 PN** 2x512 KB MPI/DP + PROFINET 6ES7 412-2EK06-0AB0 2.854.-
CPU 414-2 2x512 KB MPI/DP + Profibus DP 6ES7 414-2XK05-0AB0 3.410.-
CPU 414-3 2x1,4 MB MPI/DP + Profibus DP +1xIF slotu* 6ES7 414-3XM05-0AB0 5.583.-
CPU 414-3 PN** 2x2 MB MPI/DP + PROFINET +1xIF slotu* 6ES7 414-3EM06-0AB0 6.017.-
CPU 416-2 2x2,8 MB MPI/DP + Profibus DP 6ES7 416-2XN05-0AB0 7.832.-
CPU 416-3 2x5,6 MB MPI/DP + Profibus DP +1xIF slotu* 6ES7 416-3XR05-0AB0 10.731.-
CPU 416-3 PN** 2x8 MB MPI/DP + PROFINET +1xIF slotu* 6ES7 416-3ES06-0AB0 11.213.-
CPU 417-4 2x15 MB MPI + Profibus DP + 2xIF slotu* 6ES7 417-4XT05-0AB0 12.979.-
* IF 964-DP Profibus DP haberleşme modülü 6ES7 964-2AA04-0AB0 534.-
SIMATIC S7-400 Modüler CPU
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC S7-400 Dijital Giriş / Çıkış Modülleri
SM 421 24 VDC, diyagnostik 16DI 6ES7 421-7BH01-0AB0 563.-
SM 421 120/230 V AC/DC 16DI 6ES7 421-1FH20-0AA0 332.-
SM 421 24-60 V AC/DC, diyagnostik 16DI 6ES7 421-7DH00-0AB0 365.-
SM 421 24VDC 32DI 6ES7 421-1BL01-0AA0 302.-
SM 421 120 V AC/DC 32DI 6ES7 421-1EL00-0AA0 603.-
SM 422 24VDC, 2A 16DO 6ES7 422-1BH11-0AA0 352.-
SM 422 120/230 VAC, 2A 16DO 6ES7 422-1FH00-0AA0 526.-
SM 422 Röle 5A 16DO 6ES7 422-1HH00-0AA0 556.-
SM 422 24VDC, 0,5A 32DO 6ES7 422-1BL00-0AA0 442.-
SM 421 24VDC, 0,5A diyagnostik 32DO 6ES7 422-7BL00-0AB0 912.-
Ön Konektör Giriş/Çıkış ve FM kartları için vidalı ön bağlantı konektörü 6ES7 492-1AL00-0AA0 38.-
SIMATIC S7-400 Analog Giriş / Çıkış Modülleri
SM 431 V, mA, R, 8AI 13Bit 6ES7 431-1KF00-0AB0 632.-
SM 431 V, mA, R, RTD, TC 8AI 14Bit 6ES7 431-1KF10-0AB0 948.-
SM 431 V, mA, R, 8AI 14Bit 6ES7 431-1KF20-0AB0 1.477.-
SM 431 V, mA, TC 8AI 16Bit 6ES7 431-7KF00-0AB0 2.463.-
SM 431 RTD 8AI 16Bit 6ES7 431-7KF10-0AB0 923.-
SM 431 V, mA, 16AI 13Bit 6ES7 431-0HH00-0AB0 842.-
SM 431 V, mA, R, RTD, TC 16AI 16Bit 6ES7 431-7QH00-0AB0 1.967.-
SM 432 V, mA, 8AO13Bit 6ES7 432-1HF00-0AB0 984.-
Ön Konektör Giriş/Çıkış ve FM kartları için vidalı ön bağlantı konektörü 6ES7 492-1AL00-0AA0 38.-
** Step 7 V.5.5 ile programlanabilir.
** Step 7 V.5.5 ile programlanabilir.SIMATIC S7-400
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/45
S7 400 Rack
S7 400 CP
S7 400 PS
Hafıza Modülü
RAM 64KB
RAM 256KB
RAM 1MB
RAM 2MB
RAM 4MB
RAM 8MB
RAM 16MB
FEPROM 64KB
FEPROM 256KB
FEPROM 1MB
FEPROM 2MB
FEPROM 4MB
FEPROM 8MB
FEPROM 16MB
FEPROM 32MB
SIMATIC S7-400 Hafıza Modülleri
Hafıza Modülü 64KB
Hafıza Modülü 256KB
Hafıza Modülü 1MB
Hafıza Modülü 2MB
Hafıza Modülü 4MB
Hafıza Modülü 8MB
Hafıza Modülü 16MB
Hafıza Modülü 64MB
Hafıza Modülü 256KB
Hafıza Modülü 1MB
Hafıza Modülü 2MB
Hafıza Modülü 4MB
Hafıza Modülü 8MB
Hafıza Modülü 16MB
Hafıza Modülü 32MB
6ES7 952-0AF00-0AA0
6ES7 952-1AH00-0AA0
6ES7 952-1AK00-0AA0
6ES7 952-1AL00-0AA0
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 952-1AP00-0AA0
6ES7 952-1AS00-0AA0
6ES7 952-OKF00-0AA0
6ES7 952-0KH00-0AA0
6ES7 952-1KK00-0AA0
6ES7 952-1KL00-0AA0
6ES7 952-1KM00-0AA0
6ES7 952-1KP00-0AA0
6ES7 952-1KS00-0AA0
6ES7 952-1KT00-0AA0
296.-
406.-
639.-
783.-
1.279.-
2.136.-
3.204.-
221.-
350.-
382.-
499.-
639.-
996.-
1.354.-
2.065.-
* PROFINET için Firmware V4 e kadar olan CPU’lar ile kullanılabilir ! 4xRJ45 portlu
** PROFINET için Firmware V5 ve üzeri olan CPU’lar ile kullanılabilir ! 4xRJ45 portlu
SIMATIC S7-400 Haberleşme Modüleri
6ES7 440-1CS00-0YE0
6ES7 441-1AA04-0AE0
6ES7 441-2AA04-0AE0
6ES7 963-1AA00-0AA0
6ES7 963-2AA00-0AA0
6ES7 963-3AA00-0AA0
6GK7 443-5FX02-0XE0
6GK7 443-5DX04-0XE1
6GK7 443-1EX20-0XE0
6GK7 443-1GX20-0XE0
6GK7 443-1EX40-0XE0
SIMATIC S7-400 Rack
CP 440
CP 441-1***
CP 441-2***
*** Rs 232 C
*** 20mA (TTY)
*** RS 422/485
CP 443-5 Basic
CP 443-5 Ext
CP 443-1**
CP 443-1 Adv**
CP 443-1 Adv*
Haberleşme arabirimi RS 422/485 ASCII, 3964
Haberleşme arabirimi 1x slotlu
Haberleşme arabirimi 2x slotlu Yüklenebilir Protokol
RS 232C Haberleşme arabirim modülü
20mA (TTY) Haberleşme arabirim modülü
RS 422/485 Haberleşme arabirim modülü
PROFIBUS FMS Haberleşme arabirimi
PROFIBUS DP Haberleşme arabirimi
End. Ethernet, PROFINET, TCP/IP, UDP (2xRJ45 portlu)
End. Ethernet, PROFINET, TCP/IP, UDP, FTP, WWW server
End. Ethernet, PROFINET, TCP/IP, UDP, FTP, WWW server
899.-
693.-
1.581.-
179.-
192.-
207.-
1.543.-
1.241.-
1.984.-
2.390.-
2.929.-
Rack UR1
Rack UR2
Rack CR2
Rack CR3
Rack UR2-H
Rack ER1
Rack ER2
Universal Rack 18 slot
Universal Rack 9 slot
Ana Rack 18 slot (2 segmentli 8 +10)
Ana Rack 4 slot
Universal Rack 18 slot (9+9) H sistem için
Genişletme Rack 18 slot
Genişletme Rack 9 slot
6ES7 400-1TA01-0AA0
6ES7 400-1JA01-0AA0
6ES7 401-2TA01-0AA0
6ES7 401-1DA01-0AA0
6ES7 400-2JA00-0AA0
6ES7 403-1TA01-0AA0
6ES7 403-1JA01-0AA0
855.-
443.-
1.068.-
379.-
839.-
676.-
356.-
PS 405 4A
PS 405 10A #
PS 405 10A #
PS 405 20A #
PS 407 4A
PS 407 10A #
PS 407 10A #
PS 407 20A #
Pil
SIMATIC S7-400 Güç Kaynakları
Güç kaynağı 24 VCD, 5 VDC / 4A
Güç kaynağı 24 VCD; 5 VDC, 24 VDC, 10A
Güç kaynağı 24 VCD; 5 VDC, 24 VDC, 10A Redundant
Güç kaynağı 24 VCD; 5 VDC, 24 VDC, 20A
Güç kaynağı 120/230 VAC; 5 VDC, 24 VDC,4A
Güç kaynağı 120/230 VAC; 5 VDC, 24 VDC,10A
Güç kaynağı 120/230 VAC; 5 VDC, 24 VDC,10A Redundant
Güç kaynağı 120/230 VAC; 5 VDC, 24 VDC,20A
Pil (# olanlar için 2 adet gereklidir)
6ES7 405-0DA02-0AA0
6ES7 405-0KA02-0AA0
6ES7 405-OKR02-0AA0
6ES7 405-0RA02-0AA0
6ES7 407-0DA02-0AA0
6ES7 407-0KA02-0AA0
6ES7 407-0KR02-0AA0
6ES7 407-0RA02-0AA0
6ES7 971-0BA00
356.-
676.-
825.-
890.-
307.-
640.-
802.-
855.-
11.-
SIMATIC S7-400 Fonksiyon Modülleri
FM 450-1 Hızlı sayıcı 2 kanal max 500kHz 6ES7 450-1AP00-0AE0 718.-
FM 451 Pozisyon kontrol modülü 3 kanal 6ES7 451-3AL00-0AE0 1.196.-
FM 452 Elektronik kam kontrol modülü 6ES7 452-1AH00-0AE0 1.005.-
FM 453 Pozisyon kontrol modülü 3 kanal 6ES7 453-3AH00-0AE0 2.064.-
FM 450 C PID kontrol modülü 16 kanal, Analog çıkışlı 6ES7 455-0VS00-0AE0 2.052.-
FM 450 S PID kontrol modülü 16 kanal, Digital çıkışlı 6ES7 455-1VS00-0AE0 1.836.-
Ön Konektör Giriş/Çıkış ve FM kartları için vidalı ön bağlantı konektörü 6ES7 492-1AL00-0AA0 38.-
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SIMATIC S7-400
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/46
PC-PLC Arabirimi CP5711
S7 400 IM
+C bus : Komunikasyon bus aktarılır.
-C bus : Komunikasyon bus aktarılmaz.
+5V : Rack beslemesi aktarılır.
IM460-0
IM461-0
IM kablo 0,75m
IM kablo 1,5m
IM kablo 5m
IM sonlandırıcı
IM460-1
IM461-1
IM kablo 0,75m
IM kablo 1,5m
IM460-3
IM461-3
IM kablo 0,75m
IM kablo 1,5m
IM kablo 5m
IM kablo 10m
IM kablo 25m
IM kablo 50m
IM kablo 100m
IM sonlandırıcı
IM463-2
SIMATIC S7-400 Genişletme Modülleri
6ES7 460-0AA01-0AB0
6ES7 461-0AA01-0AA0
6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
6ES7 461-0AA00-7AA0
6ES7 460-1BA01-0AB0
6ES7 461-1BA01-0AA0
6ES7 468-3AH50-0AA0
6ES7 468-3BB50-0AA0
6ES7 460-3AA01-0AB0
6ES7 461-3AA01-0AA0
6ES7 468-1AH50-0AA0
6ES7 468-1BB50-0AA0
6ES7 468-1BF00-0AA0
6ES7 468-1CB00-0AA0
6ES7 468-1CC50-0AA0
6ES7 468-1CF00-0AA0
6ES7 468-1DB00-0AA0
6ES7 461-3AA00-7AA0
6ES7 463-2AA00-0AA0
Ana Rack genişletme arabirimi ; max 3m, +C bus
Genişletme Rack arabirimi ; max 3m, +C bus
IM461-0 için bağlantı kablosu 0,75m
IM461-0 için bağlantı kablosu 1,5m
IM461-0 için bağlantı kablosu 5m
IM461-0 için sonlandırıcı
Ana Rack genişletme arabirimi ; max 1,5m, -C bus, +5V
Genişletme Rack arabirimi ; max 1,5m, -C bus, +5V
IM461-1 için bağlantı kabloso 0,75m
IM461-0 için bağlantı kablosu 1,5m
Ana Rack genişletme arabirimi ; max 102m, +C bus
Genişletme Rack arabirimi ; max 102m, +C bus
IM461-3 için bağlantı kablosu 0,75m
IM461-3 için bağlantı kablosu 1,5m
IM461-3 için bağlantı kablosu 5m
IM461-3 için bağlantı kablosu 10m
IM461-3 için bağlantı kablosu 20m
IM461-3 için bağlantı kablosu 50m
IM461-3 için bağlantı kablosu 100m
IM461-3 için sonlandırıcı
S5 Rack bağlantı için S7 Rack arabirimi ; max 600m
483.-
483.-
164.-
175.-
211.-
68.-
414.-
455.-
164.-
175.-
640.-
640.-
164.-
175.-
211.-
267.-
461.-
733.-
1.289.-
86.-
820.-
SIMATIC PLC Programlama Kabloları
CP5711 USB V2.0 PC ile S7 PLC için bağlantı modülü + 5m kablo ## 6GK1 571-1AM00 805.-
PC-S7 Adapter USB PC ile S7 PLC için bağlantı adaptörü (USB için) + 5m kablo 6ES7 972-0CB20-0XA0 362.-
PC-S7 Adapter RS232 PC ile S7 300 / 400 PLC için bağlantı adaptörü (RS232 için)*** 6ES7 972-0CA23-0XA0 480.-
***RS232 haberleşme kablosu gereklidir! 6ES7 901-1BF00-0XA0 21.-
## STEP7 V5.4 SP5 ve üzeri için kullanılabilir !
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6SIMATIC SAFETY
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/47
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC S7 Fail - Safe CPU
6ES7 151-7FA20-0AB0
6ES7 151-8FB01-0AB0
6ES7154-8FB01-0AB0
6ES7 315-6FF04-0AB0
6ES7 315-2FJ14-0AB0
6ES7 317-6FF03-0AB0
6ES7 317-2FK14-0AB0
6ES7 318-3ş01-0AB0
6ES7 414-3FM06-0AB0
6ES7 416-2FN05-0AB0
6ES7 416-3FS06-0AB0
IM151-7 F DP CPU ** S7 300 ET200s Failsafe CPU : 128 KB Hafıza, MPI/DP slave portlu
IM151-8 F PN CPU ** S7 300 ET200s Failsafe CPU : 256 KB Hafıza, 3x PN portlu
IM 154-8F PN/DP ** S7 300 ET200PRO Failsafe CPU : 512KB
CPU 315F-2DP ** S7 300 384 KB MPI + Profibus DP
CPU 315F-2PN/DP ** S7 300 512 KB MPI/DP + PROFINET x 2 port
CPU 317F-2DP ** S7 300 1 MB MPI/DP + Profibus DP
CPU 317F-2PN/DP ** S7 300 1.5 MB MPI/DP + PROFINET x 2 port
CPU 319F-3PN/DP** S7 300 2.5 MB MPI/DP + PROFINET x 2 port
CPU 414F-3 PN/DP S7 400 2x2 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu
CPU 416F-2 S7 400 2x2,8 MB MPI/DP + Profibus DP
CPU 416F-3 PN/DP S7 400 2x8 MB MPI/DP + PROFINET + 1xIF slotu
792.-
987.-
1.775.-
1.824.-
2.526.-
3.870.-
4.239.-
5.088.-
6.340.-
8.146.-
11.685.-
** MMC hafıza kartı gereklidir !
* Mobile Panel 277F IWLAN V2 Profisafe için HMI bölümüne bakınız.
6ES7 833-1FC02-0YA5
6ES7 833-1CC02-0YA5
6ES7 833-1CC00-6YX0
S7 F Dist. Safety V5.4 F-CPU için Failsafe programlama yazılımı
S7 F System SW H-CPU için Failsafe Programlama yazılımı
F Runtime lisans H-CPU için Failsafe Lisansı (2 adet lisans)
615.-
1.325.-
592.-
IM151-1 HF Profibus IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyagnostik
IM151-3 PN HF** PROFINET IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyag. (2 port)
ET200S PM Power Modül : 24... 48V DC / 24... 230V AC Güç modülü
ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli vidalı tip
ET200S TM-P 2x3 Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli baskı tipi
ET200S TM-E Terminal Modul : Failsafe giriş/çıkış modülleri için vidalı tip
ET200S TM-E Terminal Modul : Failsafe giriş/çıkış modülleri için baskı tipi
ET200S 4/8 F DI 4/8 DI Failsafe ; 24V
ET200S 4 F DO 4 DO Failsafe ; 24V
ET200S 4F-DI/3F-DO 4F-DI/3F-DO Failsafe ; 24V DC/2A
ET200S 1F-RO, 1F-RO Failsafe ; DC 24V/5A, 24..230V AC/5A
ET200S PM-E F Power Modül PROFIsafe 24V DC ( Std. DO modülleri ile Kat3/Sil2 )
ET200S TM-P F Terminal Modül : PM-E için, klemensli vida tip
ET200S TM-P F Terminal Modül : PM-E için, klemensli baskı tip
IM153-2 HF Profibus IM: bütün kartları destekler max:12 kart
IM153-4 PN ** Profinet IM : bütün kartları destekler max:12 kart (2 port)
Safety Protector İzolasyon Modülü (SIL3/KAT4 için Safety Protector gereklidir)
SM 326 F-DI 24 VDC Failsafe 24DI 40 pin
SM 326 F-DO 24 VDC, 2A Failsafe 10DO 40 pin
SM 333 F-AI V, mA, Failsafe 6AI 15 Bit 40 pin
! Bütün sinyal kartlarI için uygun ön konnektör seçilmelidir!
SIMATIC Safety Yazılımlar
6ES7 153-2BA02-0XB0
6ES7 153-4AA01-0XB0
6ES7 195-7KF00-0XA0
6ES7 326-1BK01-0AB0
6ES7 326-2BF01-0AB0
6ES7 336-4GE00-0AB0
425.-
280.-
154.-
958.-
1.053.-
887.-
SIMATIC S7-300 / ET200M Fail - Safe Giriş Çıkış Modülleri
SIMATIC ET200S Fail - Safe Giriş Çıkış Modülleri
6ES7 151-1BA02-0AB0
6ES7 151-3BA23-0AB0
6ES7 138-4CB11-0AB0
6ES7 193-4CC20-0AA0
6ES7 193-4CC30-0AA0
6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 138-4FA04-0AB0
6ES7 138-4FB03-0AB0
6ES7138-4FC01-0AB0
6ES7138-4FR00-0AA0
6ES7138-4CF03-0AB0
6ES7193-4CK20-0AA0
6ES7193-4CK30-0AA0
270.-
270.-
30.-
7.-
7.-
25.-
25.-
213.-
248.-
355.-
107.-
317.-
29.-
29.-
ET200S-F Failsafe
ET 200M
Safety Protector
IM151-8 F CPU
S7 300 F CPU
S7 400 F CPUSIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/48
SIMATIC NET Endüstriyel Haberleşme Kabloları
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
SIMATIC NET Fiber Optik Endüstriyel Haberleşme Kabloları
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 10 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 50 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 100 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 150 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 200 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 300 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 10 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 50 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 100 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 150 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 200 m
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 300 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 10 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 30 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 50 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 100 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 120 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 150 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 200 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 250 m
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 300 m
FO Kablo 50/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m
FO Kablo 62,5/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 62,5/125 min:20m max:4000m
6XV1 873-3AN10
6XV1 873-3AN50
6XV1 873-3AT10
6XV1 873-3AT15
6XV1 873-3AT20
6XV1 873-3AT30
6XV1 873-6AN10
6XV1 873-6AN50
6XV1 873-6AT10
6XV1 873-6AT15
6XV1 873-6AT20
6XV1 873-6AT30
6XV1 820-5BN10
6XV1 820-5BN30
6XV1 820-5BN50
6XV1 820-5BT10
6XV1 820-5BT12
6XV1 820-5BT15
6XV1 820-5BT20
6XV1 820-5BT25
6XV1 820-5BT30
6XV1 873-2A
6XV1 820-5AH10
89.-
277.-
466.-
689.-
884.-
1.299.-
96.-
274.-
462.-
684.-
880.-
1.299
165.-
255.-
346.-
572.-
666.-
798.-
1.029.-
1.253.-
1.473.-
4.14.-
4.54.-
# : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!
Farklı hazır kablolar ve özel siparişleriniz için solution partnerlerimizi arayınız.
IE M12-180/M12-180# End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 0.5 m
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 1 m
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 2 m
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 5 m
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu .(D-coded) 4 pin konnektörlü 10 m
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 15 m
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.5 m
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.5 m
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m
6XV1 870-8AE50
6XV1 870-8AH10
6XV1 870-8AH20
6XV1 870-8AH50
6XV1 870-8AN10
6XV1 870-8AN15
6XV1 870-3QE50
6XV1 870-3QH10
6XV1 870-3QH20
6XV1 870-3QH60
6XV1 870-3QN10
6XV1 870-3RE50
6XV1 870-3RH10
6XV1 870-3RH20
6XV1 870-3RH60
6XV1 870-3RN10
24.-
26.-
31.-
45.-
60.-
79.-
19.-
20.-
23.-
31.-
39.-
19.-
20.-
23.-
31.-
39.-
IE M12/M12
IE TP
BFOC
SC
SIMATIC NET PROFIBUS Plastic Fiber Optik Endüstriyel Haberleşme Kabloları
PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 10 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 50 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 80 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 75 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 100 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 150 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 200 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 250 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 300 m (OLM/P.. için)
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 400 m (OLM/P.. için)
6XV1 821-0BN10
6XV1 821-0BN50
6XV1 821-0BN80
6XV1 861-3AN75
6XV1 861-3AT10
6XV1 861-3AT15
6XV1 861-3AT20
6XV1 861-3AT25
6XV1 861-3AT30
6XV1 861-3AT40
95.-
266.-
396.-
654.-
828.-
1.172.-
1.520.-
1.868.-
2.216.-
2.912.-SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/49
Profibus PC Kartı
Profibus konnektör
Profibus OLM
Ethernet PC Kartları
CP5711
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC NET PROFIBUS PC Kartları
6GK1 551-2AA00
6GK1 561 -1AA01
6GK1 562-1AA00
6GK1 571-1AM00
6ES7 901-0BF00-0AA0
6GK1 704-5CW80-3AA0
6GK1 704-5DW80-3AA0
6GK1 561-3AA01
6GK1 561-4AA01
6GK1 713-5CB80-3AA0
6GK1 713-5DB80-3AA0
6GK1 713-5FB71-3AA0
CP5512
CP5611
CP5621
CP5711 *
MPI kablo
SOFTNET-S7
SOFTNET-DP
CP5613
CP5614
S7 - 5613/14
DP - 5613/14
FMS - 5613/14
799.-
461.-
461.-
805.-
33.-
538.-
405.-
860.-
1.322.-
538.-
405.-
538.-
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
MPI/DP
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS
CardBus 32bit tip II haberleşme kartı S7/DP/OPC
PCI kart 32bit haberleşme kartı S7/DP/OPC
PCI Express kart 32bit haberleşme kartı S7/DP/OPC
USB V2.0 Haberleşme Modülü
MPI kablo 5m
CP5512/56x1 kartları için OPC yazılımı - S7
CP5512/56x1 kartları için OPC yazılımı - DP
PCI kart 32bit 1xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC
PCI kart 32bit 2xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC
CP5613/14 kartları için S7 sürücü yazılımı, OPC
CP5613/14 kartları için DP sürücü yazılımı, OPC
CP5613/14 kartları için FMS sürücü yazılımı, OPC
SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet PC Kartları
6GK1 704-1CW80-3AA0
6GK1 704-1LW80-3AA0
6GK1 161-3AA01
6GK1 162-3AA00
6GK1 716-1CB80-3AA0
6GK1 716-0HB80-3AC0
6GK1 716-0HB80-3AA0
SOFTNET-S7
SOFTNET-S7 Lean
CP1613
CP 1623
S7-1613/23
S7-REDCONNECT Power
S7-REDCONNECT
1.143.-
420.-
1.264.-
1264.-
1.010.-
1.010.-
1.937.-
PC kartları için OPC yazılımı (64 bağlantı)
PC kartları için OPC yazılımı (8 bağlantı)
PCI kart 32bit mikroprosesörlü kart 1xPort TCP/IP, ISO, OPC
PCI Express kart 32bit mikroprosesörlü kart 2xPort TCP/IP, ISO, OPC
CP1613/23 kartı için S7 sürücü yazılımı, OPC
S7-1613/23 sürücü yazılımları için Redundant sisteme geçiş
CP1613/23 kartı için S7-1613/23 ve Redundant sürücü yazılımı
# : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!
SIMATIC NET PROFIBUS Haberleşme Ürünleri
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 500-0FC10
6XV1 830-0EH10
6GK1 905-6AA00
6ES7 972-0AA02-0XA0
6ES7 972-0AB01-0XA0
6ES7 158-0AD01-0XA0
6ES7 181-0AA01-0AA0
6ES7 193-8LA00-0AA0
6ES7 157-0AD82-0XA0
6ES7 157-0AC83-0XA0
6ES7 153-2BA82-0XB0
6ES7 197-1LB00-0XA0
6ES7 197-1LA11-0XA0
6GK1 500-0AA10
6ES7 972-0DA00-0AA0
6GK1 503-2CA00
6GK1 503-3CA00
6GK1 503-4CA00
6GK1 503-2CB00
6GK1 503-3CB00
6GK1 503-4CB00
6GK1 503-2CC00
6GK1 503-3CC00
6GK1 901-0DA20-0AA0
Profibus konnektor
Profibus konnektor
Profibus konnektor
Profibus konnektor
Profibus konnektor
Profibus kablo #
Profibus Strip. tool
Profibus Repeater
Profibus Diag.Repeater
Profibus DP/DP coupler
Profibus BT200
Profibus BT200 fiarj
Profibus DP/PA Link
Profibus DP/PA Link
Profibus IM-PA / Y-Link
Profibus Y Coupler
Profibus Y-Link Bundle
Profibus Bus Terminal
Aktif sonlandırıcı
OLM/P11 V4.0
OLM/P12 V4.0
OLM/P22 V4.0
OLM/G11 V4.0 **
OLM/G12 V4.0 **
OLM/G22 V4.0 **
OLM/G11-1300 V4.0 **
OLM/G12-1300 V4.0 **
BFOC
40.-
53.-
40.-
53.-
53.-
1.60.-
66.-
319.-
768.-
525.-
905.-
77.-
1.082.-
969.-
535.-
332.-
1.538.-
132.-
80.-
365.-
448.-
615.-
499.-
719.-
994.-
1.346.-
1.763.-
212.-
Profibus 1 Port konnektor (90 derece)
Profibus 2 Port konnektor (90 derece)
Profibus 1 Port konnektor (35 derece)
Profibus 2 Port konnektor (35 derece)
Profibus 1 Port konnektor (180 derece) PC, OP için uygundur!
Standart Profibus kablosu min:20m max:1000m
Profibus kablo soyma aleti
Profibus hat güçlendiricisi
Profibus hat güçlendiricisi (diyagnostik özellikli)
Profibus 2 ayrı DP Master hattını birbiri ile bağlar
Profibus hattları için test ve diyagnostik aracı
BT200 diyagnostik aracı için şarj cihazı
Profibus PA hattı (Ex) için Link modülü
Profibus PA hattı (none Ex) için Link modülü
Profibus PA / Y-Link hattı için IM modülü
Y Coupler ara birimi
Redundant yapılarda 2 Profibus hattını 1 hatta düşüren ünite
Profibus hattı T bağlantı arabirimi 1,5 m kablolu
RS 485 hatları için aktif sonlandırıcı eleman
Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO (Plastik) max 80m /400m
Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m
Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m
Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO MM (Cam) max 3km
Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km
Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km
Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO SM (Cam) max 15km
Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO SM (Cam) max 15km
Fiber Optik konnektör (20 adet)
** Fiber Optik portlarda MM : Multi Mode (50/125μm, 62.5/125μm) SM : Single Mode (9/125μm, 10/125μm)
* STEP7 V5.4 SP5 ve üzeri için kullanılabilir !SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/50
IE Kablo ve RJ45 Soketi
TS Adapter II
Kablo ve Konnektörler
6
SINAUT Telekontrol Sistemi
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet Haberleşme Ürünleri
6GK1 411-5AB00
6GK1 901-1BB10-2AA0
6GK1 901-1BB10-2AB0
6GK1 901-1BB10-2AE0
6GK1 901-1BB20-2AA0
6GK1 901-1BB20-2AB0
6GK1 901-1BB20-2AE0
6GK1 901-1BB11-2AA0
6GK1 901-1BB11-2AB0
6GK1 901-1BB11-2AE0
6GK1 901-1GA00
6XV1 840-2AH10
6XV1 878-2A
IE/PB Link PN IO
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC RJ45 Plug 90
IE FC RJ45 Plug 90
IE FC RJ45 Plug 90
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC RJ45 Plug 180
IE FC Stripping tool
IE FC Standart kablo #
IE FC Standart kablo #
1.357.-
18.-
154.-
586.-
18.-
154.-
586.-
23.-
195.-
745.-
66.-
1.88.-
3.13.-
Profinet ile Profibus hattı için Gateway
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 1adet
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 10adet
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 50adet
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 1adet
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 10adet
End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 50adet
End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 1adet
End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 10adet
End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 50adet
End. Ethernet kablo soyma aleti
End. Ethernet Standart 2x2 kablo min:20m max:1000m
End. Ethernet Standart 4x2 kablo min:20m max:1000m
PC - S7 adapter USB
PC - S7 adapter RS232
*** RS232haberleşme kablosu gereklidir! 5 m. kablo
PC - S5 adapter RS232
Teleservice SW
TS Adapter I
TS Adapter II Analog
TS Adapter II ISDN
TS Adapter IE
FO kablo 50/125 #
FO kablo 62,5/125 #
6ES7 972-0CB20-0XA0
6ES7 972-0CA23-0XA0
6ES7 901-1BF00-0XA0
6ES5 734-1BD20
6ES7 842-0CE00-0YE0
6ES7 972-0CA34-0XA0
6ES7 972-0CB35-0XA0
6ES7 972-0CC35-0XA0
6ES7 972-0EM00-0XA0
6XV1 873-2A
6XV1 820-5AH10
SIMATIC NET GENEL Haberleşme Ürünleri
362.-
480.-
21.-
278.-
658.-
637.-
651.-
733.-
769.-
4.14.-
4.54.-
PC ile S7 PLC için bağlantı adaptörü (USB için) + 5 m. kablo
PC ile S7 300 / 400 PLC için bağlantı adaptörü (RS232 için) ***
PC ile S5 PLC için bağlantı adaptörü (RS232 için) 3,2 m.
Teleservis (uzaktan erişim) yazılımı V 6.1
S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü V 5.2
S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + Analog Modem
S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + ISDN modem
S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü (Ethernet portlu)
Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m
Standart Cam Fiber Optik kablo 62,5/125 min:20m max:4000m
# : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/51
SINAUT TIM
SINAUT RTU istasyonu
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
# : Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir !
SINAUT ST7 SINAUT konfigurasyon yazılımı ve TD7 kütüphanesi
SINAUT ST7cc S Max:6 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı
SINAUT ST7cc M Max:12 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı
SINAUT ST7cc L Limitsiz SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı
SINAUT ST7cc R Redundant sistemler için WinCC entegrasyon yazılımı
TIM 3V-IE RTU Haberleşme modülü (RS232 veya RJ45)
TIM 3V-IE ADV RTU Haberleşme modülü (RS232 ve RJ45)
TIM 4R-IE RTU Haberleşme modülü (2xRS232/RS485 ve 2xRJ45)
Pil TIM 4R-IE için pil
MD2 Dedicated Tahsis edilmiş telefon hatları için modem
MD3 Analog Analog telefon hatları için modem
LTOP1 Telefon hatları için koruma modülü 2 telli
LTOP2 Telefon hatları için koruma modülü 4 telli
MD720-3 GSM modem RS232 portlu
MD741-1 GPRS modem/Router RJ45 portlu
ANT794-4MR MD720-3 ve MD741-1 için anten + 5 m kablo
TIM Kablo # TIM ile MD2, MD3, MD4 (RS232) bağlantı kablosu 1.5 m
TIM Kablo # TIM ile MD2, MD3, MD4 (RS485) bağlantı kablosu 1.5 m
TIM Kablo # TIM ile MD720-3 (RS232) bağlantı kablosu 2.5 m
TIM Kablo # TIM ile harici modem (RS232) bağlantı kablosu 2.5 m
SIMATIC NET SINAUT - RTU Tabanlı TELEKONTROL Sistemleri
1.740.-
2.668.-
3.990.-
5.580.-
6.276.-
994.-
1.404.-
2.471.-
11.-
805.-
1.101.-
190.-
302.-
343.-
1.118.-
49.-
116.-
116.-
116.-
116.-
6NH7 997-0CA50-0AA0
6NH7 997-7CA15-0AA1
6NH7 997-7CA15-0AA2
6NH7 997-7CA15-0AA3
6NH7 997-8CA15-0AA0
6NH7 800-3BA00
6NH7 800-3CA00
6NH7 800-4BA00
6ES7 971-0BA00
6NH7 810-0AA20
6NH7 810-0AA30
6NH9 821-0BC11
6NH9 821-0BC12
6NH9 720-3AA00
6NH9 741-1AA00
6NH9 860-1AA00
6NH7 701-4AL
6NH7 701-4DL
6NH7 701-5AN
6NH7 701-4BN
6
6GK5 602-0BA00-2AA3
6GK5 612-0BA00-2AA3
6GK5 613-0BA00-2AA3
6GK1 704-1VW04-0AA0
SCALANCE S602
SCALANCE S612
SCALANCE S613
SOFTNET Security
1.172.-
1.531.-
1.995.-
234.-
SCALANCE güvenlik modülü (Firewall)
SCALANCE güvenlik modülü (32 cihaz/64 VPN tunel destekler)
SCALANCE güvenlik modülü (64 cihaz/127 VPN tunel destekler)
PC için SOFTNET Security Client yazılımı
SCALANCE S: Güvenlik Modülleri
SCALANCE S
SCALANCE S Güvenlik SistemiSIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/52
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SCALANCE X 200: Kompakt ve Yönetilebilir End. Ethernet / Profinet Switchleri
SCALANCE X208
SCALANCE X206-1
SCALANCE X206-1LD
SCALANCE X204-2
SCALANCE X204-2LD
SCALANCE X204 IRT
SCALANCE X202-2 IRT
SCALANCE X212-2
SCALANCE X212-2LD
SCALANCE X216
SCALANCE X224
8xRJ45 port Switch
6xRJ45 + 1xFO MM Switch, max 3km
6xRJ45 + 1xFO SM Switch, max 26km
4xRJ45 + 2xFO MM Switch, max 3km
4xRJ45 + 2xFO SM Switch, max 26km
4xRJ45 IRT Switch
2xRJ45 + 2xFO MM IRT Switch, max 3km
12xRJ45 + 2xFO MM Switch, max 3km
12xRJ45 + 2xFO SM Switch, max 26km
16xRJ45 port Switch
24xRJ45 port Switch
6GK5 208-0BA10-2AA3
6GK5 206-1BB10-2AA3
6GK5 206-1BC10-2AA3
6GK5 204-2BB10-2AA3
6GK5 204-2BC10-2AA3
6GK5 204-0BA00-2BA3
6GK5 202-2BB00-2BA3
6GK5 212-2BB00-2AA3
6GK5 212-2BC00-2AA3
6GK5 216-0BA00-2AA3
6GK5 224-0BA00-2AA3
687.-
722.-
1.357.-
887.-
2.007.-
983.-
1.160.-
1.624.-
3.434.-
1.369.-
2.065.-
1.136.-
1.101.-
1.059.-
467.-
662.-
864.-
37.-
57.-
275.-
1.160
1.241.-
23.-
34.-
46.-
77.-
450.-
687.-
887.-
722.-
983.-
SCALANCE X200-4P IRT
SCALANCE X201-3P IRT
SCALANCE X202-2P IRT
IE SC RJ POF Plug
IE SC RJ PCF Plug
4xPlastik FO SC, IRT Switch
1xRJ45 + 3xPlastik FO SC, IRT Switch
2xRJ45 + 2xPlastik FO SC, IRT Switch
Plastik FO POF SC konnektör (20 adet)
Plastik FO PCF SC konnektör (10 adet)
6GK5 200-4AH00-2BA3
6GK5 201-3BH00-2BA3
6GK5 202-2BH00-2BA3
6GK1 900-0MB00-0AC0
6GK1 900-0NB00-0AC0
SCALANCE X208 PRO
Power M12 PRO
Signal M12 PRO
IE M12 Plug PRO
SCALANCE X204 IRT PRO
SCALANCE X202-2P IRT PRO
Power Plug PRO
IE RJ45 Plug PRO
IE SC RJ POF Plug PRO
IE SC RJ PCF Plug PRO
SCALANCE XF204
SCALANCE XF208
SCALANCE XF204-2
SCALANCE XF206-1
SCALANCE XF204 IRT
IP65 8xM12 PRO port Switch
IP65 Enerji M12 PRO konnektör (1 adet)
IP65 Sinyal M12 PRO konnektör (1 adet)
IP65 Ethernet M12 PRO konnektör (8 adet)
IP65 4xRJ45 PRO port IRT Switch
IP65 2xRJ45 PRO+2xPlastik FO SC PRO, IRT Switch
IP65 Enerji konnektörü (1 adet)
IP65 RJ45 Ethernet konnektörü (1 adet)
IP65 Plastik FO POF SC konnektör (1 adet)
IP65 Plastik FO PCF SC konnektör (1 adet)
şat Switch 4xRJ45 port
şat Switch 8xRJ45 port
şat Switch 4xRJ45 port + 2xFO port MM, max 3 km.
şat Switch 6xRJ45 port +1xFO port MM, max 3 km.
şat Switch 4xRJ45 port
6GK5 208-0HA00-2AA6
6GK1 907-0DC10-6AA3
6GK1 908-0DC10-6AA3
6GK1 901-0DB20-6AA8
6GK5 204-0JA00-2BA6
6GK5 202-2JR00-2BA6
6GK1 907-0AB10-6AA0
6GK1 901-1BB10-6AA0
6GK1 900-0MB00-6AA0
6GK1 900-0NB00-6AA0
6GK5 204-0BA00-2AF2
6GK5 208-0BA00-2AF2
6GK5 204-2BC00-2AF2
6GK5 206-1BC00-2AF2
6GK5 204-0BA00-2BF2
şat : ET200S yapı formunda daha az yer kaplayan tasarım.
IRT : Isochrone Real Time (Yüksek performanslı) Switch
FO : Fiber Optik port MM : Multi Mode (50/125μm, 62.5/125μm) SM : Single Mode (9/125μm, 10/125μm)
177.-
148.-
6GK5 005-0BA00-1AA3
6GK7 377-1AA00-0AA0
SCALANCE X005
CSM 377
5xRJ45 port Temel seviyede Switch
S7-300 formunda 4xRJ45 End. Ethernet/PROFINET Switch
SCALANCE X 000: Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri
SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri
6GK5 005-0GA00-1AB2
6GK5 008-0GA00-1AB2
6GK5 004-1GL00-1AB2
6GK5 004-1GM00-1AB2
SCALANCE XB005 G
SCALANCE XB008 G
SCALANCE XB004-1 G
SCALANCE XB004-1LD G
450.-
674.-
674.-
1.101.-
5xRJ45 port Gigabit Switch
8xRJ45 port Gigabit Switch
4xRJ45 + 1xFO port MM Gigabit Switch, max 750m
4xRJ45 + 1xFO port SM Gigabit Switch, max 10km
6GK5 005-0BA00-1AB2
6GK5 008-0BA00-1AB2
6GK5 004-1BD00-1AB2
6GK5 004-1BF00-1AB2
SCALANCE XB005
SCALANCE XB008
SCALANCE XB004-1
SCALANCE XB004-1LD
118.-
154.-
213.-
307.-
5xRJ45 port Switch
8xRJ45 port Switch
4xRJ45 + 1xFO port MM Switch, max 3km
4xRJ45 + 1xFO port SM Switch, max 26km
SCALANCE XB 000: Ekonomik Seri Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri
6GK5 108-0BA00-2AA3
6GK5 108-0PA00-2AA3
6GK5 106-1BB00-2AA3
6GK5 104-2BB00-2AA3
6GK5 112-2BB00-2AA3
6GK5 116-0BA00-2AA3
6GK5 124-0BA00-2AA3
SCALANCE X108
SCALANCE X108 PoE
SCALANCE X106-1
SCALANCE X104-2
SCALANCE X112-2
SCALANCE X116
SCALANCE X124
403.-
586.-
532.-
639.-
1.118.-
805.-
1.206.-
8xRJ45 port Switch
8xRJ45, 2 port Power over Ethernet (Ethernet üzerinden enerji)
6xRJ45 + 1xFO port MM Switch, max 3km
4xRJ45 + 2xFO port MM Switch, max 3km
12xRJ45 + 2xFO port MM Switch, max 3km
16xRJ45 port Switch
24xRJ45 port Switch
SCALANCE X 100: Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri
SCALANCE X100
SCALANCE X200
SCALANCE X200 PRO
SCALANCE
X005
CSM 377
SCALANCE XB008
SCALANCE XF200
6
Konfigurasyon ve seçim http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641 adresindeki
SIMATIC NET Selection Tool ile yapılabilir.SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/53
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri
SCALANCE X 300: Kompakt / Modüler Yönetilebilir Gigabit End. Ethernet / Profinet Switchleri
SCALANCE X307-3
SCALANCE X307-3LD
SCALANCE X308-2
SCALANCE X308-2LD
SCALANCE X308-2LH
SCALANCE X308-2LH+
SCALANCE X310
SCALANCE X308-2M
SCALANCE XR324-12M
SCALANCE XR324-12M
MM991-2
MM991-2LD
MM991-2
MM991-2LD
MM991-2LH+
MM992-2CUC
MM992-2CU
MM992-2
MM992-2LD
MM992-2LH
MM992-2LH+
MM992-2ELH
MM992-2SFP
SFP991-1
SFP991-1LD
SFP991-1LH+
SFP992-1
SFP992-1LD
SFP992-1LH
SFP992-1LH+
SFP992-1ELH
7xRJ45 + 3xFO MM Gigabit, max 750m
7xRJ45 + 3xFO SM Gigabit, max 10km
1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO MM Gigabit, max 750m
1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 10km
1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 40km
1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 70km
3xRJ45 Gigabit + 7xRJ45
4xRJ45 Giga port + 2x MM modul slot Switch
19’’ Rack tipi Gigabit Switch, 12x MM modul slot, önde kablo
19’’ Rack tipi Gigabit Switch, 12x MM modul slot, arkada kablo
MM modul: 2x FO 100Mbit ST port MM, max 3km
MM modul: 2x FO 100Mbit ST port SM, max 26km
MM modul: 2x FO 100Mbit SC port MM, max 3km
MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM, max 26km
MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM, max 70km
MM modul: 2x RJ45 1Gigabit, konnektör tutuculu
MM modul: 2x RJ45 1Gigabit, konnektör tutucusuz
MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 750m
MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 10km
MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 40km
MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 70km
MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 120km
MM modul: 2x SFP slot
SFP: 1x FO 100 Mbit LC port MM, max 3km
SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM, max 26km
SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM, max 70km
SFP: 1x FO 1Gigabit LC port MM, max 750m
SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 10km
SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 40km
SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 70km
SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 120km
6GK5 307-3BL00-2AA3
6GK5 307-3BM00-2AA3
6GK5 308-2ş00-2AA3
6GK5 308-2FM00-2AA3
6GK5 308-2FN00-2AA3
6GK5 308-2FP00-2AA3
6GK5 310-0FA00-2AA3
6GK5 308-2GG00-2AA2
6GK5 324-0GG00-1AR2
6GK5 324-0GG00-1HR2
6GK5 991-2AB00-8AAO
6GK5 991-2AC00-8AA0
6GK5 991-2AD00-8AA0
6GK5 991-2AF00-8AA0
6GK5 991-2AE00-8AA0
6GK5 992-2GA00-8AA0
6GK5 992-2SA00-8AA0
6GK5 992-2AL00-8AA0
6GK5 992-2AM00-8AA0
6GK5 992-2AN00-8AA0
6GK5 992-2AP00-8AA0
6GK5 992-2AQ00-8AA0
6GK5 992-2AS00-8AA0
6GK5 991-1AD00-8AA0
6GK5 991-1AF00-8AA0
6GK5 991-1AE00-8AA0
6GK5 992-1AL00-8AA0
6GK5 992-1AM00-8AA0
6GK5 992-1AN00-8AA0
6GK5 992-1AP00-8AA0
6GK5 992-1AQ00-8AA0
2.401.-
3.109.-
2.216.-
2.691.-
4.443.-
6.183.-
1.926.-
2.134.-
1.775.-
1.775.-
332.-
923.-
332.-
923.-
4.234.-
248.-
213.-
568.-
1.160.-
2.703.-
4.710.-
6.508.-
189.-
213.-
450.-
2.158.-
260.-
568.-
1.543.-
2.390.-
3.909.-
SCALANCE X408-2
SCALANCE X414-3
MM491-2
MM491-2LD
MM491-2LH+
MM492-2
MM492-2LD
MM492-2LH
MM492-2LH+
MM492-2ELH
EM495-8
EM496-4
4xRJ45 Gigabit + 4xRJ45 (MM modül ile 4xFO / 4xFO Gigabit)
2xRJ45 Gigabit + 12xRJ45 (MM modül ile 4xFO / 2xFO Gigabit)
X400 Switch için 2xFO MM, max 3km
X400 Switch için 2xFO SM, max 26km
X400 Switch için 2xFO SM, max 70km
X400 Switch için 2xFO MM Gigabit, max 750m
X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 10km
X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 40km
X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 70km
X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 120km
X414-3 Switch için 8xRJ45 genişleme
X414-3 Switch için 4 slot genişleme
6GK5 408-2FD00-2AA2
6GK5 414-3FC00-2AA2
6GK5 491-2AB00-8AA2
6GK5 491-2AC00-8AA2
6GK5 491-2AE00-8AA2
6GK5 492-2AL00-8AA2
6GK5 492-2AM00-8AA2
6GK5 492-2AN00-8AA2
6GK5 492-2AP00-8AA2
6GK5 492-2AQ00-8AA2
6GK5 495-8BA00-8AA2
6GK5 496-4MA00-8AA2
2.250.-
2.958.-
651.-
1.485.-
4.733.-
1.183.-
2.366.-
4.860.-
7.818.-
8.758.-
709.-
473.-
SCALANCE X 400: Modüler ve Yönetilebilir Gigabit End. Ethernet / Profinet Switchleri
FO : Fiber Optik port MM : Multi Mode (50/125μm, 62.5/125μm) SM : Single Mode (9/125μm, 10/125μm)
6GK5 101-1BB00-2AA3
6GK5 101-1BC00-2AA3
6GK5 101-1BX00-2AA3
6GK5 101-1BY00-2AA3
6GK5 101-1BH00-2AA3
SCALANCE X101-1
SCALANCE X101-1LD
SCALANCE X101-1AU
SCALANCE X101-1ş
SCALANCE X101-1POF
343.-
710.-
651.-
651.-
343.-
1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO MM çevirici (Ring desteği)
1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO SM çevirici (Ring desteği)
1xRJ45 portu 1x10 Mbit AUI port çevirici
1xRJ45 portu 1x10 Mbit FO MM çevirici
1xRJ45 portu 1x100 Mbit Plastik FO çevirici
SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet Dönüştürücüler
SCALANCE X400
SCALANCE X300
SCALANCE X101
SCALANCE X308-2M
SCALANCE XR324-12M
6
SCALANCE MMSIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/54
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SCALANCE W IP65
SCALANCE W IP30
SCALANCE W786
Outdoor
Antenler
ANT795-4MS ANT792-6MN ANT795-6DN ANT795-6MN ANT792-8DN
SCALANCE W: Kablosuz Haberleşme Ürünleri
6GK5 784-1AA30-2AA0
6GK5 744-1AA30-2AA0
6GK5 746-1AA30-4AA0
6GK5 784-1AA30-6AA0
6GK5 747-1AA30-6AA0
6GK5 798-8MJ00-0AA0
6GK5 788-1AA60-2AA0
6GK5 788-2AA60-2AA0
6GK5 744-1AA60-2AA0
6GK5 746-1AA60-4AA0
6GK5 788-1AA60-6AA0
6GK5 788-2AA60-6AA0
6GK5 747-1AA60-6AA0
6GK1 907-0DC10-6AA3
6GK5 791-1PS00-0AA6
6GK5 786-1BA60-2AA0
6GK5 786-1AA60-2AA0
6GK5 786-1BB60-2AA0
6GK5 786-1AB60-2AA0
6GK5 786-2BA60-2AA0
6GK5 786-2AA60-2AA0
6GK5 786-2BB60-2AA0
6GK5 786-2AB60-2AA0
6GK5 786-2BA60-6AA0
6GK5 786-2AA60-6AA0
6GK5 786-3AA60-2AA0
6GK5 786-3AB60-2AA0
6GK5 791-2DC00-0AA0
6GK5 791-2AC00-0AA0
6GK5 798-8MG00-0AA0
6GK1 900-0AB00
6GK5 795-4MR00-0AA6
6GK5 795-4MS00-0AA6
6GK5 795-6MN10-0AA6
6GK5 792-6MN00-0AA6
6GK5 793-6MN00-0AA6
6GK5 795-6DN00-0AA6
6GK5 792-8DN00-0AA6
6GK5 793-8DN00-0AA6
6GK5 792-4DN00-0AA6
6GK5 793-4MN00-0AA6
6XV1 875-5CH10
6XV1 875-5CH20
6XV1 875-5CH50
SCALANCE W784-1
SCALANCE W744-1
SCALANCE W746-1
SCALANCE W784-1RR
SCALANCE W747-1
MS 2 Montaj kiti
IP 30 ürünlerinde anten, RJ45 konnektörü ve montaj kiti hariçtir
SCALANCE W788-1PRO
SCALANCE W788-2PRO
SCALANCE W744-1PRO
SCALANCE W746-1PRO
SCALANCE W788-1RR
SCALANCE W788-2RR
SCALANCE W747-1RR
M12 konnektörü
PS791-1PRO
IP 65 ürünlerinde standart 2x anten ve RJ45 konnektörü dahildir / M12 konnektörü hariçtir
SCALANCE W786-1 PRO
SCALANCE W786-1 PRO
SCALANCE W786-1 PRO
SCALANCE W786-1 PRO
SCALANCE W786-2 PRO
SCALANCE W786-2 PRO
SCALANCE W786-2 PRO
SCALANCE W786-2 PRO
SCALANCE W786-2 RR
SCALANCE W786-2 RR
SCALANCE W786-3 PRO
SCALANCE W786-3 PRO
PS791-2DC
PS791-2AC
MS 1 Montaj Kiti
W786 ürünleri 48VDC veya RJ45 PoE-Ethernet üzerinden beslemelidir. Başka gerilim için PS791 seçiniz !
C-PLUG
ANT795-4MR
ANT795-4MS
ANT795-6MN
ANT792-6MN
ANT793-6MN
ANT795-6DN
ANT792-8DN
ANT793-8DN
ANT792-4DN RCoax kablo hattı için anten 2,4 GHz
ANT793-4MN RCoax kablo hattı için anten 5 GHz
ANT kablo Anten Kablosu 1m, N-Connect/R-SMA male/male
ANT kablo Anten Kablosu 2m, N-Connect/R-SMA male/male
ANT kablo Anten Kablosu 5m, N-Connect/R-SMA male/male
817.-
496.-
580.-
1.288.-
807.-
89.-
1.172.-
1.531.-
580.-
757.-
1.682.-
2.065.-
1.028.-
37.-
414.-
1.021.-
998.-
1.253.-
1.230.-
1.253.-
1.230.-
1.485.-
1.462.-
1.960.-
1.937.-
1.462.-
1.694.-
213.-
260.-
106.-
101.-
118.-
71.-
213.-
177.-
213.-
213.-
248.-
343.-
150.-
168.-
42.-
45.-
57.-
IP 30 Kablosuz Erişim modülü (1 kanal)
IP 30 Kablosuz Client modülü (tekli bağlantı)
IP 30 Kablosuz Client modülü (çoklu bağlantı)
IP 30 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (1 kanal)
IP 30 Kablosuz Hızlı Client modülü
IP 30 SCALANCE’in Ray montaj kiti
IP 65 Kablosuz Erişim modülü (1 kanal)
IP 65 Kablosuz Erişim modülü (2 kanal)
IP 65 Kablosuz Client modülü (tekli bağlantı)
IP 65 Kablosuz Client modülü (çoklu bağlantı)
IP 65 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (1 kanal)
IP 65 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 kanal)
IP 65 Kablosuz Hızlı Client modülü
IP 65 SCALANCE’in güç bağlantısı için gereklidir ! (3 adet)
IP 65 Güç Kaynağı 230V AC / 24V DC M12 çıkışlı
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) RJ45, dahili anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) RJ45, harici anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) FO MM, dahili anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) FO MM, harici anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, dahili anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, harici anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) FO MM, dahili anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) FO MM, harici anten
Outdoor Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, dahili anten
Outdoor Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, harici anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (3 Kanal) RJ45, harici anten
Outdoor Kablosuz Erişim modülü (3 Kanal) FO MM, harici anten
W786 ürünleri için dahili 12/24VDC güç kaynağı
W786 ürünleri için dahili 110/240VAC güç kaynağı
W786 ürünleri için montaj kiti
SCALANCE ürünleri için Parametre kayıt modülü
Dahili yedek anten 2,4 GHz, 5 GHz, 100m, 360° yayın alanı
Dahili açılı anten 2,4 GHz, 5 GHz, 100m, 360° yayın alanı
Harici yuzey anteni 2,4 GHz, 5 GHz, 200m, 360° yayın alanı
Harici çubuk anten 2,4 GHz, 200m, 360° yayın alanı
Harici çubuk anten 5 GHz, 200m, 360° yayın alanı
Harici yönlendirilmiş anten 2,4 GHz, 5 GHz, 200m, 55° yayın alanı
Harici yönlendirilmiş anten 2,4 GHz, 1000m, 35° yayın alanı
Harici yönlendirilmiş anten 5 GHz, 1000m, 18° yayın alanı
IP 30 Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz
IP 65 Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz
Outdoor (-400
C...+700
C) Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz
Aksesuarlar : Anten ve Kablolar
6
Konfigurasyon ve seçim http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641 adresindeki
SIMATIC NET Selection Tool ile yapılabilir.SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/55
RCoax kablo
RCoax Anten hattı
RCoax tool
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
LP798-1N SCALANCE W ürünleri için yıldırım koruma parçası N/N, F/F
LP798-1PRO SCALANCE W ürünleri için yıldırım koruma parçası R-SMA
TI795-1R SCALANCE W ürünleri için Anten sonlandırma parçası (yedek)
Power M12 SCALANCE W ürünleri için 24V besleme konnektörü 3 adet
Panel Kit Anten kablosu pano geçiş parçası, N-Connect/SMA female/female
Splitter Antenler için Y bağlantı parçası, N-Connect female
ANT kablo Anten kablosu 1m, N-Connect/R-SMA male/male
ANT kablo Anten Kablosu 2m, N-Connect/R-SMA male/male
ANT kablo Anten kablosu 5m, N-Connect/R-SMA male/male
ANT kablo Anten kablosu 1m, N-Connect/N-Connect male/male
ANT kablo Anten kablosu 2m, N-Connect/N-Connect male/male
ANT kablo Anten kablosu 5m, N-Connect/N-Connect male/male
ANT kablo Anten kablosu 0.3m, R-SMA/SMA male/male
ANT kablo Anten kablosu 2m, R-SMA/SMA male/male
RCoax kablo RCoax anten 2,4 GHz (min. 20 m max:200m)
RCoax kablo RCoax anten 5 GHz (min. 20 m max:200m)
RCoax tool RCoax kablo soyma aleti
RCoax coupler RCoax N-Connect male/male coupler
RCoax clip RCoax anten kablo için tutturucu klips 10 adet
RCoax clip RCoax anten kablo için tutturucu klips 100 adet
RCoax spacer RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 10 adet
RCoax spacer RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 100 adet
RCoax Con IWLAN RCoax N-Connect Female N-Connector
RCoax Term IWLAN RCoax N-Connect Male termination impedance 50 Ohm
IWLAN/PB Link PN IO PROFIBUS DP hattını kablosuz SCALANCE W ile haberleştirir
SCALANCE W: Kablosuz Haberleşme Ürün Aksesuarları
6GK5 798-2LP00-2AA6
6GK5 798-1LP00-0AA6
6GK5 795-1TR10-0AA6
6GK1 907-0DC10-6AA3
6GK5 798-0PT00-2AA0
6GK5 798-0SN00-0EA0
6XV1 875-5CH10
6XV1 875-5CH20
6XV1 875-5CH50
6XV1 875-5AH10
6XV1 875-5AH20
6XV1 875-5AH50
6XV1 875-5DE30
6XV1 875-5DH20
6XV1 875-2A
6XV1 875-2D
6GK1 901-1PH00
6GK5 798-0CP00-1AA0
6GK5 798-8MB00-0AC1
6GK5 798-8MB00-0AM1
6GK5 798-8MD00-0AC1
6GK5 798-8MD00-0AM1
6GK5 798-0CN00-0AA0
6GK5 795-1TN00-1AA0
6GK1 417-5AB00
237.-
237.-
18.-
37.-
17.-
302.-
42.-
45.-
57.-
38.-
45.-
56.-
38.-
45.-
16.-
19.-
225.-
13.-
14.-
126.-
55.-
492.-
53.-
21.-
1.053.-
66/56
SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6SIMATIC ET 200 Dağıtılmış Giriş/Çıkışlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/57
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
IM151-1 Basic DP
IM151-1 Std. DP
IM151-1 HF DP
IM151-3 PN Std. **
IM151-3 PN HF **
IM151-7 CPU **
IM151-8 CPU PN**
DP Master
SIMATIC ET 200S Modüler / Blok Dağıtılmış Giriş / Çıkışları
6ES7 151-1CA00-0AB0
6ES7 151-1AA05-0AB0
6ES7 151-1BA02-0AB0
6ES7 151-3AA23-0AB0
6ES7 151-3BA23-0AB0
6ES7 151-7AA20-0AB0
6ES7 151-8AB01-0AB0
6ES7 138-4HA00-0AB0
178.-
220.-
270.-
220.-
270.-
592.-
684.-
427.-
Profibus IM : Max.12 adet ET200S kartını destekler
Profibus IM : Max. 63 adet ET200S kartını destekler
Profibus IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyagnostik
PROFINET IM : Max. 63 adet ET200S kartını destekler (2 port)
PROFINET IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyag. (2 port)
S7 300 CPU : 96 KB hafıza, MPI/DP slave portlu
S7 300 CPU : 192 KB hafıza, 3x PN portlu (STEP 7 V5.5)
IM151-7 ve IM151-8 CPU için DP Master Interface modülü
* Her 10A’lik güç dağılımında bir PM kullanılmalıdır.
** MMC hafıza kartı gereklidir !
A, B, C, D : Elektronik Modüller ile Terminal Modüller arasında uygun eşleşme
Interface Modül :
Terminal Modül:
ET200S PM *
ET200S PM *
ET200S PM *
ET200S TM-P 2x3
ET200S TM-P 2x3
ET200S TM-E 2x4
ET200S TM-E 2x4
ET200S TM-E 2x6
ET200S TM-E 2x6
ET200S TM-E 4x4
ET200S TM-E 4x4
ET200S TM-E AT
ET200S 2DI
ET200S 4DI
ET200S 8DI
ET200S 2DO
ET200S 2DO
ET200S 2DO
ET200S 4DO
ET200S 4DO
ET200S 8DO
ET200S 2AI
ET200S 2AI HF
ET200S 2AI
ET200S 2AI
ET200S 2AI HF
ET200S 4AI
ET200S 2AI/4AI
ET200S 2AI HF
ET200S 2AI
ET200S 4AI
ET200S 2AI HF
ET200S 2AO
ET200S 2AO HF
ET200S 2AO
ET200S 2AO HF
ET200S HSC
ET200S HSC
ET200S SSI
ET200S PULSE
ET200S POS
ET200S SI
ET200S SI
Power Modül : 24V DC Güç modülü
Power Modül : 24 ... 48V DC Güç modülü
Power Modül : 24 ... 48V DC / 24...230V AC Güç modülü
Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli vidalı tip
Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli baskı tipi
Terminal Modül : 2x4 klemensli vidalı tip (5 adet) A
Terminal Modül : 2x4 klemensli baskı tipi (5 adet) A
Terminal Modül : 2x6 klemensli vidalı tip (5 adet) B
Terminal Modül : 2x6 klemensli baskı tipi (5 adet) B
Terminal Modül : 4x4 klemensli vidalı tip C
Terminal Modül : 4x4 klemensli baskı tipi C
Terminal Modül :AI TC modülü için kompanzasyonlu D
2DI ; 24V elektronik modül (5 adet) A, B
4DI ; 24V elektronik modül (5 adet) A, B
8DI ; 24V elektronik modül A, B
2DO ; 24V / 0,5A elektronik modül (5 adet) A, B
2DO ; 24V / 2A elektronik modül (5 adet) A, B
2DO ; Röle elektronik modül (5 adet) A, B
4DO ; 24V / 0,5A elektronik modül (5 adet) A, B
4DO ; 24V / 2A elektronik modül (5 adet) A, B
8DO ; 24V / 0,5A elektronik modül A, B
2AI ; V 13bit elektronik modül A, B
2AI ; V 15bit elektronik modül A, B
2AI ; mA 13bit , 2 telli bağlantı elektronik modül A, B
2AI ; mA 13bit , 4 telli bağlantı elektronik modül A, B
2AI ; mA 15bit , 2/4 telli bağlantı elektronik modül A, B
4AI ; mA 13bit , 2 telli bağlantı elektronik modül A, B
2AI/4AI ; RTD 15bit elektronik modül A, B
2AI ; RTD 15bit gelişmiş elektronik modül A, B
2AI ; TC 15 bit elektronik modül A, B
4AI ; TC 15 bit elektronik modül A, B
2AI ; TC 15 bit gelişmiş elektronik modül D
2AO ; V 13bit elektronik modül A, B
2AO ; V 15bit elektronik modül A, B
2AO ; mA 13bit elektronik modül A, B
2AO ; mA 15bit elektronik modül A, B
1 kanal hızlı sayıcı 24V/100kHz A, B
1 kanal hızlı sayıcı 5V/500kHz C
1 kanal SSI Encoder okuma modülü A, B
2 kanal 2,5 kHz Pulse çıkış modülü A, B
1 kanal Pozisyonlama INC/SSI encoder, Digital çıkış C
1 kanal RS232/422/485 seri port ASCII/3964 protokol A, B
1 kanal RS232/422/485 seri port Modbus/USS protokol A, B

Elektronik Modül:
CPU :
ET200S Ailesi
ET200 S
ET200 S Modülü
ÖZEL FİYAT
IM151-3 PN
IM151-8 CPU PN
66/58
SIMATIC ET200 Dağıtılmış Giriş/Çıkışlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
ET 200S Compact
ET 200 Ailesi
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC ET200S Modüler Dağıtılmış Giriş / Çıkışları
ET200S TM-E 32
ET200S 32DI
ET200S 16DI/16DO
ET200S Compact için terminal modül
Profibus IM Basic + 32DI; 24 V
Profibus IM Basic + 16DI + 16DO ; 24V/0,5A
6ES7 193-4DL10-0AA0
6ES7 151-1CA00-1BL0
6ES7 151-1CA00-3BL0
IM151-7 F DP CPU **
IM151-8 F PN CPU **
IM151-1 HF
IM151-3 PN HF **
ET200S PM
ET200S TM-P 2x3
ET200S TM-P 2x3
ET200S TM-E
ET200S TM-E
ET200S 4/8 F DI
ET200S 4 F DO
ET200S 4F-DI/3F-DO 4F-DI/3F-DO Failsafe ; 24V DC/2A
ET200S 1F-RO, 1F-RO Failsafe ; DC 24V/5A, 24..230V AC/5A
S7 300 Failsafe CPU : 128 KB Hafıza, MPI/DP slave portlu
S7 300 Failsafe CPU : 256 KB Hafıza, 3x PN portlu (STEP 7 V5.5)
Profibus IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyagnostik
PROFINET IM : Max. 63 adet ET200S kart / gelişmiş diyag. (2 port)
Power Modül : 24... 48V DC / 24... 230V AC Güç modülü
Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli vidalı tip
Terminal Modül : Güç modülü için , 2x3 klemensli baskı tipi
Terminal Modul : Failsafe giriş/çıkış modülleri için vidalı tip
Terminal Modul : Failsafe giriş/çıkış modülleri için baskı tipi
4/8 DI Failsafe ; 24V
4 DO Failsafe ; 24V
6ES7 151-7FA20-0AB0
6ES7 151-8FB01-0AB0
6ES7 151-1BA02-0AB0
6ES7 151-3BA23-0AB0
6ES7 138-4CB11-0AB0
6ES7 193-4CC20-0AA0
6ES7 193-4CC30-0AA0
6ES7 193-4CG20-0AA0
6ES7 193-4CG30-0AA0
6ES7 138-4FA04-0AB0
6ES7 138-4FB03-0AB0
6ES7138-4FC01-0AB0
6ES7138-4FR00-0AA0
Failsafe:
Compact:
SIMATIC ET200L Blok Dağıtılmış Giriş / Çıkışlar
Konfigürasyon = Alt Modül + Üst Modül
ET200L TB16L 16 I/0 taşıyabilen alt modül 6ES7 193-1CH00-0XA0 32.-
ET200L TB32L 32 I/0 taşıyabilen alt modül 6ES7 193-1CL00-0XA0 59.-
ET200L 16DI 16 DI ; 24V üst modül 6ES7 131-1BH01-0XB0 208.-
ET200L 32DI 32 DI ; 24V üst modül 6ES7 131-1BL01-0XB0 254.-
ET200L 16DO 16DO ; 24V/0, 5A üst modül 6ES7 132-1BH00-0XB0 243.-
ET200L 32DO 32DO ; 24V/0, 5A üst modül 6ES7 132-1BL00-0XB0 298.-
ET200L 16DI/16DO 16DI + 16DO ; 24V/0, 5A üst modül 6ES7 133-1BL01-0XB0 282.-
** MMC hafıza kartı gereklidir !
Profibus IM: bütün kartları destekler max:12 kart
Aktif Bus yapısını destekleyen Ray 530mm
Aktif Bus yapısını destekleyen Ray 620mm
Aktif Bus yapısını destekleyen Ray 2000mm
Aktif Bus modül: Güç kaynağı slotu + IM153-2 slotu
Aktif Bus modül: 2 x IM153-2 kart slotu
Aktif Bus modül: 2 x 40mm genişlikte I/O kart slotu
Aktif Bus modül: 1 x 80mm genişlikte I/O kart slotu
Aktif Bus modül: Safety Protector için Bus modülü
Aktif Bus modül: Y-Coupler için Bus modülü
2 adet IM153-2 + 1 adet BM 2xIM Active birlikte paket
SIMATIC ET200M Modüler Dağıtılmış Giriş / Çıkışları
6ES7 153-1AA03-0XB0
6ES7 153-2BA02-0XB0
6ES7 153-4AA01-0XB0
6ES7 153-4BA00-0XB0
Ray + Interface Modül + Giriş/Çıkış kartları
Profibus IM : sadece giriş/çıkış kartlarını destekler max:8 kart
Profibus IM: bütün kartları destekler max:12 kart
Profinet IM : bütün kartları destekler max:12 kart (2 port)
Profinet IM : bütün kartları destekler max:12 kart (2 port) gelişmiş diyagnostik
! ET200M dağıtılmış giriş/çıkışlar için S7 300 kartlarını seçiniz!
IM153-2 HF
IM153-4 PN **
Safety Protector
SM 326 F
SM 326 F
SM 336 F
Profibus IM: bütün kartları destekler max:12 kart
Profinet IM : bütün kartları destekler max:12 kart (2 port)
İzolasyon modülü
24 DI Failsafe 24 VDC 40 pin
10 DO Failsafe 24 VDC, 2A 40 pin
6 AI Failsafe 14 Bit 40 pin
6ES7 153-2BA02-0XB0
6ES7 153-4AA00-0XB0
6ES7 195-7KF00-0XA0
6ES7 326-1BK02-0AB0
6ES7 326-2BF10-0AB0
6ES7 336-4GE00-0AB0
Failsafe:
Redundancy:
IM153-2 HF
Ray 530 Active
Ray 620 Active
Ray 2000 Active
BM PS/IM Active
BM 2xIM Active
BM 2x40 Active
BM 1x80 Active
BM Safety
BM Y-Coupler
ET200M bundle
6ES7 153-2BA02-0XB0
6ES7 195-1GF30-0XA0
6ES7 195-1GG30-0XA0
6ES7 195-1GC00-0XA0
6ES7 195-7HA00-0XA0
6ES7 195-7HD10-0XA0
6ES7 195-7HB00-0XA0
6ES7 195-7HC00-0XA0
6ES7 195-7HG00-0XA0
6ES7 654-7HY00-0XA0
6ES7 153-2AR03-0XA0

66/59
SIMATIC ET200 Dağıtılmış Giriş/Çıkışlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC ET200pro IP65 Panosuz Kullanım Modüler Dağıtılmış Giriş / Çıkışlar
IM154-1 DP Std.
IM154-2 DP HF
CM IM DP M12, 7/8"
CM IM DP ECOFAST
IM 154-4 PN HF
CM IM PN M12, 7/8"
CM IM PN Push-Pull
IM154-6 PN HF IWLAN
ANT IM 154-6
Profibus IM : Max. 16 adet ET200pro kartını destekler
Profibus IM : Max. 16 adet ET200pro kart/gelişmiş diyagnostik
Profibus bağlantı : 2xM12, Güç bağlantı: 2x7/8”
ECOFAST Bağlantı 2xECOFAST
Profinet IM : Max. 16 adet ET200pro kart/gelişmiş diyagnostik
Profinet bağlantı: 2xM12, Güç bağlantı: 2x7/8"
Profinet bağlantı: 2xPush-Pull RJ45, Güç bağlantı:2xPush-Pull Power
IWLAN IM : Max. 16 adet ET200pro kart / gelişmiş diyagnostik
Dahili anten 360 derece yayın alanı 100m
Interface Modül :
IM 154-8 PN DP CPU **
CM CPU M12, 7/8"
S7300 CPU : 384 KB hafızaya sahiptir PN ve DP portlu
Profinet bağlantı: 2xM12, Profibus bağlantı: 2xM12, Güç bağlantı: 2x7/8"
6ES7 154-8AB01-0AB0
6ES7 194-4AN00-0AA0
CM PM M12, 7/8"
CM PM ECOFAST
CM PM Push-Pull
Power Modül: 24V DC Güç modülü
Bağlantı Modülü: Güç modülü için 1x7/8”
Bağlantı Modülü: Güç modülü için 1xECOFAST
Bağlantı Modülü: Güç modülü için 2xPush-Pull
6ES7 148-4CA00-0AA0
6ES7 194-4BD00-0AA0
6ES7 194-4BA00-0AA0
6ES7 194-4BE00-0AA0
CM IO 8xM12
CM IO 8xM8
CM IO 4xM12
8 DI, 24V elektronik modül A,B,C
8 DI, 24V elektronik modül A,B,C
4 DO, 24V / 2A elektronik modül A,B,C
4 DO, 24V / 2A elektronik modül A,B,C
8 DO, 24V / 2A elektronik modül A,B,C
4 AI ; V 15bit elektronik modül C
4 AI ; mA 15bit, 2/4 telli bağlantı elektronik modül C
4 AI ; RTD 15bit elektronik modül C
4 AO ; V 14/15bit elektronik modül C
4 AO ; mA 14/15 bit elektronik modül C
Bağlantı modülü A : 8xM12
Bağlantı modülü B : 8xM12
Bağlantı modülü C : 4xM12
6ES7 141-4BF00-0AA0
6ES7 141-4BF00-0AB0
6ES7 142-4BD00-0AA0
6ES7 142-4BD00-0AB0
6ES7 142-4BF00-0AA0
6ES7 144-4FF00-0AB0
6ES7 144-4GF00-0AB0
6ES7 144-4JF00-0AB0
6ES7 145-4FF00-0AB0
6ES7 145-4GF00-0AB0
6ES7 194-4CB00-0AA0
6ES7 194-4EB00-0AA0

Elektronik Modül :
Ray 500 mm
Ray 1000 mm
Ray 2000 mm
M12 DP konnektör*
M12 DP konnektör*
M12 CAP
7/8" konnektör*
7/8" konnektör*
7/8" CAP
7/8" T-TAP*
ECOFAST konnektör*
ECOFAST konnektör*
ECOFAST CAP
Push-Pull konnektör*
Push-Pull konnektör*
Sigorta*
M12 IE FC PLUG PRO
M12 IE FC PLUG PRO
ET200pro Ray 500 mm
ET200pro Ray 1000 mm
ET200pro Ray 2000 mm
Profibus M12 erkek konnektör ( 5'li paket )
Profibus M12 dişi konnektör ( 5'li paket )
Kullanılmayan bağlantı uç koruma kapağı ( 1 adet )
7/8" erkek konnektör ( 5'li paket )
7/8" dişi konnektör ( 5'li paket )
Kullanılmayan bağlantı uç koruma kapağı ( 10'lu paket )
T tipi güç konnektörü 2 x dişi giriş, 1 x erkek çıkış
ECOFAST erkek konnektör ( 5'li paket )
ECOFAST dişi konnektör ( 5'li paket )
Kullanılmayan bağlantı uç koruma kapağı (10'lu paket)
Push-Pull RJ45
Push-Pull power konnektör
Yedek sigorta; IM ve PM için 12.5 A hızlı sigorta (10'lu paket)
Profinet M12 konnektör
Profinet M12 konnektör ( 8’li paket )
6ES7 194-4GC70-0AA0
6ES7 194-4GC60-0AA0
6ES7 194-4GC20-0AA0
6GK1 905-0EA00
6GK1 905-0EB00
3RX9 802-0AA00
6GK1 905-0FA00
6GK1 905-0FB00
6ES7 194-3JA00-0AA0
6GK1 905-0FC00
6GK1 905-0CA00
6GK1 905-0CB00
6ES7 194-1JB10-0XA0
6GK1 901-1BB10-6AA0
6GK1 907-0AB10-6AA0
6ES7 194-4HB00-0AA0
6GK1 901-0DB20-6AA0
6GK1 901-0DB20-6AA8

Aksesuarlar :
IM 154-6 IWLAN
IM 154
ET200 PRO I/O
ET200 PRO
6
IE M12 FC PLUG PRO
IE M12 FC PLUG PRO
** MMC Hafıza kartı gereklidir !
IM/CPU ürünlerinde güç, DP, PN bağlantı için dişi ve erkek konnektör kullanılmalıdır.
IWLAN güç bağlantısı için 7/8 dişi konnektör gereklidir.
* Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!6/60
SIMATIC ET200 Dağıtılmış Giriş/Çıkışlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC ET200 ailesi
ET200eco ECOFAST
ET200eco M12 7/8”
ET200eco PN
BM141 DP
BM141 DP
BM142 DP
BM142 DP
BM143 DP
CM ECOFAST
CM M12, 7/8"
M12 DP terminating plug*
M12 DP terminating plug*
ECOFAST DP terminating plug*
M12 DP konnektör, 7/8" konnektör ve ECOFAST konnektörler için ET200pro bölümüne bakınız.
BM141 PN
BM141 PN
BM141 PN
BM142 PN
BM142 PN
BM142 PN
BM142 PN
BM142 PN
BM144
BM145
IE FC M12 Plug PRO
IE Power M12*
IE Power M12*
BM PN ürünlerinde 2x M12 Profinet portu, 2x M12 güç portu bulunmaktadır.
M12 Profibus sonlandırma konnektörü erkek (5'li paket)
M12 Profibus sonlandırma konnektörü dişi (5'li paket)
ECOFAST Profibus sonlandırma konnektörü erkek (5'li paket)
Basic module PROFINET ET200eco 8 DI, DC24V, 4xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 DI, DC24V, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 16 DI, DC24V, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 DO, DC24V 1.3A, 4xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 DO, DC24V 0.5A, 4xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 DO, DC24V 1.3A, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 16 DO, DC24V 1.3A, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 DO, DC24V 2A, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 8 AI, 4 V/mA, 4 RTD/TC, 8xM12
Basic module PROFINET ET200eco 4 AO, V/mA, 4xM12
M12 4-kutup Profinet metal konnektör (1 adet )
M12 4-kutup dişi power konnektörü (3 adet)
M12 4-kutup erkek power konnektörü (3 adet)
Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DI, DC24V, M12
Basic module PROFIBUS ET200eco 16 DI, DC24V, M12
Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DO, DC24V, 2A, M12
Basic module PROFIBUS ET200eco 16 DO, DC24V, 0.5A, M12
Basic module PROFIBUS ET200eco 8 DI / 8 DO, DC24V, 2A, M12
ECOFAST Profibus bağlantı modülü (2xECOFAST)
Profibus bağlantı: 2xM12, Güç bağlantı: 2x7/8”
6ES7 141-3BF00-0XA0
6ES7 141-3BH00-0XA0
6ES7 142-3BF00-0XA0
6ES7 142-3BH00-0XA0
6ES7 143-3BH00-0XA0
6ES7 194-3AA00-0AA0
6ES7 194-3AA00-0BA0
6GK1 905-0EC00
6GK1 905-0ED00
6GK1 905-0DA10
6ES7 141-6BF00-0AB0
6ES7 141-6BG00-0AB0
6ES7 141-6BH00-0AB0
6ES7 142-6BF00-0AB0
6ES7 142-6BF50-0AB0
6ES7 142-6BG00-0AB0
6ES7 142-6BH00-0AB0
6ES7 142-6BR00-0AB0
6ES7 144-6KD00-0AB0
6ES7 145-6HD00-0AB0
6GK1 901-0DB20-6AA0
6GK1 907-0DC10-6AA3
6GK1 907-0DB10-6AA3
SIMATIC ET200eco IP65 Panosuz Kullanım Modüler Dağıtılmış Giriş / Çıkışlar

* Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!SOFT PLC
WinAC
SIMATIC WinAC Software PLC
6ES7 671-0RC08-0YA0
6ES7 671-0RC08-0YE0
6ES7 671-1RC08-0YA0
Yeni: SIMATIC WinAC RTX 2010
Yazılım-bazlı PC-tabanlı kontrol sistem, deterministik (real-time)
uygulamalar için, Profinet
Windows XP Professional SP2, SP3 veya Windows 7
Windows XP embedded image (SIMATIC PC'ler için)
"INTERVALZERO RTX
CP 1604 HW release 7 ve daha üst
CP 1616 HW release 8 ve daha üst
PN modulleri ile"
SIMATIC WinAC RTX 2010 Upgrade
WinAC Basis, WinAC RTX V3.0 ve üst versiyonları
SIMATIC WinAC RTX F 2010
Fail-safe software PLC with WinAC RTX F 2009 for safety-related
functions up to SIL3 Support of the new SIMATIC IPC427C and SIMATIC
HMI IPC477C platforms with 128 KByte retentive data Integral Ethernet
interface for PROFINET IO HW LED for indication of the operating status
Support of additional Ethernet chipsets for PROFINET IO
1.427.-
522.-
2.610.-
Haberleşme Kartları
6GK1 561-3AA01
6GK1 561-1AA01
Haberleşme modülü CP 5613 A2 PCI card
(32 bit; 3.3 V/5 V) PROFIBUS , Windows 2000/Xp prof.
CP 5611 haberleşme modülü,
PCI card (32 bit) PROFIBUS (win9x desteklemez)
842.-
451.-
SIMATIC PC-based kontrol
• PC tabanlı kontrolörler S7 ailesinin bir üyesidir
• Özellikle data işleme, haberleşme, görüntüleme, teknoloji ve kontrol bir PC üzerinde
entegre bir çözüm yapılmak istendiğinde
Versiyonlar:
• SIMATIC WinAC Software PLC'ler
Esnek ve entegrasyon kabiliyeti yüksek uygulamalar
• SIMATIC WinAC ODK
Software kontrolörler içine teknolojik fonksiyonların hızlı ve esnek bir şekilde ilave
edilmesine olanak tanır
Özellikler:
• Standart PC üzerinde, Windows 2000 veya Windows XP Prof. gerekir
• SIMATIC S7 ile %100 kod uyumlu
Step7 ile programlanır, programlar diğer S7 kontrolörler üzerinde hiçbir değişiklik
yapılmadan kullanılabilir.
• Ofis ortamıyla entegrasyon için standart arabirimler kullanır.
• Çözüme özel teknolojik donanım ve yazılımlar ile açık arabirimler vasıtasıyla
entegre edilir
SIMATIC PC Bazlı Otomasyon
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/61
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öger Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6S7 300 / 400 PLC Programlam yazılımı
S7 300 / 400 PLC Programlama yazılımı yükseltme
STEP7 + PLCSIM + S7-GRAPH + SCL paketleri
STEP7 + PLCSIM + S7-GRAPH + SCL güncelleme
STEP7 yazılımından STEP7 PROF. yazılıma yükseltme
STEP7 PROF. 2010, STEP7 V11 TIA Portal Combo Lisans
S7 300 / 400 PLC Programlam yazılımı (TIA Portal)
STEP7 PROF. 2006/2010’dan STEP7 V11’e yükseltme (TIA Portal)
STEP7 V5.4’den STEP7 V11’e yükseltme (TIA Portal)
STEP7 Basic V11’den STEP7 PROF. V11’e yükseltme (TIA Portal)
S5 serisi PLC için Programlama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Simulasyon yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Proses diyagnostik yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Grafiksel ardışıl programlama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Üst seviye Grafiksel programlama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Grafiksel Programlama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Paskal yazılım ve derleyici
F serisi CPU için Failsafe programlama yazılımı
H serisi CPU için Failsafe Programlama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Yazılım destekli Redundancy
CBA - Component Based Automation yazılımı
S7 300 / 400 PLC için Teleservis yazılımı
CPU 315T / 317T serisi için Pozisyon kontrol uygulama yazılımı
S7 300 / 400 PLC için kolay Poziyon kontrol yazılımı
S7 300 / 400 PLC için PID optimizasyon yazılımı
CP 341/ CP 441 kartları için Modbus Master Driver V 3.1
CP 341/ CP 441 kartları için Modbus Slave Driver V 3.1

STEP7 V5.5
STEP7 V5.5 Upgr.
STEP7 PROF. ED 2010
STEP7 PROF.ED 2010 Upgr.
PowerPack STEP7 PROF.
STEP 7 PROF. 2010 / V11
STEP 7 V11 PROF.
STEP7 V11 Upgr.1
STEP7 V11 Upgr.2
PowerPack STEP7 PROF. V11
STEP5 Basic V7.2
S7-PLCSIM V5.4
S7-PDIAG V5.3
S7-GRAPH V5.3
S7-HIGRAPH V5.3
S7-CFC V7.1
S7-SCL V5.3
S7 F Dist. Safety V5.4
S7 F System opt.
Software Redundancy V1.2
iMap V3.0
TELESERVICE V6.1
S7 Teknoloji V4.1
Easy Motion Control V2.0
PID Self Tunner V5.0
MODBUS Master
MODBUS Slave
SIMATIC Yazılım Paketleri

1.324.-
SIMATIC Yazılım Paketleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/62
SIMATIC Yazılım Paketi
TIA PORTAL
TIA PORTAL DEVICE VIEW
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
TIA PORTAL NETWORK VIEWSIMATIC WinCC SCADA
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/63
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
WinCC RT
Vista grafik efektleri
WinCC Trend Kontrol
İstatiksel Analiz
WinCC V7.0 SP2 Windows XP Prof. SP3, Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bit), Windows Server 2008
SP2 Windows Server 2003 R2 SP2, Windows Server 2003 SP2 işletim sistemlerini destekler.
Runtime ve komple pakette 512 değişkene kadar proses Tag arşivlenebilir.WinCC arşivleme kapasitesini artırmak
için arşiv paket ve PowerPack’ler kullanılır.
CP 5611 S7 MPI/Profibus sürücüsü, runtime ve komple paket içeriğinde mevcuttur. Endüstriyel ethernet için Softnet S7
lean lisansı runtime ve komple paket lisanslarıyla birlikte gelmektedir. Diğer plc üreticilerinin Allen Bradley Ethernet
IP, Modbus TCP/IP, Mitsubishi MC TCP/IP sürücüleri paket içeriğinde mevcuttur. Haberleşme kartları ve sürücüleri
için SIMATIC NET PC kartları bölümüne bakınız.

SIMATIC WinCC V7.0 PowerPack’ler Komple Paketler için
Komple Paket PowerTag lisansını artırmak için kullanılır
128'den 512 PowerTag'e
128'den 2048 PowerTag'e
128'den 8K PowerTag'e
128'den 64K PowerTag'e
512'den 2048 PowerTag'e
512'den 8K PowerTag'e
512'den 64K PowerTag'e
2048'den 8K PowerTag'e
2048'den 64K PowerTag'e
8K'dan 64K PowerTag'e

SIMATIC WinCC V7.0 PowerPack’ler Runtime Paketleri
Runtime PowerTag lisansını artırmak için kullanılır
128'den 512 PowerTag'e
128'den 2048 PowerTag'e
128'den 8K PowerTag'e
128'den 64K PowerTag'e
512'den 2048 PowerTag'e
512'den 8K PowerTag'e
512'den 64K PowerTag'e
2048'den 8K PowerTag'e
2048'den 64K PowerTag'e
8K'dan 64K PowerTag'e
SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri
WinCC RT client (RT128 yerine kullanılabilir)
128 PowerTag (RT 128)
512 PowerTag (RT 512)
2048 PowerTag (RT 2048)
8K PowerTag (RT 8K)
64K PowerTag (RT 64K)
100K PowerTag (RT 100K)
150K PowerTag (RT 150K)
256K PowerTag (RT 256K)

SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Komple Paketler Runtime + Konfigürasyon Yazılımı
WinCC RC client (RC128 yerine kullanılabilir)
128 PowerTag (RC 128)
512 PowerTag (RC 512)
2048 PowerTag (RC 2048)
8K PowerTag (RC 8K)
64K PowerTag (RC 64K)
100K PowerTag (RC 100K)
150K PowerTag (RC 150K)
256K PowerTag (RC 256K)

SIMATIC WinCC V7.0 SP2 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
SIMATIC HMI, WinCC V7.0 Paketi
Yalnız IPC 577C/677C, Box PC 627C, Rack PC 547C/547D/847C
ile birlikte sipariş edilebilir. SIMATIC WinCC V7.0 128 Power
Tags (RT 128)
Software Komponentler
128 PowerTags (RT 128)
512 PowerTags (RT 512)
2048 PowerTags (RT 2048)
8k PowerTags (RT 8K)
64k PowerTags (RT 64K)
6AV6 3 8 2 - 2 C A 0 7 - 0 A X 0 1.480.-

6SIMATIC WinCC SCADA
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/64
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
WinCC/Redundancy
WinCC/DataMonitor
WebCenter
WinCC/CAS
(Central Archive Server)
WinCC/Server
WinCC/DataMonitor Web Edition V7.0
Internet veya intranet üzerinden WinCC verilerini kullanarak web portalı oluşturma aracı WebCenter, Scada sayfalarının
izlenmesi için WinCCViewerRT, Excel ve pdf formatında raporlar alınması için Published Reports, WinCC proses ve
alarm arşiv aracı Trends&Alarms ve WinCC aktuel değerleri, proses ve alarm arşiv verilerini kullanarak Excel ile analiz
ve rapor aracı Excel Workbooks'tan oluşur

17.500.-
6AV6 371-1DN07-0LX0
6AV6 371-1DN07-0AX0
6AV6 371-1DN07-0BX0
6AV6 371-1DN07-0CX0
6AV6 371-1DN07-0DX0
Aynı anda 1 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 3 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 10 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 25 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 50 Kullanıcılı Lisans
WinCC Plant Intelligence Opsiyonları
SIMATIC WinCC V7.0 Arşiv PowerPack’ler
1500’den 5000 Arşiv Tag’e
5000’den 10.000 Arşiv Tag’e
10000’den 30.000 Arşiv Tag’e
30000’den 80.000 Arşiv Tag’e
80.000’den 120.000 Arşiv Tag’e
5.400.-
4.300.-
7.500.-
29.500.-
9.000.-
6AV6 371-1DQ17-0AB0
6AV6 371-1DQ17-0BC0
6AV6 371-1DQ17-0CE0
6AV6 371-1DQ17-0EG0
6AV6 371-1DQ17-0GJ0
WinCC Arşiv Paketi Tag kapasitesini artırmak için kullanılır.
SIMATIC WinCC V7.0 Arşiv Paketleri

6AV6 371-1DQ17-0AX0
6AV6 371-1DQ17-0BX0
6AV6 371-1DQ17-0CX0
6AV6 371-1DQ17-0EX0
6AV6 371-1DQ17-0GX0
6AV6 371-1DQ17-0JX0
WinCC arşivleme kapasitesini artırmak için kullanılır. Aynı PC’de kullanılan arşiv Tag lisansları toplanır. Ana paketteki
512 arşiv Tag bu kapsamda değerlendirilmez.
1500 Arşiv Tag
5000 Arşiv Tag
10.000 Arşiv Tag
30.000 Arşiv Tag
80.000 Arşiv Tag
120.000 Arşiv Tag
WinCC/Server, Server Client yapısı için kullanılır, client tarafında
128RT veya 128RC lisansı yeterlidir. Client sayısı 3 ise XP SP3 daha
fazla ise Windows server işletim sistemi gereklidir
WinCC/Redundancy, Yedekli WinCC istasyonları için kullanılır, Otomatik
client değişimi ve otomatik arşiv güncelleme, redundant WinCC
istasyon çifti için bir lisans yeterlidir
WinCC/User Archives reçete fonksiyonları için kullanılır
WinCC/CAS V7.0 SP2 (Central Archive Server), 1500 arşiv Tag lisansı
ile birlikte (CAS için ilave WinCC ve WinCC/Server lisansına ihtiyaç yoktur)
SIMATIC WinCC/Calendar Scheduler V7.0 SP2
Takvim tabanlı arayüz ile kompleks, tarihe bağlı tekrarlayan olayların
planlanması, konfigürasyonu
SIMATIC WinCC/Event Notifier V7.0 SP2
Zamana bağlı olarak bildirimlerin e-mail ile ilgili personele gönderimi
(eskalasyon seviyeleri belirlenebilir)
SIMATIC WinCC/ProAgent V7.0 SP2
WinCC/ODK (Open Development Kit) V7.0
6AV6 371-1CA07-0AX0
6AV6 371-1CF07-0AX0
6AV6 371-1CB07-0AX0
6AV6 371-1DQ17-0XX0
6AV6 372-1DC07-0AX0
SIMATIC WinCC V7.0 Opsiyonlar

SIMATIC WinCC Upgrade’ler
V4.0'dan V5.1 SP2'e upgrade için
V5.X'ten V6.2 SP2'e RT istasyonun upgrade'i için
V5.X'ten V6.2 SP2'e RC istasyonun upgrade'i için
V6.2'den V7.0 SP2'e RT istasyonunun upgrade'i için
V6.0'dan V7.0 SP2'e RT istasyonunun upgrade'i için
V6.2'den V7.0 SP2'e client RT istasyonunun upgrade'i için
V6.0'dan V7.0 SP2'e client RT istasyonunun upgrade'i için
V6.2'den V7.0 SP2'e RC istasyonunun upgrade'i için
V6.0'dan V7.0 SP2'e RC istasyonunun upgrade'i için

6AV6 381-1AA05-1CX4
6AV6 381-1AA06-2AX4
6AV6 381-1AB06-2AX4
6AV6 381-2AA07-0AX3
6AV6 381-2AA07-0AX4
6AV6 381-2BC07-0AX3
6AV6 381-2BC07-0AX4
6AV6 381-2AB07-0AX3
6AV6 381-2AB07-0AX4
6AV6 371-1DG07-0AX0
6AV6 371-1CC07-0AX0
885.-
2.645.-
6AV6 372-1DD07-0AX0 1.500.-SIMATIC WinCC SCADA
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/65
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
WinCC/Downtime Monitor V7.0
Makine veya hat bazlı üretim tesislerinde duruş (downtime) süre ve sebeplerinin tespiti, analizi ve üretim optimizasyonu
için kullanılır. Tek bir ünite, makine veya komple hat için OEE, MTBF ve diğer KPI (Key Performance Indicator)
parametrelerinin tespiti mümkündür.
2.450.-
6.900.-
9.900.-
13.900.-
19.500.-
6AV6 372-1DB07-0BX0
6AV6 372-1DB07-0DX0
6AV6 372-1DB07-0FX0
6AV6 372-1DB07-0HX0
6AV6 372-1DB07-0KX0
5 Ekipman
25 Ekipman
50 Ekipman
100 Ekipman
200 Ekipman
WinCC/Web Navigator PowerPack'ler V7.0
Aynı anda bağlanabilen kullanıcı sayısını arttırmak için kullanılır
3'ten 10 Kullanıcıya
10'dan 25 Kullanıcıya
25'den 50 Kullanıcıya
4.260.-
7.600.-
13.650.-
6AV6 371-1DH07-0AB0
6AV6 371-1DH07-0BC0
6AV6 371-1DH07-0CD0
WinCC/Web Navigator V7.0 Diyagnostik Lisansları
Client ve Server PC tarafında lisans yüklenir
WinCC/Web Navigator Diyagnostik Client
WinCC/Web Navigator Diyagnostik Server
2.115.-
570.-
6AV6 371-1DH07-0EX0
6AV6 371-1DH07-0FX0
Internet veya intranet üzerinden prosesin izlenmesi ve işletimi için kullanılır, Client PC Tarafında lisans yüklenmez
WinCC/Web Navigator V7.0 Server Bazlı Lisanslama

6AV6 371-1DH07-0AX0
6AV6 371-1DH07-0BX0
6AV6 371-1DH07-0CX0
6AV6 371-1DH07-0DX0
Aynı anda 3 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 10 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 25 Kullanıcılı Lisans
Aynı anda 50 Kullanıcılı Lisans
WinCC/Connectivity Pack V7.0, OPC XML DA, A&E, HDA desteği,
WinCC OLE DB üzerinden WinCC alarm ve process arşivine,
user archieve'e ulaşım için kullanılır
WinCC/Connectivity Station V7.0, WinCC istasyonu ve CAS
(Central Archive Server) arşiv verilerine ulaşım noktası olarak kullanılır.
WinCC RT veya RC kurulumu gerektirmez
WinCC/IndustrialDataBridge V7.0, OPC, SQL/OLE- DB/ODBC ile databaseler ve TCP ile veri alışverişi, WinCC aktuel
değerler, alarm, proses ve user archieve'e ulaşım, Excel'e yazma seçeneği.
128 Tag
512 Tag
2048 Tag
10000 Tag
WinCC/Connectivity Pack ve IndustrialDataBridge

6AV6 371-1DR07-0AX0
6AV6 371-1DR17-0AX0
6AV6 371-1DX07-0AX0
6AV6 371-1DX07-0BX0
6AV6 371-1DX07-0CX0
6AV6 371-1DX07-0DX0
WinCC Plant Intelligence Opsiyonları
WinCC/DataMonitor Web Edition PowerPackler V7.0
1'den 3 Kullanıcıya
3'ten 10 Kullanıcıya
10'dan 25 Kullanıcıya
25'den 50 Kullanıcıya
1.000.-
2.400.-
4.210.-
8.000.-
6AV6 371-1DN07-0LA0
6AV6 371-1DN07-0AB0
6AV6 371-1DN07-0BC0
6AV6 371-1DN07-0CD0
Aynı anda bağlanabilen kullanıcı sayısını arttırmak için kullanılır
WinCC/DowntimeMonitor
WinCC/Web Navigator
WinCC/Connectivity Pack
WinCC/IndustrialDataBridge
WinCC/Web Navigator
WebViewer Runtime
WinCC/DataMonitor
Excel Workbooks
6SIMATIC WinCC Power Management Opsiyonları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/66
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
SIMATIC Powerrate V4.0 Power Management Yazılımı
*WinCC Powerrate V4.0 Mühendislik + AS-RT (sınırsız) (İngilizce, Almanca)
Enerji tüketiminin şeffaşığını sağlar. CPU 315-2 PN/DP V3.1 ve üzeri CPU’lar
ve WinAC RTX 2010 için kütüphane ve WinCC faceplateleri, Sentron
PAC3200/4200 entegrasyonu, WinCC arşivinde veri saklama, işleme, harcama
profillerinin izlenmesi, harcama ve masraf dağıtım raporları, güç limiti izleme
ve limit değerlerle otomatik yük yönetimi (Batch bazlı tüketim tespiti ve yük
yönetimi için WinCC/User Archive lisansı paketle birlikte gelmektedir.)
Powerrate projelendirme için WinCC ve Step 7 entegre modta kullanılmalıdır.
6AV6 372-1DE04-0AX0 3.500.-
*WinCC lisans indirimleri geçerlidir.
**SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaşması her WinCC/B.Data Basic sistem siparişi ile birlikte sipariş edilmelidir.
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek anlaşması 1 yıl süre için geçerlidir. Süre bitiminden 3 ay önce iptal edilmezse bedel
karşılığında anlaşma otomatik olarak 1 yıl uzatılır.
*SIMATIC WinCC /B.Data V5.2 SP1 Basic Sistem
WinCC/B.Data endüstriyel tesisler için modüler, sektör bağımsız enerji yönetimi ve yönetim bilgi sistemidir. WinCC/B.Data
V5.2 SP1 Basic Sistem içeriğinde 1 adet veri alma bileşeni (WinCC, OPC, …), Client, Mobil ünite ile veri bağlantısı, ERP
bağlantısı, Reporting, Trender, Visualisation, Documents, Matrix, KPI, Profile fonksiyonları bulunur. B.Data V5.2 kullanımı
Oracle® Database 11gR2 32 Bit Standard Edition One, Standard Edition veya Enterprise Edition ile çalışır ve ilavaten
temini gereklidir.

**WinCC/B.Data V5.2 SP1, Basic Sistem, 100
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaşması
100 Tag için
**WinCC/B.Data V5.2 SP1, Basic Sistem,
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaşması
500 Tag için
**WinCC/B.Data V5.2 SP1, Basic Sistem, 1.000
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaşması
1000 Tag için 2)
**WinCC/B.Data V5.2 SP1, Basic Sistem, 30.000
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaşması
30000 Tag için
**WinCC/B.Data V5.2 SP1, Basic Sistem, Powerpack, bir üst seviyeye Tag
upgrade
***SUS (Software Update Service) ve teknik destek (hotline) anlaşması
PowerPack için
*SIMATIC WinCC /B.Data V5.2 SP1 Genişletme Paketleri
B.Data fonksiyonları aşağıdaki paketlerle genişletilebilir.

WinCC/B.Data V5.2 SP1, Web Server 3 Web Client
WinCC/B.Data V5.2 SP1, Web Server 20 Web Client
WinCC/B.Data V5.2 SP1, Client
WinCC/B.Data V5.2 SP1, veri alma bileşeni
WinCC/B.Data V5.2 SP1, ileriye yönelik tahmin ve planlama
Powerrate V4.0
B.Data KPI Raporlar
B.Data TrenderSIMATIC WinCC SCADA
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/67
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6
SIMATIC TeleControl
SIMATIC Telecontrol RTU ünitelerinin telecontrol protokolleri ile WinCC 7.0 SP2 scada sistemine bağlantısı için
kullanılır. SINAUT ST7, IEC 60870-5 101/104, DNP 3 protokollerini destekler. Tek istasyon, server ve yedekli server
yapılarında kullanılabilir. Windows XP Prof. SP3 (32-bit) ve 2003 Server işletim sistemlerini destekler.

SIMATIC Maintenance Station 2009 Mühendislik Yazılımı ve 100 cihaz
için RT lisansı, komple otomasyon sisteminin (PLC, dağıtılmış giriş
çıkışlar, haberleşme altyapısı, endüstriyel PC’ler, saha veri yolu, saha
cihazları, sürücüler vb.) durumunun, diyagnostik arızalarının ve bakım
iş akışının online izlenmesini sağlar.
SIMATIC Maintenance Station powerpack 100RT lisans, ilave 100 cihaz için
SIMATIC Maintenance Station powerpack 500RT lisans, ilave 500 cihaz için
SIMATIC Maintenance Station powerpack 1000RT lisans, ilave 1000 cihaz için
SIMATIC HMI IPC477C WinCC BUNDLE
Client
İşlemci Celeron M 1.2 GHz , 1GByte DDR3-RAM
CF Card 4 GByte, Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde
TOUCH 15" TFT Ekran, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Ekran, 1280 x 1024
6AV7 8 8 4 - 2 A A 1 0 - 3 B X 0 4.640.-
Fansız; 24V DC; genişleme yuvası yok, 4xUSB2.0 arkada, 1x USB2.0 önde, 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45);
yazılımı CF /SSD'ye kurulu, Windows Embedded Standard 2009, WinCC V7.0 Microsoft SQL Server Express ile
Versiyon:
Client veya Single Station
İşlemci Core2Solo 1.2GHz , 2GByte DDR3-RAM İşlemci Core2Solo
1.2GHz , PROFIBUS DP, 2GByte DDR3-RAM
CF Card 8 GByte, Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde
TOUCH 15" TFT Ekran, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Ekran, 1280 x 1024
6AV7 8 8 4 - 2 A D 2 0 - 4 B X 0 5.104.-

Client veya Single Station
İşlemci Core2Duo 1.2GHz , PROFIBUS DP, 4GByte DDR3-RAM
CF Card 8 GByte, Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde
TOUCH 15" TFT Display, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Display, 1280 x 1024
8 GByte CF Card
32 GByte SSD
Runtime Lisans 128 PowerTag USB sürücüde
Runtime Lisans 2048 PowerTag USB sürücüde
6AV7 8 8 4 - 2 A H 3 0 - 4 B X 0 5.939.-

WinCC V7.0 FDA Opsiyonlar
WinCC FDA opsiyonları, prosesteki ve WinCC konfigurasyonunda yapılan değişikliklerin, kullanıcı bazında
FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11'e uygun şekilde elektronik
imzalı kaydı için kullanılır
WinCC/Audit V7.0 RT, Audit kayıtlarının RT izlenmesi için
WinCC/Audit V7.0 RC , Audit konfigurasyonu yapılan istasyonlar için
WinCC/Audit V7.0 Change control Proje versiyon yönetimi
680.-
6.000.-
4.000.-
6AV6 371-1DV07-0AX0
6AV6 371-1DV17-0AX0
6AV6 371-1DV27-0AX0
SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 WinCC Basic Engineering Projelendirme paketi
SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 WinCC Server Runtime (6 istasyon)
SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 WinCC Server Runtime (12 istasyon)
SIMATIC TeleControl 7.0 SP2 WinCC Server Runtime (256 istasyon)
TeleControlSINAUT Driver tek istasyon veya server istasyonu için
TeleControlDNP3 Driver tek istasyon veya server istasyonu için
TeleControlIEC 870-5-101/-104 tek istasyon veya server istasyonu için
SIMATIC Panel PC 477C
WinCC Client / Single Station
WinCC/FDA Opsiyonları
SIMATIC Maintenance Station
SIMATIC TelekontrolSIMATIC Programlama Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Field PG M3
6/68
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC FIELD PG M3
6ES7 715-0AA00-0AA1
Field PG M3 Hardware:
Standard
Intel Pentium Dual Core P4500, 1,86 GHz
DL Multistandard DVD RW
250 GByte S-ATA Harddisk
1x 2GByte DDR3 RAM
S5-arabirimi/S5-PROGRAMLAYICI mevcut değil
3.944.-
3.944.-
6ES7 7 1 5 - 0 A A 0 0 - 0 A A 2

Intel Core i5 Prozessor, 2,4GHz
DL Multistandard DVD RW
500 GByte S-ATA Harddrive
3GByte DDR3 RAM
(1x 1GB, 1x 2GB)
without S5-interface/S5-PROMMER
Premium /S5
Intel Core i5 Prozessor, 2,4GHz
DL Multistandard DVD RW
500 GByte S-ATA Harddisk
3GByte DDR3 RAM
(1x 1GB, 1x 2GB)
S5-arabirimi/S5-PROGRAMLAYICI
S5-AG-kablo ve S5-EPROM-adaptör dahil
Ekran
15,6" Display, HD ready (1366 x 768
15,6" Display, Full HD (1920 x 1080)

Besleme ve klavye:
Keyb: QWERTY (& German); AC plug: EU, Swiss, w/o UK; approvals
for EU(CE)
Keyb: QWERTY (& German); AC plug: UK; approvals forEU(CE)
Keyb: QWERTY (& German); AC plug: USA, Canada; approvals for USA
and Canada (FCC, IC)
Keyb: AZERTY; AC plug: EU, Swiss, w/o UK; approvals for EU(CE)
İletişim sistemi:
Win XP Prof. SP3 Engl. MUI (English, German, French, Spain, Italian
seçilebilir)
Windows 7 Ultimate 32-bit (English, German, French, Spain, Italian
seçilebilir);
not: STEP 5 ve STEP 7-Micro/Win ön kurulum mevcut değil. Windows 7!
ile uyumsuz yazılımlar
SIMATIC Lisanlar:
Trial lisans: STEP 7 Prof. 2010, STEP 7 Prof. V11, WinCC şexible Adv. 2008,
WinCC Adv. V11
Upgrade lisans: STEP 7 Prof. V11*, WinCC Adv. V11*, STEP 5 (* içerik, STEP
7 Prof. 2010 and WinCC şexible Adv. 2008)
Powerpack lisans: STEP 7 Prof. V11*; Upgrade lisans: WinCC Adv. V11*, STEP
5 (* içerik, STEP 7 Prof. 2010 and WinCC şex. Adv. 2008)
lisans: STEP 7 Prof. V11*, WinCC Adv. V11*, STEP 5, STEP 7-Micro/Win V4.0
(* içerik, STEP 7 Prof. 2010 and WinCC şexible Adv. 2008)
lisans: STEP 7 Prof. V11*, WinCC Adv. V11*, STEP 7-Micro/Win V4.0 (* içerik,
STEP 7 Prof. 2010 and WinCC şexible Adv. 2008)
SIMATIC Yazılım versiyonlar:
08/2011:STEP 7 Prof. 2010 SR1, WinCC şex. Adv. 2008 SP2,
STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP8, STEP 5 V7.23 HF2, STEP 7 Prof. V11 SP1,
WinCC Adv. V11 SP1

Toplam PG fiyatın için, Standart, Premium veya Premium/S5 ana
donanım bedeli üzerine aşağıdaki opsiyonların bedelleri eklenmelidir.SIMATIC Programlama Cihazları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/69
6
Ürün Sorumlusu: Cengiz Öğer Tel: 0216 459 32 18 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Programlama Cihazları
SIMATIC Field PG
• Sağlam, Yüksek performanslı SIMATIC Field PG bakım ve servis ve devreye
alma için en ideal platformu sunar.
• Bir notebook ölçüleri ve bataryasız 3 kg ağırlığıyla bütün koşullar için idealdir.
• Önceden kurulu Mühendislik yazılımları, üzerine entegre edilmiş SIMATIC ve
standart haberleşme birimleri ile hemen kullanıma hazırdır.
Field PG M3 Aksesuarlar

External Field PG M3 güç kaynağı (Field PG M3 ile tedarik edilir.)
Field PG M3 sırt çantası (Field PG M3 ile tedarik edilir.)
Field PG M3 Güç kablosu; Europe, Swiss, w/o UK
Field PG M3 Güç kablosu; United Kingdom
Field PG M3 Güç kablosu; USA ve Canada
Field PG M3 Güç kablosu; China
Field PG Li-Ionen batarya 6,6 Ah (Field PG M3 ile tedarik edilir.)
USB Mouse
S5 AG cable 5m
S5 EPROM Adapter
Memory module 1 GBB DDR3 RAM, Field PG M3 için
Memory module 2 GBB DDR3 RAM, Field PG M3 için
"Memory module 4 GBB DDR3 RAM, Field PG M3 için"
Serial-ATA to USB Adapter sadece Field PG M / M2 / M3
Harddisk sürücü koruyucu kutu içinde ve Torx-tornavida M3
MPI-cable
SIMATIC Image & Partition Creator V3.1
STEP 7 Prof. Software Update Service (SUS)
WinCC şex. Advanced Software Update Service (SUS)
STEP 7 Basic Software Update Service (SUS)
Eprom programlama cihazı, USBSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/70
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Box tipi
Device type: Base
Device type: PCIe (1 Slot)
Device type: COM (COM2-4: RS232)
SIMATIC IPC227D
SIMATIC IPC227D (Nanobox PC)
Atom E620 (600MHz), 512MB RAM
sürücü mevcut değil, CF-Slot'lu
COM1: RS232
işletim sistemi mevcut değil
RTX/HMI-yazılımı mevcut değil
Device tipi: Base
DIN-Rail
1 x DVI-D graphic interface
2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45
4 x USB V2.0 (high current)
Compactşash-Slot
24 V DC endüstriyel güç kaynağı
6ES7 6 4 7 - 8 A A 0 0 - 0 AA 1 904.8.-

İşlemci / RAM / buffered SRAM
Atom E620 (600MHz), 512MB RAM
Atom E620 (600MHz), 512MB RAM, Remanence
Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM
Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM, Remanence
Atom E660 (1,3GHz), 2GB RAM
Atom E660 (1,3GHz), 2GB RAM, Remanence
Sürücü
Sürücü mevcut deği, CF-Slot'lu
250 GB HDD SATA
50 GB Solid-State Drive SATA (SLC)
2 GB SIMATIC PC Compactşash
4 GB SIMATIC PC Compactşash
8 GB SIMATIC PC Compactşash
COM arabirimi (interface)
COM1: RS232
COM1: RS485

İşletim sistemi
işletim sistemi mevcut değil
WES 2009 yüklenmiş (CF 2 GB/SSD/HD)
XP-Prof. MUI yüklenmiş SSD üzerinde / HD (XP-Prof. sadece SSD
/ HD ile)
Ek yazılım
RTX/HMI-yazılım mevcut değil
Montaj
DIN-Rail
Wall-mount
Book-mount
Side-mount

SIMATIC IPC227DSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/71
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC IPC277D
Touch 7" Wide TFT
Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM
sürücü mevcut değil, CF-Slot'lu
işletim sistemi mevcut değil
RTX/HMI-yazılımı mevcut değil
2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45
3 x USB V2.0 (high current); 1x serial (COM1)
Compactşash-Slot
24 V DC endüstriyel güç kaynağı
6AV7 8 8 1 - 1 A A 0 0 - 0 AA 0 1345.6.-
X 1
2
3
Ön Panel
Touch 7" Wide TFT
Touch 9" Wide TFT
Touch 12" Wide TFT
0.-
232.-
464.-
SIMATIC IPC277D (Nanopanel PC)

İşlemci / RAM / buffered SRAM
Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM
Atom E640 (1,0GHz), 1GB RAM, Remanence

Sürücü mevcut deği, CF-Slot'lu
2 GB SIMATIC PC Compactşash
4 GB SIMATIC PC Compactşash
8 GB SIMATIC PC Compactşash
50 GB Solid-State Drive SATA (SLC)

İşletim sistemi
İşetim sistemi mevcut değil
WES 2009 yüklenmiş (CF 2 GB / SSD) (WES2009 sadece CF 2 GB / SSD)
XP-Prof. MUI yüklenmiş, SSD üzerinde (XP-Prof. sadece SSD ile)
0.-
174.-
336.4.-
X A
Ek yazılım
RTX/HMI-yazılım mevcut deği 0.-
SIMATIC IPC277DSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/72
RACK IPC 547 C
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
İşletim sistemi :
Windows XP Prof. Multi language (En, Ger, Fr, It, Sp), SP3
Windows Vista Ultimate Multi language (En, Ger, Fr, It, Sp), SP1
Windows 7 Ultimate Multi-Language (En, Ger, Fr, It, Sp), 32-Bit
Windows Server 2003 R2 incl. 5 clients Multi language (En, Ger, Fr, It, Sp), SP2
Windows Server 2008 incl. 5 clients Multi language (En, Ger, Fr, It, Sp), SP1
İşletim sistemi yok
SIMATIC Rack IPC 547 C
SIMATIC IPC547C
Pentium Dual Core E5300
(2.6 GHz, 800 MHz FSB, 2MB L2 Cache, EM64-T)
250 GB HDD; dahili; 0.2 g vibrasyon, 1 g şok;
1.0 GByte DDR2 800 SDRAM (1 x 1.0 GB), Tek Kanal
DVD-ROM; şoppy Sürücü yok,
İlave yok (donanım); Grafik ana karta entegre,
İşletim sistemi yok
İlave yok (yazılım),
AC 110/230V endüstriyel PS; güç kablosu Avrupa
Arabirimler: 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45); 1x VGA;
1x COM1; 2x PS/2; 6xUSB2.0 arka tarafta, 2x USB2.0 ön yüzde;
Audio; Disk sürücü kapasitesi:6 (3x 5.25", 1x 3.5" front-access;
2x 3.5" içeride), Watchdog, Sıcaklık ve Fan Kontrol;
7 Slots long (4x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x8 (1 Lane), 1x PCIe x1)
6AG4 1 0 4 - 1 A A 0 1 - 0 X X 0 1.725.-

Pentium Dual Core E5300 (2.6 GHz, 800 MHz FSB, 2MB L2 Cache, EM64-T)
Core 2 Duo E8400 (3.0 GHz, 1333 MHz FSB, 6MB L2 Cache, EM64-T, VT)
Core 2 Quad Q9400 (2.66 GHz, 1333 MHz FSB, 6MB L2 Cache, EM64-T, VT)
Sürücü (SATA):
250 GB HDD; dahili; 0,2 g vibrasyon, 1 g şok;
500 GB HDD; dahili; 0.2 g vibrasyon, 1 g şok;
RAID1, 2x500 GB HDD (Data Mirroring); dahili; 0.2 g vibrasyon, 1 g şok;
500 GB HDD takılıp çıkarılabilir; cihazın ön yüzünde
2x500 GB HDD takılıp çıkartılabilir; cihazın ön yüzünde
RAID1, 2x500 GB HDD (Data Mirroring) çıkartılabilir,
hot swap; cihazın ön yüzünde
RAID5, 3x500 GB HDD (Striping with Parity) çıkartılabilir,
hot swap; cihazın ön yüzünde
Ana hafıza:
1.0 GByte DDR2 800 SDRAM (1 x 1.0 GB), Tek kanal
2.0 GByte DDR2 800 SDRAM (2 x 1.0 GB), Çift kanal
4.0 GByte DDR2 800 SDRAM (2 x 2.0 GB), Çift kanal
8.0 GByte DDR2 800 SDRAM (4 x 2.0 GB), Çift kanal

Sürücüler:
DVD-ROM; şoppy Sürücü yok
DVD±RW; şoppy Sürücü yok
DVD-ROM & şoppy Drive
DVD±RW & şoppy Drive
İlave (donanım):
İlave yok (donanım); Grafik ana karta entegre
Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) ; Grafik ana karta entegre
Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) + DVI Adaptör (DVI-D)
Seri arabirim (COM2) + parallel arabirim (LPT) +
PCIe x16 Grafik kart (DH: 2x VGA or 2x DVI ), 256 MByte

İlave (yazılım):
İlave yok
SIMATIC PC DiagMonitor Software V4.1
SIMATIC PC Image Creator Software V3.0
SIMATIC PC DiagMonitor V4.1 & Image Creator Software V3.0
Güç ve soket:
AC 110/230V Industrial PS; güç kablosu Avrupa
2x AC 110/230V Yedekli-PS; güç kablosu yok

6
XSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/73
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
İşletim sistemi (yüklenmiş ve aktive edilmiş):
Windows XP Professional multi language (En, Ger, Fr, It, Sp); 32 bit, SP3
Windows 7 Ultimate multi language (En, Ger, Fr, It, Sp); 32 bit, SP1 added
Windows 7 Ultimate multi language (En, Ger, Fr, It, Sp); 64 bit, SP1 added
without operating system
SIMATIC Rack IPC 547 D
Pentium Dual Core G850 (2C/2T, 2.90 GHz, 3 MB Last Level Cache,
EM64T, VT) 500 GB HDD; internally mounted; 0.2 g vibration; 1 g
shock 1 GB DDR3 1333 SDRAM (1x 1 GB), single channel
DVD-ROM
without extensions (hardware); graphics onboard
without operating system
without extensions (software)
100/240 V AC industrial power supply; power cord Europe
Interfaces: 2x Gbit Ethernet (RJ45), 1x DisplayPort, 1x DVI-I, 8x USB
2.0 back, 2x USB 2.0 front, 1x USB 2.0 internal, 1x serial (COM1),
2x PS/2, audio
Drive bays: 6 (3x 5.25", 1x 3.5" front-access; 2x 3.5" internal)
Temperature and fan control; Watchdog; board retainers
7 slots (long): 4x PCI, 1x PCIe x16, 1x PCIe x16 (4 Lanes), 1x PCIe
x8 (1 Lane)
6AG4 1 0 4 - 2 A A 0 1 - 0 X X 0 1.724,92.-

İşlemci:
Pentium Dual Core G850 (2C/2T, 2.90 GHz, 3 MB Last Level Cache, EM64T, VT)
Core i5-2400 (4C/4T, 3.10 GHz, 6 MB Last Level Cache, Turbo Boost 2.0, EM64T,
VT-x/-d, iAMT)
Core i7-2600 (4C/8T, 3.40 GHz, 8 MB Last Level Cache, Turbo Boost 2.0, EM64T,
VT-x/-d, iAMT)
Sürücü (SATA):
500 GB HDD; internally mounted; 0.2 g vibration; 1 g shock
1 TB HDD; internally mounted; 0.2 g vibration; 1 g shock
RAID1, 2x 1 TB HDD (data mirroring); internally mounted; 0.2 g
vibration; 1 g shock
500 GB HDD in removable frame; frontside mounted
2x 500 GB HDD in removable frame; frontside mounted
RAID1, 2x 1 TB HDD (data mirroring) in removable frame; hot-swap;
frontside mounted
RAID5, 3x 1 TB HDD (striping with parity) in removable frame; hotswap; frontside mounted
Ana hafıza:
1 GB DDR3 1333 SDRAM (1x 1 GB), single channel
2 GB DDR3 1333 SDRAM (2x 1 GB), dual channel
4 GB DDR3 1333 SDRAM (2x 2 GB), dual channel
8 GB DDR3 1333 SDRAM (2x 4 GB), dual channel
16 GB DDR3 1333 SDRAM (4x 4 GB), dual channel

Sürücüler:
DVD-ROM
DVD±RW
İlave donanım (hardware):
without extensions (hardware); graphics onboard
without extensions (hardware); graphics onboard; adapter cable
DVI-I to VGA for onboard graphics
serial (COM2) + parallel (LPT); graphics onboard
serial (COM2) + parallel (LPT); graphics onboard; adapter cable DVII to VGA for onboard graphics
serial (COM2) + parallel (LPT) + PCIe x16 graphics card (DH: 2x VGA
or 2x DVI-D); 512 MB
X X
İlave yazılım (software):
without extensions (software)
Güç kaynağı:
100/240 V AC industrial power supply; power cord Europe

RACK IPC 547 D
SIMATIC IPC547D (Rack PC, 19", 4U)SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/74
RACK PC 847C
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC Rack IPC847C
SIMATIC IPC847C (Rack PC, 19", 4U)
SIMATIC IPC847C (Rack PC, 19", 4U)
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T);
fieldbus arabirim yok
250 GB HDD; iç kısımda; 0,3 g vibrasyon, 3 g şok;
1 GB DDR3 SDRAM (1 x 1 GB), DIMM,Tek kanal
DVD sürücü mevcut değil, İşletim sıstemi yok, İlave yok
Anakart 8 Slot: 7x PCI, 1x PCIe x16; ilave donanım mevcut değil;
110/230VAC Endüstriyel güç kaynağı (Namur); Güç bağlantısı Europe
2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (RJ45);
1x DVI-I; 2x COM (RS 232, 9-pin); 1x LPT ; 2x PS/2;
4xUSB2.0 arka tarafta, 2x USB2.0 ön tarafta; Audio
Watchdog, Sıcaklık ve Fan Kontrol;
6AG4 1 1 4 - 1 G G 0 8 - 0 X X 0 2.308,4.-
Sürücüler:
DVD-ROM
DVD±RW
Mevcut değil
Sürücü (SATA):
250 GB HDD; iç kısımda; 0,5 g vibrasyon, 5 g şok;
500 GB HDD; iç kısımda; 0,5 g vibrasyon, 5 g şok;
2x500 GB HDD; iç kısımda; 0,5 g vibrasyon, 5 g şok;
RAID1, 2x500 GB HDD (Data Mirroring); iç kısımda; 0,5 g vibrasyon, 5 g şok;

250 GB HDD; iç kısımda; 0.3 g vibrasyon, 3 g şok; G

Board with 8 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16; ilave donanım mevcut değil;
Board with 8 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16; Adaptör kablosu, DVI-I to VGA,
on board grafik kart için;
Board with 8 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16 occupied; + PCIe x16 Grafik kart
(DH: 2x DVI-D, DP-Adaptöer), 256 MB
Board with 8 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16 occupied; + PCIe x16 Grafik kart
(DH: 2x DVI-D, DP-Adaptöer), 256 MB
Board with 11 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16, 3x PCIe x4; ilave donanım
mevcut değil;
Board with 11 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16, 3x PCIe x4; Adaptör kablosu,
DVI-I to VGA, on board grafik kart için;
Board with 11 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16 occupied, 3x PCIe x4; + PCIe
x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D, DP-Adaptöer), 256 MB
Board with 11 Slotlar: 7x PCI, 1x PCIe x16 occupied, 3x PCIe x4; + PCIe
x16 Grafik kart (DH: 2x DVI-D, DP-Adaptöer), 256 MB
X
Ana hafıza:
1 GB DDR3 SDRAM (1 x 1 GB), DIMM,Tek Kanal
2 GB DDR3 SDRAM (1 x 2 GB), DIMM, Tek Kanal
4 GB DDR3 SDRAM (2x 2 GB), DIMM, Çift Kanal
6 GB DDR3 SDRAM (1x 2 GB, 1x 4 GB), DIMM,Çift Kanal
8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB), DIMM,Çift Kanal
2 GB DDR3 SDRAM (2 x 1 GB), DIMM, ECC, Çift Kanal
4 GB DDR3 SDRAM (2x 2 GB), DIMM, ECC, Çift Kanal
8 GB DDR3 SDRAM (2x 4 GB), DIMM,ECC, Çift Kanal

Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); fieldbus arabirim yok
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); profibus mevcut
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, 3MB Cache, VT-x, EM64-T); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 uyumlu
Core i5-520E (2C/4T, 2.40 GHz, 3MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); fieldbus arabirim yok
Core i5-520E (2C/4T, 2.40 GHz, 3MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); profibus mevcut
Core i5-520E (2C/4T, 2.40 GHz, 3MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 uyumlu)
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, 4MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); fieldbus arabirim yok
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, 4MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); profibus mevcut
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, 4MB Cache, TB, VT-x, VT-d, EM64-T); PROFINET (3 x RJ45, CP1616 uyumlu)
250 GB HDD çıkartılabilir disk; ön tarafta
500 GB HDD çıkartılabilir disk; ön tarafta
2x500 GB HDD çıkartılabilir disk; ön tarafta
RAID1, 2x500 GB HDD (Data Mirroring) çıkartılabilir disk, hot swap; ön tarafta
RAID5, 3x500 GB HDD (striping with parity) çıkartılabilir disk, hot swap; ön tarafta
Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC); iç kısımda;
Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC) çıkartılabilir disk; ön tarafta
RAID1, 2x 1 TB HDD (Data Mirroring) removable disks, hot swap; ön tarafta; PCIe
x8 RAID controller in PCIe x16 Slot
RAID5, 3x 1 TB HDD (striping with parity) removable disks, hot swap; frontside
mounted; PCIe x8 RAID controller in PCIe x16 Slot
Anakart & genişleme (hw):

İşletim sistemi:
Windows XP Prof. Multi-Language (En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit, SP3
Windows 7 Ultimate Multi-Language (En, Ger, Fr, It, Sp), 32Bit
Windows 7 Ultimate Multi-Language (En, Ger, Fr, It, Sp), 64Bit, SP1 added
Windows Server 2008 incl. 5Clients multi language (En, Ger, Fr, It,
Sp), 32Bit, SP2
Windows Server 2008 R2 incl. 5Clients multi language (En, Ger, Fr,
It, Sp), 64Bit, SP1 added
İşletim sıstemi yok
Güç & soket:
110/230VAC Endüstriyel güç kaynağı (Namur); Güç bağlantısı Europe
2x 110/230V Redundant-PS(yedekli güç kaynağı); güç kablosu mevcut değil

464.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/75
BOX PC 627C
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC IPC627C (Box PC)
SIMATIC IPC627C (Box PC)
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache);
1 GB DDR3 1066 DIMM;
AC 110/230V endüstriyel PS Namur; PS kablo Europe
2x PCI free;
250 GB HDD SATA;
işletim sistemi yok;
İlave yok (sw);
HD grafik on board;
2 x10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45;
4 x USB V2.0 (high current); 1x serial (COM1);
RAID-Controller on board;
Compact şash Drive No.1 ön tarafta;
Watchdog, Sıcaklık ve Fan Kontrol;
6ES7 6 4 7 - 6 C A 0 0 - 0 A X 0 2.076.-

Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache);
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache); Profibus/MPI; 2MB
buffered SRAM;
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache); PROFINET (3 x RJ45,
CP1616 uyumlu); 2 MB buffered SRAM;
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache);
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache); Profibus/MPI;
2 MB buffered SRAM;
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache); PROFINET (3
x RJ45, CP1616 compatible); 2 MB buffered SRAM;
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache);
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache);
Profibus/MPI; 2 MB buffered SRAM;
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache); PROFINET
(3 x RJ45, CP1616 uyumlu); 2 MB buffered SRAM;

AC 110/230V endüstriyel PS Namur; PS kablo Europe
DC 24V industrial power supply;
Güç ve soket:
2x PCI free;
1x PCI; 1x PCIe (x16) free;
X 0
1
İlave (hw):

250 GB HDD SATA;
250 GB HDD SATA; DVD+/-RW;
500 GB HDD SATA;
500 GB HDD SATA; DVD+/-RW;
2x 250 GB SATA (2.5");
2x 250 GB SATA (2.5"); DVD+/-RW;
RAID1 2x 250 GB SATA (2.5");
RAID1 2x 250 GB SATA (2.5"); DVD+/-RW;
Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC);
Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC); DVD+/-RW;
Compact şash Drive No.2 entegre;
DVD+/-RW;
Sürücü yok;
Sürücü:

Ana hafıza:
1 GB DDR3 1066 DIMM;
2 GB DDR3 1066 DIMM;
3 GB DDR3 1066 DIMM;
4 GB DDR3 1066 DIMM;
8 GB DDR3 1066 DIMM;
2 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;
4 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;
8 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;

İşletim sistemi:
Windows XP Prof. SP3, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);
Windows 7 Ultimate, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);
Windows 7 Ultimate 64 Bit, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);
Windows Embedded Standard 2009 English on 8GB Compactşash;
işletim sistemi yok;

İlave (sw):
ilave yok (sw);
SIMATIC PC DiagMonitor V4.2;
SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.1;
SIMATIC PC DiagMonitor V4.2, Image&Partition Creator V3.1;
0.-
139.-
104.-
244.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/76
Micro Box PC 427C
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
X
İşletim sistemi:
İşletim sistemi yok
Windows Embedded Standard 2009 dahili sürücüye kurulu
Windows XP Prof. Multi-Language dahili sürücüye kurulu, sadece
HD veya SSD
Windows Embedded Standard 7, dahili sürücüye kurulu, CF min.
4GB, HDD, SSD
Windows 7 Ultimate, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp); Sadece HD veya
SSD
Windows Embedded Standard 2009, değiştirilebilir sürücüye kurulu
Windows Embedded Standard 7, değiştirilebilir sürücüye kurulu,

SIMATIC IPC427C
SIMATIC IPC427C 6ES7 6 4 7 - 7 B A 2 0 - 0 X X 0 1.218.-
Celeron M 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB SLC
512 MByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
İlave yok
değiştirilebilir sürücü yok
dahili sürücü yok
İşletim sistemi yok
İlave arabirim yok

İşlemci:
CCeleron M 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB SLC
Celeron M 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB SLC, Profibus DP 12
Celeron M 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB SLC, CAN
Core2 Solo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC
Core2 Solo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC, Profibus DP 12
Core2 Solo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC, Profinet (3 Portlu)
Core2 Duo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC
Core2 Duo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC, Profibus DP 12
Core2 Duo 1.2 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB SLC, Profinet (3 Portlu)

Ana hafıza:
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
0.-
116.-
406.-
2
3
4
Sürücü:
Sürücü değiştirilebilir (erişim mevcut)
değiştirilebilir sürücü mevcut değil
256 MB Compactşash değiştirilebilir
2 GB Compactşash değiştirilebilir
4 GB Compactşash değiştirilebilir
8 GB Compactşash değiştirilebilir
Sürücü cihazın içinde (erişim yok)
dahili sürücü mevcut değil
250 GB HDD SATA
32 GB Solid-State-Drive SATA
256 MB Compactşash dahili
2 GB Compactşash dahili
4 GB Compactşash dahili
8 GB Compactşash dahili
CF dahili olduğunda (erişim yok): harici CF-Yuvası mevcut

0.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/77
Micro Box PC 427C
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC Microbox IPC427C Bundle
SIMATIC IPC427C Bundle
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
4x USB, 1x serial (COM1)
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
Windows Embedded Standard 2009, 4 GB Compactşash dahili,
Yazılımlar yüklü, Değiştirilebilir sürücü yok (SSD veya dahili
Compactşash ile birlikte sipariş edilebilir)
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 128PT
6ES7 6 7 5 - 1 D A 2 0 - 6 A B 0 2.332.-
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE) X
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Ports
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Ports

1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM X
2 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM

250 GByte HDD SATA, erişilebilir Compact şash'a ilaveten
32 GB Solid-State-Disk SATA, Yazılımlar yüklü
4 GB Compact şash dahili, Yazılımlar yüklü
8 GB Compact şash dahili, Yazılımlar yüklü
Sürücü değiştirilebilir (erişim mevcut):
dahili sürücü yok (sadece SSD veya Compact şash dahili ile birlikte)
4 GB Compact şash erişilebilir, Yazılımlar yüklü (SSD veya dahili
Compactşash ile birlikte kullanılmaz)
8 GB Compact şash erişilebilir, Yazılımlar yüklü (SSD veya dahili
Compactşash ile birlikte kullanılmaz)
Software Configuration (Sadece Windows Embedded Standard ile birlikte)
RTX: WinAC RTX2009
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 128PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 512PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 2048PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 4096PT
HMI/RTX: RT 128PT
HMI/RTX: RT 512PT
HMI/RTX: RT 2048PT
HMI/RTX: RT 4096PT
WinAC RTX F 2010
HMI/RTX F, 128PT
HMI/RTX F, 512PT
HMI/RTX F, 2048PT
HMI/RTX F, 4096PT
Sürücü cihazın içinde (erişim yok):
dahili sürücü yok 0.-

RTX = WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
HMI = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, Softnet-S7 Lean
HMI/RTX = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonuSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/78
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC IPC 477C
12” Key
SIMATIC IPC 477C
19” Touch
İşlemci:
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Portlu
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Duo 1.2 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET (RT/IRT) 3 Portlu
2.691.-
SIMATIC HMI IPC477C
SIMATIC HMI IPC477C 6AV7 8 8 4 - 0 A A 1 0 - 2 B A 0
Fansız; 24V DC; genişleme yuvası yok
TOUCH 12" TFT Ekran, 800 x 600 ön panelde USB mevcut
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2. sürücü yok, Compactşash-Card takılı (dahili): 2 GB
(sadece Windows Embedded ile) Windows Embedded Standard 2009
dahili CF karta kurulu, SIMATIC yazılım yok
Ön panelde USB mevcut:
TOUCH 12" TFT Ekran, 800 x 600
Key 12" TFT Ekran, 800 x 600
TOUCH 15" TFT Ekran, 1024 x 768
Key 15" TFT Ekran, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Ekran, 1280 x 1024

Ana hafıza:
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
İşletim Sistemi:
Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu
Windows XP Prof. Multi-Language dahili SSD'ye kurulu,
SIMATIC yazılımları seçilemez

RTX = WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
HMI = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, Softnet-S7 Lean
HMI/RTX = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
2. sürücü (bir bölümde formatlanmış):
2. sürücü yok
2nd CF-Card takılı (dışarıdan erişilebilir): 2 GB
2nd CF-Card takılı (dışarıdan erişilebilir): 4 GB
2nd CF-Card takılı (dışarıdan erişilebilir): 8 GB
32 GB Solid-State-Drive SATA
1. sürücü yazılım kurulu:
Compactşash-Card takılı (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile)
Compactşash-Card takılı (dahili): 4 GB
Compactşash-Card takılı (dahili): 8 GB
32 GB Solid-State-Drive SATA

Bundles (Windows Embedded ile birlikte):
SIMATIC yazılım yok
RTX: WinAC RTX2009
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 128PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 512PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 2048PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 4096PT
HMI/RTX: RT 128PT
HMI/RTX: RT 512PT
HMI/RTX: RT 2048PT
HMI/RTX: RT 4096PT

XSIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
İşlemci:
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Portlu
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Duo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Duo 1.2 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET (RT/IRT) 3 Portlu
3.445.-
*SIMATIC HMI IPC477C PRO
SIMATIC HMI IPC477C PRO 6AV7 8 8 3 - 6 A A 1 0 - 2 B A 0
Fansız; 24V DC; genişleme yuvası yok, TOUCH 15" TFT Ekran,
1024 x 768, her yönden IP65 korumalı, CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit
PROFINET(IE), 1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2.sürücü yok, Compactşash-Card takılı (dahili): 2 GB (sadece Windows
Embedded ile), Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu,
SIMATIC yazılım yok
Ön panelde USB mevcut:
TOUCH 15" TFT Ekran, 1024 x 768, her yönden IP65 korumalı
TOUCH 19" TFT Ekran, 1280 x 1024, her yönden IP65 korumalı

Ana hafıza:
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
İşletim Sistemi:
Windows Embedded Standard 2009 dahili CF karta kurulu
Windows XP Prof. Multi-Language dahili SSD'ye kurulu
SIMATIC yazılımları seçilemez

RTX = WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
HMI = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, Softnet-S7 Lean
HMI/RTX = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
* IPC 477C PRO adaptör setleri ve aksesuarları için Sayfa 7/73’e bakınız.
2. sürücü (bir bölümde formatlanmış):
2. sürücü yok
2nd CF-Card takılı (dahili): 2 GB
2nd CF-Card takılı (dahili): 4 GB
2nd CF-Card takılı (dahili): 8 GB
32 GB Solid-State-Drive SATA
1. sürücü yazılım kurulu:
Compactşash-Card takılı (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile)
Compactşash-Card takılı (dahili): 4 GB
Compactşash-Card takılı (dahili): 8 GB
32 GB Solid-State-Drive SATA

Bundles (Windows Embedded ile birlikte):
SIMATIC yazılım yok
RTX: WinAC RTX2009
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 128PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 512PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 2048PT
HMI: WinCC şexible 2008 SP1, RT 4096PT
HMI/RTX: RT 128PT
HMI/RTX: RT 512PT
HMI/RTX: RT 2048PT
HMI/RTX: RT 4096PT

Xmevcut değil
250 GB HDD(2. sürücü HDD veya SSD ve WinXP embedded ile birlikte kullanılmaz)
Compactşash-Card takılı (dahili): 2 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte)
Compactşash-Card takılı (dahili): 4 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte)
Compactşash-Card takılı (dahili): 8 GB (sadece Windows Embedded ile birlikte)
32 GB Solid-State-Drive SATA 2.HDD veya SSD ile birlikte kullanılmaz
SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/80
SIMATIC IPC 577C
12” Touch
SIMATIC IPC 577C
15” Key
SIMATIC IPC 577C
15” Touch
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
İşlemci:
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Solo 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Solo 1.2 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET(RT/IRT) 3 Ports
Core2Duo 1.86 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
Core2Duo 1.86 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE), 1x PROFIBUS DP12
Core2Duo 1.86 GHz, 1x 1GBit PROFINET(IE), PROFINET (RT/IRT) 3 Ports
2.587.-
SIMATIC HMI IPC577C
SIMATIC HMI IPC577C 6AV7 8 8 5 - 0 A A 1 0 - 0 A A 2
6AV7885-0AA10-0AA1
1x PCI
TOUCH 12" TFT Display, 800 x 600
CeleronM 1.2 GHz, 2x 1GBit PROFINET(IE)
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2. sürücü yok
1.sürücü yok
110/230V AC endüstriyel PS Namur; PS soket Avrupa
Ön panelde USB mevcut:
TOUCH 12" TFT Display, 800 x 600
Key 12" TFT Ekran, 800 x 600
TOUCH 15" TFT Ekran, 1024 x 768
Key 15" TFT Ekran, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Ekran, 1280 x 1024

Ana hafıza:
1 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
2 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM
4 GByte, DDR3 1066, SDRAM, SODIMM

RTX = WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
HMI = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, Softnet-S7 Lean
HMI/RTX = WinCC şexible RT 2008 SP1, Arşiv+Reçete, WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean Profibus ve Profinet konfigürasyonu
2. sürücü (bir bölümde formatlanmış):
2. sürücü mevcut değil
DVD±R±RW
250 GB HDD + DVD±R±RW
32 GB Solid-State-Drive SATA + DVD±R±RW
32 GB Solid-State-Drive SATA
250 GB HDD
1. sürücü yazılım kurulu:

Güç Kaynağı:
110/230V AC endüstriyel PS Namur; PS Soket yok
110/230V AC endüstriyel PS Namur; PS soket Avrupa
110/230V AC Industrial PS with Namur; PS soket ABD
110/230V AC Industrial PS with Namur; PS soket Çin
110/230V AC Industrial PS with Namur; PS soket İtalya
110/230V AC Industrial PS with Namur; PS soket İsviçre
110/230V AC Industrial PS with Namur; PS soket İngiltere
24V DC Endüstriyel PS

1. sürücüdeki işletim sistemi
İşletim sistemi yok
Windows Embedded 2009 CF veya SSD'ye kurulu
Windows XP Prof. Multi-Language HDD veya SSD'ye kurulu
Windows Embedded Standard 7, dahili sürücüde yüklü, CF min. 4GB, SSD
Windows 7 Ultimate, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp) sadece SSD/HDD ile;
0.-
174.-
336.-
174.-
371.-
X6/81
SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC Panel PC 677C
15” Touch INOX
SIMATIC Panel PC 677C
15” Key
SIMATIC Panel PC 677C
17” Touch
SIMATIC Panel PC 677C
19” Touch
6
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC)
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) 6AV7 8 9 0 - 0 B A 0 8 - 0 A A 0 3.666.-

Ön panel:
TOUCH 12" TFT Display, 800 x 600
Key 12" TFT Display, 800 x 600
TOUCH 15" TFT Display, 1024 x 768
Key 15" TFT Display, 1024 x 768
TOUCH 19" TFT Display, 1280 x 1024

Güç Kaynağı:
DC 24 V Endüstriyel PS
110/230V endüstriyel PS Namur; PS soket Europe
110/230V endüstriyel PS Namur; Güç kablosu mevcut değil

İşlemci:
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache);
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache); Profibus/MPI; 2MB buffered
SRAM;
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache); PROFINET (3 x RJ45,
CP1616 uyumlu); 2 MB buffered SRAM;
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache);
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache); Profibus/MPI;
2 MB buffered SRAM;
Core i3-330E (2C/4T, 2.13 GHz, HT, VT, 3MB Cache); PROFINET (3
x RJ45, CP1616 uyumlu); 2 MB buffered SRAM;
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache);
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache);
Profibus/MPI; 2 MB buffered SRAM;
Core i7-610E (2C/4T, 2.53 GHz, TB, HT, VT, 4MB Cache); PROFINET
(3 x RJ45, CP1616 uyumlu); 2 MB buffered SRAM;

TOUCH 12" TFT Display, 800 x 600
ön tarafta USB mevcut
110/230V AC Endüstriyel PS Namur; SV soket Europe
Celeron P4505 (2C/2T, 1.86 GHz, 2MB Cache);
1 GB DDR3 1066 DIMM;
Sürücü mevcut değil
Optik sürücü mevcut değil
İşletim sistemi mevcut değil
İlave yazılım mevcut değil (SW);
2x PCI free;
4x USB V2.0 (high current); 1x seri arabirim (COM1)
1x Slot for Compact şash Drive (#1)
Watchdog, Sıcaklık ve Fan Kontrol;
RAID Controller on board;
0
1
X
Panel seçenekleri:
ön tarafta USB mevcut
ön tarafta USB mevcut değil
ön tarafta USB mevcut değil; paslanmaz çelik (15" Touch sadece),
ön taraf IP66k
ön tarafta USB mevcut değil; ATEX22 ve UL CI 1 Div 2 sertifikalı

Hard disk Sürücü:
250 GB HDD SATA;
500 GB HDD SATA;
RAID1, 2x250 GB HDD 2.5" (Data Mirroring)
2x250 GB HDD SATA 2.5";
Solid-State Drive SATA 32 GB (SLC);
Compact şash Drive No.2 entegre (HDD, ODD yerine,CF mevcut
değil);
Sürücü mevcut değil

Ana Hafıza:
1 GB DDR3 1066 DIMM;
2 GB DDR3 1066 DIMM;
3 GB DDR3 1066 DIMM;
4 GB DDR3 1066 DIMM;
8 GB DDR3 1066 DIMM;
2 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;
4 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;
8 GB DDR3 1066 DIMM; ECC;

174.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler

SIMATIC IPC427C
SIMATIC S7 mEC
SIMATIC Controller S7-mEC 6ES7 6 7 7 - 1 D D 0 0 - 0 B A 0 2.088.-
6ES7677-1DD00-0BA0
Standard
İşlemci CoreDuo, 1.2 GHz
Ana hafıza 1GB RAM
Mass storage 1x 2 GB şashmemory
Önyüklü SIMATIC Software
SIMATIC yazılım mevcut değil
512 KB Retentive memory
1 x Fast Ethernet 10/100 MBit/s
1 x PROFINET, 2 Ports
2 x USB 2.0
1 x MMC
Windows XP Embedded SP2 ( FP2007 )
Standard
Failsafe
D 2.088.-
2.088.-
Yüklü gelen SIMATIC Software
SIMATIC yazılım mevcut değil
WinAC RTX
WinAC RTX F
HMI/RTX, 128PT
HMI/RTX, 512PT
HMI/RTX, 2048PT

mEC genişleme
EM PCI-104
"EM PC (2xUSB, 1x GB Ethernet, 1x SD/MMC,
1x COM(RS232), 1x CF Slot)"
Haberleşme modülü CP 5603
6ES7 6 7 7 - 1 D D 4 0 - 1 A A 0 220.-
6ES7 6 7 7 - 1 D D 5 0 - 2 A A 0 336.-
6GK1 5 6 0 - 3 A A 0 0 842.-
RTX = WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean
RTX F = WinAC RTX F 2009, Softnet-S7 Lean
HMI/RTX = WinCC şexible RT 2008 SP1, Archives & Recipes
WinAC RTX 2009, Softnet-S7 Lean
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC)
SIMATIC HMI IPC677C (Panel PC) 6AV7 8 9 0 - 0 B A 0 8 - 0 A A 0 3.666.-
İlave (hw): X A
2x PCI free;
1x PCI; 1x PCIe (x16) free;
35.-
0
1
Optik sürücüler X
Mevcut değil
DVD±RW

İşletim Sistemi :
işletim sistemi yok
Windows XP Prof. SP3, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);
Windows 7 Ultimate, MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);
Windows Embedded Standard 2009 English on 8GB Compactşash;
Windows 7 Ultimate, 64 Bit MUI (En, Ger, Fr, It, Sp);

İlave (sw):
İlave yazılım mevcut değil
SIMATIC PC DiagMonitor V4.2 added;
SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.1 added;
SIMATIC PC DiagMonitor V4.2, Image&Partition Creator V3.1 added;
0.-
139.-
104.-
244.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/83
SIMATIC HMI PANEL PC Ex
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
8.503.-
SIMATIC HMI Panel PC Ex
SIMATIC HMI Panel PC Ex 6AV7 2 0 0 - 1 A A 1 1 - 0 A A 0
6AV7200-1AA11-0AA0
Intel ATOM N260 1,6GHz, 1GB RAM
Zone 2: 15" touch, 8 fonksiyon tuşu
network 10/100 Base-Tx, Ex e
CF 4GB
Windows XPe (language pack 1)
no housing
no keyboard
X
Sertifikalar
ATEX Zone 2 / 22, GOST-R
UL Class 1 Div. 2 (hazırlık aşamasında)
Display
Zone 2: 15" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 2: 19" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 15" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 19" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 15" touch, high brightness ,8 fonksiyon tuşu
UL Class I Div II:15" Touch, 8 foksiyon tuşu
UL Class I Div II:19" Touch, 8 foksiyon tuşu

Network
Network 10/100 Base-Tx, Ex e
Network 100 Base-Fx LWL (SC), Ex op is
0.-
0.-
A
B
X
Hafıza
CF 4GB
CF 16GB
HDD 60GB
HDD 120GB

İşletim sistemi
Windows XPe (language pack 1)
Windows XPe (language pack 2)
Windows XP PRO (sadece HDD)
220.-
220.-
360.-
1
2
3
X
Muhafaza kutusu (housing)
Yok
INOX duvara montaj kutusu, IP66
INOX housing on pipe 130mm, 300° rotating coupling, IP66
INOX housing, under elbow 600mm, 300° rotating coupling, IP66
INOX housing, on elbow 600mm, 300° rotating coupling, IP66
0.-
2.153.-
2.641.-
2.738.-
2.738.-

Harici klavye (inkl. keyboard housing)
Yok
keyboard QWERTZ, mounted
keyboard QWERTY, mounted
keyboard AZERTY, mounted
keyboard QWERTZ with trackball, mounted
keyboard QWERTY with trackball, mounted
keyboard AZERTY with trackball, mounted

D01
Diğer opsiyonlar (housing)
breather (avoids condensation)
heating (2x50W inkl. temp. controller)
hand grips, mounted
front usb (mounted at under side)
2.645.-
487.-
626.-
0.-
940.-
Aksesuarlar
Monitor option: digital KVM for Thin Client with 2x USB, 2xPS2, 1x DVI/VGA
USB stick, intrinsically safe, 8GB
USB stick, intrinsically safe, 8GB with recovery and backup function
USB stick, NOT intrinsically safe, 8GB with recovery and backup function
Ethernet Switch with FO 4x 100Base Tx, 1x 100 Base (MTRJ) Fx Ex op is
6AV7 6 7 5 - 0 E X 0 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 E X 0 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 F X 0 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 F X 1 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 P X 0 0 - 0 A A 0şat Panel Monitör
şat Panel PRO 15’’
Genişletme Üniteleri
ve Destek Kolu ile
şat Panel PRO
Genişletme Üniteleri ile
SIMATIC SCD 1900
SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/84
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
6AV7 8 6 0 - 0 A H 3 0 - 0 A A 0
6AV7 8 6 0 - 0 A H 5 0 - 0 A A 0
6AV7 8 6 0 - 0 B H 3 0 - 0 A A 0
6AV7 8 6 0 - 0 B H 5 0 - 0 A A 0
6AV7 8 6 0 - 0 C H 3 0 - 0 A A 0
6AV7 8 6 0 - 0 C H 5 0 - 0 A A 0
VGA-kablo endüstriyel 3m
VGA-kablo endüstriyel 5m
DVI-D-kablo endüstriyel 3m
DVI-D-kablo endüstriyel 5m
USB-kablo endüstriyel 3m
USB-kablo endüstriyel 5m

23.-
şat Panel Standart ve Komple IP65 Korumalı HMI Panel Aksesuarları
6AV7860-1EX21-0AA1
6AV7860-1EX21-5AA1
6AV7860-1EX22-0AA1
6AV7860-1EX23-0AA1
Kablo set 10m (USB/Cat5; send module; DVI)
Kablo set 15m (USB/Cat5; send module; DVI)
Kablo set 20m (USB/Cat5; send module; DVI)
Kablo set 30m (USB/Cat5; send module; DVI)
290.-
348.-
406.-
545.-
şat Panel Remote ve Komple IP65 Korumalı HMI Panel Aksesuarları
X
X
X
X
şat Panel Monitörler
SIMATIC şat Panel Monitör
Ekran 12”
Touchscreen (analog resistive)
24VDC; uzak montajlı versiyonda mevcut değildir
standart 5m'ye kadar
Ekran
12"
15"
19"
PRO 15", destek koluna montaj için, her yönden IP65 koruma
PRO 19", destek koluna montaj için, her yönden IP65 koruma
Seçenekler :
Sadece ekran
Touchscreen (analog resistive)
Membran klavye & Piezo fare, 12"/15" ve özel fonksiyonlarla
Güç Kaynakları :
24VDC; uzak montajlı versiyonda mevcut değildir
100-230VAC PS Soket Avrupa/ 24VDC
Özel fonksiyonlar :
standart : 5m’ye kadar
uzak (remote): 30m’ye kadar + özel fonksiyonlar
-gemide kullanım sertifikaları
-ayarlanabilir ekran parlaklığı, 2x USB arkada
-ATEX Zone 22 (17", 19")

6AV7 674-0LX00-0AA0
6AV7 674-0KD00-0AA0
6AV7 674-0KE00-0AA0
1-Port IP65 korumalı USB arayüz
*Adapter set VESA 100, VESA 100 uyumlu montaj, Rose GTN II
Adaptör set VESA 75, VESA 75 uyumlu montaj
93.-
70.-
70.-
Komple IP65 Korumalı HMI Panel, şat Panel, IPC Aksesuarları
6AV7 862-2TA00-1AA0
6AV7 860-2AD06-0AA0
SIMATIC SCD 1900, 19” Geniş Ekran Monitör, 24V DC besleme,
VGA, DVI-D arayüz, 1.8 m DVI kablo ile
SCD 1900 monitör için harici 110/230V AC - 24V DC adaptör,
arkaya montaj için ilave donanım ile
1.183.-
49.-
SIMATIC SCD 1900 Monitör
6AV7 674-0KG00-0AA0
6AV7 674-0KH00-0AA0
6AV7 674-0KJ00-0AA0
6AV7 674-0KH30-0AA0
15” Genişletme Ünitesi
19” Genişletme Ünitesi sol, yukarıdan sol, aşağıdan sağ yana montaj
19” Genişletme Ünitesi sağ, yukarıdan sağ, aşağıdan sol yana montaj
15”/19” Genişletme Üniteleri için yedek ön plaka
499.-
510.-
510.-
104.-
15” ve 19” PRO Cihazlar için Genişletme Üniteleri
15” ve 19” PRO Cihazların sağına veya soluna montaj, ihtiyaca göre mekanik tasarım imkanı
* VESA 100 Adaptör set IPC 477C PRO ile birlikte kullanılmaz.

B6/85
SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
SIMATIC Thin Client Ex
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC Thin Client Ex
SIMATIC Thin Client Ex 6AV7 2 0 0 - 0 A A 0 0 - 0 A A 0 6.890.-

X
Sertifikalar
ATEX Zone 2 / 22, GOST-R
0.-
696.-
696.-
1.392.-
1.392.-
SIMATIC HMI Thin Client Ex
6AV7200-0AA00-0AA0
Thin Client Protokoll: Real VNC, RDP
Zone 2: 15" touch ,8 fonksiyon tuşu
network 10/100 Base-Tx, Ex e
no housing
no keyboard
Display
Zone 2: 15" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 2: 19" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 15" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 19" touch ,8 fonksiyon tuşu
Zone 1: 15" touch, high brightness ,8 fonksiyon tuşu
A
B
X 0.-
0.-
Network
network 10/100 Base-Tx, Ex e
network 100 Base-Fx LWL (SC), Ex op is

Muhafaza kutusu (housing)
Yok
INOX housing for wall mount, IP66
INOX housing on pipe 130mm, 300° rotating coupling, IP66
INOX housing, under elbow 600mm, 300° rotating coupling, IP66
INOX housing, on elbow 600mm, 300° rotating coupling, IP66

External keyboard for housing (inkl. keyboard housing)
Yok
keyboard QWERTZ, mounted
keyboard QWERTY, mounted
keyboard AZERTY, mounted
keyboard QWERTZ with trackball, mounted
keyboard QWERTY with trackball, mounted
keyboard AZERTY with trackball, mounted

Diğer opsiyonlar (housing)
breather (avoids condensation)
heating (2x50W inkl. temp. controller)
hand grips, mounted
front usb (mounted at under side)
2.645.-
Aksesuarlar
Monitor option: digital KVM for Thin Client with 2x USB, 2xPS2,
1x DVI/VGA
USB stick, intrinsically safe, 8GB
USB stick, intrinsically safe, 8GB with recovery and backup function
USB stick, NOT intrinsically safe, 8GB with recovery and backup
function
Ethernet Switch with FO 4x 100Base Tx, 1x 100 Base (MTRJ)
Fx Ex op is
6AV7 6 7 5 - 0 E X 0 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 F X 0 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 F X 1 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 F X 2 0 - 0 A A 0
6AV7 6 7 5 - 0 P X 0 0 - 0 A A 0

940.-SIMATIC Endüstriyel Bilgisayarlar ve Monitörler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
6/86
6
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIMATIC WinCC V7.0 Runtime Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
SIMATIC HMI, WinCC V7.0 Runtime Paketi
IPC Panel, Rack, Box ile
SIMATIC WinCC en son versiyon Runtime 128 PowerTags

Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
8k PowerTags
64k PowerTags
SIMATIC HMI, WinCC şexible Runtime Paketi
SIMATIC HMI, WinCC şexible Paketi
IPC Panel, Rack, Box ile SIMATIC WinCC şexible en son
versiyon Runtime 128 PowerTags

WinCC şexible Runtime (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
4096 PowerTags
SIEMENS SERVİS OPSİYON
Tüm Endüstriyel PC ve Field PG'lerde garanti süresini
36 aya uzatan paketler
110.-
174.-
174.-
A5E00510072
A5E00509961
A5E0010007
Rack, Box PC
Panel PC
Field PG
SIMATIC WinAC RTX(F) Package
Sadece SIMATIC IPC ile sipariş edildiğinde
Software paket lisans key ile
6ES7 6 7 1 - 0 R C 0 8 - 6 Y A 0 1.067.-

SIMATIC WinAC RTX - SIMATIC IPC ile
Package
Standard: WinAC RTX 2010
Failsafe: WinAC RTX F 2010
WinAC RTX 2010, Softnet-S7 Lean
WinAC RTX F 2010, Softnet-S7 Lean
SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Advanced Paketi
Yalnız IPC 227D/277D/427C/477C/577C/677C, Box PC 627C,
Rack PC 547C/547D/847C ile birlikte sipariş edilebilir.
SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced 128 PowerTags,
Arşiv ve reçete opsiyon lisansları dahildir
6AV2 1 1 4 - 2 B A 0 0 - 0 A A 0 320.-

SIMATIC WinCC V11 Runtime Advanced Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
4096 PowerTags
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional Paketleri (Panel PC, IPC, Rack PC ve Box PC için)
SIMATIC HMI, WinCC V11 Runtime Professional Paketi
Yalnız IPC 477C/577C/677C, Box PC 627C, Rack PC
547C/547D/847C ile birlikte sipariş edilebilir.
SIMATIC WinCC V11 Runtime Professional 128 PowerTags
Software Komponentler
128 PowerTags
512 PowerTags
2048 PowerTags
4096 PowerTags
8192 PowerTags
65536 PowerTags
6AV2 1 1 5 - 2 B A 0 0 - 0 A A 0 1.700.-

XÇıkış Sinyali
4...20 mA; iki teklli bağlantı;
0...10 V; Üç telli bağlantı,
Patlama Riskli Bölge için (Sadece 4…20 mA çıkışlı versiyon için mümkündür)
Güvenlikli Bölge Montajı için
Eex ia IIC T4 Riskli Bölge Montajı
Elektriksel Bağlantı
DIN EN 175301-803-A, Konnektör ile dişli PG9
DIN EN 60139-9 Dairesel Konnektör M12 ile
(16bar dan düşük ölçüm aralıklı sensörler için uygun değildir )
2mt kablo montajlı (Patlama riskli bölgeler için seçilemez)
PG9 hızlı kablo konnektörlü (Patlama riskli bölgeler için seçilemez)
DIN EN 175301-803-A konnektör, 1/2"-14NPT Gland ile
DIN EN 175301-803-A Konnektör, PG11 Gland ile
Proses Bağlantısı
EN 837-1 Standartlarında G1/2" Erkek (1/2" BSP Erkek)
G1/2" Erkek dişli ve G1/8" dişi dişli
EN837-1 Standartlarında G1/4" Erkek dişli (1/4" BSP Erkek)
7/16"-20 UNF Erkek
1/4"-18 NPT erkek (standrad for pressure ranges psi)
1/4"-18 NPT dişi
1/2"-14 NPT erkek
1/2"-14 NPT dişi
7/16"-20 UNF dişi
M20x1,5 erkek
Sensör ve Gövde Arası izolasyon Malzemesi
Yok ( 7MF1567 için mecburi seçenek )
Viton (FPM, standard) 7MF1567 ile kullanılmaz
Neoprene (CR) 7MF1567 ile kullanılmaz
Perbunan (NBR) 7MF1567 ile kullanılmaz
Obsiyonlar
Kod sonuna Z eklenerek ilave edilir
IEC 60770-2 Standartında kalite kontrol sertifikası (Fabrika Kalibrasyon Sertifikası)
oksijen-uygulaması için yağdan arındırılmış, sadece Viton (FPM) izolasyon ile
Basınç Transmiteri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/1
P200
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
7
OEM Tipi Basınç Transmitterleri P200 Serisi
Ölçüm Aralığı

* 4 - 20 mA çıkışlı tip sadece 100 mbar ila 600 mbar ölçüm aralıklı transmitterlerimiz için seçilebilir, 0 - 10V çıkışlı tipi mevcut değildir.
** G1" Proses Bağlantısı sadece 1 Bar ila 100 Bar arası basınç ölçümü yapan transmitterler için seçilebilir
SITRANS P200 Serisi Transmitterler 7MF1565 3 B A 0 0 - 2 B A 1 125.-
Besleme 12 ile 33 V DC
Aşırı Yük
Basınç Limiti
Düşük Basınç Ölçüm Hücreli Versiyon
0 ile 100 mbar
0 ile 160 mbar
0 ile 250 mbar
0 ile 400 mbar
0 ile 600 mbar
Standart Basınç Ölçüm Hücreli Versiyon
0 ile 1 bar
0 ile 1.6 bar
0 ile 2.5 bar
0 ile 4 bar
0 ile 6 bar
0 ile 10 bar
0 ile 16 bar
0 ile 25 bar
0 ile 40 bar
0 ile 60 bar
Yüksek Basınç Ölçüm Hücreli Versiyon
0 ile 100 bar
0 ile 160 bar
0 ile 250 bar
0 ile 400 bar
0 ile 600 bar
7MF1566-
P220Basınç Transmiteri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/2
P250 Serisi
7
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
OEM Tipi Fark Basınç Transmitteri P250 Serisi
OEM Tipi Fark Basınç Transmitteri P250 Serisi
Ölçüm Aralığı
0 … 100 mBar
0 … 200 mBar
0 … 250 mBar
0 … 300 mBar
0 … 400 mBar
0 … 500 mBar
0 … 600 mBar
0 … 1 Bar
0 … 1.6 Bar
0 … 2.5 Bar
0 … 4 Bar
0 … 6 Bar
0 … 10 Bar
0 … 16 Bar
0 … 25 Bar
Çıkış Sinyali
4 … 20 mA 2 Telli Bağlantı
0 … 5 V DC 3 Telli Bağlantı
0 … 10 V DC 3 Telli Bağlantı
Elektriksel Bağlantı ve Soket tipi
EN 175-301-803-A Standardında Soket
DIN 41524 Standardında Yuvarlak Soket
Kablo Rakoru ile 1,5 Kablolu
Proses Bağlantısı
1/8 27 NPT Dişi Dişli, Dişi Dişsiz
Nikel kaplı Pirinç, şEX-TUBE Bağlantı 4mm
Nikel kaplı Pirinç, şEX-TUBE Bağlantı 6mm
6mm boru bağlantı için Nikel kaplı Pirinç
6mm boru bağlantı için SS304/1,4304
8mm boru bağlantı için Nikel kaplı Pirinç
8mm boru bağlantı içinSS304/1,4304
Nikel Kaplı Pirinç 7/16 - 20
6mm Boru Bağlantı için Dişi Dişli adaptör G 1/8 SS304/1.4301
6mm Boru Bağlantılı Coupling
Sensör ile Gövde Arasındaki Sızdırmazlık
İzolasyon Malzemesi
şuoro Kauçuk ( Viton / FPM )
Ethylene Propylene Diene Monomer Kauçuk ( EPDM )
Nitrile Butadiene Kauçuk ( NBR )
Silikon ( MVQ )
Neoprene ( CR )
306.-

Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.DS III SERİSİ
Smart Basınç Transmiteri
P 300 serisi
Smart Basınç Transmitteri
Basınç Transmiteri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/3
7
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Endüstriyel Tip Basınç Transmitterleri ( Temel 0.075% Hata )
Endüstriyel Tip Basınç Transmitterleri ( Temel 0.075% Hata)
P 300 Serisi, Paslanmaz Çelik Gövde
DS III Serisi Aluminyum Alaşım Gövde
İletişim
Hart
Profibus ( PA )
Foundation Fieldbus ( FF )
Ölçüm Hücresi
Standart Silikon Yağı
Temiz Inert Sıvı (Oksijen ve gıda uygulamaları)
Ayarlanabilir Gauge Basınç Ölçüm Aralığı
0 …10 m Bar ila 1 Bar Arası
0 …40 m Bar ila 4 Bar Arası
0 …160 m Bar ila 16 Bar Arası
0 …63 m Bar ila 63 Bar Arası
0 …1.6 Bar ila 160 Bar Arası
0 …4 Bar ila 400 Bar Arası
Islak Parçalar
Paslanmaz Çelik Diyafram ve Proses Bağlantısı
Hastelloy Diyafram, Paslanmaz Çelik Proses Bağlantısı
Hastelloy Diyafram ve Proses Bağlantısı
Proses Bağlantısı
EN 837-1 Standardında G1/2A
Dişi 1/2-14 NPT Dişli
Oval şanşlar ve Paslanmaz Çelik 7/16-20 UNF Dişli Max 160 Bar
Oval şanşlar ve Paslanmaz Çelik M10 Dişli Max 160 Bar
Oval şanşlar ve Paslanmaz Çelik M12 Dişli
M20 X 1,5 Erkek Dişli
1/2-14NPT Erkek Dişli
Ex Koruma Özelliği Patlamaya Karşı
Ex Koruma Özelliği Yok
Intrinsic Safety EEx ia (ATEX)
Ex nA/nL ZONE 2
Elektriksel Bağlantı
P300için M20X1.5 / DSIII için PG 13.5 Rakorlu
M20X1.5 Rakorlu
1/2-14 NPT Rakorlu ( Sadece DSIII serisi için seçilebilir )
1/2-14 NPT Paslanmaz Rakorlu ( Sadece P300 serisi için seçilebilir )
Gösterge
Göstergesiz
Göstergesiz sadece Tuş Takımlı
Digital Göstergeli

(1) Oksijen uygulamalarında sipariş kodunun sonuna Z+E10 kodu eklenmelidir.
(2) Sadece P300 serisi ile kullanılır DSIII Serisinde kullanılmamaktadır.
(3) (G Kodu) 0 … 4 … 400 Bar basınç aralığı seçildiği taktirde, proses Bağlantısı olarak 2 ve 3 kodlu bağlantı seçenekleri uygun değildir.
(4) (A Kodu) Ex Koruma özellikli bir seçim yapılamaz.
(5) (0 Kodu ve C kodu) Sadece DS III serisi için seçilebilir, P300 serisi için seçilemez.
(3) (1 Kodu) Sadece Hart iletişimli P300 serisi için seçilebilir, PA veya FF iletişimli P300 serisi veya Herhangi bir DSIII serisi için seçilemez.
(6) (7 Kodu) Seçildiği taktirde sipariş kodu sonuna Z-Y01+Y21 kodu eklenir ve Basınç ölçüm aralığı sipariş ile birlikte bildirilir.
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79

Akseuar
2 Yollu Manifold T03 254.-
Sipariş Kodu Örneği
Item line: 7MF4033-1CA00-1BB7-Z + Y21
B-Satırı: Y21 : 0 ila 30 psiBasınç Transmiteri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/4
7
DSIII SERİSİ
Smart Fark Basınç Transmiteri
SITRANS P Fark Basınç ve Orifisli Akış Transmitteri
24V DC Hart, 2 Telli iletim Sistemi, 4 ... 20 mA çıkış
DS III Profibus PA serisi
SITRANS P transmitter - DS III serisi FF
Ölçüm Hücre Dolgusu Ölçüm Hücre Temizleme
Silicone oil Normal
Inert Liquid Yağdan Arındırılmış2) (Oksijen Uygulama)
Ayarlanabilir Fark Basınç Aralığı
1 ila 20 mbar
1 ila 60 mbar
2.5 ila 250 mbar
6 ila 600 mbar
16 ila 1600 mbar
50 ila 5000 mbar
Islak Parçaların Malzemeleri
Seal Diyafram Bağlantı Bloğu
Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik
Hastelloy Paslanmaz Çelik
Hastelloy Hastelloy
Proses Bağlantısı
1/418 NPT, M10
1/4-18 NPT 7/16-20 UNF
1/4-18 NPT, M10 ve Tahliye/Drenaj Yanda
1/4-18 NPT 7/16-20 UNF ve Tahliye/Drenaj Yanda
Gövde Malzemesi
Alüminyum Döküm gövde
Paslanmaz Çelik gövde
Exproof koruma
Ex- Koruma Yok
(ATEX) Ex Koruma - Tipi: - "Intrinsic safety" (EEx ia)
(ATEX) Ex Koruma - Tipi: - Eexia + Eexd + toz
Elektriksel Bağlantı/ Kablo Girişi
M20 x 1,5 Dişli Gland
1/2-14 NPT Dişli Gland
Gösterge
Gösterge Yok
Gösterge Var (Siparişte Y21 kodu belirtilerek ölçme aralığı belirtilmeli)
1) Kablo Glandi Hariç
2) Oksijen Uygulamalarında sipariş kodu sonuna E10 eklenmelidir
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SITRANS P - DS III serisi Fark Basınç Transmitteri

Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3 1 D A 0 2 1 A B 0
A02
U01
50.-
325.-
Sipariş Kodu Örneği
Item line: 7MF4433-1CA02-1BB7-Z + A01 + U01 + Y21
B-Satırı: Y21 : 0 ila 35 mbar
Aksesuar ve Opsiyonlar
Paslanmaz çelik 2 " Boru Montaj Aksesuarı
3 Yollu Manifold 7MF9411-5BA PTFE Conta,
Krom Çelik civataları ile komple
Diğer Aksesuarlar için lütfen temas kurunuz.

67.-Sıcaklık Transmiteri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/5
Sitrans T
SIREC D200
SIREC D200
7
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Aksesuarlar
SIREC D-Manager
SIREC D-Server
369.-
614.-
7ND4800-8BA
7ND4800-8CA
Kredi Seçenekleri
Kredi Seçenekleri
Gruplama
Sağlık Takip/ Bakım
Print Destek
Extra 8 Kalem
Sayıcı
Uzaktan izleme
Batch
Email
Toplayıcı
Matematik fonksiyonlar
Olay
OPC Server
Kredi Miktarı

SITRANS T SERİSİ KAFA İÇİ MONTAJLI TİP SICAKLIK TRANSMİTERLERİ
Sitrans T serisi kafa içi montajlı tip sıcaklık transmiterleri Universal girişli, 24 V beslemeli,
4-20 mA çıkışlı veya HART ile haberleşen transmiterlerdir.
*Universal Giriş: Termokupllar (Tip B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U) Rezistans Direnç
(Pt-25’den Pt-1000’e kadar; Pt-100 dahil) Direnç (0-390 Ohm, 0-2200 Ohm) mV
(-10 -70 mV, -100-100 mV) girişlerini içermektedir.
PT-100 çevirici ölçüm aralığı PC üzerinden ayarlanabilir
Üniversal çevirici öçüm aralığı ve sensör tipi PC üzerinden ayarlanabilir
HART Transmitter ( öçüm aralığı ve sensör tipi ayarlanabilir )
Profibus Transmitter
FOUNDATION Fieldbus Transmitter
Ex Korumaya haiz değil
Explosion Koruma ATEX
Konfigürasyon seti TH100 ve TH200 için USB bağlantılı
HART Konfigürasyon seti TH300 için USB bağlantılı
DIN Raya montaj aksesuarı (5 adet)
7NG3092-8KU
7MF4997-1DB
7NG3092-8KA
204.-
475.-
51.-
SIREC D200 - Display-Recorder
Pano Boyutları 144 x 144 mm, Monitör boyutu 5" TFT, Koruma Sınıfı IP 54, Ethernet ve USB ( Önden ) İletişim
SIREC D200 - Display-Recorder
Besleme
AC 50 or 60 Hz, 90 to 240 V
DC 24 V
Universal Giriş (mA, mV, V, TC, RTD,R)
3 Giriş
6 Giriş
12Giriş
Digital Çıkışlar ve Girişler
Giriş Çıkış Yok (Geliştirmek mümkün değil DI/DO eklemek mümkün değil)
Giriş Çıkış Yok ( Geliştirmek mümkün, DI/DO eklemek mümkün )
4 Röle (240V)
8 Röle ( Obsiyonel olarak 2 tanesi DI ayarlanabilir ) (240V)
8 DO/DI (Röle 24V / serbest ayarlanabilir )
Veri Saklaması ve göstermesi için dahili hafıza
70 Mbyte (Standard)
400 Mbyte
Arkadan 24V DC Transmitter Güçkaynağı max. 200 mA / USB ve RS485
Yok
Var
İlave Özellikler ( Aşağıdaki Kredi tablosunu inceleyiniz)
Yok
10 Kredi
20 Kredi
30 Kredi
40 Kredi
Önden IP54 Koruma Sınıfı
Ingilizce Kullanma Klavuzu
A 0 1 1 AA2 ASIPART DR PID KONTROL CİHAZLARI
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/6
Sipart DR 19
Sipart DR 21
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
SIPART DR SERİSİ KONTROL CİHAZLARI
SIPART DR 22
24V 3 analog giriş, 3 analog çıkış, 4 dijital giriş 6DR2 210-4
8 dijital çıkış, 72x144 mm
230V/115V 3 analog giriş, 3 analog çıkış, 4 6DR2 210-5
dijital giriş 8 dijital çıkış, 72x144 mm
24V, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 2 dijital 6DR1 900-4
giriş, 2 dijital çıkış, 96x96 mm, Pt-100 girişi
standart, farklı girişler için aşağıdaki kartların
alınması gerekmektedir.
230V/115V, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 2 6DR1 900-5
dijital giriş, 2 dijital çıkış, 96x96 mm, Pt-100
girişi standart, farklı girişler için aşağıdaki
kartların alınması gerekmektedir.
DR19 Giriş Kartları
0/4-20 mA giriş için giriş soketi 6DR2 805-8J
SIPART DR 19
SIPART DR 21
24V, 2 analog giriş 1 analog çıkış, 2 dijital 6DR2 100-4
giriş, 2 dijital çıkış, 72x144 mm
230V/115V 2 analog giriş, 1 analog çıkış, 2 6DR2 100-5
dijital giriş, 2 dijital çıkış, 72x144 mm
SIPART DR 24
24V, 3 analog giriş, 3 analog çıkış, 4 dijital 6DR2 410-4
giriş, 8 dijital çıkış, 72x144 mm
24V, 3 analog giriş, 3 analog çıkış, 4 dijital 6DR2 410-5
giriş, 8 dijital çıkış, 72x144 mm
OPSİYONEL KARTLAR
3 analog giriş 6DR2 800-8A
Akım gerilim çevirici 6DR2 800-8J
Pt-100 çevirici 6DR2 800-8P
Direnç çevirici 6DR2 800-8R
TC/RTD/R/mV sinyal çevirici 6DR2 800-8V
5 Dijital giriş modülü 6DR2 801-8C
Röle çıkış modülü (2DO, max. 35V) 6DR2 801-8D
Sinyal çevirici 4DO/2DI 6DR2 801-8E
Analog çıkış 6DR2 802-8A
Sinyal çevirici 3AO/3DI 6DR2 802-8B
RS232/RS485 interface 6DR2 803-8C
PROFIBUS-DP interface 6DR2 803-8P
Röle çıkış modülü (4 relays, 250 V) 6DR2 804-8A
Röle çıkış modülü (2 relays, 250 V) 6DR2 804-8B

Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
7Seviye Anahtarları
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/7
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
7
CLS 100
Pointek CLS100, PPS Malzemeden Mamül, Dişli Proses Bağlantılı
Proses Bağlantısı
” NPT
EN 10226 Standartlarında R 1” (BSPT)
Genel Kullanım Sertifikası
Kablo Girişi
" NPT
M20 X 1.5
Taşma Koruması
Gerekli değil
WHG, Taşma Korumalı
Compakt 2-telli ters frekans kayma prensipli Kapasitif seviye anahtarı
Katı, Sıvı, bulamaç ve köpük içeren kısıtlı alanlarda seviye ve girişim
uygulamaları için

SITRANS LVL100
7ML5745 163.- Sıvı seviye tespiti için Paslanmaz çelik malzemeli kompact çatal tip
seviye sivici Proses Sıcaklığı -40 ile 100 C, Genel Kullanım Alanı (NonEx Area )
Proses Bağlantısı
Dişli G " A PN64 / 316L
Dişli G " A PN64/316L Ra<0.8μm
Dişli " NPT PN64 / 316L
Dişli " NPT PN64/316L Ra<0.8μm
Electronik tipi, Besleme
Temassız elektronik anahtar 20...250 V AC/DC ( Sadece
konnektörlü elektrisel bağlantı ile )
PNP Transistor çıkış 10...55 V DC
Elektriksel bağlantı / Koruma Sınıfı
M12x1 / IP67
DIN43650 standartlarında hızlı konnektör / IP65
5 mt Kablolu M12x1 / IP68(0.2bar)

Sitrans LVS 100 - Yoğunluğu 60 g/l. ye kadar dökme katılar için çatallı seviye anahtarı
Proses sıcaklığı 150 °C a kadar, 7ML5735 266.-
Besleme Voltajı
Röle DPDT 19 ile 253 V AC, 19 ile 55 V DC
Röle DPDT 19 ile 253 V AC, 19 ile 55 V DC, ( 7ML5735-
2AA11-0AA0 ile 7ML5735-2AB11-0AA0 ile kullanılır )
Proses Bağlantısı
R 1 1/2" [(BSPT), EN 10226]
1 1/4" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]
R 1 1/2 " [(BSPT), EN 10226] DIN 2999 thread, sliding sleeve
- min. boy 500 mm
1 1/2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] , sliding sleeve
[min. boy 500 mm ]
Uzatma Boyu
standard boy, 170 mm 316TI paslanmaz çelik
304 Paslanmaz 300 ile 500 mm arası, seçim kodu sonuna
Y01 ilave ederek “dalma boyunu ...mm" belirtiniz
304 Paslanmaz 501 ile 1000 mm arası seçim kodu sonuna
Y01 ilave ederek “dalma boyunu ...mm" belirtiniz
304 Paslanmaz 1001 ile 1500 mm arası seçim kodu sonuna
Y01 ilave ederek “dalma boyunu ...mm" belirtiniz
304 Paslanmaz 1501 ile 2000 mm arası seçim kodu sonuna
Y01 ilave ederek “dalma boyunu ...mm" belirtiniz
Sertifikalar onaylar
CSA/FM Genel kullanım alanı, CE, C-TICK
Ex- Alanlar için CSA/FM Class II, Div. 1, Group E,F, G, Class
III, ATEX II 1/2 D, C-TICK

POINTEK LPS 200 PEDAL TYPE SEVİYE ANAHTARI
Katı malzemelerin seviye tespiti için kullanılır., 80 degC sıcaklığa kadar prosesler için uygundur.
Kompakt versiyon, 165 mm dalma boyu 7ML5 725-1AA11-1AA0 367.-
LVL 100
LVS 100
LPS 200The Probe
Ultrasonik Seviye Sensör ve Seviye Transmiterleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/8
7
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
The Probe Sıvı ve Bulamaç kıvamında malzemelerin kısa mesafe ölçümü
Ölçüm Mesafesi
5 metre
8 metre
Transducer Malzemesi / Proses Bağlantısı
PVDF copolymer, 2" NPT ((Taper), ANSI/ASME B1.20.1)
PVDF copolymer, R 2" [(BSPT), EN 10226]
PVDF copolymer, G 2” [(BSPP), EN ISO 228-1]
Model / Sertifikalar
24 V DCBeslemeli, 3 Telli Bağlantı 4 - 20 mA ve 1 Röle çıkışı,
CSA, CE, FM
24 V DCBeslemeli, 2 Telli Bağlanı, 4 - 20 mA Çıkış,
CE (Sadece 5 m mesafe için )
24 V DCBeslemeli, 2 Telli Bağlanı, 4 - 20 mA Çıkış,
IS, ATEX, CSA, FM (Sadece 5 m mesafe için )

Pointek ULS 200 Katılar, Sıvılar ve Bulamaçlar için Temassız Ultrasonik Seviye Anahtarı
Besleme / Çıkış
24 V DC Röle Çıkış
24 V DC Transistör Çıkış
100 ile 230 V AC Röle Çıkış
Sertifikalar Onaylar
CE, C-TICK, CSA Class 1 Div 1, Class II Div. 1, Class III 2)
CE, C-TICK, FM Class I Div 1, Class II Div. 1, Class III 2)
CE, C-TICK, CSA Class 1 Div 2, Zone 2, Class II Div 2 3)
CE, C-TICK, CSAus/c, FM
CE, C-TICK, ATEX II 2G Ex d mb IIC T5 Gb 1)
INMETRO Br-Ex d mb IIC T5 1)
C-TICK, ANZEx Ex ds IIC T5, DIP A21 T5, IP65/IP67 1)
1) Available with enclosure/cable inlet option 4 only
2) Available with enclosure/cable inlet option 4 only and
process connection options A and E only
3) Available with enclosure/cable inlet options 2 and 4 only
Transducer Malzemesi / Proses Bağlantısı
ETFE, 2" NPT
EFTE, R 2"
EFTE, G 2”
PVDF copolymer, 2" NPT
PVDF copolymer, R 2"
PVDF copolymer, G
Gövde Malzemesi / Kablo Girişi
Polycarbonate Gövde, PG 13.5 Kablo Girişi
Polycarbonate Gövde, " NPT Kablo Girişi
Aliminyum Gövde, PG 13.5 Kablo Girişi
Aliminyum Gövde, " NPT Kablo Girişi
7ML1510 - 739.-
ULS 200Ultrasonik Seviye Sensör ve Seviye Transmiterleri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/9
Ultrasonik Sensörler
Multiranger
SITRANS Probe LU
7
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
KATI VE SIVILAR İÇİN ULTRASONİK SEVİYE ÖLÇÜMÜ
Ultrasonik seviye sensörleri, ultrasonik seviye elektroniği ile birlikte kullanılmaktadır.
XPS-10, 10 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo 7ML1115-0BA30 464.-
XPS-15, 15 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo 7ML1118-0BA30 657.-
XPS-30, 30 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo 7ML1123-0BA50 1.053.-
XPS-40, 40 metreye kadar ölçüm, 5 m kablo 7ML1127-0BA50 1.402.-
ELEKTRONİK ÇEVİRİCİ
Multiranger 100, tek sensor, 1x4-20mA 7ML5 033-1AA00-1A 883.-
Multiranger 200, iki sensor, 2x4-20mA 7ML5 033-2AA00-1A
Infrared kumanda cihazı 7ML1 830-2AK 80.-
MULTIRANGER 220V AC Analog ve 3 röle çıkış (Max. 5 mt’lik sensör ile)
SITRANS Probe LU Sıvılar için Seviye ve Açık Kanal Akış Ultrasonik Transmitteri
24 V DC Beslemeli, 2 Telli Bağlantı
Plastic (PBT) Gövdeli kablo bağlantısı
2 x 1/2” NPT (Kablo Glandi dahil değildir) PVDF copolymer, R 2" [(BSPT), EN 10226]
Ölçme Aralığı / Transducer Malzemesi
6 Metre (20 ft), ETFE
6 Metre (20 ft), PVDF Copolymer
12 Metre (40 ft), ETFE
12 Metre (40 ft), PVDF Copolymer
Proses Bağlantısı
2” NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]
R 2” [(BSPT), EN 10226]
G 2” [(BSPP), EN ISO 228-1]
Çıkış Sinyali / İletişim
4-20 mA, HART
PROFIBUS PA
Sertifikalar
Genel Kullanım, FM, CSA, CE
Intrinsically safe, FM Class 1, Div. 1, Groups A, B, C, D (barrier gerekli);
Class II, Div. 1, Groups E, F, G; Class III, ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, ANZEx, IECEx 1)
Intrinsically safe, CSA Class 1, Div. 1, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1 Group G; Class III 1) (barrier gerekli)
FM, Class l, Div 2 ( Sadece 2 x 1/2” NPT kablo girişli model ile seçilebilir )
Intrinsically safe, FM/CSA Class 1, Div. 1, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 1 Group E, F, G; Class III 2) (barrier gerekli )
ATEX II 1G EEx ia IIC T4, Intrinsically safe 2)
1) Sadece 4 - 20 mA Analog Çıkışlı Model için seçilebilir 2) Sadece PROFIBUS PA iletişimli Model için seçilebilir
Probe LU Aksesuarları
Infrared El Programlama Cihazı
Intrinsically safe, EEx ia korumalı kullanım için Infrared El Programlama Cihazı
Hand Programmer, Infra-red, Intrinsically Safe, PROFIBUS PA version
2" NPT Universal Montaj Adaptörü
2" BSP Universal Montaj Adaptörü

7ML1830-2AN
7ML5830-2AH
7ML5830-2AJ
7ML1830-1BT
7ML1830-1BU
B A 1 1
1.269.-7/10
SITRANS LR 560
SITRANS Probe LR
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Radar Seviye Transmiterleri
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
RADAR SEVİYE ÖLÇERLER, 24V DC beslemeli, Max 80 Derece. 3 bar
SITRANS Probe LR, Sıvı ve Bulamaç Kıvamında malzemelerin 20 Metreye Kadar
7
SITRANS LR560
Ölçüm Aralığı ve Proses sıcaklık aralığı
40m max mesafe, -40 °C ile +100 °C
100m max mesafe, -40 °C ile +200 °C
Proses Bağlantısı
ANSI/DIN/JIS şanç bağlantıları için Universal düz yüzeyli şanş
3" / 80 mm, 316L Paslanmaz Çelik
4" / 100 mm, 316L Paslanmaz Çelik
3" / 80 mm, Hedeşeme kitli Boyalı Aliminyum 1)
4" / 100 mm, Hedeşeme kitli Boyalı Aliminyum 1)
Paslanmaz Çelik Gövde Malzemesi Kablo Girişi
1 X _" NPT
1 X M20 x 1.5 (Plastik Kablo Glanti dahil)
Basınç Dayanımı
Atmosferik 0.5 bar g maximum
3 bar g maximum ( Dayanım sıcaklığı maksimum 120 ºC )
Çıkış Sinyali / İletişim
4 to 20 mA, HART®
PROFIBUS PA
Foundation Fieldbus
Sertifikalar Onaylar
Genel Kullanım, CSA US/C, Industry Canada, FCC, CE, R&TTE, C-TICK
CSA/FM Class I, Div. 2, Gr. A,B,C,D, Class II, Div.1, Gr. E,F,G, Class III
ATEX II 1D, 1/2D, 2D, IECEx, 3G Ex nA/nL, CE, R&TTE, C-TICK
Gösterge
Göstergesiz
Göstergeli
İlave model Obsiyonları için kod sonuna Z koyarak devam ediniz
EN 10204-2.2 Standartlarında üretici sertifikası
EN 10204 standartlarında 3.1 malzeme seritfikası 2)
NAMUR NE43 uyumlu, hata sinyali ayarlı <3.6mA 3)
Paslanmaz çelik etiket [69 x 50 mm ]
Accessories
Intrinsically safe Infrared Programlama Cihazı
Gösterge
Gölgelik
Pencereli Gövde kapağı
M20 x 1.5,Metal Gland -40 ila 80 °C HART için
M20 x 1.5, Metal Gland -40 ile 80 °C PROFIBUS PA için
1) 120 ºC max. Basınç dayanımı için 1 seçildiğinde
2) Basınç dayanımı için 1 seçildiğinde
3) 4 - 20 mA HART Analog Çıkış ile
2 Telli beslemeli, 78 GHz Frekansında 4 Derece Yayılım açılı Katı malzemeler için Radar Transmitter
Infrared El Programlama cihazını ( 7ML1930-1BK ) ayrıca sipariş vermeyi unutmayınız!
7ML5440 SITRANS LR560

Gövde Malzemesi Plastic, (PBT)
Kablo Girişi
2 x 1/2" NPT
2 x M20 x 1.5
Polypropylene Malzemeden Mamül Anten yapısı
1_" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1], c/w entegre 100 mm shield
R 1 1/2" [(BSPT), EN 10226], c/w entegre 100 mm shield
G 1 1/2" [(BSPP), EN ISO 228-1], c/w entegre
Sertifikalar
Genel Amaçlı, CE, 1)
Genel Amaçlı, FM, CSAUS/C 2)
CSA Class I, Div 1, Gr. A-D, Class II, Div. 1 Gr. G, Class III,
FM, Class I, II and III, Div 1, Groups A-G, ntrinsically-Safe, barrier ile kullanılır
ATEX II 1 G EEx ia IIC T4, Intrinsically-Safe with suitable barrier 1)
Çıkış Sinyali 4-20 mA, HART®
Aksesuarlar
Intrinsically safe, EEx ia Infrared El Programlama Cihazı
M20 x 1.5, Metal Kablo Glandi
7ML5830-2AH
7ML1930-1APSIPART PS 2 Elektro-Pnömatik Vana Pozisyoneri
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/11
Sipart PS2
SIWAREX MS
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
SIWAREX MS TARTIM ELEKTRONİ⁄İ (S7-200 için)
S7-200 için Tartım Elektroniği Siwarex MS 7MH4 930-0AA01 325.-
SIWAREX MS konfigürasyon paketi 7MH4 930-0AK01 144.-
(SIWATOOL + S7 200 kütüphanesi
SIWATOOL Programlama Kablosu (2 m) 7MH4 702-8CA 39.-
LoadCell Kablo Ekranını (shield) topraklamak için klemens (10 adet) 6ES5 728-8MA11 43,4.-
SIWAREX U/CS TARTIM ELEKTRONİ⁄İ (SIMATIC S7-300/400, PCS7 ve ET200M/ET200S için)
SIWAREX U tartım elektroniği, tek kanallı, 7MH4950-1AA01 617.-
SIWAREX U tartım elektroniği, iki kanallı, 7MH4950-2AA01 970.-
SIWAREX CS tartım elektroniği (ET200S için) 7MH4 910-0AA01 476.-
Junction Box 7MH4 710-1BA 210.-
Siwarex - Junction Box cable 7MH4 702-8AG 4.-
SiwarexU konfigurasyon paketi (PCS7 v5.2) 7MH4 683-3BA63 610.-
SiwarexU konfigurasyon paketi (PCS7 v6.2) 7MH4 683-3BA64 610.-
SIWATOOL cable (Siwarex U/CS) 7MH4 607-8CA 38.-
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SIPART PS 2 ELEKTRO-PNÖMATİK POZİSYONER
TEK ETKİLİ (single action)
2 telli, plastik kasa 701.-
2 telli, plastik kasa, HART 791.-
2 telli, plastik kasa, Eex ia/ib 756.-
2/3/4 telli, plastik kasa 719.-
2/3/4 telli, plastik kasa, HART 862.-
2 telli, metal kasa 806.-
2 telli, metal kasa, Eex ia/ib 861.-
2 telli, metal housing, HART 896.-
2 telli, metal kasa, HART, Eex ia/ib 966.-
ÇİFT ETKİLİ (double action)
2 telli, plastik kasa 806.-
2 telli, plastik kasa, HART 896.-
2 telli, plastik kasa, Eex ia/ib 861.-
2/3/4 telli, plastik kasa 823.-
2/3/4 telli, plastik kasa, Profibus PA 1.110.-
MONTAJ KİTİ
İtme tahrikli pozisyoner için 6DR4004-8V 73.-
Dönme tahrikli pozisyoner için 6DR4004-8D 56.-
6DR5 010-0NG00-0AA0
6DR5 110-0NG00-0AA0
6DR5 010-0EG00-0AA0
6DR5 310-0NG00-0AA0
6DR5 210-0EG00-0AA0
6DR5 011-0NG00-0AA0
6DR5 011-0EG00-0AA0
6DR5 111-0NG00-0AA0
6DR5 211-0EG00-0AA0
6DR5 020-0NG00-0AA0
6DR5 120-0NG00-0AA0
6DR5 020-0EG00-0AA0
6DR5 320-0NG00-0AA0
6DR5 520-0EG00-0AA0
SIWAREX TARTIM ELEKTRONİ⁄İ
Ürün Sorumlusu: Gökhan Civelek Tel: 0216 459 35 21 Faks: 0216 459 39 79
7SITRANS FM MAG 5100 W
Duvar Montaj Kiti
SITRANS F Debimetreler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
MAG5100W SITRANS F M - Elektromagnetik Debimetre
Minimum iletkenliği 5 μS/cm. olan su uygulamalarında kullanılır. EN1092-1/DIN şanş norm,
karbon çelik şanş malzeme, NBR hard rubber astar, Hastelloy C-276 elektrod
Remote Bağlantı için
Duvar Montaj Kiti 4xM20
Duvar Montaj Kiti 4x1/2 NPT
10 M.lik Sensör Kablosu ve Elektrod Kablosu
FDK-085U1018
FDK-085U1053
A5E01181647
170.-
170.-
111.-
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürün Sorumlusu: Devrim O. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
Hat Çapı
DN25 PN40
DN40 PN40
DN50 PN16
DN65 PN16
DN80 PN16
DN100 PN16
DN125 PN16
DN150 PN16
DN200 PN16
DN250 PN16
DN300 PN16
DN350 PN16
DN400 PN16
Göstergeli Transmitter
MAG 5000, Polyamid, 11...30V DC / 11...24V AC
MAG 5000, Polyamid, 115...230V AC
Haberleşme
Haberleşme Yok
HART
Kablo Bağlantısı
Metrik

1.766.-SITRANS F Debimetreler
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
7/13
Vortex Debimetre
Vortex Debimetre
(İzolasyon valf ve
basınç sensörü ile)
Konfigürasyonunuzun uygunluğunu lütfen www.siemens.com/pia-portal adresinden
kontrol ediniz.
Siemens‘in diğer proses enstrümantasyon ürünleri ile ilgili teknik bilgilere
www.fielddevices.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürün Sorumlusu: Devrim O. Güven Tel: 0216 459 35 53 Faks: 0216 459 30 79
Malzeme Cinsi Sipariş
No
Birim Fiyatı
Euro/Adet
SITRANS FX300 - Vortex Debimetre
Buhar, gaz ve sıvıların hacimsel ve kütlesel akış ölçümünde kullanılır.
Kompak tip, Tmax 2400
C için single transmitter, 0/4-20 mA çıkış + darbe çıkış, 24 V DC besleme,
paslanmaz çelik sensör IP66/67
Bağlantı Çapı ve Nominal Basınç
DN15 PN40
DN25 PN40
DN40 PN40
DN50 PN16
DN80 PN16
DN100 PN16
Onaylar ve Kablo Bağlantıları
M20 x 1,5 Ex özellik yok
ATEX, M20 x 1,5 EEx Zone 1-Ex II 2G Eex d ia [ia] IIC T6
Transmitter ve Haberleşme
Göstergeli HART
Dahili Basınç Sensörü
Yok
4 bar dahili basınç sensörü
6 bar dahili basınç sensörü
10 bar dahili basınç sensörü
İzolasyon valf ve dahili 4 bar basınç sensörü
İzolasyon valf ve dahili 6 bar basınç sensörü
İzolasyon valf ve dahili 10 bar basınç sensörü
Yazılım
Sıcaklık ve Basınç Kompanzasyonsuz
Kızgın buhar için yoğunluk kompanzasyon
(basınç sensörü ile birlikte)
Gazlar, Islak gazlar ve karışım halindeki gazlar için
yoğunluk kompanzasyon (basınç sensörü ile birlikte)
* Proses Data
Akışkan Tanımı; Buhar, Gaz, Sıvı
Sıcaklık Tanımlama; Max/çalışma sıcaklığı birimi ile birlikte
Basınç Tanımlama; Max/çalışma basıncı birimi ile birlikte
Yoğunluk Tanımlama; birimi ile birlikte (özel akışkan için)
Viskozite Tanımlama; birimi ile birlikte (özel akışkan için)
Debi Tanımlama; min/max değerler birimi ile birlikte

* Proses datalarının tanımlandığı Y40, Y41, Y42, Y45 alanlarındaki bilgilerin verilmesi zorunludur.
7Önemli Notlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
❏ Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik
yapma hakkımız mahfuzdur.
❏ Teslimatlarımız, teslim tarihinde geçerli fiyat listemize göre
yapılmaktadır.
❏ Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
❏ Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen satış birimlerimizle
temasa geçiniz.
❏ Üretim programında ve ölçülerde değişiklik yapma hakkımız
mahfuzdur.
❏ İçeride görülen resim ve teknik değerler genel bilgi amaçlıdır.
Cihaz ölçüleri, montaj ve işletme verileri için, cihazla birlikte
verilen işletme talimatını esas alınız.
❏ Tüm ürünlerimiz imalat hatalarına karşı en az bir yıl garantilidir.
❏ Ürününüzün kullanım ömrü sona erdiğinde, atık azaltımının
ve geri dönüşümün sağlanması amacı ile tesislerimize ileterek
doğanın korunmasına katkıda bulununuz.
Ürünlerimiz, AB teknik mevzuatına uyumlu CE işaretine sahip
olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, TS-ISOEN 9001 Kalite Sistem Belgeli kuruluşlarımızda, çevre koruyucu
sistemlerle üretilmektedir.
İlgili sertifikalar için başvuru;
www.siemens.com.tr/kalitebelgeleri
Teknik Destek
Tel : 444 0 747
e-mail : teknikdestek.tr@siemens.com
8/1
8Önemli Notlar
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Türkiye Siemens genel internet adresi:
http://www.siemens.com.tr
Türkiye Siemens otomasyon eğitimleri için internet adresi:
http://www.siemens.com.tr/sitrain
Global Siemens Teknik destek internet adresi:
http://support.automation.siemens.com
Bu internet adresinde bütün otomasyon ve motor sürücülerine ait çeşitli bilgiler yer alır:
Manuals: Ürünlerin PDF formatında kullanım kitapları ve dökümanlar bulunur.
Downloads: Güncelleme, versiyon yükseltme, Service Pack, Support Tools gibi yazılımlar
yüklenebilir.
Certificates: Ürünlerin uluslarası CE, UL, TÜV, Lloyd gibi sertifikaları bulunur.
FAQ: Ürünlere ait sık sorulan sorular ve cevapları bulunur.
Updates: Yeni çıkan veya güncellenen ürün bilgileri bulunur.
Teknik Destek Hattı:
Türkiye Siemens Teknik destek hattı: Tel: 444 0 747
Bu destek hattı hafta içi saat 8.00 ile 17.30 arası çeşitli hizmetler vermektedir:
Teknik destek: Ürünlere ait sorular ve ihtiyaç duyulan bilgiler verilir.
Servis hizmeti: Arıza ve sorunlarınıza yerinde müdahale hizmeti verilir.
Eğitim hizmeti: Otomasyon ürünlerine ait eğitim hizmetleri verilir.
8/2
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/3
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/4
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/5
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/6
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/7
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/8
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/9
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/10
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/11
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/12
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/13
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/15
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/16
8Sertifika
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/17
8Bölgelerimiz
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
İSTANBUL BÖLGESİ
• Yakacık Cad. No: 111
34870 Kartal
İSTANBUL
Tel : (0216) 459 20 00
Faks : (0216) 459 20 11
ANKARA BÖLGESİ
• Atatürk Bulvarı No:169 Kat: 6
06680 Kavaklıdere
ANKARA
Tel : (0312) 459 52 45
Faks : (0312) 459 52 97
İZMİR BÖLGESİ
• Akdeniz Cad. No.14
Birsel İş Merkezi Kat:4/401
35210 Alsancak İZMİR
Tel : (0232) 411 70 04
Faks : (0232) 411 70 25
ADANA BÖLGESİ
• Fuzuli Cad. Gülek Sitesi
B Blok No: 75/E
01120 ADANA
Tel : (0322) 459 27 00
454 78 88
Faks : (0322) 453 29 71
BURSA BÖLGESİ
• Kükürtlü Mh. Manolya Sk. No: 1
Aka Plaza Kat: 2 D: 5-6
Osmangazi BURSA
Tel : (0224) 234 54 00
Faks : (0224) 234 19 42
KAYSERİ BÜROSU
• Kalpaklıoğlu Mah. Yenisu Sok.
Dünya İş Merkezi B Blok No: 44 Kat: 11
38030 KAYSERİ
Tel : (0352) 232 33 16
Faks : (0352) 232 33 65
Gsm : (0530) 408 01 30
KONYA BÜROSU
• K. İhsaniye Mah. fiahinağa Sk.
Hazım Uluşahin İş Merkezi
A Blok Kat: 4 No: 404
42050 KONYA
Tel : (0332) 236 30 39
Faks : (0332) 236 16 24
Gsm : (0533) 523 48 22
ESKİfiEHİR BÜROSU
• Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Blv.
Petkon İş Merkezi A Blok
No: 90/6 26010 ESKİfiEHİR
Tel : (0222) 220 40 42
Faks : (0222) 220 40 44
Gsm : (0532) 304 58 98
GAZİANTEP BÜROSU
• Prof. Muammer Aksoy Blv.
Prestij İş Merkezi Kat: 4 D: 26
27090 fiehitkamil GAZİANTEP
Tel : (0342) 215 10 83
Faks : (0342) 215 10 93
Gsm : (0533) 693 55 48
ANTALYA BÜROSU
• Kışla Mah. Güllük Cad.
Soytaş ve Ulukut İş Merkezi
No: 10/6 07040 ANTALYA
Tel : (0242) 248 23 50
Faks : (0242) 248 23 05
Gsm : (0533) 695 98 53
Bölge Adreslerimiz
Uydu Bölgelerimiz
MALATYA BÜROSU
• Niyazi Mısri Cad. Niyazi Mah. Tungay Apt.
No: 61 Kat: 2/4 MALATYA
Tel : (0422) 326 30 22
Faks : (0422) 326 30 32
Gsm : (0533) 693 55 18
SAMSUN BÜROSU
• Pazar Mah. Necip Bey Cad. No: 24
Koçbıyık İş Merkezi Kat: 5 D: 10
İlkadım SAMSUN
Gsm : (0533) 300 37 44
8/18
8İSTANBUL BÖLGESİ
• ÇERKO MOTOR TİC. KOLL. fiTİ.
YASİN DEMİRHAN ve ORT.
Perşembe Pazarı Cad. No:6
80000 Karaköy İSTANBUL
Tel : (0212) 255 53 34
Faks : (0212) 255 53 46
E-mail : cerkomotor23@mynet.com
• ENDÜSTRİYEL ENERJİ
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
Yıldız Posta Cad. Müsir Abdullah Sok. No: 3/2
34394 Esentepe fiişli İSTANBUL
Tel : (0212) 275 25 42
Faks : (0212) 275 25 43
E-mail : murat.tarim@endustriyelenerji.com.tr
• HEITEC MÜHENDİSLİK VE SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Yakacık Yolu No:111 34870
Kartal İSTANBUL
Tel : (0216) 459 27 07
Faks : (0216) 389 19 70
E-mail : info@heitec.com.tr
ANKARA BÖLGESİ
• SİSTEK ELEKTRONİK SİSTEMLER
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
İvedik Org. San. Böl. Ağaçişleri Yapı Koop.
21. Cad. No: 98 Ostim
İvedik ANKARA
Tel : (0312) 394 59 83
Faks : (0312) 394 59 87
E-mail : satis@sistekelektronik.com
Alçak Gerilim AC Motor Bayilerimiz
ANKARA BÖLGESİ
• SİSTEK ELEKTRONİK SİSTEMLER
SAN ve TİC. LTD. fiTİ.
İvedik Organize San. Böl. Ağaçişleri Yapı
Kooperatifi 21. Cad. No: 98
Ostim İvedik ANKARA
Tel : (0312) 394 59 83
Faks : (0312) 394 59 87
E-mail : satis@sistekelektronik.com
Kaplin Bayilerimiz
AC Motor ve Kaplin Bayilerimiz
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
İZMİR BÖLGESİ
• FAZIL RULMANCILIK A.fi.
1145/9 Sk. No: 7-7/A-16/B
35110-02 Yenişehir İZMİR
Tel : (0232) 458 98 98
Faks : (0232) 458 96 86
E-mail : fazilrulman@isbank.net.tr
8/19
8
BURSA BÖLGESİ
• KRC ELEKTROMARKET /ESKİfiEHİR
Hasanpolatkan Cad. No: 6/B
ESKİfiEHİR
Tel : (0222) 234 34 04
Faks : (0222) 234 35 45
E-mail : eskisehir@krcelektromarket.com
• KRC ELEKTROMARKET /BURSA
Nilüfer Tic. Merkz. 66. Sok. No: 23-25
BURSA
Tel : (0224) 443 45 00
Faks : (0224) 443 45 88
E-mail : bursa@krcelektromarket.com
• KRC ELEKTROMARKET /İNEGÖL
Osmaniye Mah. fiebboy Cad. No: 93/A
İnegöl BURSA
Tel : (0224) 712 03 23 (Pbx)
Faks : (0224) 712 18 14
• KRC ELEKTROMARKET /BANDIRMA
Sunullah Mah. Ordu Cd. No: 17
Bandırma
Tel : (0266) 718 10 33 (Pbx)
Faks : (0266) 718 10 44
• KRC ELEKTROMARKET /BALIKESİR
Kasaplar Mah. Yeni İzmir Yolu Cad. No: 6/B
BALIKESİR
Tel : (0266) 241 00 21
Faks : (0266) 241 00 31
E-mail : balikesir@krcelektromarket.com
İZMİR BÖLGESİ
• KRC ELEKTROMARKET /AFYON
Organize Sanayi Bölgesi, 1. Cadde No: 1/4
AFYONKARAHİSAR
Tel : (0272) 222 20 50 (Pbx)
(0272) 221 20 87
Faks : (0272) 221 20 89
• KRC ELEKTROMARKET /KÜTAHYA
Adnan Menderes Blv. (Emniyet Müd. Krş.)
Acar 23 Apt. Altı KÜTAHYA
Tel : (0274) 226 13 00 (Pbx)
Faks : (0274) 226 28 33
• KRC ELEKTROMARKET /MANİSA
Güzelyurt Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 72/A
Tekstilciler Sitesi MANİSA
Tel : (0236) 236 33 79 (Pbx)
Faks : (0236) 236 33 82İSTANBUL BÖLGESİ
• EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK
ELEKTRİK TAAH. LTD. fiTİ.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400. Sok.
No. 410 Gebze / KOCAELİ
Tel : (0262) 751 28 00
Faks : (0262) 751 27 28
E-mail : istanbul@egesim.com.tr
• ERGİN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.fi.
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat: 1-2 No: 5
80270 Okmeydanı İSTANBUL
Tel : (0212) 220 13 13
Faks : (0212) 222 88 20 - 21
E-mail : ergin@ergin.com.tr
• KIRAÇ ELEKTRİK LTD. fiTİ.
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat: 8 No: 754
80270 Okmeydanı İSTANBUL
Tel : (0212) 320 96 42
Faks : (0212) 320 79 05
E-mail : kirac@kiracelektrik.com.tr
• TEKNİKA ELK. ELEKTRONİK OTOMASYON
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Okçu Musa Cad. Anten Han No: 16 Kat: 6
34420 Karaköy İSTANBUL
Tel : (0212) 256 61 55
Faks : (0212) 256 46 19
E-mail : info@teknikaotomasyon.com
• TÜMPA ELK. MALZ. PAZ. ve TİC. A.fi.
Bankalar Cad. No: 79 Karaköy İSTANBUL
Tel : (0212) 256 94 05 (PBX)
Faks : (0212) 256 95 99
E-mail : tumelektrik@tumelelektrik.com.tr
Satış Noktaları
Kartal : (0216) 374 53 52
Gaziosmanpaşa : (0212) 594 04 04
Perpa : (0212) 210 84 85
ANKARA BÖLGESİ
• ANKA ELEKTRİK - ELEKTRONİK
OTOMASYON MEKANİK MAKİNE
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
OSB Ticaret Merkezi 5/12 Melikgazi
KAYSERİ
Tel : (0352) 321 40 08
Faks : (0352) 321 28 23
E-mail : msaglamtas@ankaelektrik.com
• ASAL ELEKTRİK
fieyh Hamza Sok. No:19
SAMSUN
Tel : (0362) 432 14 00
Faks : (0362) 431 26 38
E-mail : asal@asalelektrik.com
• BERA MAKİNA OTOMASYON ELEKTRİK
BİLGİSAYAR SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
İvedik OSB Has Emek Yapı Koop.
674 . Sok. No.28 Ostim ANKARA
Tel : (0312) 395 91 11
Faks : (0312) 395 53 31
E-mail : bera@beraelektrik.com
• KONYA ENERJİ LTD. fiTİ.
Merkez: F. Çakmak Mah. Büsan Özel Org.
San. Bölg. Kosgeb Cad. No: 66
Karatay KONYA
Tel : (0332) 345 09 00
Faks : (0332) 345 09 09
fiube 1: Konya Org. San. Bölg. Yaylacık Cad.
No: 13/17 (Org. Bölg. Müd. Arkası)
Selçuklu KONYA
Tel : (0332) 239 13 95
Faks : (0332) 239 13 99
E-mail : konyaenerji@konyaenerji.com.tr
fiube 2: Sekiçeşme Mah. Atatürk Bulvarı No: 94/A
KARAMAN
Tel : (0338) 214 99 29
Faks : (0338) 214 99 28
E-mail : konyaenerji@konyaenerji.com.tr
• KRC ELEKTROMARKET/AFYON
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1/4
AFYON
Tel : (0272) 222 20 50 (PBX)
Faks : (0272) 221 20 89
E-mail : afyon@krc.web.tr
• SİMTES ELEKT. MAL. SAN. Afi.
Merkez: Sanayi Cad. Kuruçeşme Sok.
No: 3/A-B-C 06050
Ulus ANKARA
Tel : (0312) 310 57 32 - 312 22 62
Faks : (0312) 310 60 95 - 324 40 58
fiube: 21. Cad. 1424. Sok. No:12 06370
Ostim ANKARA
Tel : (0312) 385 16 02 - 385 16 44
Faks : (0312) 385 16 57
E-mail : satis@simteselektrik.com.tr
• SİSTEK ELEKTRONİK SİSTEMLER
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
İvedik Org. San. Böl. Ağaçişleri Yapı Koop.
21. Cad. No: 98 Ostim
İvedik ANKARA
Tel : (0312) 394 59 83
Faks : (0312) 394 59 87
E-mail : satis@sistekelektronik.com
İZMİR BÖLGESİ
• EGESİM OTOMATİK KONTROL ve
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
1204 Sokak, No: 41/1
35110 Yenişehir İZMİR
Tel : (0232) 433 30 25 (PBX)
Faks : (0232) 459 90 42
E-mail : egesim@egesim.com.tr
• EMA ELEKROMARKET A.fi.
1203/5. Sokak, No: 2/J Yener İş Merkezi
35110 Yenişehir İZMİR
Tel : (0232) 458 55 55
Faks : (0232) 433 31 96
E-mail : info@emaelektrik.com
• KRC ELEKTROMARKET/MANİSA
Güzelyurt Mah. M.Akif Ersoy Cad. No: 72/A
Tekstilciler Sitesi MANİSA
Tel : (0236) 236 33 79 (PBX)
Faks : (0236) 236 33 82
E-mail : manisa@krc.web.tr
• PROMEDA ELK. ve AYD. SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
1345 Sokak No: 4B Boran Plaza 35110
Halkapınar İZMİR
Tel : (0232) 459 22 22
Faks : (0232) 459 22 90
E-mail : satis@promeda.net
• PROTON OTOMASYON ELK. MAK.
TAAH. SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
Akçeşme Mah. Bozburun Cad. No: 2
DENİZLİ
Tel : (0258) 372 11 33
Faks : (0258) 372 11 34
E-mail : info@protonotomasyon.com
BURSA BÖLGESİ
• KIRAÇ ELEKTRİK LTD. fiTİ.
Organize Sanayi Bölgesi
fiehitler Bulvarı 15. Cad. No: 21
ESKİfiEHİR
Tel : (0222) 236 15 00
Faks : (0222) 236 15 01
E-mail: : kirac@kiracelektrik.com.tr
• KRC ELEKTROMARKET/BALIKESİR
Kasaplar Mah. Yeni İzmir Yolu (Karesi TV yanı) No: 6/B
BALIKESİR
Tel : (0266) 241 00 21 (PBX)
Faks : (0266) 241 00 31
E-mail: : balikesir@krc.web.tr
• KRC ELEKTROMARKET/BURSA
Nilüfer Tic. Merkz. 66. Sok. No: 25-27
BURSA
Tel : (0224) 443 45 00 (PBX)
Faks : (0224) 443 45 88
E-mail: : bursa@krc.web.tr
• KRC ELEKTROMARKET/ESKİfiEHİR
Organize Sanayi Bölgesi 9. Cad. No: 23
ESKİfiEHİR
Tel : (0222) 234 34 04 (PBX)
Faks : (0222) 234 35 45
E-mail: : eskisehir@krc.web.tr
• KRC ELEKTROMARKET/KÜTAHYA
Adnan Menderes Bulvarı (Emniyet Müd. Karşısı)
Acar 23 Apartman Altı
KÜTAHYA
Tel : (0274) 226 13 00 (PBX)
Faks : (0274) 226 28 33
E-mail: : kutahya@krc.web.tr
• SİMOS ELEKTRONİK OTOMASYON
LTD. fiTİ.
Nilüfer Ticaret Merkezi
68. Sokak No: 14
Nilüfer BURSA
Tel : (0224) 443 26 32 (PBX) - 443 13 58
Faks : (0224) 443 26 33
E-mail: : simos@simos.com.tr
Drive Center Partnerlerimiz
Drive Center Partnerlerimiz
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/20
8
ADANA BÖLGESİ
• BİLGE OTOMASYON SİSTEMLERİ
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
İncilipınar Mahallesi Sever İş Merkezi altı
No.2 fiehitkamil GAZİANTEP
Tel : (0342) 231 00 07
Faks : (0342) 231 00 87
E-mail : info@bilgeotomasyon.com.tr
• YZD ELEKTRİK İNfiAAT TİC. ve SAN.
LTD. fiTİ.
Merkez: Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad.
Silah Apt. No: 12/B Seyhan ADANA
Tel : (0322) 459 14 39 - 459 14 81
Faks : (0322) 459 15 07
fiube: Adana Hacı Sabancı Org. San. Bölg.
Acıdere Mah. İnönü Bulvarı No: 11
Suluca Beldesi Sarıçam ADANA
Tel : (0322) 394 51 94 - 394 51 95
Faks : (0322) 394 51 95
E-mail : yzd@yzd.com.tr• NETKON BİLG. YAZ. DANIfi
TİC. ve SAN. LTD. fiTİ.
İzzetpaşa Mah. Yeni Yol Cad. No:12/8
34387 fiişli İSTANBUL
Tel : (0212) 224 90 94
Faks : (0212) 241 35 68
E-mail : info@netkon.com.tr
• NOKTA ENDÜSTRİYEL YAZILIM SİST.
SAN. VE TİC. LTD. fiTİ
Musa Dayı Sok. Can İş Merkz. No:4/10 Kat: 5
34387 Mecidiyeköy İSTANBUL
Tel : (0212) 272 58 80
Faks : (0212) 272 58 68
E-mail : info@noktaendustriyel.com
• PINAR MÜH. SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Perpa Tic. Merk. A Blok Kat: 11 No: 1477
34385 Okmeydanı İSTANBUL
Tel : (0212) 220 02 77-222 72 42
Faks : (0212) 220 13 16
E-mail : teknik@pinarmuh.com
• PROSİM PROSES VE OTOMASYON TEK.
DANIfiMANLIK VE TİC. LDT. fiTİ.
Büyükdere Cad. Andaç İş Merk. No:45 D:16
Mecidiyeköy İSTANBUL
Tel : (0212) 288 48 62
Faks : (0212) 288 48 65
E-mail : sales@prosimproses.com
• ARTI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİST. LTD. fiTİ.
Barbaros Bulv. Barbaros Apt. 44/14
Balmumcu İSTANBUL
Tel : (0212) 274 05 00-221 29 09
Faks : (0212) 273 19 66
E-mail : erol@artiotomasyon.com
• DAL ELEKTRİK VE OTOM. SİST. A.fi.
Doğu Sanayi Sitesi 15. Blok No: 1
Yenibosna İSTANBUL
Tel : (0212) 652 79 40
Faks : (0212) 652 88 82
E-mail : info@dalelektrik.com
• ELEKON KONTROL SİST. TİC. A.fi.
Süleyman Seba Cad. Spor Apt. 62/5
34357 Beşiktaş İSTANBUL
Tel : (0212) 327 31 55
Faks : (0212) 327 31 60
E-mail : elekon@elekon.com.tr
• ESA END. TES. VE KURUMSAL ÇÖZÜMLER
TİC. LTD. fiTİ
İstoç 21 Ada No:60 34550
Bağcılar İSTANBUL
Tel : (0212) 659 80 65
Faks : (0212) 659 80 66
E-mail : info@esamuhendislik.com
İSTANBUL (AVRUPA)
• RETEK MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Perpa Tic. Merk. B Blok Kat 11 No: 1745
34385 Okmeydanı İSTANBUL
Tel : (0212) 320 63 10 - 11
Faks : (0212) 320 63 13
E-mail : info@retekltd.com
• SAFER END. OTOMASYON SİST.
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Perpa Tic. Merk. A Blok Kat: 2 No: 5
34385 Okmeydanı İSTANBUL
Tel : (0212) 220 13 13
Faks : (0212) 222 88 21
E-mail : danisma@safergrup.com
• TEKNİKA ELK. ELEKTRONİK OTOMASYON
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Okçu Musa Cad. Anten Han No: 16 Kat: 6
34420 Karaköy İSTANBUL
Tel : (0212) 256 61 55
Faks : (0212) 256 46 19
E-mail : info@teknikaotomasyon.com
Specialist Solution Partner * Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
ARTI Otomasyon
DAL Otomasyon
ELEKON
ESA
NETKON
NOKTA Endüstriyel
PINAR Mühendislik
PROSİM Proses
RETEK Mühendislik
SAFER
TEKNİKA
8/21
8
Çözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz8/22
8
• ALTINAY ROBOT TEK. SAN. VE TİC. A.fi.
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi
Orjin Caddesi 10. Sokak No: 3
34957 Tuzla İSTANBUL
Tel : (0216) 581 32 00
Faks : (0216) 581 32 90
E-mail : info@altinay.com.tr
• BGM MÜHENDİSLİK LTD. fiTİ.
Atatürk Cad. Atatürk Bulvarı Sok. No.2
Küçükbakkalköy İSTANBUL
Tel : (0216) 456 87 44 - 50
Faks : (0216) 456 87 51
E-mail : bgm@bgm.com.tr
• D DİZAYN BİLİfiİM TEK. LTD. fiTİ.
Göksu Evleri, Begonya Cad. B246A Villa
Anadolu Hisarı İSTANBUL
Tel : (0216) 465 84 80
Faks : (0216) 465 84 83
E-mail : info@ddesign.net.tr
• EGS MÜH. ELEK. VE İNfi.
SAN. LTD. fiTİ.
Güzelyalı Mah. Sahil Yolu Cad.
No: 179 34903
Pendik İSTANBUL
Tel : (0216) 493 76 94 - 96
Faks : (0216) 493 76 83
E-mail : egs@egselektrik.com.tr
• ELMAK KONTROL SİST. SAN. VE TİC. LTD. fiTİ.
Fetih Mah. Libadiye Caddesi Tahralı Sokak
Tahralı Sitesi No: 7B/6
34704 Ataşehir İSTANBUL
Tel : (0216) 315 40 55
Faks : (0216) 315 40 66
E-mail : info@elmak.com.tr
• ENTEGRE KONT. SİST. SAN. VE TİC. LTD. fiTİ
Cevizli Mah. Bağdat Cad. Plaza 233
K:4 No: 519 34846
Maltepe İSTANBUL
Tel : (0216) 442 11 32
Faks : (0216) 442 11 75
E-mail : info@integrol.com
• MCS OTOMASYON SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Mithatpaşa Cad. Başak Sok. No: 6 Kat:3 D:10
34770 Ümraniye İSTANBUL
Tel : (0216) 505 07 01
Faks : (0216) 505 07 04
E-mail : info@mcs.com.tr
• OSKON ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK.
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Aydınlı Mah. Yanyol Cad. Melodi Sok. No:2
S.S. Bilmo Mobilyacılar Küçük Sanayi Sitesi
Tuzla İSTANBUL
Tel : (0216) 593 08 18
Faks : (0216) 593 49 77
E-mail : info@oskonotomasyon.com
İSTANBUL (ANADOLU)
• SET TEKNİK EMNİYET LTD. fiTİ.
Kayışdağı Cad. Sümbül Sk. Sümbül Apt. No.3/1
34750 K.Bakkalköy Kadıköy İSTANBUL
Tel : (0216) 577 51 05
Faks : (0216) 577 51 06
E-mail : bilgi@set-ltd.com.tr
• SİMTEK OTOMASYON LTD. fiTİ.
Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Moda Apt. No: 68/7
34710 Kadıköy İSTANBUL
Tel : (0216) 349 95 58
Faks : (0216) 349 48 16
E-mail : info@simtek.com.tr
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Çözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
ALTINAY
BGM Mühendislik
D Dizayn
EGS
ELMAK
ENTEGRE Kontrol
MCS
OSKON Elektrik
SET Teknik
SİMTEKÇözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
• BOYSAN MÜHENDİSLİK
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Billur Apt.
No: 23 Asma Kat
01120 Seyhan ADANA
Tel : (0322) 453 49 63
Faks : (0322) 453 98 10
E-mail : boysan@boysan.com.tr
• SOMTEK MÜHENDİSLİK OTOMASYON
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Reşatbey Mah. Fuzuli Cad. Dotaş Apt. 63/A
01120 Seyhan ADANA
Tel : (0322) 359 79 60
Faks : (0322) 359 79 61
E-mail : somtek@somtekmuhendislik.com
ADANA
• BERA MAK. OTOMASYON ELK. BİLG.
SAN. VE TİC. LTD. fiTİ.
İvedik OSB Has Emek Yapı Koop. 674. Sok. No:28
Ostim ANKARA
Tel : (0312) 395 91 11
Faks : (0312) 395 53 31
E-mail : bera@beraelektrik.com
• DEMİRER TEKNOLOJİK SİSTEMLER
SAN. VE TİC. LTD. fiTİ.
100. Yıl Bulvarı 43. Sokak No.2
Ostim ANKARA
Tel : (0312) 385 96 58
Faks : (0312) 385 96 95
E-mail : info@dtsis.com.tr
• ECONORM LTD. fiTİ.
Hürriyet Cad. Tavuskuşu Sokak No.25/17
Dikmen ANKARA
Tel : (0312) 483 30 40
Faks : (0312) 483 30 15
E-mail : econorm@econorm.com.tr
EMF ELEKTRİK LTD. fiTİ.
Kırçiçeği Sok. No: 13/5
06700 Gaziosmanpaşa ANKARA
Tel : (0312) 447 70 82-447 68 96
Faks : (0312) 447 70 82
E-mail : o.aytac@emf.com.tr
• OPKON OTOMASYON PROSES
KONTROL SİST. SAN. VE TİC. LTD. fiTİ.
Atatürk Sitesi Hilmi Çayıroğlu Sok. Mavi Çam Apt.
No:3-5 Oran ANKARA
Tel : (0312) 491 34 50
Faks : (0312) 491 34 59
E-mail : opkon@opkon.com
ANKARA
SİSTEK ELEKTRONİK SİST.
SAN. TİC. LTD. fiTİ.
İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Yapı Koop.
21. Cad. No:98
Ostim ANKARA
Tel : (0312) 394 59 83-85
Faks : (0312) 394 59 87
E-mail : sistek@sistekelektronik.com


Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/23
8
Uzmanlık alanı Hidrolik eksen kontrolüdür.
BERA
DEMİRER
ECONORM
EMF
OPKON
SİSTEK Elektronik
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
BOYSAN Mühendislik
SOMTEK Mühendislik
YZD Elektrik
Solution Partner
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz Solution Partner
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• YZD ELEKTRİK İNfiAAT
TİC. VE SAN. LTD. fiTİ.
Adana Hacı Sabancı Org. San. Bölg.
Acıdere Mah. İnönü Bulvarı No: 11
Suluca Beldesi Sarıçam ADANA
Tel : (0322) 394 51 94
Faks : (0322) 394 51 95
E-mail : yzd@yzd.com.trÇözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
• ROBOSET OTOMASYON MÜH. LTD. fiTİ.
Sanayi Sitesi A Blok No:2
Gemlik BURSA
Tel : (0224) 524 74 18
Faks : (0224) 524 74 19
E-mail : info@roboset.com
• BUROSSA OTOMASYON LTD. fiTİ.
Alaaddin Bey Mah. 618. Sok. No: 3/J
Nilüfer BURSA
Tel : (0224) 443 25 00
Faks : (0224) 441 63 00
E-mail : burossa@burossa.com
• ÖM-EL MÜH. LTD. fiTİ.
Alaaddin Bey Mah. Otomasyon Plaza
635. Sok. No: 1 Nilüfer BURSA
Tel : (0224) 441 22 15
Faks : (0224) 441 05 71
E-mail : omel@omel.com.tr
BURSA
BUROSSA Otomasyon
ÖM-EL
ROBOSET
• ENDOST END. OTOMASYON
SIST. LTD.fiTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Yol No: 10
23280 ELAZI⁄
Tel : (0424) 255 59 50
Faks : (0424) 255 59 59
E-mail : endost@endost.com
ELAZI⁄
• PROTON OTOMASYON ELK. MAK.
TAAH. SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
Akçeşme Mah. Bozburun Cad. No: 2
DENİZLİ
Tel : (0258) 372 11 33
Faks : (0258) 372 11 34
E-mail : info@protonotomasyon.com
DENİZLİ
Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/24
8
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol Sistemi

SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
PROTON
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
ENDOST
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!• ANOT ELEKTRİK ELEKTRONİK
OTOMASYON SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
Organize San. Bölg. 9. Cad. No: 34
ESKİfiEHİR
Tel : (0222) 236 16 16
Faks : (0222) 236 16 11
E-mail : info@anot.com.tr
ESKİfiEHİR
ANOT Elektrik
Çözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
8/25
8
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi

SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz Solution Partner
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• BİLGE OTOMASYON SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. fiTİ.
İncilipınar Mah. Sever İş Merk. Altı No:2
fiehitkamil GAZİANTEP
Tel : (0342) 231 00 07
Faks : (0342) 231 00 87
E-mail : info@bilgeotomasyon.com.tr
GAZİANTEP
BİLGE Otomasyon
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz Solution Partner
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• ATASEL MÜH. SAN. TİC. LTD. fiTİ.
Hürriyet Bulv. Yusuf Dede İş Merk.
No: 3/1 Kat: 4 / 402
35210 Çankaya İZMİR
Tel : (0232) 441 04 05
Faks : (0232) 441 21 57
E-mail : info@atasel.com.tr
• EGESİM OTOMATİK KONTROL SAN.
ve TİC. LTD.fiTİ.
1204 Sok.Bulanalp-2 İş Merkezi No: 41/1
35110 Yenişehir İZMİR
Tel : (0232) 433 30 25
Faks : (0232) 459 90 42
E-mail : egesim@egesim.com.tr
İZMİR
ATASEL
EGESİM
PROMEDA
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi

SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz Solution Partner
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• PROMEDA ELK. ve AYD. SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
1376 Sokak No.3 AP Boran Plaza 35110
Halkapınar İZMİR
Tel : (0232) 459 22 22
Faks : (0232) 459 22 90
E-mail : satis@promeda.net8/26
8
Çözüm Ortaklarımız ve Uzmanlık Alanları
Çözüm Ortaklarımız (Solution Partner)
1 Aralık 2011 / Fiyat Listesi
* Otomasyon Kontrol Sistemi, SIMATIC, Endüstriyel Haberleşme Sistemi, SIMATIC NET, İnsan Makine Arayüzü (HMI), SIMATIC WinCC
• BERTA OTOMASYON VE KONT. SİST.
Osman Yılmaz Mah. Sht. Bnb. H. Tahsin Büyükçoban Cad.
Doğalgaz Blokları No: 50/1-A
Gebze KOCAELİ
Tel : (0262) 644 89 11
Faks : (0262) 644 89 16
E-mail : info@bertaotomasyon.com
KOCAELİ
BERTA Otomasyon
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• SAMUR ELEKTRİK ELEKTRONİK
SAN. ve TİC. LTD. fiTİ.
Fevzi Çakmak Mah. Modesa Mobilyacılar San.
Sitesi 10741 Sok. No: 16
Karatay KONYA
Tel : (0332) 346 16 16
Faks : (0332) 346 16 20
E-mail : samur@samurelektronik.com
KONYA
SAMUR Elektronik
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• EKOSİM MÜHENDİSLİK TAAH.
SAN. VE TİC. LDT. fiTİ.
Kenan Evren San. Sit. 1314 Blok No:116/A
45030 MANİSA
Tel : (0236) 236 10 53
Faks : (0236) 233 16 27
E-mail : ekosim@ekosim.com.tr
MANİSA
EKOSİM Mühendislik
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!
• ANKA ELEKTRİK LTD. fiTİ.
Kayseri Org. San. Bölg. 12. Cad. O.S.B.
Tic. Merkezi No: 5/12
38070 KAYSERİ
Tel : (0352) 321 40 08 - 09
Faks : (0352) 321 28 23
E-mail : anka@ankaelektrik.com
KAYSERİ
ANKA Elektrik
Solution Partner
*SIMATIC PLC,
SIMATIC NET,
SIMATIC WinCC
Proses Kontrol
Sistemi
SIMATIC PCS7
Proses
Enstrümantasyonu
Takım
Tezgahları
Revizyonu
Hareket
Kontrol
Sistemleri
Akış
metre
RFID
Sistemleri
Haberleşme
Ağları
(Wireless)
Gaz
Analiz
Mikro
Otomasyon
S7-200, S7-1200
ve LOGO!• TÜRK ANALYS LTD
9 Eylül Mah. 333 Sok. Metro Park Sit.
B Blok D:1 No: 13 35410
Gaziemir İZMİR
Tel : (0232) 252 26 06
Faks : (0232) 252 57 40
E-mail : post@turkanalys.com
Gaz Kromotograf Bayimiz
Gaz Kromotograf Bayimiz


Uysal Elektrik Firması olarak Konya ve Bölgesinde Toptan ve Perakende olmak üzere satış ve hizmet verdiğimiz başlıca hizmetler: Elektrik Plan, Elektrik Proje Taahhüt, Aktif, Reaktif, Pano, Elektrik Malzemeleri, Avize Çeşitleri. Faydalı Bilgiler, Yönetmelikler, Tüm Elektrik Markaları, Elektrik Malzemeleri Online Katalog, Avize Katalog, İletişim, Google Harita, Sipariş Formu, Mağaza Aydınlatma Sistemleri, Güç Dağıtım Tesisatı Konya, Orta gerilim güç dağıtımı Konya, Alçak gerilim güç dağıtımı Konya, Priz tesisatı Konya, Mekanik tesisat için güç dağıtımı ve motor beslemeleri, Aydınlatma Tesisatı Konya, Genel aydınlatma Konya, Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatmas Konyaı, Acil durum aydınlatmas Konyaı, Seslendirme Sistemleri Konya, Dış aydınlatma (Çevre aydınlatması) Konya, Özel aydınlatma Konya, Aydınlatma kontrolü - karartma Konya, Reaktif Güç Kompanzasyonu Konya, Zayıf Akım Tesisatı Konya, Telefon Santrali Kurulumu Konya ve Sistem Kurulması Konya, Kamera Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Hırsız Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, Seslendirme Sistemleri Konya, Network Konya, Data Kablolama Konya, Alt Yapı ve Rack Kabin Uygulamaları Konya, Yangın Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Konya, TV Santrali Sistemlerinin Kurulması Konya, Elektrik Uygulama Projelerinin Çizilmesi Konya, Pano İmalatı Konya, Toptan ve Perakende Malzeme Satışı Konya'da yapmaktayız.